STO LET NÁSILÍ

                                   STO  LET  NÁSILÍ

 

                                                      

                                                         José Sols*

 

 

          

            ÚVOD

1.      Za námi je století násilí

2.      Nadcházející století nabízí málo nadějí na mír

      3.   Existují různá násilí? Zvláštní povaha tohoto jevu

 

 

CESTY VEDOUCÍ K NÁSILÍ

1.      Krize identity pociťovaná v neustále se rozšiřujícím světě: Kdo jsem?

2.      Krize identity způsobená ztotožněním s vlastním majetkem: Kdo jsem?

3.      Boj o základní životní potřeby: Jak mám přežít?

 

          

            BIOLOGIE A DĚJINY

1.      Jsme agresivní živočišný druh, nikoli ale násilnický

2.      Násilí jako reakce na dřívější násilné činy (předpokládané nebo skutečné)

 

          

            HLAVNÍ PROJEVY NÁSILÍ

      1.   Ekonomická struktura, která pomalu usmrcuje

      2.   Nacionalismus a imperialismus: světská božství, která ospravedlní cokoli

      3.   Je rozmanitost nemožná?

      4.   Sociální vyloučení: nejsi jeden (jedna) z nás

      5.   Mučení doma a masakr ve školní třídě

      6.   Náboženství, která zabíjejí

      7.   Schizofrenická povaha demokracie

      8.   Poslední krok: genocida, úplná eliminace toho druhého

 

       

            ZÁVĚR: DNEŠNÍ PŘEHMATY, ZÍTŘEJŠÍ VÁLKY

 

 

 

I. ÚVOD

Narodil jsem se roku 1962 v městě Soria na řece Duero. Pocházím z valencijské rodiny, v níž se hovořilo kastilskou španělštinou. Má rodina byla katolická, prozápadní, bělošská, velmi kultivovaná, na ekonomickém vzestupu. Přišel jsem na svět jako osoba mužského pohlaví a jsem jí dodnes. Nebyl mi ještě rok, když jsme se přestěhovali do Barcelony. Zde se přede mnou otevřel nový kulturní vesmír: velké město s dvojí kulturou (katalánskou a španělskou), politický kotel upřednostňující demokracii a katalánský nacionalismus. Neztotožnil jsem se ani s jedním, ale přesto obojí dodnes poznamenává můj život a tak tomu bude určitě dál až do okamžiku, kdy mě přijde pozdravit smrt.

 

1. Za námi je století násilí

Tentýž den se v jiných koutech světa narodily tisíce jiných dětí vstupujících do lidstva jinými dveřmi: s jinou národností, kulturou, rasou, náboženstvím, s odlišným ekonomickým postavením. Pokud žijí dodnes, jejich život byl také utvářen realitami, které si nevybraly. Nejsme sice pouhé kulturní loutky ovládané na scéně života neviditelnou rukou, ale nemůžeme si vybrat kulturní dráhu, na kterou nás zavede nepředvídatelný rozlet lidské svobody.

            Tyto tisíce a miliony lidí mého věku patří k různým skupinám, které někdy stojí proti sobě. Někteří z nás mají k těmto jiným skupinám nedůvěru. Kdybych se na vlastní pěst vydal do nějaké islámské země, asi bych se se svým vzhledem ztraceného člověka ze Západu necítil v některých uličkách moc bezpečně. Podobně dnes prochází mnoho cizích muslimů ulicemi mého města, které patří také jim, možná s oprávněným pocitem paranoie. Co můžeme říci o Palestincích a Izraelcích, nebo Čečencích a Rusech, nebo o Afgháncích z různých komunit? Dodnes sebou navzájem pohrdají a zabíjejí se.

            Narodili jsme se do násilného světa. Vytváříme násilný svět. Zanecháváme za sebou násilný svět jako odkaz těm, kdo přijdou po nás.

            Proč? Tato otázka mě pronásleduje už léta a dodnes neznám odpověď. Nevím, nechápu. Ani nechci pochopit, protože vysvětlovat to jako nějaký kulinářský recept by podle mě znamenalo neúctu k obětem násilí. Cítím ale povinnost přemýšlet o tom, zkoumat odkud to všechno přichází v naději nebo možná iluzi, že jednoho dne dokážeme všichni žít v míru navzájem i se samými sebou. Říkám všichni. Nikoho z toho nevylučuji.

            Dvacáté století bylo nejnásilnější v dějinách lidstva. Dokladem je Hirošima a Nagasaki v srpnu 1945, 110 milionů min dodnes nastražených v 70 zemích světa, někdy kamuflovaných jako kámen nebo dokonce barevný motýl, dodnes zabíjejících a mrzačících desítky dětí denně. Nikdy předtím nevidělo lidstvo tak dobře zorganizované průmyslové zabíjení jako v nacistických koncentračních táborech. Nikdy předtím nedosáhly kolektivní masakry těch rozměrů, jaké jsme viděli v minulém století v Kambodži, Sovětském svazu a Rwandě.

            Násilí se také stalo důmyslnější a vznikly jeho nové typy: od psychického mučení praktikovaného v Latinské Americe podle návodů vypracovaných Izraelci až po „vědecké experimenty“ německých lékařů v nacistických koncentračních táborech. Navíc násilí proniklo do všech aspektů života, do našich domovů, do televizní zábavy určené nejširšímu publiku. Jakou budoucnost má před sebou společnost, která nejen dovoluje mladým lidem, ale přímo je vybízí, aby se dívali na násilí jako na zábavu?

            Už dávno neplatí naivní představa, že lidstvo je rozděleno na dvě části: jednu žijící v pokoji, druhou v násilí a chaosu. Násilí čeká u dveří každého člověka. Tak zemřel švédský premiér Olof Palme v údajně pokojném Švédsku roku 1986, tak zemřela jinde řada dalších politiků. Zbrojní průmysl, obchod s drogami, neustálý pohyb lidí ze země do země způsobuje, že násilí se rozprostírá - i když nerovnoměrně - po celé planetě. Máme dál sestavovat seznam tisíců násilných činů, k nimž došlo v minulém století?

 

2. Nadcházející století nabízí málo nadějí na mír

Dokladem je útok islámských fundamentalistů v USA 11. září 2001, následující válka Spojených států proti „mezinárodnímu terorismu“ a řada dalších incidentů. Celá Země je nadále potřísněna krví. Spojené státy intenzivně zbrojí, na obzoru je řada „lokálních válek“. Násilné jevy se jakoby bez zábrany šíří ve stále mladších vrstvách obyvatelstva, mezi adolescenty a dětmi. Ve Rwandě bylo po masakru Tutsiů v roce 1994 uvězněno 120 000 dětí, z nichž 2 400 „obviněných z genocidy chřadlo v děsivých podmínkách ve věznicích pro dospělé“.

 

3. Existují různá násilí? Zvláštní povaha tohoto jevu

Je potřebné ujasnit si, co vlastně rozumíme výrazem „násilí“. Někde pořád přežívá zastaralé chápání násilí jako konkrétního fyzického útoku, případně omezeného na určitý časový okamžik. Jiní myslitelé jako Johan Galtung nebo Ignacio Ellacuría pod něj ale zahrnují veškeré vědomé útoky na fyzickou nebo psychickou integritu osoby nebo na lidský život obecně. Taková definice zahrnuje například ekonomický systém vytvářející svou strukturou oblasti chudoby, nebo revoluční násilí jako zřejmý důsledek násilí strukturního. Takové stanovisko přijalo také Druhé generální shromáždění biskupů Latinské Ameriky (Medellín, Kolumbie, 1968) popisující v duchu prorockého zjevení situaci svého subkontinentu jako „institucionalizované násilí“. Norský profesor Galtung považuje za násilí také situaci, kdy lidé umírají z nedostatku léčby nebo jiné pomoci, kterou by bylo potenciálně možné poskytnout.

 

II. CESTY VEDOUCÍ K NÁSILÍ

1. Krize identity pociťovaná v neustále se rozšiřujícím světě: Kdo jsem?

Z minulosti víme, že sociální univerzum se může v důsledku politických změn náhle podstatně zvětšit. Tak tomu bylo za Alexandra Velkého, kdy se řecká polis skoro rázem proměnila v helénskou říši. Tak je tomu v současnosti v Evropě, když se národní státy stávají členy Evropské unie. Rozšiřuje se sociální prostor, mění se vztažné body. To vyvolává problémy s identitou u jednotlivců i skupin. Kdo vlastně jsem? Kdo jsme? Ve svém městě nebo okolí se dokáži snadno orientovat. Mám své jméno, znají mě jiní lidé, jsem něčí syn nebo synovec. Všichni mluvíme stejným jazykem, máme tutéž víru nebo náboženskou tradici, společné hodnoty. Jakmile se ale sociální prostor rozšíří, jsem naprosto anonymní - stávám se členem obrovského společenství, kde nikoho neznám a nikdo nezná mne, kde mají všichni odlišný původ, hovoří jinými jazyky a možná mají i jiné náboženství. Mám z toho závrať a musím se chytit něčeho pevného: své identity. Rozhoduji se, že mám určitou národnost nebo vyznávám určité náboženství, patřím k určité ideologické skupině nebo fandím některému fotbalovému mužstvu. Tento obranný postoj, kterým vzdoruji svému pocitu závratě, zrádným způsobem zmenšuje rozsah lidského vesmíru kolem mne: můj svět je teď menší, je to má skupina, „mí lidé“. To, co zbývá, jsou teď „ti ostatní“. Každý takový pokus o zmenšení rozměrů skupiny je plný klamu. Jednotlivec nepatří jediné skupině, ale především lidstvu a jeho údělu. Pocity závratě jsou však tak silné, že chceme patřit k nějaké skupině, národu nebo kmeni. Potřebujeme být uznáváni a mít jméno. Potřebujeme být někdo.

            Toto rozbití společenského vesmíru vyvolává posun osobní identity člověka k předpokládané skupinové identitě: „Jsem Katalánec.“,Jsem z Baskicka.“ „Jsem socialista“. „Jsem squatter“. Přežití skupiny se pro mě stává zásadní, protože skupina je můj život, má vlastní bytost. Začnu ji bránit slovy, holýma rukama, zbraněmi před jakýmkoli útokem, nebo aspoň začnu věřit v nutnost takového jednání. Svět, který znám, se najednou rozštěpil na dva : na „mé lidi“ a „ty ostatní“. Pociťuji povinnost pracovat a bojovat za přežití „mých lidí“ a zničení „těch ostatních“. Jejich samotná existence je pro mne hrozbou. A zde vstupuje do hry násilí - u bázlivějších nebo „kulturnějších“ lidí vyjadřované verbálně nebo pohrdáním. Jejich děti, které mají menší zábrany nebo méně dbají na společenské konvence, však mohou přejít rovnou k fyzickému násilí.

            Ve dvacátém stoleté svět ohromně narostl. Podstatně se zvýšil počet obyvatel, města jsou přelidněna, venkov se skoro na všech kontinentech vyprázdnil. Návštěvník z jiné planety by nechápal, proč žijeme stěsnáni v Londýně, Paříži, Barceloně, Madridu, New Yorku, Mexiku D.F., Sao Paulu, Tokiu nebo Kalkatě, když máme takové rozlohy prázdné země například v Kanadě, Africe nebo Jižní Americe. Přelidnění světa a velkých měst způsobilo, že mnoho lidí rozšířilo své společenské horizonty. Zřetelně také zvýšilo kulturní rozmanitost všech měst. Jakmile vyjdu na ulici, zakrátko určitě uvidím Západoevropany, Slovany, subsaharské Afričany, Severoafričany, andské Jihoameričany, Severoameričany, Pákistánce. Kdepak to jsem? Ve kterémkoli velkém městě světa.

 

2. Krize identity způsobená ztotožněním s vlastním majetkem: Kdo jsem?

Je ještě jedna cesta vedoucí k násilí a zničení „těch ostatních“, která také souvisí s identitou: chránit jak nejlépe dovedu to, co považuji za své. V předchozím případě se jednalo o redukci společenského vesmíru na nějakou místní skupinu, zde jde o projekci sama sebe do vlastního majetku: jsem to, co vlastním. Spojování identity s vlastnictvím se v minulosti projevovalo různými způsoby. Místní vládce má „větší“ hodnotu než rolník, protože má víc pozemků. Bankéř je „víc“ než pekař, protože má víc peněz. Ministr je „víc“ než úředník, protože má větší moc, společenský vliv a plat.

Pokud je v nebezpečí to, co mám, je ohrožena i má vlastní identita.. Pociťujeme to jako existenciální nebezpečí ohrožující vlastní život. Jestliže někdo nebo něco ohrožuje můj automobil, mé místo v zaměstnání, můj dům, účet v bance, mé dědictví, budu se bránit holýma rukama nebo čímkoli, co popadnu, protože přijít o majetek znamená ztratit sama sebe. A zde opět vstupuje na scénu násilí. Zaútočím na každého, kdo se odváží napadnout mne, totiž to, co mi patří.

To je ovšem zničující perspektiva. Lidství je redukováno na hromadu věcí, složitost a bohatství lidské bytosti je nekonečně ochuzeno. Každá další nula na pravé straně mého výpisu z bankovního účtu mi otevírá dveře do nového materiálního vesmíru. Jak bychom ale vnímali ministra, když by jednoho dne navštívil naše pracoviště, jak bychom se chovali k dívce žebrající na ulici? Nikdo mi nebude schopen dokázat, že je jeden z nich cennější než ten druhý, že existuje něco důležitějšího než samotný fakt, že jsme lidé. Přesto je velký a smutný rozpor v tom, jak se chováme k jednomu a ke druhému.

Ve dvacátém století se zrodil konzumerismus. Dnes už nehledáme jen to, co potřebujeme k životu, ale také to, čemu připisujeme stejnou důležitost, protože nás o tom přesvědčí reklama. Cílem první průmyslové revoluce byla velkovýroba zboží, které požadovala společnost zbohatlá akumulací kapitálu jak v zemědělství, tak v podnikání. Následující průmyslové generace sledovaly už jiný cíl: rozhodly se přesvědčovat společnost o nutnosti spotřebovávat něco - cokoli, co bylo možné okamžitě nabídnout. Argumentovalo se vždy „kvalitou života“ (člověk prý bude šťastnější, když bude mít auto, chladničku, mrazničku, televizi, ústřední topení, klimatizaci, video, počítač, ještě jedno obydlí), nebo „imidží“ (být někým, být uznáván), i když neexistuje důkaz, že obyvatel dnešního Tokia je šťastnější než jeho předkové žijící ve středověké kultuře. Konzumerismus způsobil zřetelné a dramatické zvýšení posedlosti člověka majetkem a identifikace jeho osobnosti s tím, co vlastní. Tento trend za poslední století velmi zesílil a s ním také násilí, jež je jeho důsledkem.

 

3. Boj o základní životní potřeby: Jak mám přežít?

Nyní probereme třetí a poslední cestu vedoucí k násilí. Souvisí s odpíráním základních životních potřeb člověka. Jde o celek, který tvoří sedm věcí: potrava, obydlí, oblečení, zdraví, kultura, svoboda a mír. Právě prostřednictvím těchto sedmi ústředních idejí se může lidský život odvíjet v důstojnosti. Můžeme je také vyjádřit pomocí pyramidy potřeb, kterou navrhl severoamerický behavioristický psycholog Abraham H. Maslow:

 

 

potřeba seberealizace

(uplatnit své schopnosti, uskutečnit to, čím člověk potenciálně je)

potřeba uznání

(sebeúcta, respekt, úspěch, prestiž

potřeba sounáležitosti

(náklonnost, přátelství, být milován, někam patřit)

potřeba bezpečí

 (bezpečnost, ochrana před ublížením nebo ohrožením existence)

fyziologické potřeby

 (potrava, voda, vzduch).

 

Tyto potřeby mají vzestupnou hierarchii. Jakmile jsou uspokojeny dvě dolní, člověk pociťuje potřebu uspokojení vyšších potřeb. Po celé dvacáté století však byly značné části lidstva upírány i ty nejzákladnější životní potřeby. Trvalým údělem těchto lidí byl hlad, perzekuce, mučení. Když si nemůžeme zajistit základní životní potřeby pokojnými prostředky, hledáme jiné způsoby, které mohou být i násilné. To je boj o základní životní potřeby, o přežití. Představme si, že žijeme v oblasti postižené hladomorem a že se tam distribuují potraviny. Potřebujeme jídlo pro sebe i pro své malé děti. Jsme požádáni, abychom se postavili do fronty a ujištěni, že se na každého dostane. Trpělivě čekáme (ve Třetím světě je všude spousta nekonečných front, jinde zase po válkách a přírodních katastrofách). Pak nám ale dojde, že potravin je málo, že tu vládne nepořádek a že jídlo dostanou jen ti s nejostřejšími lokty: výbuch násilí je pak otázkou několika vteřin. Začneme kolem sebe mlátit a kousat, jen abychom urvali aspoň nějaký žvanec. A budeme si možná počínat ještě násilněji, když uvidíme někoho, kdo má obrovské množství potravin, zatímco my žijeme v chudobě.

            Člověk má přirozenou touhu po rovnováze. Nerovnováha vede někdy k násilným pokusům o vyrovnání. Jestliže se rozděluje nejnutnější pomoc příliš špatným způsobem, ti, na něž nezbylo, budou násilím brát těm, kteří mají příliš moc. Právě z tohoto důvodu souvisí násilí tak často s krajní nouzí a přelidněním. Vyšší koncentrace násilí se obvykle objevuje ve velkých městech a oblastech postižených nouzí, mnohem nižší je na venkově nebo v pokojných obytných zónách s nízkou hustotou zástavby. Nezapomínejme, že jsme živočichové a že pro své přežití potřebujeme vzduch, vodu, potravu a obydlí. Pokud se nám tyto potřeby upírají, budeme bojovat, abychom je naplnili. Případně i zvířeckým způsobem.

 

III. BIOLOGIE A DĚJINY

Násilí v sobě zahrnuje agresivitu. Není to však totéž. Agresivita je přirozeným rysem každého živočišného druhu. Lev loví zebry, lvice se agresivně postaví každému, kdo ohrožuje její mláďata. Jinak by lvi vyhynuli. Také člověk je agresivní živočišný druh. Zkuste vzít nějaké ženě na ulici z náručí její malé dítě a pokojná lidská bytost se okamžitě promění v divoké zvíře.

 

1. Jsme agresivní živočišný druh, nikoli ale násilnický

Agresivita není totéž, co násilí. Je to pozadí, z něhož může násilí případně vyvstat. Agresivita však není příčinou násilí, jen ho umožňuje Podle Konrada Lorenze je agresivita živočišným rysem, jehož prostřednictvím se zachovává druh, je jedním z mechanismů přírodního výběru. Vnitrodruhová agrese je „zcela jednoznačně částí život udržující organizace, která sice – jako vše pozemské – může selhat a zničit život, která je však přece jen velkým procesem organického dění určena k dobru“. V agresivitě tedy není nic ďábelského, je v ní ale skryto nebezpečí. To spočívá ve spontánním, instinktivním charakteru agresivity. „Plné nebezpečí agresivního pudu pochopíme právě ze skutečnosti, že agrese je pravým primárním instinktem, sloužícím udržení druhu; je to právě spontánnost instinktu, která ho dělá tak nebezpečným.“[1] Agresivita je tedy součástí nás samotných stejně jako sexuální instinkt, hlad nebo strach. Nikoli však násilí. Násilí přichází zvenčí, nebo to tak aspoň pociťujeme. Jezuitský filosof Ignacio Ellacuría jde dokonce tak daleko, že říká: „…tento nepostradatelný a obecně prospěšný impuls [agresivita] by měl být konstantní; v konkrétních případech, kdy by mohl škodit, je držen na uzdě zvláštním inhibičním mechanismem“.

 

2. Násilí jako reakce na dřívější násilné činy (předpokládané nebo skutečné)

Tyto inhibiční mechanismy ovšem u člověka postupně velmi oslabil technický rozvoj, který přerušil bezprostřední komunikaci mezi agresorem (dejme tomu prezidentem nějaké země, který nařídí útok na jinou zemi, nebo pilotem letadla, který ve velké výšce zmáčkne tlačítko) a oběťmi (lidmi, na něž dopadají bomby). Je stále snadnější zabíjet bez vlastní emocionální účasti, beztoho, že by vrah vnímal důsledky svého zločinu, pociťoval hrůzu svých činů ve svém srdci.

            Podle zakladatele politické vědy Thomase Hobbese je na zmíněném inhibičním mechanismu založen moderní stát. V něm je vytvořen systém zákonů jménem „Republika“, jehož cílem je ochrana každého jednotlivce před možným útokem někoho „jiného“. Hobbesova koncepce je založena na předpokladu, že lidé jsou si v přirozeném stavu rovni a že se k sobě navzájem chovají jako vlci (homo homini lupus). V přirozeném stavu jsou si všichni lidé navzájem potenciálními nepřáteli, protože touží po stejných věcech. Tento stav je ovšem nesnesitelný, a proto lidé uzavírají dohodu, podle níž svěřují řízení společnosti zvláštní moci, která chrání lidi před lidmi na základě zákonů. Politika není přirozenou věcí, ale umělou konstrukcí lidských bytostí umožňující přežití společnosti. Ani Hobbes nepředpokládá, že by byl člověk od přírody násilný. Říká jen, že člověk jako součást společnosti musí nutně zápasit s jinými lidmi, aby přežil.[2] Jestliže ale násilí není naším vnitřním rysem, jak to, že se stáváme násilníky, že zabíjíme lidi, že vytváříme opravdový „průmysl smrti“ v podobě armád vybavených nejmodernější technologií?

            Pro odpověď se musíme vrátit zpět k antropologickým představám, ba mýtům (mýtus není nutně klam, může mít hluboký význam). Podle francouzského antropologa Reného Girarda se u hominidů v procesu učení zvyšovala jejich schopnost vzájemného napodobování, tzv. mimetického chování. To posilovalo vzájemnou rivalitu: naši biologičtí předchůdci chtěli stále častěji totéž (tentýž předmět, kontrolu nad stejným teritoriem, samci chtěli tutéž samici). Situace se vyhrotila natolik, že došlo k „mimetické krizi“, v níž se rozpadla dosavadní sociální struktura. Krize měla dvě možná východiska: buď boj každého s každým, což vedlo k zániku skupiny, nebo označení jednoho člena skupiny za obětního beránka, na něhož se soustředilo násilí celé skupiny. Jeho smrt přinesla do skupiny mír. Mrtvá oběť se pak stala symbolem míru a začala být uctívána jako posvátný totem. Tváří v tvář oběti se společnost sjednotila a objevily se v ní zárodky náboženství, sociální struktury kultury a morálky. Začalo platit pravidlo, že kdokoli začne s násilím uvnitř skupiny, bude vyobcován. Z tohoto základu pak vyrůstaly morální hodnoty.

            Evangelista Jan dává veleknězi Kaifášovi na soudu Ježíše Nazaretského do úst tato slova: „Vy ničemu nerozumíte; nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ“.(Jan 11,50)[3] Podle Girarda se Kaifáš odvolával na to, co dělaly všechny kmeny a národy v úsilí o své přežití: omezovaly násilí jen na to nejdůležitější a uchylovaly se k němu jen v krajních případech, aby zamezily ještě většímu násilí.

            O vysvětlení původu násilí se pokouší také mýtus o Kainovi a Ábelovi (Gn 4). Kain zabíjí svého bratra, aby měl jako jediný moc a jediný mohl předstoupit před Boha. Kain ničí jinakost. Podle tohoto mýtu se násilí rodí z úsilí o sebeprosazení, které ničí jinakost. Podobným způsobem užívá Hegel mýtus o pánu a rabovi.

            Vědecky nelze zjistit, kdy se v dějinách objevilo násilí, protože o tom nemáme informace. Snadněji lze ověřit, že násilníci nepovažovali násilí za součást jich samých, ale za něco získaného, například za odpověď na předchozí násilí spáchané na nich samotných: „Udělal jsem to, protože totéž bylo učiněno mě a mé rodině“. Podobná slova slýcháme ve všech věznicích světa a ve všech válkách.

            Násilí tedy koření jak v biologii, tak v historii. Kromě nám vlastního rysu živočišné agresivity jsme konfrontování s historickým faktem, že se všichni rodíme do světa, v němž je násilí už přítomno. Pokud se sami dopouštíme násilí, skoro všichni máme pocit, že tím reagujeme na nějaké dřívější násilí, jehož obětí jsme se stali. Bez tohoto dvojího biologického a historického pohledu by nebylo možné násilí porozumět.

 

IV. HLAVNÍ PROJEVY NÁSILÍ

Jak už bylo řečeno, ve dvacátém století vtrhlo násilí do všech aspektů lidství. Pod rouškou nevinnosti se dokonce stalo perverzní formou zábavy pro děti. Násilí sice existovalo odjakživa, za posledních sto let však zesílilo a stalo se rafinovanější, „efektivnější“ (s menším rizikem pro pachatele a větším počtem zabitých). Paradoxní je jeho docela pokojné soužití s demokracií a lidskými právy, jejichž deklarace dnes stále více vypadají jako bezcenný cár papíru.

 

1. Ekonomická struktura, která pomalu usmrcuje

Největším násilím dvacátého století je sociálně - ekonomická nespravedlnost. Tento druh násilí zabíjí nejpomaleji a vyžádal si největší počet lidských životů. Neponechává vůbec žádný prostor naději, protože je součástí sociální struktury. V průběhu století vznikl celosvětový a stále globálnější systém, v němž menší část lidstva neustále bohatne, zatímco se většina lidstva popadá do stále hlubší chudoby. Rozvojový program Spojených národů (United Nations Development Programme, UNDP) ve své zprávě „Human Development Report 2001“ konstatuje, že ze šesti miliard lidí obývajících Zemi žijí 4,6 miliardy v rozvojových zemích. Z nich 2,8 miliardy musí denně vyjít s méně než dvěma americkými dolary denně a z nich pak 1,2 miliardy dokonce s méně než jedním dolarem. 854 milionů je negramotných, 325 milionů dětí ve školním věku nechodí vůbec do školy, 968 milionů lidí nemá k dispozici zdravotně nezávadnou vodu. 2,4 miliardy lidí žijí bez těch nejzákladnějších hygienických zařízení, každý den umírá přes 30 000 dětí mladších pěti let z příčin, kterým by bylo možné zabránit. Za rok je to 11 milionů dětí.

            To vše představuje obrovskou nespravedlnost, protože ve většině případů se chudí i bohatí o své postavení nijak sami nezasloužili, prostě se do něj narodili. Naprostá většina dnešních chudých přitom nikdy nedostane šanci uplatnit své skryté kvality, protože jim k tomu systém nedá příležitost. Fotbaloví milionáři chudého původu jako je Maradona jsou výjimkou z pravidla a jejich příklad lze využívat k pacifikaci kolektivního svědomí. Ekonomický systém vnucený světu v průběhu minulého století poté, co se evropské a americké mocnosti rozhodly ovládnout svět, aby tak překonaly vlastní krizi ekonomického růstu, je jako plyn zabíjející pozvolna ty, kdo nemají peníze na plynovou masku. Navíc ekonomická nespravedlnost může vyvolat jiné typy násilí, jak jsme už viděli v případě, kdy boj o přežití vyústí v závažné agresivní činy.

 

2. Nacionalismus a imperialismus: světská božství, která ospravedlní cokoli

Nacionalismus je lidský výtvor stojící v minulém století za některými z nejhroznějších případů násilí. Francouzský jezuita, filosof a teolog Gaston Fessard za druhé světové války prohlásil, že svět ovládají tři velká falešná božství: božství Rozumu (liberalismus), božství Třídy (komunismus) a božství Národa (nacionální socialismus nebo fašismus). Tyto tři ideologie lze označit za „božství“, protože si činí dvojí nárok: že jsou schopny s konečnou platností interpretovat totalitu lidské existence a že nejsou založeny na ničem, co zde už bylo. Jsou „falešné“, protože jsou nuceny zničit každého, kdo se pokusí odhalit lži, na nichž se zakládají. Jejich falešnost potvrzují i neobratné pokusy o spojení nacionalismu s náboženstvím například v podobě španělského nacionálního katolicismu, Reaganova výroku „Bůh požehnal tomuto národu“ nebo islámského fundamentalismu některých arabských zemí.

            Výraz „nacionalismus“ je dvojznačný. Nacionalistou byl Hitler a Franco, ale také katalánský violoncellista Pablo Casals a indický pacifista Mahátma Gándhí, a přitom tyto dva typy lidí mají velmi málo společného. Nacionalismus je na jedné straně kolektivní pocit spojený s jistou kulturní formou, sdílením společných dějin, ustálenými tradicemi, specifickou kolektivní mentalitou a symbolikou, ba i mytologií. Je to výraz lásky k určitému „lidu“. „dějinám“, „zemi“, „kultuře“. Proti tomu se nedá nic namítat.

            Na druhé straně může nacionalismus znamenat také zbožnění určité země (Fessard), kdy vše, co jde proti němu je třeba kritizovat, odmítnout nebo dokonce zničit jako opovážlivé a bezbožné. Lidstvo je okamžitě rozděleno na tři tábory, členy „národa“, jeho nepřátele a národy spojenecké nebo irelevantní. Tento druh nacionalismu hojně využívá a vytváří historické mýty, realistické dějiny naopak odmítá, protože realita se mu jeví jako příliš konkrétní a sporná. Zuřivě se brání jakékoli historické revizi zavedených mýtů.

            Tento typ nacionalismu vedl v uplynulém století opakovaně k násilí. V některých případech propukl ve skupinách, které neměly podíl na moci (IRA v Severním Irsku, ETA v Baskicku, Hnutí nezávislých na Korsice, sionistické hnutí v Palestině před rokem 1948), v jiných byl zorganizován mocenskými skupinami (frankismus ve Španělsku, nacismus v Německu, fašismus v Itálii a Japonsku, imperialismus v USA, Argentina za falklandské války, Izrael od roku 1948). Trajektorie vedoucí k násilí má následující fáze:

1.      Určitá skupina zredukuje svou historickou realitu na termíny „národ“, „země“, „lid“, „kultura“ nebo „rasa“ a vytvoří tak zjednodušený jazyk.

2.      Pomocí jedné z těchto kategorií se pak interpretuje veškerá historická realita.

3.      Každý, kdo se odmítne podrobit tomuto myšlenkovému schématu, je označen za nepřítele (antišpanělského, antibaskického, antikatalánského, antiamerického…).

4.      Nepřítel musí zmizet. Právě v tomto bodě se objevuje násilí. Je zdůvodňováno jako nutné zlo ve službách zbožněnému „národu“.

Nejhorším nepřítelem není protikladná skupina (například španělský nacionalismus jako protivník katalánského nacionalismu atd.), ale jednotlivec nebo skupina, která se snaží budovat mosty mezi těmito dvěma extrémy a věří v možnost pokojného soužití obou stran. Nacionalismus jedné strany totiž definuje a potvrzuje existenci druhé strany, zatímco stavitelé mostů popírají nacionalistickou ideologii jako takovou.

Nacionalismus mívá také tendenci k imperialismu. Z tohoto hlediska existují dva typy nacionalismu. První je obvykle defenzivní nebo odstředivý. Žádá právo na sebeurčení, což je legitimní. Zato druhý typ nacionalismu se stává ofenzivní a imperialistický. Národ je tak velký, významný a slavný (nebo se takovým má stát), že začne pohlcovat okolní území, aby mohl volně dýchat. Zcela jasně to prohlašoval Hitler, když mluvil o životním prostoru. Teritoriální a kulturní invaze se ale ospravedlňovaly a ospravedlňují také jinými magickými slovy, jako je „Německo, „celé Baskicko“ (Euskal Herria), „Sovětský svaz“, „Francie“, „Amerika“ „Jugoslávie“, „Španělsko“. Nacionalistická expanze není vždy teritoriální, někdy je pouze sociální: snaží se odsunout stranou ty sociální skupiny, které se proti ní staví, a to i v demokratických režimech.

 

3. Je rozmanitost nemožná?

Zdá se, že je to tak, že muslimové a Hindové, Židé a Palestinci, Baskové a Španělé atd. nemohou žít společně v jedné zemi. Jeden můj přítel dokonce tvrdí, že v jedné zemi nemohou existovat ani dva jazyky, že jeden nutně pohltí druhý a že je to tedy vždy otázka kdo s koho. Moc toho ovšem o světě neví.

            Podívejme se na opačnou argumentaci tvrdící, že rozmanitost je možná. Kulturní a sociální diverzita je vlastní celým lidským dějinám. Důvodem je nejen neustálá migrace (jen si uvědomte, odkud pocházejí vaši čtyři prarodiče a vašich osm praprarodičů, a vyvoďte příslušné závěry), ale také absurdita představy o „jediné kultuře“. Jakmile se podíváte blíž na lidi patřící údajně k „téže kultuře“, budete ohromeni velkou kulturní rozmanitostí, která je podstatnou součástí lidství.

            Problém není v údajné nemožnosti kulturní a sociální rozmanitosti, ale v tom, že je pro člověka obtížné otevřít svého ducha natolik, aby tuto rozmanitost akceptoval, například v situaci, kdy prožívá krizi identity, o níž jsme už hovořili. Běloši mohou bez problémů žít vedle černochů, heterosexuálové vedle homosexuálů, Židé vedle Arabů, křesťané vedle ateistů. Jestliže ale člověk trpí krizí identity, může z ní hledat východisko tím způsobem, že se přihlásí k nějaké kolektivní identitě, která mu poskytne bezpečí a ochranu. A tak se rozhodne, že „je Španěl“ a začne nenávidět všechny baskické separatisty, nebo že „je muslim“ a začne nenávidět všechny křesťany, že „je pracující“ a začne nenávidět všechny kapitalisty atd.

            Když se mě někdo zeptá, jestli jsem křesťan, socialista nebo Katalánec, obvykle odpovím „já jsem já“.[4] Přijmout sama sebe jako takového je ale psychologicky obtížné, což způsobuje, že se člověk spíš ztotožní s nějakou skupinou nebo ideologií odmítající „ty ostatní“.

 

4. Sociální vyloučení: nejsi jeden (jedna) z nás

Odmítání rozmanitosti vede k různým formám sociálního vyloučení. Historických příkladů je spousta. Zvykli jsme si na ně natolik, že je často vnímáme jako normální. V našich společnostech je mnoho skupin, které mají omezené možnosti životního uplatnění: Haiťané v Dominikánské republice, Korejci v Japonsku, Bosňané ve Španělsku atd. Nijak na to ale nereagujeme. V každém z podobných případů existují neviditelné „sociální hranice“, které jsou reálnější než celní kontrola na letišti. Je jasné, kdo jsou „mí lidé“ - s těmi pracuji, s těmi si navzájem pomáhám. Jestliže by mě požádal o pomoc někdo jiný, odpověděl bych takovým způsobem, který by i beze slov říkal „nejsi jeden z nás“ a komunikace by tím skončila.

            Právě tato obrana sociálních hranic lidmi, kteří jsou „uvnitř“ systému s jeho pohodlím, dokonce i luxusem, byla v minulém století jednou z hlavních příčin násilí. Obava ze ztráty toho, čím jsou a co mají, stmelovala v Jižní Africe bílé po desetiletí apartheidu, stejnou obavu začínají teď pociťovat Evropané před přílivem imigrantů. Násilí má imigrantům uzavřít vstupní brány do systému. Ti, kdo zůstávají venku, se mohou z obavy před smrtí hladem uchýlit k násilí, aby jednou provždy zbourali tuto sociální přehradu a zjednali si přístup k radostem života těch uvnitř.

           

  Ty k nám nepatříš“. Jak může lidská bytost vůbec vyslovit něco takového? Slovo „ty“ se původně používalo jako výraz otevřenosti lidského ducha, jako výraz víry, že lidstvo nemůže existovat bez lásky a že láska nemůže existovat bez jinakosti. Slovo „my“ sjednotilo tuto rozmanitost takovým způsobem, že nevylučovalo nikoho, naopak každému umožňovalo účast. Je smutné, když se dnes slova „ty“ a „my“ používají ke stavění ostudných sociálních přehrad.

 

5. Mučení doma a masakr ve školní třídě

Psychoanalytik Adnan Houballah, který pomáhal obětem násilí v Libanonu, říká, že občanská válka má čtyři stadia:

konfrontace ideologií,

knfrontace  mezi komunitami,

konfrontace uvnitř komunity

konfrontace  uvnitř rodiny.

Podívejme se na to podrobněji.

            1. V první fázi jde o dvě skupiny s protikladnými ideologiemi (pravicovou a levicovou), s vlastními vizemi společnosti a budoucnosti země. Skupiny mezi sebou vedou spor, v němž mohou použít i zbraně.

            2. S časem se tato konfrontace vyostřuje, nabývá extrémnější charakter. Nejde už jen o rozdíly ideologií, které ostatně nemusí být moc výrazné. Je třeba se odvolat na něco vrozenějšího, radikálněji existenciálního. Vzniká konflikt mezi komunitami (mezi křesťany a muslim, etnickými nebo kulturními skupinami). Pro úspěch skupiny v násilném konfliktu začíná být důležitá její stmelenost, homogenita. Když dojde k takovému posunu u náboženských skupin, začíná se v politických debatách používat argumentace „božstvím“.

            3. Každá skupina má několik vůdců. Když některý z nich zahyne v boji, jeho příznivci se jednak zradikalizují, jednak nechtějí dovolit, aby jeho roli převzal některý ze zbývajících vůdců. Vzniká krvavý konflikt uvnitř komunity, nejtísnivější a nejbrutálnější fáze občanské války. Bojovníci, většinou adolescenti, se dopouštějí nebývalých ukrutností. Úmyslně dávají najevo co největší agresivitu, destruktivitu a bezcitnost.

            4. V rodinách nepatří vždy všichni ke stejné náboženské, etnické nebo sociální komunitě. Tak například v Sarajevu bylo mnoho smíšených srbsko-chorvatských nebo srbsko-bosenských manželství. V posledním stadiu proniká konflikt z komunit do domácností. Bratr zabíjí bratra. Co je ještě horší, někdy doma ztrácejí zábrany i lidé, kteří by se neodvážili použít násilí na veřejnosti. Počet násilných rodinných konfliktů, které končí vraždou, neustále stoupá.

            Totéž se děje ve třídách středních a vyšších škol, zejména v USA, kde ústava umožňuje velmi snadný přístup ke zbraním. Roste počet případů, kdy dospívající mladí lidé chtějí získat proslulost nebo se rozloučit se světem tím, že se zbraní v ruce rozpoutají ve škole krvavou apokalypsu. Za mentálním vykolejením adolescentů se črtá znepokojivá skutečnost. Násilí v rodinách a ve školních třídách se stalo výrazným sociálním jevem. Proč?

            Je třeba vzít v úvahu dvě věci. Zaprvé v sociálním a kulturním životě výrazně převládá mužský živel. Dvacáté století přineslo řadu významných iniciativ k osvobození žen, ovšem muži na tuto situaci někdy reagují násilím, aby obnovili svou někdejší autoritu. Ženy nejsou zdaleka tak násilné. Margaret Thatcherová, která jako jeden z nejnesmlouvavějších politických lídrů vedla falklandskou válku, potlačila hornické stávky a neustoupila před hladovkami IRA, je spíše výjimkou. Násilí je obvykle věcí mužů a společností ovládaných muži, zejména společností se silným mužským šovinismem. Totéž platí o sportech a akčních filmech. Kultura násilí je do značné míry institucionalizací mužské adolescence, která nekončí společně s pubertou, ale trvá věčně.

            Kultura násilí je druhým podstatným prvkem dnešní situace. Chlapec, který jednoho dne postřílí ve třídě tucet spolužáků i s učitelem, už má za sebou tisíce hodin sledování násilí v podobě zábavy. Od prvních hraček je mu vnucována idea, že je třeba někoho zabít nebo zadržet nepřítele. I když lidé dokáží postavit hráz mezi tyto představy a realitu beztoho, že by někoho zabili, neznamená to, že je každý schopen žít takovým absurdním a schizofrenickým způsobem. Nakonec se z představy stane realita a v třídách teče krev. Společnost je zděšena, tatáž společnost, která dovolila dětskému útočníkovi dívat se dosyta na násilné filmy. Takové filmy se ostatně promítají i ve školách.

            Stavějí se stále větší a přísnější věznice, ale to je velmi hloupé řešení. Jediným reálným řešením je vážně se zabývat problémem chudoby a sociální nespravedlnosti (z něhož vyrůstá násilí), umožnit každému, aby byl součástí společnosti (nikoho nevylučovat a prosazovat mír a pokoj na všech úrovních kultury) - tedy jednou provždy skoncovat s kulturou násilí.

 

6. Náboženství, která zabíjejí

Poselství míru má náboženskou dimenzi, protože vyvstává z hlubokého přesvědčení předpokládajícího otevřenost vůči těm, kdo „nejsou z našeho světa“. Říká přiléhavě, že lidská bytost má žít v harmonii sama se sebou, s jinými příslušníky svého druhu a s přírodou, která ho obklopuje. Toto přesvědčení není žádný fyzikální zákon, ale antropologický a morální postoj, jehož pramenem je specifický pohled na svět, víra. Náboženství přinesla lidskému životu mír, v některých případech prostřednictvím kosmicky naturalistické vize (východní spiritualita), v jiných spíše prostřednictvím vize sociálně bratrské (západní spiritualita).

            Pozitivní náboženství (která lidé nazývají slovy „náboženství“, „církev“, „společenství“) ale vpustila do svého nitra osoby motivované mocí, a tak je začali využívat politikové k získávání přívrženců své vlastní ideologické kauzy. Irští, chorvatští, polští a španělští nacionalisté dodnes nestoudně využívají katolicismus, protizápadní Arabové selektivně využívají korán, sionisté bez skrupulí přepisují posvátné texty judaismu. Severoamerický imperialismus falsifikuje bez jakýchkoli zábran různé aspekty křesťanství a podporuje sobě nakloněné skupiny, které působí jako sekty, ale dávají si groteskní název „církev evangelikálů“. Náboženství se tak stávají nástrojem moci a dokonce i smrti. Násilí odvolávající se na náboženství je ze všech nejbrutálnější, protože dává útoku silné oprávnění: „Bůh si to přeje“, „pro Alláha“, „jménem Svaté země“ a tak podobně. Tak byly spáchány některé z nejhorších ukrutností, například 11. září.

            Náboženství je velmi nebezpečné. Nebývá příčinou ohně, ale dodává mu palivo. Náboženství má zůstat výhradně způsobem, jak duše vyjadřuje svou otevřenost vůči mnohotvárnosti lidské bytosti a vůči možnosti, že se na základě této otevřenosti a víry může setkat s Bohem. V žádném případě by nemělo být používáno jako politický nástroj, i když má nepopiratelně politický rozměr, protože ovlivňuje všechny rysy lidství.  Je to ale velmi ožehavý terén, v němž mají mimořádnou důležitost různé odstíny interpretace. Arcibiskup Oscar Romero z El Salvadoru a jezuitský filosof Ignacio Ellacuría podobně jako jiné významné postavy teologie osvobození vyvodili z křesťanské víry politické koncepce směřující k myšlence bratrství a ke přání vytvořit lidštější, ekonomicky a politicky spravedlivější svět. Tentýž princip může ale v rukou omezenějších duchů vést ke zbraním a krutostem. K významným násilným epizodám 20. století, při nichž byl používán jazyk náboženství, patřil také komunistický ateismus.

 

7. Schizofrenická povaha demokracie

Má se zato, že demokracie je současně ochranou proti násilí, obvykle proti svévolnému útoku nějaké skupiny na jinou. Vyplývá to z rovnosti lidí před zákonem. Demokracie má ale schizofrenickou povahu, protože pod pláštíkem pacifismu nosí každý den bojovou uniformu. Pochybuje někdo o tom, ze USA jsou demokracií? A neudržovaly přesto desítky let po celém světě odporné diktatury, neangažují se ve výrobě zbraní včetně nášlapných min? Obdobně je tomu u Francie a její role v afrických masakrech.

            Ve věci násilí mají demokracie na svědomí spoustu hříchů. Není pravda, že po násilí sahají pouze totalitní režimy. Úcta k lidským právům není hlavním principem demokracie, ale spíše nástrojem obohacování. Žijeme tak ve schizofrenických demokraciích připomínajících postavy z hororových filmů: jsou mírumilovné ve dne a krvežíznivé v noci. Málokdo si troufne vystoupit proti tomu na politickém fóru, a pokud to udělá, je smeten všemi prostředky mediální a sociální komunikace, jak se stalo v případě jednoho z mála odvážných, komunisty Julia Anguity.

            Na velké nebezpečí demokracie poukázal Fessard , když mluvil o Rozumu, Třídě a Národu: je jím sebezbožnění. Demokracie se tváří jako nejvyšší stupeň lidského pokroku, jakákoli alternativa je obviněna z reakčnosti a nedemokratičnosti. Přesně tak postupuje po 11. září prezident George W. Bush a ve jménu demokracie otevřeně podporuje tak strašné politiky, jako je Ariel Sharon.

 

8. Poslední krok: genocida, úplná eliminace toho druhého

Genocida je vrcholným stupněm násilí, totální eliminací „toho jiného“. Individuální identita jednotlivce se přitom mění na kolektivní. Pozabíjeni musí být všichni členové skupiny, a to bez ohledu na to, zda jsou si své příslušnosti vůbec vědomi. Stačí, že je za členy označí pachatel genocidy. Pokud nelze zlikvidovat všechny, je třeba skupinu co nejvíce poškodit, aby se nemohla rychle vzpamatovat. Kvůli psychologickému účinku se s největší krutostí obvykle postupuje vůči nejslabším, ženám, zejména těhotným, dětem, starým lidem.

            V rozporu s obvyklým názorem jsou genocidní akty jen málokdy dílem rozhodnutí činěných ve vypjatém okamžiku, jak tomu bylo při zabíjení sikhů hinduisty po vraždě Indíry Gándhiové. Většinou jde o chladně promýšlené činy, o nichž se někdy rozhoduje na konferencích, které mají jako jediný bod programu likvidaci „nepřítele“.

            Obvykle považujeme genocidu za něco, co se zcela vymyká lidskému duchu, ale přesto je to logický důsledek myšlenkových stereotypů, které každodenně akceptujeme. V našem každodenním chování rozdělujeme svět na „mé lidi“, „nepřátele“ a „ty, o které se nestarám“. Odtud vede cesta až ke genocidám.

            Na podporu této mentality produkuje Amerika každoročně tucty filmů rozdělující lidi na „dobré“ a „zlé“. V těchto filmech, distribuovaných po všech kontinentech, se předvádí násilí páchané „zlými“ jako něco neospravedlnitelného, zatímco násilí páchané „dobrými“ je naprosto oprávněné. Tato touha odstranit všechny „zlé“ je základem paranoického myšlení ztělesněného v osobách Hitlera, Stalina, Pol Pota, Reagana, Miloševiče, Karadžiče a George W. Bushe.

 

V. ZÁVĚR: DNEŠNÍ PŘEHMATY, ZÍTŘEJŠÍ VÁLKY

Násilí nás ve dvacátém století zaskočilo mnoha způsoby a současně vyvstalo v našich srdcích. Zaskočilo nás v tom smyslu, že v mnoha případech zaplavilo „velkou politiku“ beztoho, abychom na to měli vliv. Vyvstalo v našich srdcích v tom smyslu, že politika často staví na pocitech občanů.. Nesmíme si nic nalhávat: jestliže ve světě řádí genocida, je to proto, že jsme ve svém nitru „anonymně genocidní“. Proč bychom jinak konzumovali tolik násilných filmů a podporovali tolik sportů, jejichž modelem je válka? Proč se tak často identifikujeme s nějakou skupinou a současně si přejeme oslabení nebo vymizení jejích údajných nepřátel?

            Mnoho násilných jevů minulého století bylo důsledkem dřívějších incidentů. Tvrzení, že čas vyléčí všechny rány, je směšné; lidé se neustále snaží pomstít nespravedlnost násilím. Které „vynikající mozky“ vymyslely postkoloniální hranice mezi kmeny Tutsiů a Hutů, kdo ve Washingtonu, Londýně nebo Paříži vymýšlel země tužkou na mapě? Kdo rozhodl, že kapitál a kapitalisté Severu se mohou volně pohybovat po celém světě, zatímco pracující lidé z Jihu musí žebrat o vstup do Evropy nebo USA, pokud vůbec mají šanci? Kdo rozhodl o klasifikaci lidí na rasy podle barvy kůže, nebo o klasifikaci podle národnosti? Je důležitější mít pas, než být člověkem?

            Lidské dějiny jsou cestou posetou zapomenutými věcmi, přehlédnutími a nespravedlnostmi, které všechny dávaly falešné sliby lepších zítřků. Jsou půdou plnou zárodků budoucího násilí. Jak jsem řekl už na začátku, nechápu absurdní povahu násilí a jsem z ní zmaten. Společně s mnoha jinými lidmi ale tvrdím, že jedinou cestou, jak odstranit nebo zmenšit násilí, je pracovat pro sociální a hospodářské dobro všech, kdo jsou součástí dnešních dějin lidstva, zasévat semena kultury všeobecného bratrství jako jediné cesty k překonání dnešní kultury rozdělující lidi na znepřátelené skupiny. Zdůrazňuji, že hovořím o „všeobecném bratrství“, nikoli o uniformitě. Podporuji mírové a harmonické soužití v rozmanitosti. Je pravda, že vlastně neříkám nic nového. Člověk byl ve skutečnosti stvořen, aby žil tímto způsobem. V každém případě je to mé přesvědčení a víra.

 

 

 

 

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí jako svou 135. publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Připravil JUDr. O. Tuleškov.

Publikace neprošla jazykovou úpravou. Praha, březen 2005.

 

 * Zkrácený překlad brožury José Sols, One Hundred Years of Violence, CJ Booklets No. 108, Cristianisme i Justícia, Barcelona 2003.

 

espinal@redestb.es - www.fespinal.comPřeklad z angličtiny a redakce: Rudolf Převrátil, 2005

 

Nadace Lluise Espinala “Cristianisme i Justícia” (Křesťanství a spravedlnost) je studijní středisko vedené jezuitským řádem v Katalánsku. Sdružuje univerzitní učitele a odborníky v teologii a různých oborech sociálních věd. Zabývá se vzájemnými kulturními vztahy mezi vírou a spravedlností, jejichž význam neustále roste. Ediční řada brožur vydávaných nadací slouží ke zveřejňování výsledků některých seminářů organizovaných centrem a dalších textů členů centra a jeho spolupracovníků.

José Sols Lucia je teolog a historik, profesor etiky a křesťanského myšlení na Univerzitě Ramona Llulla v Barceloně, spolupracovník španělské odbočky Římského klubu. Vyučoval také ve věznicích v Paříži a v Barceloně.

[1] Konrád Lorenz, Takzvané zlo, Praha: Mladá fronta  1992, str. 48 - 49. Z autorových odkazů na prameny uvádím pouze ty, u nichž vím, že pramen existuje v českém překladu. (Poznámka překladatele).

[2] Viz známý spis Thomase Hobesse Leviathan z roku 1651, existuje v několika českých překladech.

[3] Podle ekumenického vydání Bible z r. 1985.

[4] V angličtině slovní hříčka “I am me”, kterou nelze zcela uspokojivě přeložit, protože čeština nemá pro nepřízvučnou a přízvučnou formu osobních zájmen dvě odlišná slova. Obsahově přesnější, ale neohrabaný by byl překlad “jsem to, co jsem já”.