Sedm statečných z jara roku 1942
V těchto květnových dnech si připomínáme významný den, který před 68 lety vstoupil před do dějin československého protifašistického odboje. 27. května 1942 byl v Praze, v ulici V Holešovičkách, proveden úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě, na SS obergruppenfuhrera Reinharda Heydricha, jednoho z autorů plánu na konečné řešení židovské otázky.

Tento jeden z nejvyšších představitelů Říše, přišel v září 1941 do Protektorátu a 28. září 1941 vyhlásil zde stanné právo. Denně byly vykonávány rozsudky smrti nad českými vlastenci. Heydrich krátce po svém nástupu prohlásil „ … tento prostor se musí stát německým a Čech tady nemá co pohledávat. Tento prostor je srdcem Říše. Ti kteří nejsou způsobilí poněmčení se odešlou do prostoru kolem Ledového moře… „ Tato jeho slova jsou i dnes aktuální, je nutno je i dnes některým politikům připomínat, zejména těm, kteří se snaží pozměnit výsledky II. světové války. Z viníků druhé světové války tak dělat oběti.

Rozhodný čin československých vojáků na jaře 1942 upoutal pozornost celého světa k osudu českého národa v době německé okupace. Statečné vystoupení národních hrdinů Josefa Gabčíka, Jana Kubiše, ale i těch dalších nesmí být zapomenuto. Tak jako následný teror nacistů, který vyvrcholil vyvražděním a vypálením českých obcí Lidic a Ležáků v červnu 1942. Českoslovenští parašutisté poté v červnu 1942 důstojně ukončili svůj poslední boj v kryptě kostela v  Resslově ulici v Praze. Stovky dalších našich občanů, dnes již mnohdy zapomenutých hrdinů, kteří parašutistům pomáhali, skončilo na popravišti. Ti všichni za lásku k vlasti a svobodu národa zaplatili daň nejvyšší. Umírali často na prahu svého života na jaře roku 1942. Ani po těchto dlouhých letech nezapomeňme na jejich statečný čin a půjdeme - li v následujících dnech jarní Prahou, zastavme se i u pamětní desky na zdi kostela, v Resslově ulici poblíž Karlova náměstí. Tam, kde svedli 17. června 1942 svůj poslední boj. Zde také naplnili svoji vojenskou přísahu. Kubiš, Gabčík, Valčík, Opálka, Švarc, Hrubý, Bublík to jsou jména těch sedmi statečných z jara 1942.

I dnes po 68 letech je nutno si jejich statečný čin zejména mladé generaci připomínat.Zároveň odmítáme snahy mnohých politiků zpochybnit výsledky druhé světové války.


Přemysl Votava

místopředseda ČSNS 2005

Webové stránky: www.ceskenarodnilisty.cz