Návštěva v Poběžovicích

12. 12. 2016 navštívilo ZŠ Poběžovice 23 žáků 9. třídy Mittelschule Neunburg v. Wald,

kteří navázali v loňském školním roce intenzivní spolupráci s našimi žáky, jež letos navštěvují třídu osmou, a úspěšně se zapojili do dvou projektů. Nepřijeli sami, jejich doprovodem byl třídní učitel Christian Schreiner a ředitelka tamější školy Irene Träxler. Naším cílem bylo tento den společné vyučování završené pak návštěvou města Domažlice. Po příjezdu se žáci obou tříd navzájem pozdravili v obou jazycích a v hodině německého a českého jazyka předvedli nám, dospělým, co všechno už dokážou jak v projevu mluveném, tak i v poslechu a zejména ve schopnosti rychle reagovat na dotaz a v jazyce partnera ho pohotově sdělit. Pak jsme se přesunuli do jazykové pracovny, kde na nás čekala p. uč. Vladimíra Kožiolová se svými žáčky 1. a 2. r., kteří nám předvedli, jak se jazyku můžeme naučit pouze formou hry doprovázené hudbou a zpěvem. Žáci z partnerské školy se společně s nimi ochotně zapojili do činnosti konverzací v našem mateřském jazyce. Adventní čas je spojen s koledami, a tak jsme nácviku jedné z nich, „Nesem vám noviny“, věnovali další část výuky pod vedením  p. uč. Jany Vicianové. Nejen děti, ale i my, všichni dospělí, jsme si zazpívali zcela rádi. Zbytek času do- poledního vyučování byl zaměřen na ruční práci, tou se stala výroba vánočního přáníčka i s českým a německým textem uvnitř, jehož slovní zásobu žáci navzájem v obou jazycích natrénovali. S malým, samostatně vyrobeným dárečkem v ruce a se sladkou odměnou od nás, učitelek, si pak všichni navzájem popřáli ty nejlepší Vánoce a šťastné vykročení do nového roku a slíbili si, že se zase brzy sejdou a, bude-li příležitost, určitě se zapojí opět do nového projektu. Odpolední hodiny byly věnovány návštěvě města Domažlice, procházce po náměstí, nákupům v obchodech a občerstvení. Ve 14 hodin jsme se společně shromáždili u dominanty města, šikmé věže a odtud došli na autobusovou zastávku, kde čekal již luxusní autobus. Takto strávený den obohatil žáky nejen jazykově, ale vedl zejména k dalšímu intenzivnímu prohloubení vzájemných vztahů. Splnil naše očekávání a to je pro žáky i učitele důvod k plné spokojenosti.                              Mgr.   M. Šebestová

https://www.zspobezovice.eu/inpage/zaci-z-partnerske-skoly-neunburg-primo-ve-vyuce/