Dr. V. Beneš: Několik vět k holocaustu


Ze Slovanů se Němci chystali udělat novodobé otroky.

Zavraždění několika milionů Židů nacisty je historickou skutečností. Pokud někdo popírá existenci holocaustu, pak se snaží odvést z dějinné scény nejen oběti genocidy, nýbrž současně i statisíce vrahů, nacistických Němců. Proto popírání holocaustu je jak protižidovský, tak pronacistický akt, je naprosto přesvědčivým projevem růstu neonacistických tendencí ve společnosti, jímž je nutné čelit. Je také viditelným znamením nejrůznějších snah o přepisování či dokonce falšování dějin.

Další historickou skutečností je, že nacističtí zločinci současně se Židy pronásledovali a masově vyvražďovali nejen Rómy, ale také Slovany. Tito byli pro Němce méněcennou rasou, která měla být zčásti vyhlazena, především její vůdčí sociální skupina, inteligence, a zčásti zachována, aby německému panskému národu mohla sloužit. Ze Slovanů se Němci chystali udělat novodobé otroky na územích dříve slovanských a Němci přisvojených. Z Krymu se např. měla stát německá riviéra.

Vzpomeňme i v této souvislosti na více než 30 milionů Slovanů, kteří v průběhu druhé světová války padli v boji s Němci nebo byli jimi vyvražděni. Vzpomeňme na více než 6 milionů zmasakrovaných Poláků, několik milionů Jugoslávců, téměř 25 milionů občanů Sovětského svazu, mezi nimiž jsou uváděni i padlí a zavraždění jiného než slovanského původu, a také na 360 tisíc obětí, které jsme za svobodu zaplatili my, Češi a Slováci. Ano, uvedená čísla zahrnují i občany těchto států židovské víry, tedy Židy.

Z výše uvedených důvodů se domnívám, že bychom měli mluvit i o „slovanském holocaustu“, o vyvražďování Slovanů, o genocidě Slovanů na níž se vedle profesionálních nacistických zločinců podílela do určité míry i německá armáda. Měli bychom trvat na tom, že popírání genocidy, vyvražďování Slovanů by mělo být trestné. 30 milionů slovanských obětí si zaslouží úctu celého světa, nejen tedy slovanských států. V Německu ve školách všech stupňů by se mělo povinně vyučovat jak o vyvražďování Židů, tak i Slovanů. Německo by mělo vybudovat na svém území slovanským obětem pomníky i další pietní místa. Trvejme na tom! Je to naše povinnost vůči milionům slovanských obětí. Popírání vyvražďování Židů podle mého názoru má těsnou souvislost s popíráním vyvražďováním Slovanů. Stavme se aktivně proti popírání jak holocaustu Židů, tak proti popírání vyvražďování Slovanů!

Jak dopadli nacističtí vrazi v SRN? Nechme promluvit německého historika Josefa Foschepotha. Podle jeho studie bylo až dodnes v Německu stíháno 106 tisíc nacistů, ale odsouzeno jich bylo jen tisíc. Komunistů za politické delikty bylo stíháno v letech 1951-68 125 tisíc a odsouzeno jich bylo 6758. /Právo, 9.1.2009, Fakta z války podle historiků vyvracejí mýty o „čestném“ wehrmachtu, (KOV)/

Dr. V. Beneš


Co o holocaustu, trestech pro vrahy a údělu jejich obětí říká následující článek:

Stopy po „říšské křišťálové noci“

Pro německé Židy začala druhá světová válka v r. 1933 a dosáhla vrcholu 9. a 10.11.1938. Zničení 1400 synagog během a po křišťálové noci zmizelo zcela úplně z vědomí Němců. Viníci nebyli nikdy potrestáni. V r. 1949 trestní zákon o zločinech za nacistů vyšel vstříc těm pachatelům, kteří za „říšské křišťálové noci“ se dopustili zločinů. Bezprostředně po listopadovém pogromu nebyl – s výjimkou „rasové ostudy“ za znásilnění židovských žen – žádný pachatel povolán k odpovědnosti. A po zákonu o amnestii v r. 1949 zůstala velká část zločinů spáchaných 9. a 10.11.1938 neodpykána. Již v padesátých letech se nikdo nemusel obávat, že bude kvůli nacistické minulosti trestán. Zatímco četní nacisté za pomoci zákonů o amnestii v r. 1949, 1951 a trestního zákona z r. 1954 se dostali zpět do úřadů, získali hodnosti a především velkoryse vyměřované penzijní nároky, udělaly na druhé straně přeživší oběti při požadování nároků na odškodnění trpké zkušenosti; stejní finanční úředníci, stejný personál, který před rokem 1945 prováděl arizaci židovského jmění a židovských cenností z pověření nacistického státu odpírali, zašantročili nebo sabotovali hmotné odškodnění obětí.

Kvůli nacistickým zločinům bylo podáno 106 000 obvinění, ale vydáno bylo jen 6498 rozsudků (toto číslo nevylučuje, že pouze 1000 nacistů bylo odsouzeno, jak výše uvádí německý historik, pozn. red.). Ivan „John“ Demjaňuk byl v červenci 2009 obviněn v Mnichově z napomáhání k vraždě ve 27 000 případech. S Ukrajincem Demjaňukem je s velikými náklady uspořádán v Německu proces kvůli údajné masové vraždě.

Od startu videa udávají nacisté neustále více videí do sítě: Hitlerovy projevy nebo inscenovaná hudba nenávisti jsou kdekomu přístupné.

Přeložil ing. J. Liška, napsal Salomon Korn, Frankfurter Allgemeine Zeitung 10.11.09, str. 33