„Totalitní“ Evropská unie se chystá kšílenému pokusu zmocnit se jaderných zbraní,

 děsí se Le Pen

Vytvořeno 17. 3. 2017 7:54

      

Francouzská populistka a vůdkyně Národní fronty Marine Le Pen promluvila proti nárokům Evropské unie, která pošilhává po francouzském a britském jaderném arzenálu v touze zmocnit ho kspolečnému použití národy EU.

 

Ač nad takovýmito plány dumali okrajoví skalní eurofilové už desítky let jako o prostředku vynucení evropské vojenské jednoty, tak myšlenku na uchvácení jaderných zbraní vlastněných členskými státy EU pro společné blaho zatím nikdo moc vážně nebral.

 

Avšak vposledních týdnech se objevila záplava článků diskutujících nad těmito plány a oživení zájmu o ně už vzbudilo obavy u prezidentské kandidátky Marine Le Pen, takže ji to přimělo proti tomuto nápadu promluvit. Podle těchto tvrzení určitá vrstva evropských obranných teoretiků promlouvá na podporu těchto plánů po zvolení Donalda Trumpa prezidentem, jelikož evropští vůdci se poohlíží po obranných alternativách, pokud by nepodařilo udržet vplatnosti závazky NATO a tudíž by to ohrozilo jejich vztahy sUSA.

 

Ač britské stažení se zEU by mohlo být předzvěstí konce výhledu na nezávislé jaderné zastrašení ve spolupráci sBruselem, tak přibližně 300 francouzských jaderných hlavic teď pořád ještě pro Unii zůstává vjejím dosahu.

 

Le Pen promlouvající při kampaňovém shromáždění odsoudila současný ubohý stav francouzské obrany a nazvala jakékoliv pokusy EU zmocnit se nějakých prvků obranného aparátu členských států „totalitarismem“.

 

Řekla:

 

Francie byla zřídkakdy během celé své historie tak odzbrojená. Samozřejmě, pořád něco máme, ale jak ještě dlouho? – naše jaderné odstrašení.

 

Slyším hlasy přimlouvající se za hrůzný projekt, který by vedl ktomu, že bychom se o své jaderné odstrašení dělili vevropském měřítku. To by bylo šílenství a zločin proti Francii, její bezpečnosti, její moci a její nezávislosti.

 

Už desítky let odsuzujeme pozvolný posuv Evropské unie ktotalitarismu. Tudíž vůbec nepřipadá vúvahu této nadnárodní technokratické mašinérii umožnit přístup knějakému druhu našich vojenských kapacit!

 

To by znamenalo netolerovatelnou hrozbu základním svobodám lidu Evropy.

 

Marine Le Pen vposledních týdnech opakovaně vracela údery EU, když naposledy řekla, že bude spolupracovat sBritánií, Polskem a Maďarskem na „demontáži“ tohoto kontinentálního bloku. Vůdkyně Národní fronty řekla, že vbudoucnu bude mít „každá země svobodu a suverenitu, aby mohla hájit své vlastní zájmy.“

 

Zdroj: breitbart.com

AC24.cz