Svátek svobody

 

28. ŘÍJNA 1939

Mnoho vody uplynulo pod Karlovým mostem ode dne, kdy jsem zahájil české vysílání z Londýna. Myslíme na vás stokrát denně. Dnes v den 28. října se scházíme znovu. Ačkoliv daleko od sebe, jsme si blízko srdcem a myslí, vázáni k své vlasti vzájemnou láskou, která překoná všechny vzdálenosti a překážky. V dočasném očistci Hitlerově a Neurathově nemůžete vzpomínat tohoto slavného dne veřejně ani jej oslavit československými prapory. Vetřelec a jeho černá garda to zakázali.

My, Čechoslováci v Anglii, společně s našimi anglickými přáteli, shromážděni pod vlajkou první republiky, vám posíláme své pozdravy a vyjadřujeme vám svůj obdiv. Den co den slyšíme o vašem hrdinném odporu. Slyšíme, jak nikdy nezoufáte, jak ignorujete falešné proroky z Berlína a jak 8 důvěrou v duších ve spravedlnost své věci hledíte vstříc lepší budoucnosti. Získali jste přátelství celého světa, drazí bratři a sestry, přátelství všech spravedlivých mužů. Ohavný prušácký vetřelec mohl zakázati veřejné oslavy tohoto dne, avšak nemůže zakázati a nemůže nám vzíti základ sjednocení. Ačkoliv zarmouceni, radujeme se, vzpomínajíce našeho osvobození po třech stech letech útisku; to nám nemůže být zakáháno.

Tento pocit radosti, který každý z nás prožil před 21 lety, musí nás udržet horlivé a odvážné pro tento 28. říjen, který oslavujeme jako symbol vždy trvajícího odporu a pevné víry ve vítězství naší spravedlivé věci.

Byl by rád, kdybych vám mohl říci, jak dlouho toto  vše potrvá, ale to neví nikdo. Co však víme, je, že naše víra, láska a naděje potrvá déle než hrůzy válečné. Vaše bude vítězství, moji drazí, to vám mohu říci s úplnou jistotou.

Ve Francii a ve Velké Británii  naši hoši vstupují do armády odhodláni posvětit váš boj svou krví. Po druhé za pětadvacet let odchází naše armáda do ciziny, aby tam bojovala bok po boku s našimi spojenci. Každému z nás je jasno, že pouze vítězstvím našich spojenců můžeme i my být vítězi. Stojíme společně na jedné frontě, vy doma a my v cizině. Není politických rozdílů, není levice a pravice, není prázdných hesel, jen žhavá touha po vítězství, svobodě a nezávislosti.

Snad mi bude dovoleno vzpomenout zde památky mého otce a jeho absolutní důvěry v dobrý československý lid a jeho budoucn)st. Věděl, že naším cílem je být slušnou, poctivě jednající a důstojnou demokracií. Věděl, že Československo je částí západní kultury navždy k ní připoutanou. Věřil v sociální spravedlnost a ve svobodu jednotlivce. Věřil v ideál slovanský právě tak jako v ideál Evropy. Ale nade vše miloval vás a vy jste opětovali jeho lásku. Dovolte mi, abych vám dnes připomněl jeho důvěru a jeho lásku.

Řekněme si dnes, v den nezávislosti, že budeme pokračovat ve svém úsilí, že odoláme svodům a zajistíme svobodu našim dětem. Bojujeme o svobodnou Evropu, protože pouze ve svobodné Evropě je možné svobodné Československo.

Váš úkol v tomto boji je jeden z nejtěžších, ale současně jeden z nejdůležitějších a nejslavnějších. Klidně a odhodlaně čekejte na okamžik, v němž se Blaník, tato hora našeho odporu, na dané znamení znovu otevře a vy, jeho rytíři, vypudíte nenáviděného vetřelce navždy z naší země, oplývající mlékem a strdím. Nedejte se vyprovokovat, nedejte se vehnat do akcí, které by mohly ztížit vaši situaci a oslabit vás. Jestliže Hácha půjde do Berlína a dá Hitlerovi nové záruky, nebude hovořit vaším jménem nebo naším. To ví celý civilizovaný svět. Žádný syn české nebo slovenské matky nemůže přijmout sliby nebo dary z Hitlerových rukou.

Osud Hitlera a jeho nestoudných pomocníků je zpečetěn a vám připadne důležitá role při vykonávání rozsudku.

Dnes, dne 28. října 1939, vzpomínáme dospělosti naší republiky. Jedenadvacet let uplynulo! Zarmouceni a zraněni ve svých srdcích, avšak silni v odvaze a odhodlanosti přísaháme ti, drahá, svátá a milovaná naše země, že ti věrni zůstaneme a že ti vrátíme tvoji svobodu. My všichni tě milujeme věrnou, věčnou láskou.

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 16-18

reprint vydání z roku 1948