Se školou na Pouti smíření

 

V rámci Poutě smíření 2017 se opět bude konat dvojjazyčný žurnalisticko-dějepisný workshop pro středoškoláky z Brna, Německa a Rakouska.

Účastníci workshopu budou rozděleni do smíšených skupin, ve kterých budou pracovat na dílčích úkolech při přípravě časopisu: budou pořizovat fotoreportáž z Pouti či rozhovor s pamětníkem, psát článek o historickém pozadí vyhnání z Brna anebo o průběhu vypořádávání se s touto kapitolou společné historie. Povede je tým tří lektorů včele s Bárou Procházkovou, dříve redaktorkou týdenníku Respekt, později šéfredaktorkou měsíčníku Belmondo a dnes vedoucí webového portálu stanice ČT24.

Stejně jako v roce 2016 se workshop chystají žáci z Biskupského gymnázia a z německého Schwäbisch Gmündu, kam odešla významná část vyhnaných Brňanů. Dále přijedou žáci z hned dvou škol ze Stuttgartu a v jednání je účast z Vídně. Mimochodem, znalost němčiny je pro brněnské žáky sice výhodou, ovšem ne nezbytná. Vedle práce na časopise se žáci společně zúčastní dalších dílčích akcí festivalu Meeting Brno. Navíc usilujeme o setkání skupiny s bývalými spolkovými prezidenty Joachimem Gauckem a Heinzem Fischerem, kteří zvažují účast na Pouti smíření.

Místěm konání jsou konferenční prostory CityHotelu na Vídeňské, přičemž dopravu žáků podél Pouti smíření a jejich občerstvení po celou dobu konání workshopu převezme Meeting Brno. Účast je pochopitelně bezplatná a v zásadě otevřena nejen celým třídám a větším skupinám žáků, ale také jednotlivcům. V případě zájmu či o další informace pište organizátorovi Pouti smíření Jaroslavu Ostrčilíkovi.

Průběh workshopu je předběžně následující:

Pátek, 19. května / zahájení workshopu, základy žurnalistiky

Sobota, 20. května / účast žáků na Pouti smíření

Neděle, 21. května / dopracování textů

Pondělí, 22. května / snídaně a rozloučení

Na odkaze si můžete stáhnout výsledek workshopu v rámci Poutě smíření 2016, časopis Na cestě smíření/Auf dem Weg der Versöhnung.

http://www.meetingbrno.cz/aktual…/se-skolou-na-pouti-smireni

 

Poznámka redakce: Je odsouzeníhodné, že v uvedeném textu se mluví o vyhnání německého obyvatelstva z Brna. Šlo o přesídlení. O něm Spojenci rozhodovali a rozhodli na mezinárodních konferencích. Státníci o přesídlení německého obyvatelstva jednali již 2-3 roky před koncem války. Bylo rozhodnuto, že Němci z ČSR, Polska a Maďarska musí být přesídleni nejen z důvodů vnitrostátních, aby někdy v budoucnosti, se opětně nestali pátou kolonou, ale aby také neohrozili mír.

Tzv. divoké odsuny německého obyvatelstva vzali vítězní spojenci na Postupimské konferenci na vědomí a tím je legalizovali.