Pozdrav Dni vlasti 2015, Rakousko

Poslanec SPÖ (Sociálně demokratická strana Rakouska) Volkmar Harwanegg předal slavnostnímu shromáždění vřelé pozdravy od starosty Vídně Dr. Häupla. Zdůraznil úspěšnou integraci německých vyhnanců ze staré rakouské vlasti a zdůraznil, že významnou měrou přispívají k rekonstrukci své nové vlasti, Rakouské republiky.

Vyhnáním traumatizovaní  lidé si zaslouží, aby příslušné Benešovy dekrety byly definitivně zrušeny a vysídlené osoby rehabilitovány!

Příklad z Brna - pochod z Pohořelic do Brna - v opačném směru než brněnský pochod smrti dne 30. května 1945 - dává naději na začátek přehodnocení českých dějin.

***

Poslanec Ernst Woller (SPÖ) zastupoval  BGM. Häupla při tomto pochodu do Brna a na akci na Mendlově náměstí.