Pokrytectví německé biskupské konference

Výňatek

 

Doslovný text stanoviska Německé biskupské konference k AfD:

 

S ohledem na aktuální politické debaty jsem přesvědčen, že se musíme vypořádat s obsahem konfliktu.

 

Existuje přirozené legitimní spektrum politické angažovanosti, ale existují také hranice, kdy my, křesťané, říkáme, že tady je červená čára.

 

Jako příklad uvedu nepřátelství vůči cizincům, nerespektování jiných náboženství, vyvyšování vlastního národa, rasismus, antisemitismus, lhostejnost vůči bídě ve světě, ale také neuctivý a dehonestující způsob komunikace. Křesťan nemůže být tam, kde se zjednodušuje, kde jsou slova nesena nepřátelstvím, nevraživostí.

 

Přirozeně žije politická diskuse právě v dobách předvolebního klání z přehánění a používá se zostřená rétorika. Ale je jasné: My křesťané, nesmíme přebírat styl fundamentalistů a těch, co vytvářejí napětí. Úspěch musí být měřitelný na základě věcnosti a respektu.

 

Mluvili jsme o současných populistických tendencích v naší zemi. Tedy je tu otázka, zda volit nebo nevolit AfD. Nejde o její stigmatizaci. Ale my se distancujeme od populistického zacházení a obsahového postoje vyjádřeného v programu strany a v jejích veřejných prohlášeních.

 

Němečtí biskupové prohlašují, že se hlásí k reprezentativní demokracii podle „Grundgesetzu“ (Základní zákon, který není ale ústavou v plném slova smyslu – pozn. aut). K zachování lidské důstojnosti ve všech dimenzích (nejenom při ochraně života, ale také při uprchlické otázce), ke svobodě náboženství, svobodě světonázorové, k sociálně tržnímu hospodářství, k inkluzi a solidaritě se slabými, ke vztahu mezi svobodou a odpovědností.

 

Podtrhujeme nutnost férové, seriózní a vzájemně se respektující demokratické debaty. Odmítáme politickou jednostrannost, která dává takové odpovědi na palčivé otázky globalizovaného světa, které vidí cestu v návratu do dávno zašlých časů, které by údajně zajistily bezpečí.