Tisk Němců v Čechách nebyl vždy protičeský

 

Za France Josefa I.

 

Německý tisk v Čechách má dlouhou tradici. Nejstarší deník BOHEMIA vznikl ve 30. letech 19. století, zásluhou významné pražské německé rodiny Haasů. Druhým hlavním deníkem byl v 50. letech TAGESBOTE AUS BÖHMEN (Denní posel z Čech) vydávaný Davidem Kuhem. Oba deníky byly až do počátku 70. let hromadně čteny etnickými Čechy. Není divu, že nevystupovaly ostře protičesky, zejména „Tagesbote“. U něj začala kariéru řada budoucích českých novinářů (jako Neruda).

Změna nastala s obnovou parlamentního systému. Protičeské články, zejména v„Tagesbote“, se objevily na konci 50. let, kdy pochybovaly o Rukopisu Královédvorském a Zelenohorském. To mu vyneslo nejen pohrdání ze strany Čechů, ale list byl dokonce zažalován. Postupně zájem Čechů o německé noviny klesl, což vedlo k větším útokům německého tisku proti nemalým agresivním útokům českých novin. Koncem 70. let byl šířen pouze PRAGER TAGBLATT (Pražský deník), z mediálního impéria podnikatele Heinricha Mercy. Jeho obětí v konkurenci byl list Davida Kuha.

Není možné zapomenout na TAGESBOTEN AUS MÄHREN UND SCHLESIEN (Denní poslové z Moravy a Slezska), který vycházel od roku 1867, a oficiální Prager Zeitung (Pražské noviny), publikovaný a financovaný kanceláří guvernéra (Království českého).

Bezkonkurenčně nejpopulárnější z nich byl  NEUE FREIE PRESSE (Nový nezávislý tisk), centrální deník rakouských liberálů. Natřil k žádné politické straně, tím více se jeho nezávislost projevila v kampaních proti klerikálům, Čechům, Slovincům, atd. Tento list, nebo podobné, měly zásadní význam pro formování liberálního prostředí v Rakousku. A to v pozitivním i negativním smyslu.

wyk, Sudetenpost, 9.3. 2017, str. 7

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf