Rok 1941 - Spojenecké zbrojení začíná dohánět OSU

 

1. ledna 1941

 

Začínáme rok 1941. Nebude lehký - naopak - a bude třeba naší nejkoncentrovanější spolupráce, abychom dostáli úkolům, jež od nás žádá Evropa a celý svět. Německo je ohromně silné ve zbraních ocelových a v profesionálním, surovém žoldnéřství. Ve věcech ducha, krásy, poctivosti, slušnosti, pravdivosti a lidskosti je však dnešní Německo rachitickou monstrositou. A jeho ocelové hradby a jeho profesionální žoldnéřství jsou neodvolatelně předurčeny k záhubě právě proto, že postrádají ducha a že celý jejich účel je cynicky destruktivní.

Spojenci dosud nejsou rovni Německu ve všech odrůdách ozbrojenosti fysické, převyšují však Německo duchem, spravedlivostí svých požadavků a hlavně morální, individuální převahou svých vojáků jako Sněžka krtčí kopeček. A válečný materiál vzrůstá od týdne k týdnu a nejlítější útoky skopčáckých řezníků nic nezmohou. Rooseveltova řeč zavázala Ameriku ke gigantickým výkonům na pomoc Anglii a výsledek této spolupráce bude zvonit umíráčkem totalitámím neslušníkům.

Tak je to, moji milí, a ne jinak!

Do nového roku vám přeji zdraví, hodně zdraví, odvahu, klid a neskonalou důvěru ve vítězství naší drahé, svaté věci!

Vztahuji k vám ruce v bratrské lásce a pospolitosti. Jestli jsem ve svých rozhlasech některému nevinnému Čechoslovákovi ublížil, odprosím ho pěkně, jen co se vrátím domů. Němcům se neomlouvám a neodpouštím.

Vím, že skoro všichni jste bezpodmínečně s námi, právě toto faktum dodává naší akci síly a autority v mezinárodním světě. Vytrvejte, bratří moji a sestry moje! My rádi děláme službu nebezpečnou a vyčerpávající zde na frontě za vás a naše i vaše děti, zatím co vy nezměněně vzdorujíce německým vrahům naši práci umožňujete a jí žehnáte. My jsme vašimi representanty ve světě svobodném mluvíce za vás a vy našimi ve světě diktátorském mlčíce zatvrzele ke všem nástrahám Hitlerovy sebranky. Vy vedete a my následujeme. Levou nohou vykročit do nového roku.

Bůh s vámi a na shledanou!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 91-92

reprint vydání z roku 1948