Nenapravitelný ministr Herman omlouvá sudetskou vinu  nehistorickými nesmysly

 

Kdyby ministr kultury pan Mgr.Daniel Herman žil v době loudunských procesů v katolické Francii, asi by musel být podroben exorcismu neboli vymítání, a to pro neustálá nesmyslná tvrzení. Jaká že to jsou nesmyslná tvrzení pana ministra?

 

Pan ministr na kritiku mnoha oponentů sudetských Němců neustále omílá jedinou ideologickou mantru - že prý nelze ztotožnit všechny alias sudetské čili československé Němce s nacismem.

 

Pan ministr ovšem dobře ví, že tento pseudoargument je holá nepravda. Nikdy nikdo z československých kritiků alias sudetských Němců netvrdil, že všichni českoslovenští Němci jsou zatíženi nacistickou vinou. Netvrdil to ani president Beneš, ani londýnská exilová vláda, ani Msgre Šrámek, představitel lidové strany, ani pováleční kritikové československých Němců. Všichni tito Češi, a také exiloví Slováci, vyslovovali pouze jednu jedinou pravdivou oprávněnou kritiku, jež praví toto.

 

Drtivá většina alias sudetských Němců, cca 90 procent ze 3 milionů, se

a) přihlásila k henleinovskému nacismu, ztotožnila se s III. reichem

b) uloupila československé  historické pohraniční území, lživě nazývané "Sudety"

c) vyhnala 250 tisíc Čechů z pohraničí a 100 tisíc Čechů z vnitrozemí

d) vedla ozbrojený boj proti Čechům půl druha milionem ordnerů a 70 tisíci freikorpsy

e)  téměř zničila antifašistickou menšinu československých Němců, dala ji napospas III.reichu. To vše zakládalo zločiny vlastizrady a velezrady vůči I. ČSR. A to zločiny kolektivní, nejen individuální.

 

Jen naprosté minimum alias sudetských Němců - asi 20 tisíc veřejných antifašistů - komunistů a sociálních demokratů - se přihlásilo k loajalitě s I. ČSR a k odporu proti Hitlerovi! Toto minimum sice zasluhuje veškerou čest a úctu antifašistů Evropy, ale naprosto neomlouvá kolektivní vinu drtivé většiny alias sudetských Němců, kterou prohlásil i Norimberský soud! (Viz Ečer,Norimberský soud, I.vyd.,Orbis,Praha 1946,s.102ad.,159ad. aj.)

 

Nacisté nebyli národnostně nehmotní. Alias sudetští Němci zplodili ze svých řad mnoho válečných zločinců a kolaborantů III. reichu, počínaje vyškovským Planettou, bestiálním vrahem rakouského kancléře Dolfusse, pokračuje různými sudetskými poslanci,provokujícími zločiny vůči Čechů, jako byli poslanci Krebs, May,  různými funkcionáři jako byli Judex, Czerny, Folta, Schwabe, Pfitzner, Wostry, a konče esesáckými vrahy z řad alias sudetských Němců, jako byli Herbert Kuka, K.H.Frank, Ernst Frank, nebo  mezinárodně hrůzně proslulý Seyss-Inquart. Toto vše je třeba panu ministrovi v jeho nepochopitelné antihistorické sklerose připomenout, stejně jako Hitlerovo vyznamenání jednomu milionu sto dvaceti šedesáti tisícům šesti stům sedmnácti alias sudetských Němců za  velezrádný zločin uloupení čs.pohraničí!

 

Pan ministr ve svém sklerotickém zapomnění opomíjí dějinný fakt, že statisticky každý třetí dospělý alias sudetský Němec byl vyznamenán Hitlerem za vlastizrádný zločin rozvrácení a zničení I.ČSR, za uloupení čs.pohraničí a I.vyhnání Čechů! Toto v moderních dějinách má jen jedinou hypotetickou analogii - jako kdyby předáci  nelegitimního pastátu Kosovo vyznamenali jeden milion Albánců za zločin uloupení Kosova Srbsku!(I když dnes v rozvrácené Evropě ani tuto drzost nelze vyloučit.) Nakonec dodejme - Hitler přikládal tomuto vyznamenání takový význam, že jej udělil i arcivrahovi Čechů, katanu Heydrichovi.

Již z těchto důvodu naprosto nelze omlouvat zločiny alias sudetských Němců na českém národě a na republice hrdinným odporem minima loajálních sudetských Němců. Zde se   monotonní tvrzení pana ministra Hermana tak fatálně rozchází s historickými fakty, že to nelze neustále ignorovat. A politická strana, která ústy svého předáka podporuje pana ministra v tomto nesmyslném konání, přímo jde proti odkazu svého otce zakladatele Msgre Šrámka, vrcholného člena Benešovy exilové londýnské vlády! Msgre Šrámek se musi obracet v hrobě nad jednáním pana Bělobrádka a Hermana, ničících odkaz a domnívám se, že i každý poctivý a slušný lidovec se musí s odporem odvrátit  a zaplakat nad tímto protinárodním, protilidovým a protistátním jednáním svých dnešních předáků.

 

Pan ministr Herman neustále napadající presidenta Beneše, podle něhož prý "pro Beneše není pardonu",  podle něhož byly dekrety "etnická čistka, msta ve stínu Moskvy", nemá pro omluvy většiny alias sudetských Němců a jejich individuální a kolektivní zločiny žádný relevantní argument. proto jen neustále šermuje konstrukty , jako házení válečné viny jen na "národnostně nehmotné" nacisty a umělé oddělování nacistů od alias sudetských Němců, což jsou všechno antihistorické totální nepravdy. Pan ministr doufá ve dvě věci, které mají znovu nahrát politickému postavení jeho strany ve volbách.

 

Za první to je spoléhání na ztrátu historické paměti národa u většiny voličů, na zapomínání sudetských zločinů a vlastizrady. Za druhé je to obvinění Čechů z kolektivní poválečné msty na alias sudetských Němcích, což je druhá antihistorická nepravda, doslova lež. Například ani jeden dekret o německém a maďarském občanství nevylučoval možnost nabytí čs.občanství při šetření loajality. Dekrety nebyly žádným aktem msty. Dekrety byly obranným opatřením proti nositelům nacismu a nevyháněly nikoho pro německý či maďarský jazyk a národnost! Proto mohlo po válce zůstat v ČSR asi 220 tisíc  ČSR loajálních Němců. I toto pan ministr zatlouká ve své antihstorické sklerose, která vyvolává dojem  účelového zamlčování faktů.

 

Zkrátka a dobře - žádný vlastenec, ctitel I.ČSR, presidenta Beneše a poválečného uspořádání, prostě nemůže volit strany vzniklé koalice KDU-STAN, protože její předáci vyjadřují antirepublikánské, antibenešovské postoje, jež jsou v rozporu s postoji i samotného otce zakladatele původní lidové strany. Možná pánové z KDU-STAN nestojí o hlasy vlastenců, kterými pohrdají. Možná jsou pro ně  prosudetské mantry jejich předáků důležitější, než pravda dějin, než názor prostých občanů České republiky, kteří nesouhlasí s neustálým obviňováním českého národa, zatracováním zakladatelů ČSR, a omlouváním té většiny alias sudetských Němců, která zničila I. ČSR. Čestná menšina loajálních německých antifašistů s tím vůbec nemá co činit. Tím, že ministr Herman neustále zakrývá touto menšinou zločiny sudetské většiny, tuto menšinu de facto dehonestuje a uráží, stavěním do stejné řady s jejich nacistickými soukmenovci.

Volby ukáží, jak daleko to dospělo s republikou, zdali republika podlehne takovým státoborným stranám a jejich vábení, anebo voliči konečně prohlédnou.

 

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

autor je pozůstalý po oběti gestapa, příbuzný obětí Osvětimi

 

Přílohy foto archiv autora