Mírová koexistence nebo válka?

 

Prezident dr. E. Beneš věřil v mírové soužití Západu a Východu po druhé světové válce. Celou svou poválečnou politiku založil na tomto předpokladu. Pokud by došlo k jinému vývoji, pak, jak otevřeně říkal, se obával budoucnosti.

 

Dnes jsme svědky nové konfrontace Západu a Východu. A také i my se můžeme obávat příštích událostí.

 

Bez mírové koexistence Západu a Východu jsme v současnosti všichni ohroženi. Prezidentu Benešovi tak dáváme za pravdu nejenom my, ale i celková ekonomicko-politická a geopolitická situace.

 

Geopoliticky se nacházíme v době přechodu od unipolárního systému, s dominancí USA ve světě, v multipolární, v němž více mocností, nejen Amerika, ale i Rusko a Čína, Indie a Brazílie a jiné, bude uplatňovat svůj vliv v globální společnosti, a to bez výrazné dominance některé z nich.

 

Je pravdou, že světové těžiště se pomalu posouvá z USA a Evropy do Asie. Nemusí se nám to líbit, ale je to fakt. Rusko je evropsko-asijská mocnost, jež spolupracuje s novými světovými mocnostmi, které získávají stále větší ekonomickou sílu, začínají ve světě převažovat, přestože ve vojenské sféře USA jsou ještě silnější. Západ je v krizi, jež má i dekadentní rysy.

Geopolitický termín Východ se obohatil. Nyní zahrnuje jak Rusko, tak i především mocné asijské a jihoamerické státy, které celkově představují většinu lidské populace a rozhodující ekonomickou váhu..

 

Válka může být, alespoň pro někoho, východiskem ze současné konfliktní situace. Válka je sice možným východiskem, ale bez budoucnosti pro lidstvo..Alternativou války je mír, spravedlnost a rozvoj. Jen živí lidé se mohou těšit svobodě, demokracii a lidským právům.

J. Kovář