Spolek Přátelé České a Slovenské Republiky Priatelia Českej a Slovenskej Republiky

 

 je založen občany pro "skutečnou nápravu věcích veřejných", sme za "priateľskú a mierovú a konštruktívnu občiansku revolúciu"  a všemi kroky míníme směřovat k její realizaci.

 

Více zde: http://pratele-ceske-republiky.webnode.cz/

 (toto je web Přátel ČR, web Přátel Česka a Slovenska je na tomto linku:

Pratele-ceska-a-slovenska)

Více k tomu Jiří Vyvadil:

 

Jedním s cílů naší skupiny musí být zásadní přehodnocení zahraniční politiky ČR a SR :

1. -Stop další agresi NATO,

2. -stop vojenským misím,

3. -nová bezpečnostní architektura se zapojením Ruska,

4. -radikální přebudování EU,

5.  -Minimální Brusel a provázání s Euroasijskou unií

DOBA JE TĚHOTNÁ ZMĚNAMI. ZMĚNA JE ŽIVOT.

• Skupina Přátel Ruska otřásla zdejším establishmentem. Uprostřed fanatického odporu proti Rusku, jsme vytvořili pravý opak… skupinu Přátel Ruska v této naší malé zemi.

• Porušili jsme všechna jejich pravidla, které se zde 25 let opakují.

• Nastartovali jsme proces kritického zkoumání všeho, toho, co zde proběhlo od roku 1989.

• Ne proto, abychom všechno – jak bylo v této zemi zvykem – odmítli. Ale proto, abychom z celé – historie naší vlasti – převzali to nosné a správné a odmítli to chybné.

• Je až fatální, jak doposud i novodobá politická historie země, jde od jedné extrémní úvrati ke druhé. Trestuhodně hloupě a tupě.

1. První republika odmítala Rakousko – Uhersko.

2. Režim 1948 – 1989 odmítal ještě mnohem razantněji 1. Republiku.

3. Režim 1989 – až dodnes opět ve všem a tupě odmítá oněch 41 let letech 1948 – 1989. Tím ovšem pohrdá vlastním národem, který v té či oné míře se s tímto pohledem ztotožnil.

• Mechanicky a tupě jsme se přimkli k evropským uskupením Evropské unie a zejména NATO. Mlčky přihlížíme, kolik desetitisíců, ba statisíců obětí způsobilo NATO jen od roku, kdy jsme se stali jeho součástí.

• NATO JE ZDROJEM NEUVĚŘITELNÝCH OBĚTÍ VE JMÉNU POCHYBNÝCH CÍLŮ, ZA NIMIŽ VŽDY STOJÍ EKONOMICKÉ CÍLE USA.

Co horšího, posledních 7 let se Česká  a Slovenská republika nacházejí ve stavu unavené a nikam nevedoucího umrtvení? Téměř by řekl slovy Nerudy „doba zaživa pohřbených“.

• Není vize, není velkolepých cílů. Nikam nesměřujeme.

• Tato země rozhodně má vynikající možnosti stát se hlavním zdrojem změn, v Evropě, ve světě.

• Ušmudlané úředníky ve vládě je třeba vyměnit.

• Je třeba hledat novou ideu státu českého, nejen ve vnitřním uspořádání, ale i navenek.

• Proč se proboha cinkalo klíči v roce 1989?

• Stav nicotnosti je třeba změnit.

CHCEME ZMĚNU PRO TUTO ZEMI, PRO KAŽDÉHO Z NÁS, PRO CELÝ SVĚT.

CHCE TO ODVAHU, UPŘÍMNOST, VÍRU V LIDI, ALE I OSTROST VHLEDU.

 Více zde: http://pratele-ceske-republiky.webnode.cz/