Někteří čeští a němečtí státníci nám stále dokola tvrdí jak česko-německé vztahy jsou dobré,

 ba dokonce výborné. Dodávají zpravidla, že nikdy dříve takové nebyly.

 

Jejich tvrzení a skutečnost jsou však dvě odlišné věci.

 

Stačí, když si připomeneme některá slova Horsta Seehofera, bavorského ministerského předsedy, která přednesl v Augsburku na sjezdu "sudetoněmeckého landsmanšaftu" v r. 2015:

 

"70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Vás, sudetské Němce, to zasáhlo s plnou silou. V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti.

 

Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností.

 

Krátce po válce přijely první vlaky ze sudet do Bavorska. Náhodní ztroskotanci, bez bytu, bez práce, domov jim byl ukraden.

 

Ale přinesli věci, které jim nemohli vzít: podnikatelské dovednosti, odvahu a tvůrčí sílu. A především: Vzali jim domov, ale ne jejich identitu, ne jejich hrdost."

 

Na témže sjezdu nás Posselt obvinil z válečných zločinů. O několik měsíců později pak na Dni vlasti, který se konal nedaleko Vídně v září 2015, mluvili naši "přátelé" o genocidě, jíž jsme se měli dopustit při "vyhnání" Němců z republiky. Na této akci bylo i několik ústavních činitelů Rakouské republiky, z nichž jeden se v tom horším téměř vyznamenal.

 

Nikdo z české strany na tyto hrůzné a lživé protičeské útoky neodpověděl. Nikdo z německé strany se neomluvil

 

Myslíme si, že takto se k sobě skuteční přátelé nechovají. A tak vzniká otázka, jaké jsou vlastně jsou česko-německé vztahy? Trpí celou řadou nedostatků, jak jsme přesvědčeni, které budou muset být nejdříve odstraněny, abychom naše vzájemné vztahy mohli považovat za dobré. A to není otázka dní, ani týdnů, ale řady let, a to za předpokladu, že obě strany se budou snažit odstranit existující problémy, těžkosti s vytrvalým nasazením.

J. Kovář