Oběti nacistů z řad učitelstva

Barták Miloslav, učitel, zemřel v koncentračním táboře v Mauthausenu 31. XII. 1941. Byl   činný jako vzdělavatel v komunistické straně v Krči.

Bekr Václav, učitel, padl v boji o kasárna krále Jiřího z Poděbrad dne 7. V. 1945.

Černý Otakar, ředitel, byl zatčen již v prvé válce světové v r. 1918 pro odbojnou činnost v 28. pěším pluku a pro práci v „Českém srdci". V republice byl vzdělavatelem sokolské župy Pražské-Scheinerovy, redaktorem Věstníku župy, členem župního předsednictva České obce sokolské. Byl zatčen 8. října 1941. Zemřel v Osvěčímě 15. VI. 1942.

Hroudová-Horáčková Růžena, učitelka, byla dne 5. V. 1945 zastřelena ve vlast­ním bytě německým vojákem.

Hrubá Anna, učitelka, byla dne 23. V. 1942 zatčena ve škole a od té doby jest nezvěstná.

Hanuš Ladislav, ředitel, činovník učitelských organisací, redaktor knižnice „Nové obzory" a časopisu pro mládež „Roj", člen redakce „Národního osvobození", časopisu České obce učitelské, a vynikající školský pracovník. Byl zatčen v říjnu 1943 a po krátkém týrání zemřel.

Jandová Anežka, učitelka, zahynula při leteckém útoku dne 22. III. 1945.

Kubín Josef, učitel, byl dne 28. V. 1940 odveden ze školy a popraven v září 1942.

Lebeda Jaroslav, učitel, akademický malíř, ilustrátor učebnic a knih pro mládež. Byl zatčen dne 29. I. 1943 a dne 22. II. 1944 popraven na Pankráci.

Makuš Jaroslav, učitel, jednatel Zemské hasičské jednoty, člen Spolku spisovatelů- belletristů „Máj". Byl zatčen 27. října 1944, nakazil se skvrnitým tyfem v Terezíně a zemřel v Praze dne 28. VI. 1945.

Mathauser Bohumil, ředitel, byl zatčen 8. října 1941 jako sokolský pracovník župy Jungmannovy. Zemřel v Osvěčímě 8. II. 1942.

Pešek Josef, řídící učitel, byl zatčen 30. I. 1942. Dne 29. V. 1945 zemřel vysíle­ním. Byl starostou Zemského ústředního spolku učitelského a redaktorem „Českého učitele".

Dr Vladimír Petřek, učitel náboženství, byl zatčen v souvislosti s podporou útoč­níků na Heydricha. Byl popraven 4. září 1942.

Runczik Václav, učitel, byl zatčen 25. IV. 1941. Zemřel v Mauthausenu 1942.

Freisleben Albín, učitel, byl zatčen 12. září 1942 a popraven v červenci 1943.

Stalich Antonín, ředitel, byl dne 7. V. 1945 zastřelen SS-manny ve vlastním domku bez zjevného důvodu.

Stulík Josef, učitel, byl zatčen 29. I. 1943 a zemřel v Osvěčímě dne 5. VI. 1943.

Varhulíková Zdeňka, učitelka, byla zatčena 30.1. 1943 a popravena v červnu 1944.

Váňa František, odb. učitel, zemřel v Terezíně dne 6. II. 1945.

Zelenka Jan, řídící učitel, starosta Krušnohorské župy sokolské. Pomáhal útoč­níkům na Heydricha. Zahynul při zatýkání dne 17. VI. 1942. Pro národní věc obětoval sebe, ženu i syna.