Úvahy o euthanasii


Nizozemí: Úvahy o euthanasii starších lidí unavených životem


Skupina "Of Free Will" (Ze svobodné vůle) žádá, aby legalizovaná euthanasie a asistovaná sebevražda byla dostupná nejen těm, kdo jsou smrtelně nemocní, ale i zdravým osobám ve věku nad 70 let, kteří "považují svůj život za naplněný". Tvrdí, že shromáždili více než 100 tisíc podpisů ve prospěch změny stávajícího zákona o euthanasii, aby bylo možno začít se školením ne-lékařů, jak podávat smrtící injekci nebo nápoj těm, kdo mají "upřímnou a stálou touhu" zemřít.

Podle současného zákona z roku 2002 musí se dva lékaři shodnout na tom, že pacient zakouší nesnesitelné utrpení bez naděje na uzdravení a že už nechce žít a teprve potom lze mu podat smrtící prostředek. Průzkumy v Nizozemí ukazují významnou podporu asistované sebevraždy pro seniory, Královská nizozemská lékařská asociace je však proti

Alex Schadenberg z organizace Euthanasia Prevention Coalition řekl pro LifeSiteNews, že takový zákon by sloužil příbuzným k vytváření nátlaku na staré lidi, aby se rozhodli k sebevraždě. Zvláště matky chtějí i ve stáří dělat vše nejlepší pro své děti a tak je snadné některé z nich přesvědčit, že je lepší zemřít než být svým dětem na obtíž.

Hnutí pro Život ČR


Pozn. red. Důchodový věk pomalu roste. V některých státech v dohledné době dosáhne 70 let. Někteří neoliberálové by mohli považovat tuto věkovou hranici za „naplnění života lidí“ a pomocí médií a dalšími osvědčenými manipulativními prostředky působit k tomu, aby takovíto lidé „dobrovolně odcházeli ze života“. Je to snad cesta vedoucí k dosažení konečné reformy důchodového systému, který by poté již byl jen přebytkový?

Pokud ano, pak by však bylo nutné přehodnotit celou soustavu lidských práv. Právo na život je totiž stále nejzákladnějším lidským právem a dodejme, vzhledem k vysokému stupni technického rozvoje lidské společnosti, že součástí tohoto práva je i důstojné prožití tohoto života

Starší lidé se z pochopitelných důvodů již celé stovky generací ve  společnosti těšili velké úctě mladších. Má být přesto dnešní či zítřejší lidská společnost založena na kultu mládí a v lepším případě na přežívání starších lidí na periferii sociálního zájmu v nedůstojných podmínkách nebo dokonce na eliminaci těch, kteří již nejsou „produktivní“? Nikoliv! Nejvyšší hodnotou v civilizované společnosti je a musí zůstat lidský život! Hodnoty humánního systému jsou neslučitelné s hodnotami neoliberálního systému založeného na zisku. Neoliberalismus a křesťanství tak stojí proti sobě jako „oheň a voda“ .


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz