Pod Mariinou hvězdou - tak trochu český klášter v saské Lužici

 

Klášter Marienstern nedaleko Budyšína v Saské Lužici

 

Nedaleko saského Budyšína se ve vesnici Panswitz-Kukau nachází klášter Marienstern neboli Mariina hvězda. Na jeho nádvoří překvapí kašna s českým lvem. Nechala ho vytesat liberecká abatyše. Zdejší oblast, osídlená vedle Němců také Lužickými Srby, toho ale má s námi společného víc.

 

V 15. století, kdy patřila ještě Českému království, ji „poctili“ svou návštěvou husitští bojovníci a klášter Marienstern zcela vyplundrovali. Podle legendy přestálo jejich vpád pouze jediné okno klášterního kostela, kterému se od té doby říká husitské. 

I poté, co Lužice připadla roku 1527 Sasku, udržoval zdejší klášter úzké styky s českým prostředím. Na konci druhé světové války, když hrozilo spojenecké bombardování, našly sestry útočiště v severočeském Oseku – v klášteře, který za komunistické éry neblaze proslul jako internační tábor pro řeholnice. 

 

Dnes zastupuje český „živel“ v Mariensternu sestra Filipa, která zde žije už 10 let. Provede nás klášterem, který ve svém areálu hostí školu a internát pro postižené, jakož i několik chráněných dílen. Klášter je díky tomu největším zaměstnavatelem v regionu a přirozeným kulturním a duchovním centrem pro své okolí. 

 

http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/1327023