Německé ztráty na moři  - Eden o Československu – Nacisté se budou zoufale bránit

17. dubna 1940

 

Pro krádež cínového popelníčku v ceně 50 pfenigů, který byl určen pro sbírku kovu na oslavu Hitlerových narozenin, dostal občan slavné německé říše 10 let káznice. Kdyby popelník měl cenu 10 marek, byl by nejspíš dostal 200 let - a k tomu ještě vídeňský tapecír je nekuřák. Hašek říkal, že na chudý lid musí být přísnost, tohle je však přísnost zcela nemožná a můžete si představit, jak srdečně Hitlerovi budou vinšovati žena a děti toho odsouzeného nešťastníka.

Místo popelníků měli by se Němci starat spíš o své válečné lodi. Zdalipak jste si uvědomili, jakou díru do rozpočtu Angličané Němcům udělali? Goebbels vám vykládá v pražském rozhlase, že od 8. dubna Anglie ztratila v boji s německým loďstvem 4 bitevní lodi, 8 křižníků a 11 torpédoborců. Je to lež jako věž, důstojná Goebbelse. Je faktum, že Angličané od počátku operací v Norsku ztratili jen 4 torpédoborce z celkového počtu 179. Ani jediná anglická bitevní loď, ani jeden křižník nebyly ztraceny nebo vyřazeny z provozu.

Naproti tomu Němci ztratili skoro třetinu celého svého loďstva. Za 72 hodin klesli z úrovně námořní velmoci na úroveň námořního krcálku pátého řádu. Graf Spee leží v bahně montevidejského přístavu. Teď byla torpedována, těžce poškozena a vyřazena kapesní válečná loď Admirál Scheer, válečná loď Scharnhorst těžce poškozena a křižník Koeln vyřazen. Křižníky Karlsruhe a Bluecher a dva dosud nejmenované byly potopeny, zatím co 7 německých torpedoborců bylo zmasakrováno Angličany v narvickém fjordu. A to je kromě 18 transportních a nákladních vojenských lodí, které rovněž byly potopeny.

Je to vítězství, které utrpěl Hitler v posledním týdnu a které prolhanec Goebbels svými lžemi neoddisputuje. A to se stalo právě v době, kdy němečtí obejdové sbírají po českém a německém venkově kdejaký děravý pekáč a rezavou konev. Náhradu za ty potopené lodi už Hitler v téhle válce nepostaví ani ze švédské rudy, ani z děravých pekáčů, ani z onoho zachráněného popelníku.

Právě jsem doprovázel vojsko, které kamsi odjíždělo. Nálada skvělá, klid a odhodlanost. Nad Hitlerem se začínají stahovat mraky, z kterých poteče mnoho německé krve. Německý národ bude zkrušen v hanbě, že si vybral za vůdce takového vyvrhele jako Hitler. Dnes šumavské hvozdy a norské fjordy tvoří jednu obrannou linii všech volných duší proti německým bestiím. A malé, civilisované, sociálně spravedlivé Dánsko je rovněž s námi. Vzpomínám na svou matku, která po otci měla dánskou krev, a těším se na svou první návštěvu ve svobodné Kodani. Hitlere, Neurathe, Franku, Ryse, Kožíšku, Tiso, Tuko, znovu na soud Boží vás volají.

A náš přítel a ministr kolonií Eden pravil dnes o Československu toto: „Před 18 měsíci jsme vyslechli mnoho o domnělém pronásledování německé menšiny v Československu. Nikdo však nikdy nepopřel, že tato německá menšina měla své vlastní školy a svůj vlastní jazyk a v srdci samotné Prahy kvetla velká německá universita. Dnes je po celých Čechách a Moravě český jazyk potlačován a jediná universita, která zůstává otevřena, je tatáž německá universita v Praze.“ Děkujeme Edenovi za spravedlivé promluvení.

Při ospravedlněném optimismu a neskonalém vědomí, že zvítězíme, nebylo by rozumné představovat si, že zničení nacistické maštale, slyšící na jméno Walhalla, bude lehké! Nacisté, vědouce, co je očekává, budou se bránit zoufale a bez jakýchkoliv ohledů na pravidla slušnosti nebo lidskosti. Musíme být připraveni na odříkání a klidně hledět vstříc rušným událostem. Že vítězství je naše, je nesporné. Pravda musí zvítězit! Že to nebude snadné, to víme, tím vítězství bude silnější, trvalejší a přísnější.

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 40-42

reprint vydání z roku 1948