VZO ČSBS Vyškov Vrchnímu státnímu zastupitelství Praha

VÝBOR  ZO  ČESKÉHO SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU VYŠKOV

Váženému vrchnímu státnímu zastupitelství  Praha

 

Obracíme se přímo na  Vás   ve věci, která podle našeho názoru vyžaduje zásah  z vyšší úrovně, protože se týká  nejen našeho svazu, ale i celé republiky. Jde totiž o to, že v našem státě se za peníze  nás občanů  veřejně organizuje a uskutečňuje  propagace neblaze proslulé nacistické organizace SS, odsouzené mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku v roce 1946 jako zločinecká organizace. Děje se tak ve veřejných knihovnách  zapůjčováním knih, které popularizují a  glorifikují činnost těchto jednotek.

 

Nejdříve jsme se domnívali, že se to děje jen u nás ve Vyškově.  Totiž v seznamu nových knih v lednu  přibyla kniha,  která upoutala naší pozornost .  Její  název zní Kladivo bohů - z historie pluku SS Wotan  a jako autor je uveden Leo Kessler. Hledali jsme dále a  zjistili ,že v knihovně je přes 60 dílů   této historie /viz kopie  seznamu/ a všechny líčí  hrdinné činy příslušníků SS, kteří  bez bázně bojovali za svého vůdce na všech frontách druhé světové války.

 

V prospektu je cyklus uváděn  takto :

Kompletní historie elitního pluku SS Wotan během šesti let 2. světové války. Dějiny této „černé party“ cynických fanatiků, oddaných svému Vůdci, ale především svým spolubojovníkům. Bojovali, smilnili a umírali na bojištích celé Evropy, stali se legendou kruté účelnosti a hrdinství v boji – a zároveň vyvolávali temné pověsti o zvráceném sadismu a zhýralosti. Byli to Hitlerovi úderní bojovníci a nezastavili se před ničím.

 

O knize  Kladivo bohů se píše :

                             

Německo se zmítá na pokraji porážky. Vyhladovělé obyvatelstvo i vyčerpaní vojáci mají pocit, jako by zemřela i poslední naděje. Vítězným Rooseveltovým „řezníkům“ připadá, že konečně nastala jejich chvíle odplaty. Ale v kruté zimě 1944 se Vůdce chystá vyložit svou poslední kartu – na západě spouští novou ofenzivu skrz horské průsmyky a zasněžené lesy Arden. Cílem je most přes řeku Mázu u Huy. Dobýt ho má bojová skupina Wotan, poslední přeživší z nenáviděných Hitlerových SS, pod velením věhlasného sturmbannführera von Dodenburga. Jsou to nejhouževnatější vojáci v celé Evropě a na záchranu vlasti a své kůže mají jeden jediný pokus…

Ověřili jsme , že se tyto knihy nalézají také v jiných knihovnách, počínaje Brnem  Jihlavou, Prahou, Kladnem až po malý severomoravský Fulnek. Ve všech stejný obrázek- v seznamech  cca 50 –60 stejných titulů.  Pochopili jsme, že je to asi organizovaná akce a  rozhodli jsme se  zjistit  její pozadí a všechny souvislosti .  

 

V prvé řadě šlo o autora Leo Kesslera. V jeho charakteristice se uvádí : 

Leo Kessler (vlastním jménem Charles Whiting) se narodil roku 1926 v New Yorku. V šestnácti letech vstoupil dobrovolně do armády, kde prošel aktivní službou v Belgii, Holandsku a Německu u 52. průzkumného pluku. Poté co v roce 1953 ukončil univerzitu, odešel do zahraničí a pracoval jako redaktor, obchodník, korespondent a později jako odborný asistent na několika univerzitách po celém světě. V roce 1973 se stal spisovatelem z povolání a v roce 1988 se vrátil do Anglie, aby psal. Dodnes vydal přes 200 knih, jež zahrnují vojenskou historii, špionáž, životopisy a akční romány. Charles Whiting, nositel literární ceny Sira George Dowtyho, vyjma pseudonymu Leo Kessler známý též pod pseudonymem Duncan Harding, je jedním z autorů, jejichž knihy se v britských knihovnách nejvíce půjčují.Zemřel v roce 2007,

         

Jak je zřejmé , když začala druhá světová válka měl třináct roků.  Po vstupu  USA do války   se  v roce 1942  jako  šestnáctiletý dobrovolně přihlásil  do armády. Byl zařazen  u  průzkumného pluku se kterým se zúčastnil i válečného tažení v Evropě a konec války jej zastihl v Německu.  Jistě  tam  získal nějaké poznatky o SS, ale určitě ne v takovém rozsahu, aby o nich mohl napsat 60 publikací. Aby jméno autora   vypadalo věrohodně německy, zvolil si pseudonym  Kessler /česky Kolář /  snad  k vůli písmenům ss uprostřed.

.

Od roku 1988, kdy začal s psaním, do smrti  roku 2007 což  bylo 19 let, rovnajících se  228 měsícům, ve kterých  napsal údajně 200 knih. Musel tedy  téměř každý měsíc napsat  jednu knihu, což  je  velmi nepravděpodobné, když ještě psal také  pod pseudonymem Duncan Harding.   Šlo  zřejmě o  velký byznys. U seriálu  o pluku Wotan to mohla být práce skupiny.

 

Podle německého seznamu  válečné organizace wehrmachtu jsme zjistili, že určitou dobu existovala 36.  divize panceřových granátníků SS  a jeden z jejích pluků nesl název  Wotan, což je jméno germánského hrdiny z Wagnerovy opery,.

 

Divize  byla později  reorganizována  na  motorizovanou, ve které se již název Wotan u žádného svazku nevyskytoval. Z názvů jednotlivých dílů je jasné, že  tento útvar se nemohl  účastnit  všech popisovaných   bojů, nehledě na to , že uvádění  aktéři by museli být  nesmrtelní, protože se objevují ve všech dílech. Vše je účelově  vymyšleno s cílem zaujmout čtenáře a přesvědčit je, že útvary SS  bojovaly čestně  a hrdinně za existenci  Německa a nedopouštěly se žádných válečných  zločinů. Literární kvalita  těchto knih je na úrovni tzv. Rodokapsů  z první republiky a  jejich historická hodnota je nulová. .

 

Je zajímavé, že přesto, že autor  zemřel v roce 2007, vycházejí jeho knihy dodnes, jak o tom  svědčí titul Kladivo bohů vydaný v lednu 2015. Že by ještě ze staré zásoby ?

 

Toto vše by nás nezajímalo, pokud by se tyto publikace  vydávaly  v cizině. Ale  jsou vydávány  v naší zemi  kde je propagace nacismu trestná. Jejich vydavatelem je  české ? nakladatelství Baronet, kde je nutno hledat   důvody,  příčiny, systém distribuce a vše co s tímto případem souvisí. Podle internetové  prezentace  je Baronet velké nakladatelství, které  vydává knihy všech žánrových oblastí  v počtu 160 titulů ročně. Má  po republice  289 poboček, což značně urychluje  distribuci . Mnoho titulů, mimo jiné i historie  pluku SS Wotan jsou vydávány jako E knihy/elektronické/, což je zaměřeno hlavně na mládež, která tyto novinky většinou využívá..Kromě adresy Baronet a.s. Praha  - Praha  Chodov  149 00,  Květnového vítězství 932/31 nejsou uvedeny žádné údaje o  vedení firmy,  jména  nebo  telefonní čísla.

 

Firma plně  využívá internet, na kterém  má mnoho stránek,  takže  je informace o nakladatelství  rozptýlená  a těžko se v celé síti  orientujete. Z celého množství knih  nás zajímá  úsek  Historie, kde se nachází seznam knih o historii pluku SS Wotan. Je mu  věnovaná  značná pozornost a o každém dílu je uvedena stručná rešerše. Jsou nabízeny také starší díly se slevou a dokonce i staré ošumělé díly. A jako svědectví, že o tyto knihy je zájem jsou uvedeny  ohlasy čtenářů, kupříkladu : /kopie z internetové stránky/

 

ss- kessler – wotan  

uzivatele/filipek99-33802uzivatele/filipek99-33802

Filipek9921.04.2013

Leo Kessler je jeden z mých nejoblíbenějších (ne-li nejoblíbenější) autorů knih, které čtu. Především knihy ze série S.S. Wotan jsou skutečně bravurní. Doufám, že nakladatelství Baronet, které Kesslerovy knihy vydává, vydá všechny tyto jeho tituly. uzivatele/donatello-28535uzivatele/donatello-28535

 

                            Z pověření výboru   Ing. Josef Mikš, místopředseda