Stanovy landsmašaftu platí v původním znění

 

a to včetně tzv. práva na vlast a na odškodnění za konfiskaci německého majetku, jíž Československo uskutečnilo v souladu s rozhodnutím vítězných spojenců.

 

Jak se sobotkovci a bělobrádkovci rozplývali nad vstřícností "sudetoněmeckého landsmanšaftu" vůči nám  již někdy před téměř dvěma lety, jen si vzpomeňte!  Radostně hlaholili, že sudeti se vzdali práva na vlast a odškodnění, ač věděli, že novela stanov nenabyla platnosti, ač věděli, že o právu na odškodnění, na restituce mluví dále B. Posselt i G. Zeihsel.

 

A nyní jsme se dozvěděli v článku "Spor jde do třetího roku", že i nadále platí staré stanovy, což nám jaksi Sudetendeutsche Zeitung zapomněly sdělit. Článek jsme publikovali včera, můžete si ho celý přečíst.

 

Horší je, že nás o tom neinformovala  ani čs. média. Sudety vláda honoruje, ač není za co. A to nejdůležitější na konec. Sudeti se mohou vzdát jen těch práv, co skutečně mají. Právo na vlast, kromě té německé, kde žijí, nemají a nemají podle mezinárodního práva ani právo na restituce a odškodnění. Práva si sami vymysleli, nadělili  a tváří se jakoby skutečně existovali. A naši germanofilové a sudetomilové tuto hru, ke škodě českého národa, hrají s nimi. Premiér je za to i honoroval a honoruje. Prostě jako v Kocourkově.

J. Kovář