Přestavba parku připomene nacistickou minulost?

 

Architektonické návrhy přestavby zanedbaného území parku z druhé poloviny 19. století na Moravském náměstí v Brně představuje jejich výstava v Urban centru na Staré radnici.

Mezi dvaceti pracemi zvítězil v architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěži návrh trojice architektů Jany Sipulové, Martina Sládka a Václava Navrátila. Zachovali v něm nejfrekventovanější pěší trasu od ústí Joštovy ulice k ulici Lidické. A to s tečnou centrální zpevněné plochy s vodním prvkem i mlátovou plochou s dětským hřištěm a nízkým objektem kavárny při severním okraji náměstí.

Všechny návrhy jsou veřejnosti bezplatně k prohlédnutí do 10. května 2017 v Urban centru. Soutěž měla navrhnout revitalizaci dlouhodobě neudržovaného městského parku na Moravském náměstí. Zrekonstruované prostranství by mělo sloužit především jako celoroční rekreační a oddychová plocha pro obyvatele na této křižovatce významných pěších tras.

Novou dominantou parku se stane multifunkční plocha, autory nazývaná Urban Park Square. »Oválná plocha v centrální části parku má sloužit možným aktivitám ve všech ročních obdobích. V létě zde mohou děti dovádět mezi vodotrysky, lze tu pořádat výstavy nebo divadelní představení, v noci zde mohou být filmové projekce, koncerty, sportovní přenosy. V zimě počítáme s tradičními adventními trhy, kluzištěm, zkrátka cokoliv bude potřeba,« přiblížil všestranné využití Sládek. »K centrální ploše se přimkne zadní terasa s kavárnou a restaurací, která nabídne výhled na park, Kostel sv. Tomáše a další brněnské kostelní věže. V těchto místech vznikne i dětské hřiště s průlezkami,« doplnila Šipulová za celý tým.

 

Tato architektonická soutěž má také aktuální politický podtext, protože park je na místě bývalého Německého domu, který byl za druhé světové války střediskem velkoněmeckých projevů brněnských fašistů a nacistů. Trosky Německého domu, které z něj zůstaly po dobytí Sovětskou armádou a přechodu osvobozovací fronty, byly v roce 1945 odstraněny. Na jeho místě je park a v jeho sousedství přes ulici Památník vítězství se zdařilou sochou sovětského vojáka v pozici Zastavte palbu! od národního umělce Vincence Makovského.

K politickému zákulisí plánované přestavby tohoto veřejného prostoru se vyslovil předseda brněnské městské organizace KSČM a brněnský zastupitel Martin Říha: »Co více k tomu říct... Petenti dostali sdělení, že tzv. Německý dům nebyl v žádném z architektonických návrhů přestavby parku náměstí zohledněn. Naopak na vernisáži výstavy těchto návrhů bylo naznačeno, že nějaká připomínka Německého domu v nějaké podobě v parku zřejmě bude. Jsou to snad naschvály radniční koaliční vlády jak provokovat občany, kteří zažili utrpení od německých okupantů a brněnských Němců? Budeme přepisovat dějiny a zapomínat na to, že v tomto domě se kupovaly vstupenky na popravy českých vlastenců? Je mi hanba za tuto ,smetánku', která si uzurpuje právo na správný výklad dějin. Věřím, že voliči jim dají jasně najevo, co si myslí o snahách omlouvat se Němcům. Vždyť ti Němci se Čechům nikdy řádně neomluvili!«   (vž)

 

Haló noviny, 30.3.2017, str. 4

Přišlo e-mailem