První přehlídka vítězství - jak to bylo v roce 1945

 

Před 71 lety, 24.června 1945, se na Rudém náměstí v Moskvě konala přehlídka vítězství. Byl to triumf sovětského lidu-vítěze, který zvítězil nad nacistickým Německem, které vedlo kombinované Evropy ve Druhé světové válce.

 

Rozhodnutí uspořádat průvod na počest vítězství nad Německem bylo přijato vrchním velitelem Josifem Stalinem krátce po Dni vítězství - v polovině května 1945. Zástupce náčelníka generálního štábu armády generál S. M. Štemenko vzpomínal: " Nejvyšší velitel nám nařídil, abychom promysleli a hlásili mu naše názory k přehlídce u příležitosti vítězství nad nacistickým Německem, řekl:" Je potřeba připravit a provést speciální průvod. Aby v něm byli zahrnuti zástupci všech front a všech ozbrojených sil ... "

 

 24. května 1945 generální štáb Josifu Stalinovi předložil své názory na provedení "zvláštní přehlídky". Vrchní velitel je přijal, ale změnil termín přehlídky. Generální štáb požádal o dva měsíce na přípravu. Stalin nařídil přehlídku za měsíc. Okamžitě obdrželi velitelé Leningradského frontu, 1. a 2. Běloruského, 1., 2., 3. a 4. ukrajinských frontů  směrnice náčelníka generálního štábu, armádního generála Alexeje Inokentěviče Antonova pro uspořádání přehlídky:

 

Vrchní velitel nařídil:

 

1. Pro účast v průvodu v Moskvě na počest vítězství nad Německem vyčlenit z frontu kombinovaný pluk.

 

2. Kombinovaný pluk se utvoří podle následujícího výčtu: pět praporů se dvěma rotami se 100 lidí v každé (deset čet po 10 osobách). Kromě toho 19 osob zahrnujících: velitele pluku - 1, zástupci velitele pluku - 2 (útvarový a politický), náčelník štábu pluku – 1, velitelé praporu - 5. , velitelé rot - 10 , 36 praporečníků 4 pomocní velitelé. Celkově měl kombinovaný pluk čítat  1059 lidí a 10 osob v záloze.

 

3. Kombinovaný pluk má obsahovat šest rot pěchoty, dělostřeleckou rotu, tankovou rotu, leteckou rotu a jednu smíšenou (jezdectvo, ženisté, spojaři).

 

4. Roty sestavit tak, aby velitelé čet byli poddůstojníci a v každé četě - vojíni a nejnižší poddůstojníci.

 

5. Složení pro účast na přehlídce vybrat z řad důstojníků a vojáků, kteří se v bojích nejvíce vyznamenali a mají nejvíce bojových řádů.

 

6. Kombinovaný pluk vyzbrojit, tři střelecké roty - puškami, tři střelecké roty - kulomety, dělostřeleckou rotu - karabinami na záda, roty tankistů a letců - pistolemi, rotu ženistů, spojařů a kavaleristů - karabiny na záda, kavaleristy kromě toho šavlemi.

 

7. Na přehlídku, aby se dostavili velitel frontu a velící důstojníci, včetně velitelů leteckých a tankových armád.

 

8. Kombinovaný pluk dorazí do Moskvy 10. června 1945, se současnými 36 bojovými prapory, nejvíce proslavenými v bojích útvarů frontu, a všechny prapory ukořistěnými nepříteli, bez ohledu na jejich počet.

 

9. Slavnostní uniformy všem příslušníkům pluku budou vydány v Moskvě.

 

24. května 1945

 

Slavnostní události se mělo zúčastnit deset kombinovaných pluků front a kombinovaný pluk námořnictva. Zúčastnit se také měli studenti vojenských akademií, kadeti vojenských škol a vojsk moskevské posádky, stejně jako vojenská technika, včetně letadel. V průvodu nezúčastnili vojáci ještě dalších frontů vojenských sil SSSR: Zakavkazského, Dálněvýchodního, Zabajkalského, Západního protileteckého, Centrálního protileteckého, Jihozápadního protileteckého, a Zakavkazského protileteckého.

 

Vojáci okamžitě přistoupili k vytvoření kombinovaných pluků. Vojáci pro hlavní přehlídku země byly vybráni pečlivě. Jako první ti, kteří projevili hrdinství v boji, statečnost a vojenské dovednosti. Význam měly i vlastnosti jako věk a výška. Například v příkazu pro 1. běloruský front, ze dne 24. května 1945, bolo, aby výška činila alespoň 176 cm a věk – nepřesahoval 30 let.

 

Na konci května byly kombinované pluky vytvořeny. Usnesením ze dne 24. května byl nakonec počet osob v kombinovaném pluku upraven na 1465 lidí a 10 osob v záloze. Byly určeni  velitelé kombinovaných pluků:

 

- Karelského frontu -generálmajor G. E. Kalinovskij;

- Leningradského - generálmajor A. T. Stupčenko;

- 1. baltského -generálporučík A. I. Lopatin;

- 3. běloruského -generálporučík P. K. Koševoj,

- 2. běloruského -generálporučík K. M. Erastov;

- 1. běloruského -generálporučík I. P. Roslyj;

- 1. ukrajinského -generálmajor G. V. Baklanov,

- 4. ukrajinského -generálporučík A. L. Bondarev,

- 2. ukrajinského – gardový generálporučík I. M. Afonin;

- 3. ukrajinského - gardový generálporučík N. I. Birjukov,

-  frontu námořnictva - viceadmirál V. G. Fadějev.

 

Přehlídku vítězství učinil maršál Georgij Konstantinovič Žukov. Přehlídce velel maršál Sovětského svazu Konstantin Rokossovský. Organizaci přehlídky řídil velitel moskevského vojenského okruhu a velitel moskevské posádky, generálplukovník Pavel Artěmjevič Artěmjev.

 

 

22.června 1945 vyšel v hlavních novinách Evropské SSSR rozkaz vrchního velitele č. 370:

 

Rozkaz vrchního velitele

 

"Na památku vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké válce přikazuji vykonat 24. června 1945 v Moskvě na Rudém náměstí přehlídka vojsk armády, námořnictva a moskevské posádky – přehlídku vítězství.

 

Přehlídky se zúčastní kombinované pluky frontů, kombinovaný pluk komisariátu obrany, kombinovaný pluk námořnictva, vojenské akademie, vojenských učilišť a vojáků moskevské posádky.

 

Přehlídku vítězství vykoná můj zástupce, maršál Sovětského svazu Žukov. Velet přehlídce vítězství bude maršál Sovětského svazu Rokossovskij. Organizací je pověřen velitel Moskevského vojenského okruhu a posádky hlavní města Moskvy, generálplukovník Artěmjev. "

 

Vrchní velitel

 

Maršál Sovětského svazu I. Stalin.