Informace, o kterých málo víme

 

Novinář MF Dnes navštívil v Bosně Liljanu Karadžičovou

  

V MF Dnes  nalézt článek „Na odpoledním čaji u Karadžičů“. „Zvláštní zpravodaj“ listu Lubomír Heger navštívil v bosensko-srbském městě Pale Liljanu Karadžičovou. V článku nijak neskrývá své překvapení. Píše: „Překvapení první: mluví perfektně anglicky“. Nejdříve chce Hegera poslat pryč, ale po zjištění, že je z Česka, ho pozve dál. Heger dále píše: „Česká republika“, zasní se na chvíli Liljana a přichází druhý šok: působí přitom kultivovaně, lidsky a sympaticky. “Byli jsme tam s Radovanem v sedmdesátém osmém na cestě do Kodaně. Je to krásné místo“. Dveře jsou náhle otevřeny“.  Docela rád bych věděl, zda „zvláštní zpravodaj“ MF Dnes vůbec tuší, že Liljana Karadžičová je v současné době hlavou bosensko-srbského Červeného kříže. Možná by se nemusel tolik divit. Pokud to ví, tak to v poměrně dlouhém článku vůbec neuvádí. Na otázku proč Radovan neodjede k soudu má doktorka psychoterapeutka Liljana Karadžičová tuto odpověď: „Radovan by odjel k tribunálu, kdyby z nás celý svět neudělal padouchy. Haag je vůči Srbům předpojatý. Nezbývá mi, než se za něj modlit a přát mu zdraví“. V tom má Karadžičová naprostou pravdu. Tribunál v Haagu byl zřízen pod nátlakem Američanů za účelem, aby veškerou vinu za rozpoutání války svalil na Srby a zároveň tím zdůvodnil a ospravedlnil zásahy NATO a také současnou okupaci Bosny a Kosova, kde nyní „mezinárodní společenství“ vesele privatizuje.  Pochybná legitimita ICTY, který byl zřízen Radou bezpečnosti, která nemá pravomoc zřizovat soudy, je podrobně popsána například česky zde: http://mujweb.cz/www/kutija/ictyleg.htm .

Karadžičová v dotaze na srbské válečné zločiny mimo jiné říká: „Radovan vydal mnoho pokynů, aby tomu zabránil. Je to dokonce zdokumentováno. Víte, my nemáme dobré zkušenosti s novináři. Jsou Češi také proti Srbům“? Zpravodaj MF Dnes Heger v článku uvádí, že byl otázkou překvapen. Už ale neuvádí, co odpověděl. Pokud by měl odpovědět pravdu, potom byl jí musel říci, že Češi většinou proti Srbům nejsou, ale že řada našich novinářů dělá už řadu let všechno proto, aby proti nim Češi byli a on sám je bohužel jedním z nich. Mohl by také jmenovat další podobné novináře, v jejichž čele je Matyáš Zrno, Martin Ehl, nebo nechvalně proslulý Jan Urban se svými články o Kosovu z roku 1999. Možná je dobře, že Lubomír Heger osobně mluvil s Liljanou Karadžičovou. Žádnému západnímu novináři nevěnovala prý v posledních pěti letech více než čtvrt hodiny. Možná si neuvědomila, že i přes českou národnost je Heger zástupce deníku, který je v německých rukou. Právě německá média (například deník Frankfurter Allgemeine Zeitung) sehrála v propagandě ohledně jugoslávského konfliktu a démonizaci Srbů hodně smutnou roli. 

Heger také poznal zničenou a smutnou ženu, která si postěžovala na neustálé razie NATO, při kterých jí vojáci neustále odebírají počítač, osobní věci i knihy. Takovéto divošské razie vojáků by samozřejmě nebyly v žádném suverénním státě možné. Jenomže Bosna má k suverénnímu státu i po deseti letech od Daytonu stále velmi daleko. Je to skutečný protektorát, kde vládne neomezenou mocí „mezinárodní správce“ - zkrachovalý britský politik Paddy Ashdown. Ten by měl letos v listopadu konečně skončit, ale spekuluje se, že by ho mohl ve funkci nahradit Čech Alexander Vondra.

 Messin, 2.8. 2005

 

Srbský prezident: Vyhnání 250.000 Srbů z Chorvatska před 10ti lety při operaci „Bouře“ bylo etnickou čistkou

 

Srbský prezident Boris Tadič v neděli v souvislosti s desátým výročím operace „Bouře“ vyzval Chorvaty k uznání zločinů na Srbech. Současný srbský prezident poukázal na skutečnost, že 250.000 Srbů bylo z Chorvatska (území Krajiny) vyhnáno během několika dnů a zavraždění více než 2.500 lidí během akce nelze považovat za nějaký náhodný, či ojedinělý incident, ale za organizovaný a naplánovaný zločin.

Chorvatsko mělo navíc souhlas a logistickou i další podporu od USA a Německa. Více o této podpoře i akci „Bouře“ zde: http://sweb.cz/messin/krajina.html Tímto se tyto státy stávají jasným spolupachatelem zločinů spáchaných v Krajině v létě 1995.

V této souvislosti se patří připomenout, že jednou z prvních obětí operace byli dva čeští vojáci, které Chorvati zabili úmyslně vedenou palbou na jejich kontrolní stanoviště. Takto Chorvati na začátku operace zaútočili na více stanovišť mezinárodních jednotek, které měly dohlížet na dodržování příměří. Tito vojáci jim totiž překáželi v jejich plánech a úmyslech vyhnat, nebo zavraždit VŠECHNY srbské civilisty, kteří nestačili uprchnout. Chorvatské vojáky před operací cvičila americká soukromá žoldácká společnost MPRI (Military Professional Resources Inc.)

Ve čtvrtek 4.8.2005 uběhne od operace „Bouře“ již deset let. Můžeme společně sledovat, jak se k tomu postaví naše média.

 

 Balkan Express: Připomínání operace „Bouře“ – výročí vítězného zločinu

 

4.srpna 1995 v časných ranních hodinách, vzápětí po rozsáhlém dělostřeleckém ostřelování, které rozzářilo oblohu, se pohnulo na 200.000 chorvatských vojáků k „osovobození“ Krajiny – hornaté oblasti obývané Srby, kteří už čtyři roky odmítali chorvatské oddělení od Jugoslávie. Překročili označená stanoviště OSN a Američany cvičená chorvatská armáda rychle zlomila lokalizovaný srbský odpor. Prezident Franjo Tudjman prohlásil 5.srpen, kdy chorvatská armáda vstoupila do hlavního města oblasti - Knin, za národní svátek: „domácí den díkuvzdání“ . 7.srpna 1995 už Republika Srbská Krajina přestala existovat.

 

Na zítřek jsou v Kninu naplánované velké oslavy. Není pochyb, že premiér Ivo Sanader – pozdní Tdjmanův politický dědic, přednese rozohněný vlastenecký projev, ve kterém bude velebit Chorvatsko jako „obránce před srbskou agresí“. Některá média hlavního proudu přinesou informace, že útok vyústil v civilní oběti a že jeden z chorvatských generálů – Ante Gotovina, je hledaný haagským tribunálem pro válečné zločiny. A tím to všechno skončí. Zdržovat se u operace „Bouře“ nemá vzhledem k oficiálním příběhu o balkánských válkách žádný důvod. Obětí operace byli hlavní darebáci v příběhu a proto jejich utrpení musí být potlačeno. Na druhé straně – vítězové už také nejsou moc užiteční pro impérium. „Storm“ (Bouře) je něco, nač by Washington také rád zapomenul. Srbové ani Chorvati si takový luxus dopřát nemohou.

 

Frustrované sny

Oblast Krajiny byla několik staletí nárazníkovým pásmem mezi Habsburky a Osmanskou říší, které chránilo monarchii před tureckými nájezdy. Byla obydlena většinovými pravoslavnými Srby, kteří utekli před perzekucí Osmanské říše a stali se z nich hraničáři pro Habsburky, výměnou za zemi a svobodu. Když v 19.století Osmanská říše byla na ústupu, tak se objevil pro monarchii nový nepřítel – slovanský nacionalismus. Vídeň napadla své hraničáře tím, že povzbudila konflikt mezi pravoslavnými Srby a katolickými Chorvaty, kteří se stali jejími nejspolehlivějšími spojenci. Vídeňská srbofobie nakonec dovedla Rakousko-Uhersko do zkázonosného konfliktu, který zničil velkou část evropské civilizace.

 

Toto také živilo nenávist, která explodovala v roce 1941 jako ošklivá ustašovská genocida. Tito doma vypěstovaní chorvatští nacisté, vedení Ante Paveličem, vyrazili zničit „rasu otroků“ (A. Starcevic) s nemilosrdnou bezstarostností, ale trochu to přehnali. Do roku 1945 zavraždili něco mezi půl milionem až 750.000 Srbů.

 

S koncem komunismu v roce 1990, Franjo Tudjman a jeho politická strana (HDZ) přinesli obnovu Paveličových symbolů i slovníku. Někteří vrcholní podporovatelé HDZ byli ustašovští emigranti. Tudjman sám vyjádřil úlevu, že jeho není „žádná Srbka ani Židovka“. Tudjmanova ústavní reforma obnovovala republiku jako národní stát Chorvatů, se Srby jako etnickou menšinou. Když Tudjmanova vláda vyhlásila v roce 1991 nezávislost na Jugoslávii, mnoho Srbů v tom vidělo opakování roku 1941. Toto – a nikoliv fiktivní „agrese“ Srbska bylo kořenem jejich povstání a vzniku republiky Srbská Krajina. Po několika měsících krutých bojů, poznamenaných masakry, přepady a nejjedovatější propagandou, zprostředkovala OSN příměří. Takzvaný plán „Vance“ (podle Cyruse Vance – vyjednavače pozn. mess) ustanovil čtyři „chráněná území“ se srbskou většinou, jejichž eventuální stav měl být rozhodnut v budoucích jednáních.

 

Během následujících tří let se Tudjmanova vláda horečně připravovala na válku, trénovala svou armádu na bojištích Bosny, a připravila několik rychlých, místních útoků na okrajích území chráněného OSN (nejznámější byl útok na oblast Medacké kapsy v roce 1993). Ačkoliv Chorvati užívali od roku 1991 politickou, vojenskou i diplomatickou podporu Vídně a Berlína, jedině až s podporou Washingtonu byl Záhřeb připraven a schopen udeřit. „Vysloužilí“ američtí důstojníci z firmy MPRI, kteří pracovali na objednávku vlády, prohlašovali, že učí Chorvaty „demokracii“ a „lidským právům“. Události května a srpna 1995 nám demonstrovaly jak si obě definice žoldácká firma MPRI představuje.

 

 Psi ze skládky    „Dicku, najali jsme tyhle chlapy, aby byli našimi smetištními psy, protože jsme byli zoufalí. Musíme není žádný čas, na slabé žaludky z těchto věcí“ se pokusit je „kontrolovat“. Ale

 Konec války

 

Americký vyjednavač na Balkáně – Richard Holbrooke tak popsal poznámku amerického velvyslance v Chorvatsku Roberta Frasureho během jednání s chorvatskými činiteli v roce 1995. Holbrookova veřejná prohlášení odsuzovala chorvatské útoky, ale zároveň se setkával s Tudjmanem a říkal mu, která města může zabrat, což naznačovalo, že se mu stěží „zvedal žaludek“ z chorvatských akcí, které byly zaměřeny proti tomu, čemu on a stovky novinářských zastánců, lobyistů  a politiků – říkali „srbská agrese“.

 

1.května 1995 si chorvatská armáda vyzkoušela svou připravenost i reakci OSN, když uskutečnila bleskový úder proti nekryté srbské enklávě v západní Slavónii. Operaci, která nesla název „Bljesak“ (Blesk),  by spíše slušel název „Vybombardování“. Jasné porušení příměří prošlo bez potrestání. Dějiště bylo připraveno pro akci „Oluja“ (Bouře).

 

Podle srbských údajů skončil třídenní útok v srpnu 1995 vyhnáním 220.000 lidí. Asi 1.943 je zapsáno jako nezvěstní/zřejmě mrtví z nichž je 1.199 civilistů, 523 žen a 12 dětí. Počet obětí by byl větší, pokud by Srbové masově neutekli před jedoucími chorvatskými tanky, protože všichni co zůstali byli zabiti. Chorvati a jejich američtí sponzoři neměli rozhodně slabé žaludky.

 

O deset let později je Krajina stále pustinou:  „roztroušené vesnice duchů, domy poseté jizvami po granátech, porostlé břečťanem a vysokou trávou“ (Reuters)

Jen desetina ze 400.000 vyhnaných Srbů, kteří dříve v Chorvatsku bydleli se vrátila, aby čelila byrokratickému zneužívání a častému fyzickému násilí. Tudjman udělal z Paveličova snu zbavit se Srbů realitu. Zdá se, že všechno závisí pouze na výběru vhodného spojence.

 

 Nepříjemná srovnání

 Po vymazání Krajiny se vítězná chorvatská armáda přesunula do západní Bosny, aby pomohla Izetbegovičově vládě rozdrtit odpadlickou frakci vedenou Fikretem Abdičem a pomohla hlavní muslimské ofenzivě, která „splývala“ s masivním bombardováním bosenských Srbů, které provádělo NATO. Ale po podpisu Daytonské dohody a zavládnutí míru v Bosně smetištní psi zjistili, že zásoby kostí  a mléka se vyčerpaly. Už splnili svůj úkol.

 

Dnešní Chorvatsko je frustrované faktem, že jeho vstup do EU závisí na zadržení Ante Gotoviny, generála, který byl zapojen do akce Oluja (Bouře). Gotovina  je obecně považován za hrdinu, ale Haag ho obviňuje z válečných zločinů. Některá fakta o krutostech spáchaných na Srbech pomalu vycházejí na světlo. Ale vrcholní politici v Záhřebu jsou velmi opatrní ohledně vyjádření, že by Oluja mohla být něčím jiným, než správnou a ušlechtilou akcí. Když jí prezident Tadič nazval organizovaným zločinem, tak chorvatský prezident Mesič odpověděl, že se to stěží může porovnávat se zločiny, jako byla například Srebrenica.

 

Ale jistě, pojďme si tedy obě akce porovnat. V obou případech byla napadena „chráněná zóna“ OSN. Ve Srebrenici se OSN alespoň pokusila chránit muslimské civilisty, v Krajině k ničemu takovému nedošlo. Srbové evakuovali muslimské nebojující ze Srebrenice. Zato při chorvatské akci Srbové, kteří neutekli z Krajiny, byli zabiti. Proč je nějak Srebrenica „genocida“ zatímco Oluja vítězstvím, hodným slavení jako národní svátek?

 

Dalším důvodem, proč chce impérium držet Oluju stranou z očí a mysli veřejnosti, je tlak na založení nezávislého státu ovládaného Albánci - Kosova. Pokud chorvatské dobytí Krajiny bylo legitimní, protože existence Krajiny porušovala jeho svrchované hranice, proč by Srbsko nemělo mít právo podpořit své hranice, když se jedná o Kosovo??

Jestliže vyhnání srbské populace nediskvalifikovalo Chorvatsko při udržení Krajiny, jak může exodus méně než poloviny kosovských Albánců diskvalifikovat Srbsko od udržení Kosova?? Jestliže Srbové, voličský národ Jugoslávie, neměl právo na sebeurčení v Bosně a Krajině, jak ho mohou mít kosovští Albánci??

 

 Abramowitzova doktrína

 

Tenhle zřejmý paradox byl vysvětlen Mortonem Abramowitzem – šedou eminencí americké zahraniční politiky v rozhovoru: „žádná rozumná odpověď neexistuje… hledáte dokonalé zdůvodnění, které neodpovídá realitě na zemi“. Pro impérium neplatí žádná logika, protože si vytváří vlastní realitu, kde už jsme to slyšeli?

 

Realita, kterou se Ambramowitz a podobně smýšlející politici snaží prosadit, je taková, že Srbové jsou za všech okolností ti špatní. Zastánci impéria zavrhují cokoliv, co neodpovídá této „realitě“ jako „konspirační teorie“ , nebo s tvrzením, že Srbové mají „komplex obětí“.  Dokonce celá jejich balkánská „realita“ stojí na tvrzení, že všichni ostatní jsou obětí Srbů.

 

Jaké „dokonalé zdůvodnění“ je k pochopení jednoduchého faktu, že stovky let stará srbská komunita v Krajině prakticky zanikla a srbská komunita v Kosovu, odkud pochází většina z jejich předků – čelí stejné vyhlídce?? Kde nacisté propadli, tam bylo impérium úspěšné. Je tu opravdu něco, za co by bylo možné vyjádřit vděčnost??

 Překlad Messin, 4.8.2005

 

Nezávislý výzkum bývalých vysokých úředníků OSN, novinářů a výzkumných pracovníků zpochybnil propagandu o Srebrenici

 Defense & Foreign Affairs Strategic Policy, July 2005

 

Dne 12.července 2005 skupina bývalých vysokých úředníků OSN, novinářů a akademických vědců vážně zpochybnila propagandistickou verzi o Srebrenici, když prohlásili, že došlo „k velkému navýšení čísel obětí, lživému zobrazování událostí vládami, nevládními organizacemi  a hlavními zpravodajskými organizacemi“ pokud jde o obsazení města Srebrenice bosensko-srbskými silami v roce 1995.

 

Srebrenická výzkumná skupina (Srebrenica Research Group), spojená se dvěma bývalými vysokými úředníky OSN Philipem Corwinem a Carlosem M. Brancem, zveřejnila své závěry ve 200 stránkové zprávě:  „Srebrenica a politika válečných zločinů“. Zpráva uvádí, že americká politika podkopala OSN  a Evropou zprostředkované mírové dohody, které mohly v letech 1992, nebo 1993 ukončit válku,  a to se záměrem uskutečnit vojenské řešení, které nevyhnutelně ohrozilo tzv. „bezpečné zóny“. USA totiž usnadnily dodávky zbraní „bezpečným zónám“, což je pomohlo otočit v budoucí scény bojů, které tak byly nastraženy pro ospravedlnění budoucích zásahů NATO. 

 

Skupina, která se chystá zveřejnit brzy kompletní zprávu, zatím zveřejnila následující závěry:

 

Předpoklad, že srbské síly popravily 7.000 až 8.000 mužů „nebyl nikdy možný“, uvedl bývalý novinář BBC Jonathan Rooper, který vyšetřoval na místě, i přes mnoho let opakující se zprávy, a jehož zjištění jsou uvedena v nastávající zprávě skupiny Srebrenica Research Group. Ten si všiml, že v prvním srpnovém týdnu 1995 se zaregistrovalo u světové zdravotnické organizace a bosenské vlády 35.632 lidí, jako přemístěné osoby, přeživší uprchlíci ze Srebrenice. Toto číslo bylo později uváděno i ve zprávách Ammesty international i ve zprávě holandské vlády.

 

Rooper uvedl, že  Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) i deník New York Times hlásili, že asi 3.000 muslimských vojáků, kteří se probojovali skrz Srby držené území až k muslimským liniím u Tuzly, byli také přeživší. ICRC potvrdil, že tito vojáci byli přesunuti bosenskou (muslimskou) armádou „bez informování jejich rodin“. Číslo 3.000 přeživších bylo také potvrzeno muslimským generálem Enverem Hadzihasanovicem, který svědčil u tribunálu ICTY v Haagu. Tato čísla vyjasňují, že přinejmenším 38.000 Muslimů z původního počtu 40.000 lidí, kteří byli ve městě před obsazením enklávy přežilo. Asi 2.000 Muslimů, kteří utekli s 28.divizí bosenské (muslimské) armády bylo zabito, většina v boji, ale také stovky byly popraveny polovojenskými jednotkami a skupinami žoldáků.

 

Američané svou politikou v Bosně ohrozili „bezpečné zóny“ tím že odmítali žádosti OSN poskytnout víc personálu k jejich odzbrojení a také tím, že usnadňovali dodávky zbraní do muslimské zóny za pomoci letadla Hercules C 130, které je dopravovalo na letiště do Tuzly. Tuto operaci řídila americká bezpečnostní agentura DIA (US Defense Intelligence Agency). Stejně tak vítala mudžahedínské bojovníky napojené na Al-Kajdu. Toto uvádí profesor Cees Wiebes, který psal zprávu o Srebrenici v oddělení zpravodajských služeb holandské vlády.

 I přes podepsání demilitarizační dohody byly bosensko-muslimské síly ve Srebrenici dobře vyzbrojené, a v souladu s rozkazy se zabývaly provokacemi („sabotážními operacemi“) proti srbským silám. Muslimský generál Sefer Halilovic potvrdil při svém svědectví v Haagu, že ve Srebrenici bylo nejméně 5.500 členů 28. divize bosensko-muslimské armády, kterým vyjednal nejméně 8 vrtulníků plných důmyslných (výkonných/účinných) zbraní. Muslimský generál také dosvědčil, že „ v té době /bezprostředně před zabráním Srebrenice/ bylo velké množství rozkazů k sabotážním operacím z bezpečné zóny“. To zahrnovalo také vojensky bezvýznamný útok na strategicky nedůležitou blízkou srbskou vesnici Visinica. Poslední operací byl útok na bosensko-srbské armádní jednotky (VRS) na silnici jižně od Srebrenice, právě dva dny předtím, než srbské jednotky dobyly téměř nechráněné (bez obrany/ochrany) město.

 

Místo toho, aby bránili město s 5.500 dobře vyzbrojenými vojáky 28.divize bosensko-muslimské armády, tak dostali Muslimové dva dny před dobytím rozkaz k evakuaci, a srbské síly v počtu asi 200 mužů vstoupily do téměř prázdného města 11.července 1995. Tím, že vyprovokoval Srby, aby obsadili Srebrenici bez odporu, chtěl muslimský prezident Izetbegovič spustit zásah NATO. Britský vojenský analytik Tim Ripley píše, že těsně před zabráním města Srby holandští vojáci „viděli bosensko-muslimské jednotky jak rychle unikají ze Srebrenice podél jejich pozorovacích stanovišť a nesou nové protitankové zbraně. Tyto a další podobné zprávy vzbudily u mnohých pracovníků OSN a mezinárodních novinářů podezření.“

 

Bývalý zástupce šéfa pozorovatelů OSN Carlos Martin Branco řekl, že „muslimské síly se dokonce ani nepokusily využít těžkého dělostřelectva pod kontrolou OSN, i když k tomu měly všechny důvody. Vojenský odpor by mohl poškodit obraz „obětí“ , který byl tak pečlivě budován, a který Muslimové museli za každou cenu zachovat. Byl pro ně životně důležitý.“

 

Mezinárodní tribunál v Haagu (ICTY), jehož osazenstvo bylo jmenováno do značné míry Madeleine Albrightovou, tehdy americkou velvyslankyní v OSN, potvrdil politické pokyny, když podal žalobu z genocidy proti bosensko-srbským vůdcům už 27.července 1995. Jen tři dny potom, šéf  vyšetřovatelů OSN Hubert Wieland řekl novinám The Daily Telegraph (Londýn), že po pěti dnech rozhovorů s více než 20.000 uprchlíky na letišti v Tuzle: „nenašli jsme ani jednoho přímého svědka krutostí“. Richard Holbrooke řekl otevřeně BBC: „uvědomil jsem si, že tribunál pro válečné zločiny je velmi cenným nástrojem. Použili jsme ho, aby držel dva nejhledanější válečné zločince v Evropě mimo proces v Daytonu (Daytonská dohoda) i ke všemu co následovalo.“ Co následovalo, byla řada soudních slyšení, kdy soud byl ke svědkům shovívavý, pokud poskytli svědectví vyhledávaná tribunálem pro ospravedlnění obvinění z politických důvodů.

 

„Pozoruhodný zájem o Srebrenicu zvláště ze strany amerických úředníků slouží k odvrácení pozornosti od dvou podobných chorvatských útoků, které se staly před a po Srebrenici a kterým Američané poskytli logistickou podporu. Tyto dva velké chorvatské útoky byly vedeny proti srbským civilistům, žijícím v chráněných pásmech OSN ve východní Slavonii a Krajině“, říká profesor na univerzitě v Pensylvánii Ed Hermann, který analyzoval mediální pokrytí válečných událostí také v kosovské krizi.

 

Zpráva skupiny Srebrenica Research Group také cituje bývalého zástupce velitele NATO v Evropě – generála Charlese Boyda, který říká, že chorvatský útok na srbskou enklávu v západní Slavonii „vypadá, že se liší od srbských akcí v okolí Srebrenice a Žepy pouze v míře pozornosti médií a západu. Etnická čistka nalezne odezvu pouze pokud jí páchají Srbové, ne pokud je páchána proti nim.“

 

Bývalý koordinátor zahraničních záležitostí OSN Philip Corwin, který byl vysokým představitelem OSN pro Bosnu v době zabrání Srebrenice, přečetl 12.července 1995 prohlášení zaznamenávající četné útoky na civilisty v celé oblasti: „jsou to strašné zločiny a jejich pachatelé musí být odsouzeni“ bez ohledu na velikost zločinů, či na to, zda je páchají Srbové, Muslimové, či Chorvati. Corwin, který je také autorem knihy Dubious Mandate (Pochybný mandát) a o jeho zážitcích v Bosně a napsal předmluvu ke zprávě výzkumné skupiny, dodává: „co se stalo ve Srebrenici, nebyl jen jednotlivý velký masakr Muslimů Srby, ale spíše série velmi krvavých útoků a protiútoků v období tří let. Vrcholu to dosáhlo v červenci 1995. Navíc je pravděpodobné, že počet mrtvých Muslimů nebyl pravděpodobně větší, než počet mrtvých Srbů, kteří byli zabiti ve Srebrenici a jejím okolí v předešlých třech letech Naserem Oričem a jeho divokými gangy.“

 

Ale přesněji:

 „Protože jsou lidská práva samozřejmě univerzální, tak navyšování obvinění pouze na jednu stranu a minimalizování zla brutálních frakcí na druhé straně, neslouží ani pravdě, ani usmíření“ říká filmař George Bogdanich, další člen výzkumné skupiny.

 

Po tři roky uskutečňovala skupina Srebrenica Research Group široký výzkum pro přípravu svojí zprávy, dotazovala se soudních znalců, úředníků OSN, analytiků vojenské výzvědné služby, odborníků na mezinárodní právo, zhodnocovala všechny hlavní oficiální zprávy o Srebrenici, včetně těch OSN, ICTY, holandské vlády, Human Rights Watch, a dopisovala si se všemi hlavními účastníky bosenské války.

 

Ve skupině je mimo profesora z univerzity v Pensylvánii Eda Hermanna také bývalý novinář BBC Jonathan Rooper, fejetonista George Szamuely, spisovatel a filmař George Bogdanich, Dr. Filip Hammond, Dr. Milan Bulajic, ředitel fondu pro výzkum genocidy (Fund of the Genocide Research) a výzkumníci David Peterson a Tim Fenton.

 

 Defense & Foreign Affairs je vydáván International Strategic Studies Association (ISSA), Alexandria VA

Překlad Messin, 11.8. 2005  

 

 

 V Kosovu byli včera zastřeleni další dva Srbové

 

Priština (Reuters) - Albánci v Kosovu opět stříleli na Srby a zabíjeli. Včera těsně po 23.hodině zahájili palbu na automobil v jižním Kosovu. Vozidlo, ve kterém jeli čtyři Srbové mělo ještě starou značku PR (kosovská metropole Priština), podle toho byli snadno identifikovatelní. Většinoví Albánci totiž používají OSN vyžadované označení KS (Kosovo). Albánci stíhali srbský automobil v mercedesu a potom zahájili palbu. Dva lidé ve voze zemřeli na místě a další dva byli zraněni. Podrobnosti sdělil agentuře Reuters starosta blízkého města města Strpce - Stanko Rakovljevic. Policie informace potvrdila.

 

Útok byl  nejhorším od loňského června, kdy byl v Kosovu zastřelen do hlavy 16tiletý srbský student v srbské enklávě Gracanica. Z útoku byli obviněni dva etničtí Albánci.

 

Útok přišel zrovna v době, kdy se vyslanec OSN připravuje podat zprávu, zda Kosovo již udělalo pokrok ve vztahu k menšinám a demokracii, aby mohla být zahájena jednání o dalším statusu této srbské provincie, která je pod okupační správou. Podle rezoluce OSN z roku 1999 je Kosovo stále součástí Srbska.

 Messin, 28.8. 2005  

 

Kosovský Albánec svědčil v Haagu, jak Američan W.Walker navštěvoval každou noc posádku UCK

 

16.srpna 2005 pokračovala po několikatýdenní letní pauze v nizozemském Haagu Miloševičova obhajoba. Poprvé v obhajobě svědčí kosovský Albánec. Je to Muhar Ibraj, který byl během konfliktu hlavou místní bezpečnostní policie v magistrátu Djakovica. Pan Ibraj vysvětloval, že vesničané si zvolili členy místní bezpečnosti sami. Srbská vláda poskytovala místním bezpečnostním pracovníkům/osazenstvu zbraně, vysílačky, uniformy a vozidla.

 

Místní bezpečnost se starala o dodržování práva a pořádku v jejich vlastní vesnici. Místní bezpečnost nebyla pravidelnou jednotkou srbské policie (MUP). Místní bezpečnost dbala na dodržování práva a pořádku v jejich vesnici a s MUP a jugoslávskou armádou (VJ) byla dohodnutá, že nebudou vstupovat do vesnice.

 

Pan Ibraj vysvětloval, že MUP nemohla do jeho vesnice Osek Hila bez jeho povolení vůbec vstoupit.. Dále řekl, že MUP přišla do vesnice, pouze pokud je o to požádal. 

 

Ibraj řekl, že jednou došlo k incidentu, kdy dva vojáci VJ znásilnili jednu Albánku z jejich vesnice. Zavolal tehdy na místní sekretariát ministerstva vnitra (SUP) a srbská policie přišla a oba vojáky zatkla. Později se Ibraj dozvěděl, že dostali 6 a 7 let vězení. Ibraj uvedl, že až na tento jeden izolovaný incident se jugoslávská armáda a policie chovala slušně a nenarušovala život lidí v jeho vesnici.

 

Během svého působení ve funkci vedoucího místní policie v magistrátu Djakovica musel Ibraj jednat s Američanem Williamem Walkerem, šéfem verifikační mise OSN.

 

Při jedné příležitosti Walker řekl Ibrajovi, ať si klidně našije na uniformu americkou vlajku, protože podle Walkerova názoru Kosovo „už nebude Srbsko“.

 

Pan Ibraj řekl, že často viděl Walkera jít pozdě v noci po silnici jak jde na návštěvu za posádkou UCK v sousední vesnici Gojan. Svědek řekl, že Walkera bylo možné vidět, jak tam chodí prakticky každou noc kolem půlnoci.

 

Vztah pana Ibraje s Walkerem skončil neočekávaně, když Walker lživě obvinil Ibrajova 80ti-letého chromého otce, že znásilnil dvě dospívající dívky. Dívky popřely, že by otec pana Ibraje byl násilník. Pan Ibraj hořce líčil, jak proklínal Walkera a vyhodil ho z vesnice.

 

Podle obžaloby proti Miloševičovi, MUP a VJ etnicky vyčistily magistrát Djakovica od jeho albánské populace.

 

Pan Ibraj, jako etnický Albánec a hlava místní bezpečnosti v magistrátu Djakovica popřel, že by MUP a VJ vyčistily oblast od albánské populace.

 

Jako už mnohokrát v této kauze, skutečnost je přesným protikladem obvinění. Pan Ibraj prohlásil, že MUP a VJ naopak přesvědčovaly lidi, aby zůstali ve svých domovech.

 

Svědek líčil jednu událost, jak zastavil náklad /truckload/ albánských uprchlíků, kteří opustili Kosovo na cestě do Albánie. Pan Ibraj se jich ptal proč odešli a oni mu řekli, že byli vyděšení z bombardování NATO.

 

Svědectví pana Ibraje bylo to, že etničtí Albánci, i jiní, prchali z Kosova, aby unikli bombardování NATO a také proto, že jim UCK řekla aby odešli.

 

Obžaloba prohlašuje, že srbské síly zničily albánské kulturní památky, včetně mešity v Djakovici. Pan Ibraj popřel, že by srbské síly zničily mešitu. Naopak řekl, že NATO bombardoval v Djakovici několik civilních cílů, včetně mešity a místního katolického kostela. (mezi Albánci jsou i  katolíci – pozn. Mess)

 

Sveděk Ibraj popsal UCK jako „teroristickou organizaci“. Dále řekl, že UCK používala nátlak a hrozby k tlaku na albánskou populaci, aby opustila svá zaměstnání. Toto svědectví je v přímém rozporu s obviněním, které tvrdí, že srbská vláda vyhnala Albánce  jejich zaměstnání.

 

Pan Ibraj osobně prožil terorismus UCK. Když skončila válka a KFOR zabral Kosovo, tak UCK unesla 6 členů jeho rodiny. Pan Ibraj je neviděl od června 1999 a má obavy, že je UCK zabila.

 

Pan Ibraj kontaktoval UCK a ptal se jich, proč unesli členy jeho rodiny. UCK mu řekla, že to udělali, protože s nimi odmítl spolupracovat.

 

Pan Ibraj ví kdo unesl členy jeho rodiny, ale KFOR neudělá nic, aby přivedl pachatele před soud.

 

Pan Ibraj se bál o svůj život a musel z Kosova odejít, když našel výhružný dopis od UCK u svého domu.

 

Miloševič ukončil výslech svědka a potom ho začal vyslýchat pan Saxon.

 

Saxon se pokusil svědka zdiskreditovat, když četl z pro-UCK zdrojů, že Ibraj byl „notoricky známý kolaborant se Srby“, který zneužíval albánskou populaci. Pan Ibraj všechna obvinění odmítnul a popřel.

 

Když jeden vidí, co se přihodilo panu Ibrajovi, potom je mu jasné, proč tolik etnických Albánců lživě obvinilo Srby. Jsou k tomu totiž nuceni, jinak budou nést strašlivé důsledky od UCK.

 

Pan Ibraj odmítnul spolupracovat s UCK, protože byl loajálním občanem země, ve které žil. Proto bylo několik členů jeho rodiny uneseno a zabito. Proto byl vyhnán z domova a jeho pověst byla systematicky napadána UCK.

 

Pan Ibraj ví, kdo unesl členy jeho rodiny, ale KFOR nepodnikne v této věci nic. Kosovští Albánci nemají před UCK žádnou ochranu. Jestliže odmítnou držet se linie UCK, jejich rodiny budou zabity a ocitnou se ve stejně nešťastné situaci jako pan Ibraj.

 

Překlad Messin, 1.9.2005

 

Autorem textu je mladý Američan Andy Wilcoxson, který pečlivě sleduje proces v Haagu a pravidelně informuje na své stránce www.slobodan-milosevic.org

 

Šok na Balkáně: Na protektora Bosny Ashdowna prasklo, že je agentem britské tajné služby MI6

 

Internetový seznam údajných agentů britské tajné služby vyvolal dnes šok na celém Balkáně, protože se na něm objevilo i jméno současného nejvyššího  představitele mezinárodního společenství v Bosně – britského lorda Paddyho Ashdowna. Na adrese www.cryptome.org je uvedeno 121 jmen agentů britské tajné služby. Dále je mezi nimi také současný britský velvyslanec v Chorvatsku John Charles Josslyn Ramsden  a jeho předchůdce v Záhřebu Colin Andrew Munro. Na seznamu je také Ashdownův bývalý šéf propagace Julian Braithwaite, u jehož jména je uvedena poznámka, že byl v roce 2002 agentem MI6 v Sarajevu.

 

Správce internetové stránky John Young řekl britským médiím, že se Londýn snažil stránky zablokovat, aby zabránil dalšímu úniku nevhodných informací. Od roku 1999 už Young zveřejnil jména celkem 311 tajných agentů a vypsal jejich původní mise i současné úkoly.

 

„Byli zapojeni v největších světových spiknutích, proto by bylo nebezpečné, aby o nich svět nevěděl“ řekl John Young. Chorvatský deník Vecernji seznam doplnil zprávu o několik dalších nižších diplomatů, kteří sloužili nejen v Chorvatsku, ale i Srbsku a Bosně. O kauze informovaly i další deníky Oslobodenje a Dnevni Avaz.

 

Ashdownova kancelář odmítla zprávu komentovat a nasměrovala novináře na britské velvyslanectví v Sarajevu. Velvyslanec Matthew Rycroft řekl, že to nebudou komentovat a místo toho začal Ashdowna chválit za jeho „skvělou práci pro občany Bosny a Hercegoviny“.

 

Mluvčí britského ministerstva zahraničí řekl, že vláda nemůže potvrzovat ani popírat, zda je někdo u tajné služby, aby neohrozila bezpečnost těchto lidí.

 

„Zveřejňování těchto jmen je velice nezodpovědné“ řekl dále mluvčí. Aniž by chtěl komentovat Ashdownovo jméno na seznamu www.cryptome.org , tak se nechal slyšet, že seznamy z internetových stránek byly často „velmi nesprávné“.

 

Ashown má ve své funkci neuvěřitelné pravomoci. Je v podstatě protektorem, který může vyhazovat z funkcí zástupce zvolené lidmi, měnit zákony apod. Vzhledem k tomu, že například nedávno vyhodil z funkcí na 60 bosensko-srbských politiků a činitelů, je možné ho s klidným svědomím nazvat tyranem. Ashdown také udržoval velmi dobré vztahy z bývalým muslimským vůdcem Alijou Izetbegovičem.

 

Ashdown má už také za sebou svědectví v procesu se Slobodanem Miloševičem. U soudu vykládal, že osobně sledoval z jistého místa v Kosovu, jak Srbové vypalují vesnici a vyhánějí z ní lidi. Miloševič ale během křížového výslechu prokázal, že z Ashdownem uvedeného místa na tuto vesnici ani vidět nebylo, protože byla za soustavou kopců.

Messin, 2.9. 2005

 

 

 75 procent Srbů nyní věří, že je Miloševič nevinný – možná i proto, že mají možnost sledovat obhajobu  v přímém přenosu

 

I když se to tak podle (ne)informací z médií nezdá – v Haagu třikrát týdně neustále pokračuje velmi zajímavá obhajoba Slobodana Miloševiče.  V srbské televizi je přenos z Haagu každý den na programu, a téměř každý kdo tento proces sleduje, přichází k závěru, že Miloševič je nevinný. Více než 75 procent obyvatel Srbska věří v jeho nevinu. Miloševič je nyní populárnější, než byl kdykoliv předtím.

 

Důvodem této popularity je neuvěřitelná fraška, která se v nizozemském Haagu odehrává. My v Česku bohužel nemůžeme být přímými svědky a tak jsme odkázáni pouze na kusé (nebo žádné) zprávy z médií. Další možností je si všechno přečíst na internetu, ale k tomu je třeba umět anglicky, protože naši přední „odborníci“ a „balkanologové“ se k procesu vyjadřují velmi sporadicky a opatrně. Není divu, pokud by měli popravdě napsat, co se tam odehrává, sami by se značně znemožnili. Také nejsou za články podobného druhu ani placeni. Jsou placeni za něco zcela jiného, protože jinak si nelze vysvětlit jejich dlouhodobou ignoraci obhajoby.

 

Žalobce Nice minulý týden pouštěl videokazetu, kterou natočil svědek obžaloby Van Linden. Na kazetě mluvil anglicky! údajný „srbský četnik“ z Vukovaru během války. Dr. Vojislav Seselj, který svědčil v úterý 20.9.2005 při Miloševičově obhajobě, si povšiml zajímavé skutečnosti – takzvaný „četnik“ měl na videu snubní prsten na levé ruce, jako chorvatští katolíci, na rozdíl od pravoslavných Srbů, kteří nosí své snubní prsteny na pravé ruce. Šešeljovi neušlo také chorvatské prostředí (pozadí) videa.

 

Nice během křížového výslechu Šešelje obvinil, že svými projevy podněcoval nenávist proti Chorvatům a bosenským Muslimům.

 

Šešelj vysvětloval, že neklid a obavy vzbudil u krajinských Srbů vzbudil Franjo  Tudjman svými výroky i akcemi, a nikoliv bělehradská média, nebo on.

 

Dr. Šešelj řekl, že OTP kryla zprávu, kterou měla vydat už dříve tento rok, podle které bylo z Chorvatska vyhnáno Tudjmanovým režimem 100.000 Srbů už v roce 1991. Žalobce Nice byl nucen připustit existenci zprávy a řekl že byla dokončena v květnu.

 

Aby dokázal, že Srbové reagovali na nepřátelské provokace, a nikoliv na Šešeljovy řeči, nebo „propagandu Bělehradu“ , ukázal Miloševič u soudu kopii bosensko-muslimského časopisu „Vox“ z října 1991, který byl vydáván v Sarajevu.

 

Obálka časopisu sdělovala: „Divize Handžar je připravená…Vítáme příchod 4.říše“. Na obrázku byl Muslim v nacistické uniformě s vysokými botami, které stály na oddělené hlavě Radovana Karadžiče.

 

Šešelj si povšimnul, že členové bosensko-muslimských tzv. „zelených baretů“ se často sami označovali jako divize Handžar v odkazu na divizi SS z 2.světové války.

 

Žalobce Nice protestoval proti prezentaci této předválečné muslimské propagandy u soudu, protože je to prý „na tomto místě pobuřující“. Poznámka žalobce jasně předvedla politický zájem a ukázala, že tribunál je politický v samotné své podstatě.

 

Soudci samozřejmě stranili žalobci a zabránili Miloševičovi předložit tento důležitý důkaz o nepřátelské pro-nacistické propagandě publikované Chorvaty a Muslimy, který měl právě dokázat, že ta byla příčinou strachu Srbů  a nikoliv agitace Šešelje a Bělehradu.

 

Později soudci svědectví násilně  a neprocesně přerušili, protože Šešelj předložil další dokumenty ke Srebrenici.

 

21.9.2005 pokračovalo svědectví generála Bozidara Delice, které bylo přerušeno prázdninovou pauzou. Generál Delic pokračoval ve svědectví, které se týkalo výpovědi Paddyho Ashdowna (nynější protektor Bosny a Hercegoviny). Ashdown v roce 2002 u soudu prohlašoval, že byl svědkem toho, jak srbská armáda páchá zvěrstva v kosovských vesnicích. Nyní však vyšlo najevo, že některé vesnice jmenované Ashdownem nebyly vůbec v Kosovu, ale leží až v Albánii.

 

Aby pomohl Delicovi, získal Miloševič z bělehradského vojenského institutu 3D mapy Kosova. Tyto mapy dokázaly, že z místa, na kterém se měl Ashdown podle své výpovědi nacházet, nebylo možno na jmenované vesnice vůbec dohlédnout. Miloševič později řekl, že by byl ochoten svědectví přijmout, pokud by měl Ashdown rentgenové oči a schopnost vidět skrz hory.

 

 

Když Miloševič ukázal u soudu článek z britských novin, kde se psalo o tom, že Ashdown byl identifikován jako agent britské MI6, soudci se rozzuřili a pohrozili, že pokud bude Miloševič takto pokračovat, Delicův výslech musí skončit.

 

Miloševič se tedy vzdálil od případu Ashdowna a zaostřil pozornost na spolupráci UCK a NATO.

 

Gen Delic svědčil o tom, že některé jednotky UCK, měly na jednom rameni našitou i americkou vlajku. Delic proti takové jednotce bojoval u hory Pastrik.

 

Delic citoval z knihy Wesleyho Clarka (velitel bombardovací akce proti Jugoslávii v roce 1999) kde poukazuje na důležitost podporovat UCK, aby se udržela právě na této hoře. Gen. Delic dodal, že UCK disponovala pokročilou americkou radarovou technologií, kterou mohli dostat jen se schválením vlády USA.

 

Ve středu 21.9.2005 obhajoba pokračovala Delicovým svědectvím. Delic začal číst děkovný dopis UCK, který poslala veliteli bombardování Wesleymu Clarkovi: „ Přijměte naše díky… V tom okamžiku byl bohužel soudci přerušen, kteří za žádnou cenu nechtěli, aby u soudu zazněl celý obsah tohoto dopisu.

 

V další části Miloševič vyvrátil dřívější tvrzení svědka obžaloby – generála Drewienkiewicze, že členové KVM (Kosovská verifikační mise) neměli přístup k zajatým členům UCK na hoře Pastrik.

 

Miloševič povolal jiného člena KVM – Roberta Hendrieho. Pan Hendrie sloužil jako KVM pozorovatel a dosvědčil, že pozorovatelům byl přístup k vězňům

umožněn, a že dokonce pořídil jejich fotografie. Dodal, že armáda nebránila KVM v ničem, a že zadržení vězni byli později propuštěni.

 

Toto je pro obžalobu velice nepříjemné, protože generál Drewienkiewicz je jedním z klíčových svědků v případu Račak, a nyní byl odhalen jako lhář.

 

Messin, 23.9. 2005 ZDROJ

 

 

Irák: Umisťovali členové britských speciálních jednotek v převlečení za Araby v Basře bomby?

 

V irácké Basře se 19.září 2005 odehrálo zvláštní a nezvyklé drama. Možná si ještě vzpomenete na televizní záběry (u nás tuším pouze TV NOVA), na kterých hořící britští vojáci vyskakují z taktéž hořícího tanku a kolem dav rozvášněných Iráčanů. Toho dne se britská armáda v Basře za pomoci desítky tanků pustila do boření zdí místní věznice, aby v divoké akci osvobodila z rukou místních úřadů dva své muže. Kdo byli tito muži? Proč byli iráckou policií zadrženi? Jaká byla jejich „mise“? Jedno je jisté – britská strana rozhodně nehodlala nic nechat náhodě, a po nezdařeném vyjednávání o jejich propuštění zahájila útok.

 Všechno začalo 19.září, kdy irácká policejní hlídka zastavila civilní auto se dvěma muži v civilních arabských šatech. Po zjištění, že auto je plné výbušnin, které lze odpálit na dálku a také zbraní , zahájili dva muži v civilu na irácké policisty palbu. Jednoho policistu zastřelili, několik dalších zranili. Iráčtí policisté muže přemohli a zatkli.  Britská armáda poté místní policii informovala, že se jedná o britské vojáky v civilním oblečení..

 

Guvernér Basry označil britskou akci za barbarský, surový a nezodpovědný čin. Místní úřady také přerušily s Brity veškeré styky na protest proti násilnému osvobození dvou zadržených. V Basře se v dalších dnech sešly demonstrace, na kterých nespokojení obyvatelé požadovali vydání dvou Britů a také stažení britského kontingentu z města.

 

Na www.globalresearch.ca i na www.antiwar.com lze nalézt řadu rozsáhlých analýz kolem události v Basře. Jsou tam některé závažné informace ohledně podivných okolností některých bombových atentátů v poslední době. V květnu 2005 uveřejnil autor široce čteného bagdádského blogu s názvem  Bagdad Burning  informaci, že většina útoků, které mezinárodní agentury označují za „sebevražedné výbuchy“ (bombové atentátníky) byly často „výbuchy v automobilech, nebo možná časovanými náložemi“. Po jednom z nedávných výbuchů v západní části Bagdádu byl poblíž místa tragédie zatčen muž, který měl údajně střílet na Iráckou národní gardu. Jak ale uvedl autor blogu Bagdad Burning – lidé z mužova sousedství poskytli poněkud jiný příběh:

 

„Místní lidé tvrdí, že muž byl unesen nikoliv proto, že by na někoho střílel, ale protože věděl o bombě příliš mnoho. Povídá se, že viděl na místě projíždějící americkou hlídku, jak se zastavuje na místě umístění bomb pár minut před explozí. Brzo po odjezdu hlídky bomba vybuchla a nastal chaos. Muž vzápětí vyběhl z domu  a křičel, že Američané buďto bombu umístili, nebo o ní věděli a nic neudělali. Na to byl okamžitě odveden.“

 

 

 Také Imad Khadduri – irácký fyzik v exilu, jehož spisy pomohly zdiskreditovat americká a britská tvrzení o zbraních hromadného ničení, ohlásil v květnu 2005 podivný příběh. Bagdádský řidič, jemuž Američané při kontrole zabavili řidičský průkaz, „se měl hlásit na americké vojenské základně poblíž Bagdádu k vyslechnutí a k opětovnému získání licence“. Po asi půlhodinovém výslechu mu bylo sděleno, že proti němu nic nemají, ale že jeho průkaz byl předán irácké policii na stanici al-Khamidi kvůli „zpracování“ . Měl si prý na stanici pro doklad pospíšit, dokud tam jeden poručík neskončí směnu  a neodejde domů.

 

„Řidič jel sice rychle, jenomže brzo dostal pocit, že jeho auto jede pomaleji – jako kdyby vezlo těžký náklad, a také pojal podezření, když viděl poměrně nízko letící helikoptéru, která vypadala, že ho sleduje. Zastavil auto a pomalu ho prohlédl. Objevil skoro 100 kilogramů výbušnin skrytých v zadním sedadle a podél zadních dveří. Jediným myslitelným vysvětlením pro tento incident je, že auto bylo skutečně zadrženo úmyslně k použití proti šíitské čtvrti al-Khamidi v Bagdádu. Helikoptéra monitorovala jeho pohyb a očekávala „odporný útok zahraničních elementů.“

 

Podle Khaduriho byl „stejný scénář opakován v Mosulu na severu Iráku. V tomto případě byl život řidiče zachráněn, když se mu po cestě na policejní stanici, kde si měl vyzvednout svůj průkaz porouchalo auto. Mechanik při opravě zjistil, že rezervní pneumatika byla plně naložená výbušninou“.

 

Khadduri upozorňuje ještě na další „možná nesouvisející incident“, ke kterému došlo 28.dubna 2005 v Bagdádu. Tehdy zemřel řidič kamionu s dvojím kanadsko-iráckým občanstvím. Khadduri cituje zprávu CBC, podle které „některá média citovala nejmenované zdroje, podle kterých byl muž byl „naloženým“ cílem  a zemřel po zásahu z americké vojenské helikoptéry.  Zahraniční ministerstvo sdělilo, že stále okolnosti smrti jsou dále v šetření. Američtí představitelé popřeli jakoukoliv angažovanost.“

 

 Další incident, také z dubna 2005, volá po vyšetření ještě naléhavěji. Jedna z jeho obětí je totiž ještě naživu. Kameraman CBS Andul Amir Younes byl lehce zraněn 5.dubna americkými silami „když filmoval následky výbuchu bomby v automobilu v Mosúlu.“ Americké síly se zpočátku omlouvaly za jeho zranění, ale o tři dny později ho zatkly na základě obvinění, že se „zabýval  aktivitami proti koalici.“

 

Arianna Huffington ve svém detailním popisu této události zcela správně zdůrazňuje její „kafkovské“ vlastnosti: Younes je nyní zadržován v Abú Grajb i jinde více než 5 měsíců bez obvinění, bez žádného znamení, že by Pentagon měl proti němu nějaké důkazy a bez žádných známek, že by někdy mohl přijít k nějakému soudu a zde se bránit proti obvinění, která proti němu v budoucnu budou vznesena. Kromě opětovného potvrzení, že Pentagon je ochoten neustále porušovat i ta nejzákladnější pravidla humanity a demokratické jurisprudence, tento případ vyvolává i další otázku. Byl snad Younes zatčen podobně jako Iráčan jehož osud byl zmiňován na blogu Bagdad Burning, protože viděl – v případu Younese fotografoval více, než pro něho bylo dobré?

 

 Mnoho Iráčanů je přesvědčeno, že za útoky proti civilistům stojí okupační síly, aby ospravedlnily okupaci a vytvářeli mýtus Al-Kaidy, kterou používají pro podporu téměř všech svých vojenských akcí. Podobné je to i se Zarkávím, který se jako nadpřirozená bytost přesouvá z místa na místo, ale vždy má být právě tam, kde Američané bombardují irácká města (Fallúdža). Zarkáví se zdá podle zpráv v hlavních médií všude a nikde. Podle některých zpráv však Zarkáví zemřel už krátce po obsazení země na kurdském severu země a jeho rodina dokonce vykonala příslušné obřady. Více o tom píše zkušený a slavný novinář John Pilger, který psal už o válce ve Vietnamu v tomto článku:

 

 Mluvčí amerických a britských okupačních sil v Iráku rozhořčeně odmítají obvinění, že by jejich síly mohly být nějakým způsobem zapojeny do falešných teroristických útoků, či je předstírat. Ale můžeme si vzpomenout jak během osmdesátých let mluvčí Ronalda Reagana s podobným výsměchem odmítali obvinění, že USA protizákonně dodávají zbraně vražedným Contras, dokud nebylo nákladní letadlo plné těchto zbraní sestřeleno nad Nikaraguou.

 

Z minulosti také známe případy odhalení spolupráce britských příslušníků tajných služeb (MI 5) se členy IRA a to dokonce na některých jejích bombových atentátech. Více o tomto podrobně zde: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=KEE20050925&articleId=994

 

Incidenty, jako ten v Basře, jsou jako blesk uprostřed noci: předtím temné prostředí se náhle s šokující rychlostí ocitne ve velmi jasném světle. A my můžeme jasně vidět, o čem je vlastně tahle válka.

 

Ta se netýká ropy, i když ta patřila do dlouhodobých záměrů. Irácké studně nevyvěrají kvůli sabotážím. Wolfowitz přislíbil, že zisky z ropy uhradí válečné náklady – nyní musí Iráčané dovážet zpracovanou ropu zvenčí. Nejde tady ani o „zbraně hromadného ničení“ – to byla lež. A nejde ani o „demokracii“ – další lež, ledaže by tu temnou teokracii, vynořující se z ruin, bylo možné považovat za to nejlepší, s čím jsou Iráčané schopni přijít – a to se zdá být trochu tvrdé.

Tohle urychlené spojování Basry s Teheránem ukazuje, kam míříme. Čím dál více stupňované boje na hranici se Sýrií a obvinění Washingtonu, že Damašek aktivně  pomáhá povstalcům jasně naznačují budoucnost. Blízkovýchodní pohyblivé schody se řítí plnou rychlostí vpřed a předzvěsti regionální války jsou všude okolo. V této válce jde o vyprovokování další velké války – s Iránem a možná i Sýrií. Cokoliv se dostaví první.

 Messin, 28.9.2005

 

 James Bovard: Afghánské absurdity

 

O lžích Bushovy administrativy ohledně Iráku už slyšeli Američané mnoho zpravodajských reportáží. Bohužel, podvodným tvrzením ohledně Afghánistánu se zatím nedostalo tak velké pozornosti, jakou zasluhují. Tady jsou jen některé příklady, jak Bushova administrativa mátla a dezinformovala americké lidi ohledně Afghánistánu.

 

Bezprostředně po americkém vítězství nad Talibanem George  Bush varoval Ameriku ve svém projevu o stavu Unie ze 29.ledna 2002:

 „Naše objevy v Afghánistánu potvrdily naše nejhorší obavy… Našli jsme nákresy amerických jaderných elektráren a veřejných rozvodů vody…To, co jsme objevili v Afghánistánu daleko před koncem, potvrzuje, že naše válka proti terorismu je na samém počátku“.

 

Zprávy o tom, že Al-Kaida se zaměřuje na americké jaderné reaktory, byly nejvíce hrůzostrašným odhalením v Bushově řeči. Vyšší úředníci CIA a FBI bezprostředně po jeho projevu dali rozhovory médiím, kde potvrzovali hrozby pro jaderné zařízení a elektrárny. Tyto zprávy učinily teroristickou hrozbu daleko zlověstnější a mohly povzbudit podporu pro Bushovu politiku preventivních válek.

 

O dva roky později Bushova administrativa připustila, že sdělení prezidenta nebylo pravdivé, a že v Afghánistánu nebyly objeveny plánky amerických jaderných zařízení. Jeden z Bushových úředníků prozradil deníku Wall Street Journal , že „řeči, že jsme něco takového objevili, nejsou ničím podložené.“ Komisař pro jadernou regulaci Edward McGaffigan, který svědčil v roce 2002 na toto téma v neveřejném slyšení v Capitol Hill k tomu poznamenal, že Bushovi „mizerně posloužil pisatel projevu.“

 

Když se začaly šířit řeči o tom, že plánky jaderných elektráren byly podvodem, přinejmenším jeden úředník Bílého domu odmítl vyvěsit bílou vlajku. Mluvčí  bezpečnostní rady státu Sean Mccormack v rozhovoru pro Nucleonic Week popřel, že by Bush někdy prohlásil, že se v Afghánistánu našly zmíněné plánky jaderných zařízení. Mccormack prozradil Nucleotic Week : „stojíme si za řečí prezidenta“. Mccormack zdůraznil, že ačkoliv byl Afghánistán zmiňován ve větách před a po řečech o pláncích amerických jaderných elektráren, tak ale nebyl zmíněn právě v té specifické větě. K Bushově poznámce se pouze odkazoval na možnost, že teroristé mohli přistupovat na internetové stránky jaderných elektráren. Mccormack řekl:

 

„V termínech prezidentovy řeči jsme nechtěli mluvit na veřejnosti o tom, že jsme věděli, že Al-Kaida má přístup na internet a stahování informací o jaderných elektrárnách USA.“

 

Jenomže FBI odhalila už měsíce před 9/11, že únosci stále používali internet ke vzájemné komunikaci.

 

Bushovo afghánské nukleární obvinění se ve zprávách vynořilo na den, či dva a potom zmizelo. Skoro nikdo v Capitol Hill neukázal nějaký zájem o vyšetření.

 

Lži o ženské svobodě

 

V roce 2002 Bush ve svém projevu o stavu Unie vyjmenovával úspěšné důsledky invaze do Afghánistánu  a mimo jiné oznámil:

 

„Matky a ženy byly zajatci ve svých vlastních domovech… Dnes jsou ženy volné.“

 

Ale většina afghánských žen zatím ještě nepoznala Bushovo osvobození. Zpráva OSN z ledna 2003 o podmínkách na afghánském venkově píše : „situace žen se v nějakém větším rozsahu po odstranění Talibanu vůbec nezměnila.“

 

Americké ministerstvo si ve své zprávě z února 2004 všimlo následujících nedokonalostí v afghánské rovnoprávnosti:

 

Kábulské policejní orgány umístily na žádost rodiny ve vazbě ženy, které se postavily přáním rodiny při volbě manžela.

 

Kmenoví starší rozsoudili případ vraždy tak, že nařídili obžalovaným poskytnout mladé dívky ke sňatku s někým s rodiny oběti.

 

V některých oblastech měla žena zakázáno odejít z domova bez společnosti mužského příbuzného.

 Některé místní správy vyloučily ženy ze všech zaměstnání mimo domov, kromě práce  zemědělství.

 Vládce provincie Herát – válečník Islam Khan zavřel všechny salony krásy a zakázal ženám pracoval jako krejčové.

 Vláda provincie Nangarhar v dubnu 2004 zakázala všechny ženské umělkyně v rádiu a televizi.

 

Přehánění barbarství

 

Podobně jako rytíř v knize M.Twaina Connecticut Yankee in King Arthurs Court, Bush nepřetržitě zveličuje velikost draků, které zabil. Při své řeči v Kentucky 2.září 2002 se chlubil: „zašli jsme osvobodit lidi z hnízda nejbarbarštějšího vládního systému v historii. To byl výraz v té době výraz pro režim Talibanu, který Bush nazýval „nejbarbarštějším vládním systémem v současné historii.“

 

Taliban byl brutální a zabil desítky tisíc civilistů během jeho vlády. Jenomže Taliban se ve srovnání se Severní Aliancí může jevit jako méně krvežíznivý. Severní Aliance ovládala ve středu devadesátých let většinu Afghánistánu  a její frakce zabily jen v samotném Kábulu na 25.000 lidí. Surovost Talibanu se také nikdy nepřiblížila sovětské armádě, která zabila odhadem mezi roky 1979-1989 přes 1 milion Afghánců. Mnoho vlád světa dalece překonalo masakry Talibanu. Tři miliony severních Korejců zahynulo kvůli brutálnímu útisku její vlády a také zničení zemědělského sektoru. V roce 1994 bylo zabito více než milion lidí vládními silami a para-vojenskými jednotkami ve Rwandě a Burundi. Oběti režimu Rudých Khmérů se odhadují na 2 – 3 miliony Kambodžanů v roce 1975 to byla téměř třetina populace. Hrozný rekord se Talibanu nepodaří ani při srovnávání s Hitlerem v Německu, Stalinem v Rusku, či režimem v Číně (Mao). I řada dobyvatelů z dřívější historie dělá z Talibanu skrblíky.

 

Oběti způsobené Američany se nepočítají

 

Barbarismus Talibanu neopravňuje vládu USA k jejímu zneužívání. Ačkoliv Bushova administrativa nepřetržitě líčí porážku Talibanu od Američanů jako triumf lidských práv, americká armáda neustále kryje týrání a zneužívání afghánských civilistů.

 Bushova administrativa se neustále snaží ignorovat, otáčet se zády, nebo zkreslovat akce amerických sil, které zabíjejí nevinné afghánské civilisty. Po tom, co Spojené státy zabily 15 afghánských dětí při dvou oddělených incidentech v prosinci 2003, požadovala afghánská vláda i OSN úřední zprávu. Armáda provedla vlastní šetření incidentu při kterém bylo zabito 9 dětí, a usoudila, že to bylo bezúhonné. Výsledky byly přísně tajné, ale podle vojenského mluvčího USA Bryana Hilfertyho „vyšetřující důstojník řekl, že jsme dodrželi přiměřená pravidla a řídili se pravidly konfliktu.“

 

Human Rights Watch odsoudila ve zprávě z března 2004 americké praktiky. Zpráva uvádí, že „civilisté jsou drženi v právní černé díře – bez soudu, právního zástupce, bez návštěv rodiny a s absencí jakékoliv právní ochrany.“

 

Také existují průkazná svědectví, že americký personál se dopustil na zadržených osobách mučení, a také krutého, nelidského  a ponižujícího zacházení.

 

Smrt dvou Afghánců zadržovaných na americké letadlové základně v Bagrámu byla oficiálně klasifikována vojenskými doktory jako „oslabení ze zranění“.

 

 Navždy poražený Taliban

 

30. listopadu 2003 při svém projevu v pevnosti Carson v Coloradu, Bush prohlásil:

 „Ve spolupráci s ušlechtilou koalicí šla naše armáda do Afghánistánu, zničila tréninkové tábory Al-Kaidy a navždy vyřadila Taliban. “

 

Krátce po Bushově oznámení zahájila americká armáda operaci „Mountain Blizzard“ (Horská vánice) proti bojovým elementům Talibanu a předpokládaným teroristům na jihu Afghánistánu. Operace „Mountain Blizzard“ byla tak úspěšná ve „vyřazení Talibanu navždy“, že USA potřebovaly další tisíce posil a v březnu 2004 spustily další operaci „Mountain Storm“ (Horská bouře).

 

Na hlavní silnici v provincii Zabul, „Taliban připravil zátarasy. Zkoumají možnosti jak zabít, či unést potencionální cíle. Čtyři inženýři, kteří na silnici pracují byli uneseni a 15 Afghánců, kteří pracovali pro ústřední vládu bylo v minulých třech měsících zabito“ uvedl v únoru 2004 kanadský Globe and Mail.

 

Taliban stále zůstává hrozbou pro mnoho Afghánců, kteří si přejí pokrok a stabilitu pro jejich zemi. Od března 2004 Taliban a bojové skupiny kontrolují zhruba třetinu Afghánistánu, hlavně v jižních oblastech přiléhajících k Pákistánu. Generál James Jones, americký velitel sil NATO v Afghánistánu vypovídal v Kongresu v lednu 2004, že síly nepřátel „mají stále dost sil, aby nás psychologicky demoralizovaly“.  OSN v březnu 2004 ve svém plánu na rozvoj varovala, že Afghánistán se může znovu stát „líhní teroristů“, pokud nedostane více mezinárodní pomoci.

 

Dokud Taliban znovu triumfálně nevstoupí do Kábulu, může Bush pokračoval v líčení americké invaze jako jednoho z největších humanitárních triumfů v historii. Nafoukl vítězství nad Talibanem, aby ze sebe udělal nejen velkého vojenského dobyvatele, ale také zachránce části lidstva. Bush hraje na neznalost Američanů, kteří si nejasně vzpomínají na záběry z televizních zpráv ukazující vítězná americká vojska, ale jinak nenásledovalo mnoho detailů, pokud vůbec něco z toho, co stalo v Afghánistánu od roku 2001.

Překlad Messin, 30.9. 2005,překladatel čerpal z internetových materiálů.

 

Překlad: J. Messin                                                                                Připravil: Svekos

 

……………………………………………..………………………………………………………

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s OR Klubu českého pohraničí v Praze 10 jako svou 152 publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací, Praha říjen 2005