Pocta pro japonskou přítelkyni Poběžovic

 

Cena „Stavitel mostů“ Centra Bavaria Bohemia

 

Masumi Böttcher-Muraki, čestná občanka Poběžovic, nositelka vyznamenání z Furth in Wald a ceny japonského ministerstva zahraničí, znovu obdržela poctu.  Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Hornofalckém Schoensee ji udělilo cenu „Stavitel mostů“. Předal ji Wolfgang Kunert, úřadující starosta. Celkově byly CeBB oceněny v tomto roce tři jednotlivci a čtyři partnerské projekty.

Proslov na 10. udílení cen měl nový hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Ten vyhlásil poctu za velmi důležitou, ať už pro klub nebo školu, komunitu, nebo na městské úrovni, nebo dokonce i mezi státy a regiony. Poukázal na to, že Plzeňský kraj a Bavorsko byly odděleny po dlouhou dobu. Bylo jen málo zemí, které tak úzce souvisí nejen kulturně, ale také z historického hlediska, jako Bavorsko a Čechy. Rodák z Plané v bývalém okrese Tachov, Bernard, hovořil velmi otevřeně o svých osobních zkušenostech z mládí. Po roce 1945 byly „pohraniční oblasti“ zdecimovány vyhnáním sudetských Němců. „Musíme si přiznat, že je to na úkor obou stran - Čechů i Němců“, řekl představitel regionu. Do té doby bohaté regiony zaostaly, když byli lidé v Československu ovládáni komunistickou propagandou.

Mezi čestnými hosty obřadu také byl Generální konzul České republiky v Mnichově, Milan Čoupek. Ten ocenil ve svém úvodním projevu význam Centra Bavaria Bohemia pro přeshraniční spolupráci a blahopřál oceněným k udělení cen.

O každém oceněném informovala krásná filmová sekvence. Při velebení bylo zdůrazněno, že žena ze země vycházejícího slunce, Masumi Böttcher-Muraki,  bude poctěna cenou „Stavitel mostů“ poprvé. Narodila se v Tokiu, v mladém věku cestovala, aby prozkoumala „socialistický ráj“, Sovětský svaz, Polsko a Československo, ale našla pravý opak. Nakonec ji cesta zavedla do Mnichova, kde se musela vypořádat s interkulturním manželstvím, v neposlední řadě s osudem japonských žen v Evropě. A tak se dozvěděla o lékaři Erwinu von Bälzovi, který žil v 19. století v Karlových Varech, a který byl ženatý s japonskou ženou. Při častých cestách mezi Karlovými Vary a Mnichovem poznala v roce 1989 také Poběžovice.

Při pohledu na zámek, kde bývala Mitsuko Coudenhove-Kalergi, japonská matka Richarda Nikolause Coudenhove-Kalergiho, zakladatele Pan-Evropské unie, byla Masumi Böttcher-Muraki zděšena stavem budovy. Spolu s tehdejším starosta Furthu Reinholdem Machem  zřídila v roce 1991 nadaci Schloss Ronsperg (zámek Poběžovice). Böttcher-Muraki se okamžitě letecky vydala do Japonska, sbírat dary pro nadaci zámku. Získanými penězi bylo možné financovat rekonstrukci střechy a části jižního a východního křídla.  Také mohlo být z darů zřízeno ve vedlejší budově informačního centrum.

Velké úsilí museli věnovat výstavbě japonských skalek. Jednotlivé projekty financovali převážně pomocí hlavních sponzorů, ne ale velký zvon. První Zen zahrada byla slavnostně otevřena v roce 1998 v Karlových Varech. Další japonská zahrada vznikla ve Furth im Wald. Za své zásluhy získala čestné občanství Karlových Varů v roce 2013 a Poběžovic v roce 2014. Její usilování o vybudování japonské zahrady při zámku v Poběžovicích bylo úspěšné v roce 2015, vytvořením zenové zahrady míru Coudenhove-Kalergi.

Jedněmi z charakteristik, kterými se Masumi Böttcher-Muraki obzvláště vyznačuje, jsou její odvaha, houževnatost, idealismus, její jemnost, velkorysost a tolerance. Za její přínos k mezinárodnímu porozumění a míru, ze všech zmíněných důvodů, byla poctěna cenou „Stavitel mostů“ Centra Bavaria Bohemia. Masumi Böttcher-Muraki byla viditelně velmi potěšená, že na obřadu byla delegace z Poběžovic, vedená Janou Podskalskou. Nicméně, starosta Hynek Říha tam nebyl.

 

Karl Reitmeier, Sudetendeutsche Zeitung, 14.4.2017, str. 14 

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf