Pokračuje demontáž státu

Jana Bobošíková


Začalo to záhy po roce 1989 – Václav Havel, kterému dělal na Hradě kancléře Karel Schwarzenberg, dnešní šéf TOP 09, nejprve propustil na svobodu vrahy a násilníky (prezidentská amnestie), čímž zásadním způsobem destabilizoval společnost, nahlodal víru v právo, spravedlnost a pořádek. Poté zlikvidoval náš zbrojní průmysl ve prospěch francouzských, amerických, německých a dalších zbrojařských firem, které okamžitě obsadily naše tradiční trhy. Tato aktivita velmi přispěla k první fázi demontáže státu – odtržení Slovenska,“ řekla úvodem Jana Bobošíková.

Pokračovalo to přístupovými dohodami s EU – likvidace našeho zemědělství a zpracovatelského průmyslu (viz kvóty na cukr a uzavření řady cukrovarů) – opět ve prospěch západoevropské konkurence,“

Import enviromentalismu a jiných ekonomiku podvazujících netržních mechanismů ze západní Evropy – prodražování a nekonkurenceschopnost výroby, její pomalý zánik ( Potřebovali jsme naopak co nejrychlejší a ničím nelimitovaný růst, abychom po letech komunismu dohnali západoevropské státy a mohli se jim stát rovnocennými partnery. ) Přebíráním ekonomických limitů prostřednictvím bruselských direktiv jsme podvázali svůj ekonomický rozvoj a stali se vazaly Německa.“

To všechno nás stálo mnoho miliard. Z vývozců – od vepřového masa, cukru, mléka, pšenice, oceli, zbraní až po investiční celky – jsme se stali žebráky, kteří jen čekají na drobky, které odpadnou od bruselského, potažmo německého stolu. To byla druhá fáze demontáže republiky – demontáž ekonomická.“

Přijetí Lisabonské smlouvy a přenesení dalších pravomocí do Bruselu – energetická, imigrační, zahraniční i fiskální politika – je třetí fází – demontáží politickou. U toho všeho byli od počátku Schwarzenbergové, Kalouskové, Nečasové a další, kteří nyní dokončují své dílo. Dílo zkázy. Oni, kteří českou ekonomiku dostali na kolena, teď nabízejí jediné řešení. Šetřit. Báječná záminka pro stanovení překážek přístupu našich dětí ke vzdělání pomocí školného, rozpad bezpečnostních složek státu jejich podfinancováním, zrušení ambasád v teritoriích, kde bychom ještě mohli udržet a případně získat další mimoněmecké trhy. A plíživá přeměna ČR v jednu z německých spolkových zemí. Osud Lužických Srbů budiž nám výstrahou. To je čtvrtá fáze demontáže samostatného státu, fáze konečná!“…

.

Likvidace ČR v režii české „pravice“

J. Bobošíková

Praha, 26. srpna - Nedá mi to, abych nezveřejnila své odpovědi na zajímavé dotazy jednomu ze studentů, kteří se na mě čas od času obracejí. Nevím, zda je rozhovor jako blog možný, jestli ne, nechť ho administrátor smaže a ostatním se omlouvám.

 

Paní Bobošíková, obracím se na Vás proto, že mě zaujal Váš blog na téma pravicové politiky. Kritizujete strany jako je ODS a TOP 09, že nejsou skutečnou pravicí, protože podlézají Bruselu a jeho byrokratickým institucím namísto, aby efektivně hájili zájmy ČR. Dovolte mi dvě otázky:

 

1.Nedávno jsem četl vyjádření paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové, která se ostře ohradila proti posilování vlivu evropských institucí a zaznamenal jsem i slova předsedy ODS Petra Nečase, který se u příležitosti setkání s německou kancléřkou Merkelovou zastal dekretů prezidenta Beneše. Stále si myslíte, že ODS není pravicová strana a že nehájí naše zájmy?

Na jednu stranu mě těší, že ODS konečně po letech přejala některé postoje, které tu dlouhodobě zastává pouze naše strana – Suverenita. Ještě více by mě to těšilo, kdybychom to mohli brát vážně. Vzhledem k tomu, jak se suverenitou našeho státu ODS nakládala v minulosti v dobách Topolánkovy vlády, tak to nemohu brát jinak než jako předvolební kalkul – ODS si patrně všimla, že i v naprosté mediální blokádě, v jaké se naše strana nachází, se dá s tématy jako je obhajoba zájmů vlastní země, udělat docela slušný volební výsledek. A v situaci, v jaké nyní ODS vzhledem k posilujícím preferencím TOP 09 je, se nedivím, že sáhla po našich tématech. Kdyby léta předtím její představitelé nehájili do roztrhání těla Lisabonskou smlouvu a nepředávali takřka s nadšením do Bruselu jednu národní pravomoc za druhou, tak bych zajásala, že máme konečně na naší politické scéně přirozeného partnera. Vzhledem k minulým zkušenostem ale vím, že je to všechno jenom podvod na voliče.

 

2. Proč jste v době, kdy jste byla europoslankyní nespolupracovala více s panem Zahradilem, jehož odsudek poklonkování sudetským Němcům ze strany některých našich představitelů a médií je podle mne velmi blízký i vašim názorům?

A k vaší druhé otázce, která s tou první velmi úzce souvisí – pan Zahradil, stejně jako ostatní europoslanci za ODS, léta seděl v jedné parlamentní frakci se sudetskými Němci. Proto, aby prosadili svého poslance do čela EP, uzavřeli tzv. Letter of intent, kde se zavázali, že nebudou bránit smlouvě s Vatikánem a nebudou otevírat otázky minulosti. A kdykoliv jsem se pokoušela získat jejich podporu pro obhajobu našich zájmů, tak jsem neuspěla. Takže říká-li dnes pan Zahradil, že je mu z poklonkování sudetským Němcům – teď cituji: „na blití“, tak já měla v EP velmi podobný pocit z politiky ODS. Takže ptáte-li se, zda-li si stále myslím, že ODS není pravicová strana, protože nehájí zájmy, prosperitu a konkurenceschopnost vlastního státu, tak si to opravdu stále myslím. Kdyby takovou stranou byla, tak by nemohla být ve vládě s TOP 09, která není ničím jiným, než životaschopnějším pohrobkem tradiční páté kolony zahraničních zájmových skupin s názvem KDU-ČSL. Konečně v jejích řadách najdeme i bývalého lidoveckého poslance Pavla Tollnera, který tak rád navštěvoval sudetoněmecké srazy. Její předseda Karel Schwarzenberg navíc hodlá prodávat české nemovité kulturní památky a pod záminkou šetření poškozuje obchodní zájmy ČR v zahraničí rušením ambasád, čímž jen prohlubuje naší nezdravou závislost na Německu.Webové stránky: www.ceskenarodnilisty.cz