Výročí Mnichova

– Schůze spojeneckých vlád – Pád Kyjeva

 

24. září 1941

 

Zas už skoro předvečer neblahého výročí Mnichova, začátku to hrůzy, která jednou provždy musí být a bude amputována z živého těla Evropy a světa. Miliony obětí na všech dnešních bojištích nám opakují: Povězte athénským, varšavským, moskevským, rotterdamským, londýnským, washingtonským a čunkinským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám. Dluh těm thermopylským bude zaplacen - krví a hrozným utrpením, ale i konečným vítězstvím spojenců.

Spojenecké vlády sešly se dnes v Londýně, aby projevily své nezdolné odhodlání neochabnout - a věrnými zůstat. Je to snad náhoda, že je to v předvečer Mnichova; snad - ale náhody někdy stojí za zaznamenání. Na této důležité poradě řekl jsem vaším jménem, že prohlášení Churchillovo a Rooseveltovo nám dalo definitivní ujištění, že životní zájmy a výsostná práva Československé republiky musí být nejen obnoveny, ale také pro budoucnost zajištěny. To znamená, že se po této rozhodně poslední světové válce už nikdy nesmí opakovat to, aby kulturní občan československý, který napíše to, co každý poctivý Čech a Slovák cítí a ví, byl v Berlíně necivilisovánými zvířaty odsouzen k smrti. Našemu drahému thermopylskému Josefu Škaldovi slibujeme. Jeho martýrská smrt je nám dalším v řadě čestných závazků, kterým dostojíme.

Berlín asi jásá nad pádem Kyjeva a spojenci ďáblovi a Hitlerovi ve feldmaršálských stejnokrojích se zaprášenými monokly, které kryjí jen malinký úsek pruských obličejových karikatur, vám říkají, že osvobození světa od bolševismu a židokapitalismu se blíží. My jim odpovídáme: mrtví ruští slovanští chlapci doplňují zrůdnou mosaiku německých smrtelných hříchů, z nichž vyšlo stokrát víc a neodpustitelnějšího pohoršení než ono, o němž mluví bible. Ruská vojska vzdorují německé branné moci už 14 týdnů. 0 celé měsíce déle než očekávali nástupci Bedřicha Velikého a Roehma. A přijde den, kdy němečtí oficíři pod dohledem spojenecké policie budou nosit cihly k obnovení Kyjeva, který je dnes mnohonásobnou Remešskou katedrálou předešlé války. Hitler před rokem chtěl být v Londýně - dnes konečně dostal se do Kyjeva. Hlavní město ukrajinské poznává dnes výhody Hitlerova nového pořádku, kupy mrtvých žen a dětí v hořící slovanské metropoli - obraz hodný krvavého štětce Schickelgruberova. Vzpomínáme na Kyjevské s láskou a slibem.

Nakonec zase opakuji: naše politická linie se nemění a měnit nebude. Rusko, Anglie, Čína, Amerika a všichni dnes shromáždění spojenci mají jen jeden cíl: vítězství pravdy a demokracie a vymýcení nacismu a fašismu. My jdeme s nimi do všech důsledků.

V předvečer Mnichova, v den spojeneckého slibu ve volném Londýně vám přeji dobrou noc. Vytrváme, jak věčné zákony civilisováného lidstva kázaly nám.

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 168-169

reprint vydání z roku 1948