Těžko akceptovatelný problém

 

Vzhledem k neustálým personálním turbulencím kolem Nadace "útěku, vyhnání, smíření" poznamenal Bernd Posselt, mluvčí sudetoněmeckého landsmanšaftu, že ji ze strany vyhnanců hrozí "vážný problém"(SP 3/2016). Ve skutečnosti existuje značné riziko, že se může setkat s odmítnutím ze strany vyhnanců.

 

Nicméně důvod pravděpodobně spočívá spíše v kontroverzním výkladu historie, než v kontroverzních personálních rozhodnutích. Koncept, který má tvořit základ pro práci nadace a plánovanou stálou expozici, nevystihuje historickou pravdu.

 

Patří mezi ně prezentace vyhnání Němců, s nejméně 600.000 mrtvými, jako přímého, nevyhnutelného důsledku nacistických válečných a okupačních sil.. Kromě toho, jak je uváděno, že "mezinárodně uznávaná a schválená" politika vyhnání, není v rozporu s mezinárodním právem.

 

Politicky přijímané prohlášení tohoto druhu bude vždy kontroverzní a vždy bude obtížné určit skupinu obětí.

Patrik Daghed, Wiesbaden

 

Tribuna názorů, Sudetenpost, 9.2. 2017, str. 13

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf