Prof. Dr. Rajko Doleček, DrSc.

Proč nevolit TOP 09


Po ustavujícím sněmu na podzim 2009 nové strany TOP 09, plné turistů-přeběhlíků mezi politickými stranami, je důležité si ujasnit, PROČ TUTO STRANU NEVOLIT. Těch důvodů je vícero, ale hlavní jsou dva: (1) nepravdivost názvu TOP (pravdivé z názvu strany je jen 09), protože nová strana nepředstavuje ani Tradici, ani Odpovědnost a ani Prosperitu pro většinu obyvatel České republiky a (2) osoba senátora Karla Schwarzenberga, který udělal řadu závažných chyb a nedžentlmenských postupů během svého ministrování, které z něho dělají osobu málo odpovědnou a málo spolehlivou. A toho si jeho naivní ctitelé jakoby nevšimli, když mu dávají tolik preferencí. Jim asi stačí, že je tak „lidový“, „bodrý“, „dobrosrdečný“, že v předvolební kampani po různých hospodách s potencionálními voliči vypije pivo, a mluví, ne bez šarmu pro některé poněkud divnou češtinou, že občas utrousí nějaký bonmot, drsné slovo, vtipnou poznámku, která třebas zrovna nemusí odpovídat pravdě. Němci a Rakušané by tomu možná řekli gemütlich, jako za starých dobrých časů císaře pána. A při tom ten tolik vynášený politik se záplavou volebních billboardů po celém Česku (kolik asi stály?) zostudil českou diplomacii. A pak je trochu překvapivé slyšet z úst senátora Schwarzenberga citovat Gándího sedm hlavních sociálních hříchů (např. politika bez zásad, blahobyt bez práce) a že mluví o pojmech vlastenectví a národní hrdosti. Řada lidí si asi také mohla myslet, že protože je senátor Schwarzenberg bohatý, nebude si tedy muset zajišťovat peníze nekalým způsobem. Také by se nemělo zapomenout, že pana Schwarzenberga do politiky přivedl prezident Václav Havel, jako svého kancléře, který tolik uspěl při restitucích.

V čem je ta Schwarzenbergova „Tradice“? Vrátil Česko do role vazalského státu (v rámci národní hrdosti ?) jako před 17.listopadem 1989, poslušného Velikému Bratrovi bez odmluvy, během podvodného uznání nezávislosti 21.května 2008. kvázi-státu Kosovo, vedeného lidmi s výraznou kriminální minulostí až zločinci dle běžných měřítek (Thaci, Çeku, Haradinaj, atd.), který dosud uznala, přes obrovský tlak USA a části Evropské unie, jen asi třetina států světa, bez lidnatých Brazílie, Číny, Indie, Ruska. Urazil Radu bezpečnosti OSN pošlapáním (v rámci vlastenectví ?) její rezoluce 1244, že Kosovo i nadále zůstává součástí Jugoslávie (Srbska). Pošlapal (zase v rámci národní hrdosti ?) spolu s částí Západu závěrečný akt konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách (1975), klauzuli IV. Deklarace o principech :

-„ Státy účastnící budou respektovat teritoriální integritu každého státu účastníku a podle toho se zdrží jakékoli činnosti…namířené proti integritě, politické nezávislosti nebo jednotě kteréhokoli státu účastníku…“ Jak se s tím může vyrovnat gangsterská agrese NATO (USA + „hodná“, demokratická Evropská unie) proti Svazové republice Jugoslávii, hlavně proti Srbsku, za 78 dnů bombardování, ničení a zabíjení na základě výmyslů a dezinformací v roce 1999? Zase na stejných místech zabíjely a ničily jako za války 1941-45 zbraně Německa a Itálie, spolu s těmi „hodnými“ Belgií, Britanií, Francií, Holandskem, USA, atd. Do toho kriminálního postupu dobře zapadne proti právní uznání odtrženého Kosova.

Je to ta TOP 09 Tradice bývalého ministra Schwarzenberga, že pošlapal tradiční česko-srbské bratrské vztahy a jako by obnovil 100 let starou, dávnou rakousko-uherskou konfrontaci Srbska? Že vyjádřil pohrdání parlamentem České republiky, s usnesením jeho zahraničního výboru čís.643, které „požadovalo řešení kosovské otázky, aby bylo v souladu s mezinárodním právem a aby vycházelo z Rezoluce Rady bezpečnosti OSN čís.1244“. Proto také Zahraniční výbor v usnesení 136 „vyjadřuje svou nespokojenost s chováním ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga vůči zahraničnímu výboru ve věci uznání nezávislosti Kosova Českou republikou“ (podepsán předseda výboru Dr.Jan Hamáček). Že neinformoval předem předsedu Zahraničního výboru parlamentu, že ve výjezdním zasedání vlády v Teplicích (21.května 2008) navrhne a prosadí uznání kvazi-státu Kosova (J.Hamáček byl o tom vyrozuměn až další den po uznání). Uznání bylo vlastně podvodem, zcela za zády veřejnosti i parlamentu, kdy i řada členů vlády a řada poslanců ODS byla proti uznání. Co to je za stranu, která má předsedu s tolika krajně závažnými nedostatky, trapnými a zcela nedžentlmenskými, nízkými přestupky? Jak by se chovala, kdyby se dostala k moci, do vlády – jako zcela poslušný vazal? Mohl by jí vůbec někdo věřit?

Už polovinou 19.století Karel Havlíček Borovský, jako hlas lidu, „Švarcenberkům“ moc nevěřil. Jedny jeho dávné verše začínají : „Zle matičko, zle, Švarcenberci zde, Jeden drží karabáč, druhý říká otčenáš, Zle matičko, zle…“

Jako dovětek za podvodným uznáním Kosova, zcela za zády veřejnosti i parlamentu, lze uvést citaci z knihy M.Polreicha („Utajená zákulisí“, Petrklíč, 2009, str.209):

-„Pan ministr s výrazným jménem Schwarzenberg klidně mystifikuje a lže, že podle této rezoluce byla provincie Kosovo vyňata z národní jurisdikce Srbska. To není jen lež. Je to i nepřátelství a nenávist k základním hodnotám, které určují klid a mír ve světě. Proč pan Karel zašel tak daleko, je nevysvětlitelné. Snad opět na radu německé strany. Náš pan ministr odmítl dále analogii s Mnichovem. Škoda, že si nepamatuje mediální kampaň Západu proti ČSR k oprávněnosti mnichovské dohody a důvody, proč byla tak nadšeně přivítána ve francouzských a britských metropolích. Ta mediální kampaň nebyla pravdivá, stejně jako mediální kampaň vedená proti Jugoslávii. Proč však ministr musí ještě dnes tyto nepravdy opakovat?“

Lze jen říci „Zaplať Pánbůh“, že „pan Karel“ už není ministrem

V čem je ta odpovědnost? Bude to odpovědnost za vykonanou práci, která zatím nebyla v žádném programovém prohlášení uvedena ? Bude to odpovědnost za vlastní programy členů TOP 09, za jejich vlastní finanční prosperitu? Nebo to bude odpovědnost za to, jak se bude mít „průměrný“ občan České republiky? TOP 09 bude chtít nejen výrazně větší spoluúčast nemocných, ale i jakousi „preventivní“ revoluci ve zdravotnictví, ve které by každý odpovídal za své zdraví (což do jisté míry není špatné) a pokud by to nekonal, musel by si mnoho věcí platit sám. Kdo mu určí, že byl dost „preventivní“ a zda ta „preventivnost“ platí pro všechno – třebas i jednoznačně pro kazivost chrupu, takže si stomatologové budou účtovat každou plombu? Nebo bude ta odpovědnost hlavně v tom, aby se šetřilo na zdravotnictví, školství, kultuře a penzích, na platech těch dvou třetin (2/3) obyvatel, kteří mají mnohem nižší příjmy nežli ty poněkud imaginární průměrné, ta jedna třetina? Bude se ta odpovědnost vztahovat na fantastické až nemorální odměny pro vedoucí i krachujících podniků, bude se snažit zabránit plýtvání státních peněz při zbytečně obrovských odměnách vedoucích řady státních podniků? „Elita“ TOP 09 nijak nezmiňuje zbytečně stoupající ceny léků, i těch „obyčejných“, což nejen zatěžuje pojišťovny i státní kasu, ale hlavně pak zdravotnické provozy a statisíce pacientů, když stále více doplácejí za své léky a musí zcela zbytečně vydávat své peníze jako „regulační poplatky“ za recepty. Jak vysvětlí TOP 09, účelnost toho, že jsme přestali být soběstační ve výrobě potravin, že dovážíme například cukr?

Pan ing.M. Kalousek bojuje proti „populistickým snahám“ levicových stran, které se „populisticky“ snaží vylepšit nedobrý finanční úděl těch, kteří nezapadají do té třetiny obyvatelstva, která má vlastně „ten nadprůměrný, docela slušný měsíční příjem“. Jako německý refrén tralala, opakuje hrozbu o zadlužení, které se za pár let prý zdvojnásobí. Ale když ty „2/3“ nedostanou víc peněz, za co budou kupovat, jak se zvýší obrat? Jak budou platit za své byty po úplné deregulaci nájemného? Jak by vysvětlil obrovský nárůst dluhů po roce 1989 k nynějšímu víc než biliónu korun, když v roce 1989 žádné dluhy nebyly? Bylo by dobré, kdyby uvedl svůj názor na neuvěřitelné „privatizační oloupení státu“ začátkem 90tých let. Nepřipomíná, že jsme co do zadluženosti na tom lépe, než mnohé původní země-členky Evropské unie. Pan ing. Kalousek málo připomíná vliv jednotné 15% daně při vzniku prázdnoty státní pokladny. Proč nenavrhl (opakujeme to) zrušení zcela zbytečného a značné části lidu Česka život znepříjemňujícího poplatku za recepty, který zdravotnictví jako celku nic nepřináší - nikdo totiž přesvědčivě neprokázal jeho přínos a prospěšnost pro stát, pro občany. Lékaři předepíší statisíce receptů, autor textu je mezi nimi. Na příklad paní NN, 75letá důchodkyně, vdova, dostala tři recepty, s pěti různými položkami. To znamená poplatek 5x30 = 150 Kč, k tomu ještě doplácí za 3 léky 297 Kč, tedy celkem 447 Kč. Jde ještě k dalšímu lékaři, bude i tam platit za léky? S hrůzou čeká, o kolik ji zdraží byt. Její důchod je např. 9 700 Kč, dosud za byt, elektřinu, otop, telefon, noviny platila 6 900 . Lacinější, přijatelný byt nemůže sehnat. Proč byl pan první podpředseda TOP 09 na TV obrazovce 13.prosince 2009. proti návratu nyní zcela logických progresivních daní, zatím co Janota, Švejcar, ČSSD a Zeman byli pro jejich návrat, zatím co se jinde po světě Západu zcela běžně používají, když se ukázalo, že nynější jednotná daň také velmi pomohla k vzniku prázdnoty státní kasy. Pana ing.Kalouska by jistě všichni chválili, kdyby se tvrdě obul na nezvykle předraženou stavbu dálnic u nás, i v porovnání s Evropskou unii. On se tomu ale nijak vážně nesnažil zabránit, i když šlo o miliardy.

V čem je ta prosperita ? Podle jednoduché definice je prosperita situace, ve které jedinec nebo společnost finančně prospívají, mají se dobře. Prosperus latinsky znamená šťastný, úspěšný. Toto by bylo nutné doplnit otázkou, pro koho hlavně bude ta prosperita a co bude znamenat pro většinu obyvatel České republiky, dostane-li se TOP 09 k vládnutí. Nebude ta prosperita hlavně jen pro TOP O9 „elitu“, do které, kupodivu, naskákali i původně někteří křesťansko- sociálně smýšlející přeběhlíci z KDU-ČSL, v rámci politické „turistiky“.

Nebudou prvnímu podpředsedovi a vlastně „otci“ TOP 09, jinak velmi pohotovému a bystrému panu ing.M.Kalouskovi, vadit některé nejasnosti kolem finančních skandálů na Ministerstvu Národní obrany v dřívějších létech, když tam působil a pak podpora hazardu?

Nebylo by také špatné, kdyby blíže vysvětlil naši půjčku MMF (Mezinárodnímu měnovému fondu) v dubnu 2009 ve výši přes 1 miliardu eur z našich devizových rezerv, jak se o tom v současnosti mluví. Bylo to lege artis? Je to vůbec možné, je to pravda?Webové stránky: www.ceskenarodnilisty.cz