Posselt ujišťoval ve Vídni.     Žádné právní pozice nejsou opouštěny!

 

Na pozvání Spolkové rady Sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska (SLÖ) se mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny, Bernd Posselt, zúčastnil jejího zasedání 12. listopadu v "Domě vlasti" ve Vídni. Po představení Posselta a jeho uvítání, upozornil spolkový předseda SLÖ Gerhard Zeihsel na dobrý pracovní vztah s ním. Bernd Posselt byl v mnoha případech napadán. Akceptoval útoky, pokud nebyly osobní a byly v souladu s dobrými mravy. Ale poukázal na určité negativní příklady.

 

Bernd Posselt uvedl, že pro spolkové shromáždění Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SB SL) byly vytvořeny dvě pracovní skupiny, z nichž každá připravila návrh politického prohlášení a formulaci stanov. Návrhy byly proto zaslány členům SB SL včas. Pozměňovací návrhy, dokonce i nečlenů, byly začleněny. Od hlavních kritiků nikdo nepředložil žádné pozměňovací návrhy. Velký problém byl vytvořen novelou § 3.1), ve kterém schází dosavadní text o získání vlasti zpět a restituci majetku. Při hlasování o zásadách prohlášení to bylo schváleno téměř jednomyslně, pro změnu ve formulaci stanov hlasovalo 71,8 procenta. Bernd Posselt zdůraznil, že "právo na domov" je stále součástí pozměňovacích návrhů. Ze strany SLÖ nemůže být zřeknutí se náhrady vynucováno. Náhrada škod musí být provedena. Posselt uvedl, že prohlášení o zásadách právní pozice sudetských Němců nebude opuštěno. Prosazování požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Pokrok v restitucích bude. Posselt věří, že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání byla a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů uvědomí, může se změnit hodně.

 

Bernd Posselt oznámil, že v Bavorsku již existuje Den památky obětí útěku a vyhnání, v Rakousku dosud ne. V Německu bylo postaveno více než 2000 památníků obětem vyhnání. V České republice byly postaveny pamětní kameny v Ústí nad Labem, Brně a Českých Budějovicích. Vysvětlil také, že zásadní je prosadit neplatnost Benešových dekretů. Prostřednictvím přímých rozhovorů zástupců lidu je hledáno řešení, které bude vymáháno na mocenských orgánech České republiky.

 

V Deklaraci zásad je jasně stanovena "odpovědnost za pronásledování a vraždění sudetských Němců a Čechů, ... stejně jako za holocaust Židů ..." řekl Bernd Posselt, morální a historicko-politická odpovědnost. Avšak na sudetských Němcích neleží žádná spoluvina. Pro zástupce SLÖ by mělo být předpokladem pro usmíření, že Češi přiznají a budou litovat nespravedlnost. Posselt řekl, že on a jeho tým pracují na tom, aby Češi o této době mluvili. Cesta k pravdě a k nalezení kroku k usmíření je nastavena. Zeihsel poděkoval Berndu Posseltovi za účast a diskusi.

 

Sudetenpost, 10.12.2015, str. 12

Volný překlad pro České národní listy P. Rejf