Německý vpád do Dánska a Norska - Neutralita neexistuje  

10. dubna 1940

 

Máme o dva protektoráty více. Včerejší vtrhnutí nacistů do Dánska a Norska je typickým dalším důkazem, že s gangstery se nelze mazlit. Neutralita přestala existovat a všichni sousedé Německa si to musí uvědomit. Spojenci přihlíželi trpně k německému pirátství, snažíce se zachovávati mezinárodní právo a právo neutrálů. Dnes svlékli rukavice a Německu budou odpovídat ranou za ránu. Nám tento vývoj může být jen prospěšný a vaším jménem vítám srdnatý národ dánský a norský mezi těmi, kteří zasedli na soudnou stolici nad Hitlerem a jeho smečkou.

Před několika dny mluvil anglický spisovatel a politik A. P. Herbert na oficiálním banketu a řekl: „Trojská válka trvala deset let, a to kvůli jedné krásné ženě Heleně. Jak se časy mění! Dnes válčíme kvůli jednomu praošklivému chlapu Hitlerovi.“

Americké noviny sdělují, že v jistém jihoamerickém městě udála se tuhle tato episoda. V zahradní kavárně seděly odpoledne dvě mladé dámy a bavily se spolu. Jedna z nich řekla nahlas žertovně: „Že se nestydíš, chováš se už tak jako ten vepř Hitler.“ Od vedlejšího stolu přiskočil mladý muž, který tu poznámku zaslechl, a udeřil několikrát mladou dámu do tváře, načež jí dal visitku, řka: „Máte-li bratra, otce nebo muže, jsem jim k disposici.“ Mladá energická Američanka uchopila láhev s limonádou a útočníkovi rozkřápla hlavu s poznámkou: „Nemám s sebou visitku, tato láhev je mou visitkou.“ Pána odvezli do špitálu a když se děvčata podívala na visitku, zjistila, že ten ženy bijící hrdina je sekretář německého konsulátu. Tato skutečná událost rozhodně neprospěla prestiži Hitlerovy diplomacie.

Právě jsem dostal z neutrální země zajímavý dokument, z něhož zcela definitivně vychází najevo, že od r. 1933, kdy Hitler podvodně vklouzl do kancléřství, zvýšila se čtyřnásobně oběživa, daně jsou čtyřnásobné a státní dluh více než trojnásobný. To se u vás z rozhlasu nedovíte.

Velmi důležitá zpráva přichází právě z Washingtonu. Americké ministerstvo války dovolilo prodej nejnovějších typů aeroplánů spojencům a kongres, který má právo veta, toto rozhodnutí uznal. Je to velmi příznačné pro dnešní politickou situaci. Amerika zůstává neutrální, ale pracuje pro spojence.

Říká se u nás: „Mluvte s ním, když je Němec.“ Zdalipak si dostatečně uvědomujete, jací jsou ti skopčáci vlastně vrtáci? Bedřich Veliký a po něm Bismarck sjednotili Německou říši a začátkem 20. století stávalo se Německo rozhodující velmocí evropské pevniny. Vilém II. a jeho poradci z hloupé samolibosti a snahy předčit Anglii jako námořní velmoc rozpoutali roku 1914 světovou válku. A letos, o pouhých dvacet let později, tapecírský zloduch Hitler, tento champion megaloman v dějinách lidstva, na radu kořalečníka Ribbentropa a ostatních nevzdělaných vyvrhelů uvrhl Německo do nové světové války. Německo projede i tuto válku, a to ještě hůře než v roce 1918. Kdyby Němci od r. 1914 do r. 1940 se byli soustředili na mírovou hospodářskou, finanční a politickou výstavbu své vlasti, byli by dnes nesporně pány evropské pevniny a střední a jihovýchodní Evropa by byla jejich dobrovolným lebensraumem. Místo toho ti slepotou ranění válčí s celým světem, a co bude výsledkem? Porážka, nenávist a opovržení všech civilisovaných zemí, a co je hlavní: to, čeho Bedřich a Bismarck dosáhli, bude definitivně rozmetáno a Německo na dlouhá léta bude pykat za svou neprozřetelnost a nafoukané násilnictví. Ale mluvte s nimi, když jsou Němci.

Šéf britského generálního štábu promluvil, a to řeč velmi důležitou. Prohlásil, že je dnes Anglie připravena. Kdyby byl Hitler zahájil válku velkou ofensivou na zemi a ve vzduchu, byl by býval Anglii přivedl do krajně nebezpečné situace. Těch sedm měsíců quasi nečinnosti dalo Anglii a Francii možnost své přípravy takřka doplnit a dnes je německá ofensiva odsouzena k nezdaru. Angličtí generálové nejsou mnohomluvní, je proto třeba výrokům Ironsidovým přikládati dvojnásobnou důležitost.

Hlavy vzhůru! a „furt se ’de“. — Na shledanou!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 37-39

reprint vydání z roku 1948