Švýcarský příklad

 

Švýcarsko není v NATO. Musí se tedy bránit samo, pokud by bylo někým napadeno. Co to znamená? Že každý muž od devatenácti let dostane zbraň, dá si ji doma do skříně - pochopitelně musí prodělat přibližně půlroční výcvik. Kdyby došlo byť i jen k náznaku narušení jejich země, její »vojáci« budou rozmístěni okamžitě kolem hranic. Proč o tom píši? Protože vlna imigrace se Švýcarska v podstatě nedotkla, ač i tady se mohou nabízet lepší ekonomické podmínky než třeba u nás, kam imigranti příliš nespěchají.

Švýcarsko totiž již při první imigrační vlně v roce 2014 zřídilo v rámci cvičení CONEX soustavu palpostů, jež pokrývají palbou skoro celou hranici. Nedávno nám je dokonce v jedné reportáži představila televize, i když některé z těch, které byly natočeny, již v těchto záměrech žádnou roli nehrají.

Zda už na někoho jejich »vojáci« stříleli, nevíme. Zdá se, že nikoli. Odstrašující silou však jsou. Proto žádná vlna imigrantů nezamířila do Švýcar. Jen doplňme, že zmínění migranti, ovládající dokonale své supermoderní mobily, jsou dostatečně o palpostech na švýcarských hranicích informováni a tak ani náhodou nemíří do Německa přes Švýcarsko a ani nepomýšlí na to, že by v této zemi zůstali.

Připomeňme, že Švýcarsko dokázalo uzavřít své hranice i v době druhé světové války. Má tedy své zkušenosti.

Vojenská síla Švýcarska není nijak malá. Mají tak ve zbrani 1365 220 vojáků. Navíc dokonale vyzbrojených. Tím, že každý má své zbraně doma – a nemá z nich nikdo strach – jsou schopni po vyhlášení »mobilizace« během doslova jednoho dne zaujímat určené pozice na hranicích nebo podle potřeby na jiných místech.

A nyní to, co jsem napsal, srovnejme se situací v Evropské unii. Sem proudily statisíce lidí a stále tisíce proudí. Nikdo nemá odvahu zakročit a bránit Evropu. Ploty, které některé země vyrobily, přišly »hodinu po dvanácté«. A stále se diskutuje, zda se Schengen zpřísní, nebo nikoli. Jak, to nikdo stejně neví. V médiích se snad pro odvedení pozornosti kritizuje Trump za záměr postavit další díl zdi mezi USA a Mexikem. Jen na ochranu Evropy se zapomíná. Že by to bylo úmyslně? Kdyby nikoli, tak je tu příklad Švýcarska, jak to dělat máme. Ale není nemohoucnost evropských špiček jen zástěrkou za zcela jiné plány? Volby se blíží. Je třeba i na to vzít zřetel.

Otakar ZMÍTKO

 

http://www.halonoviny.cz/articles/view/45081464

Přišlo e-mailem