L I S T Y č

 

                                      L  I  S T  Y   č.  37

 

Výňatky z Landeszeitung č. 1/7 ze 4.1.2005, čtrnáctideníku Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (dále jen LZ )

 

Z rozhovoru LZ s velvyslancem SRN v Praze, dr. Michaelem Libalem

V rozhovoru, který vedli Christoph Amthor a Lukáš Novotný, odpovídal pan velvyslanec na různé otázky k evropské politice, německo–českým vztahům a k problematice českých občanů německé národnosti.

Pan dr. Libal považuje např. Evropskou ústavu za mimořádně důležitou, neboť by měla vnést jasno do současného zmatku kompetencí jednotlivých institucí a zároveň poskytnout občanům celkový obraz ústavní situace. Domnívá se, že vše co se v ČR o ústavní smlouvě říká, je zkreslené a nesprávné. Ústava nepřinese žádnou změnu rovnováhy ve prospěch centrálních institucí v EU, jak se ČR domnívá. Naopak, vlády a parlamenty dostanou část kompetence zpět. Z pohledu pana dr. Libala není ani žádným závažným problémem  různý postoj jednotlivých členských zemí EU ke vzájemnému vztahu mezi náboženstvím a politikou. Pan dr. Libal se naprosto ztotožňuje se slovy premiéra Stanislava Grosse, který v Berlíně řekl, že neexistují žádné bilaterální problémy mezi ČR a Německem a proto by se obě země měly věnovat především evropské a mezinárodní politice.Obě strany si uvědomují, že veřejné mínění v SRN není ovlivněno jen politikou Berlína, nýbrž i politikou Mnichova. Pan velvyslanec považuje politiku Mnichova pouze za politiku jedné ze spolkových zemí, tedy pouze za politiku Bavorska. Říká, že mezi názory organizací zastupující odsunuté Němce a názory spolkové vlády je velký rozdíl. Vláda s požadavky těchto organizací samozřejmě nesouhlasí a už vůbec je nehodlá prosazovat. Domnívá se ovšem, že se v tomto případě jedná o problém čistě německý , který proto musí být diskutován výhradně v Německu. Otázka, zda-li může dojít k ovlivnění česko–německých vztahů v případě, že se názory Mnichova stanou v Berlíně významnějšími než doposud, může být podle něj aktuální nejdříve po příštích volbách. I v případě, že by byla německá vláda sestavena jinými politickými stranami, neznamenalo by, že nová vláda musí nutně zastupovat mnichovskou perspektivu. Proto by se česká strana, podle názoru dr. Libala, měla na tyto záležitosti dívat s určitou dávkou lhostejnosti. Z lidského hlediska pan velvyslanec o žádných problémech mezi Čechy a sudetskými Němci neví. Podle něj je úlohou sudetských Němců zaujmout postoj k roli sudetoněmecké strany ve 30tých letech 20. století a úlohou české společnosti zabývat se tím, co se stalo v letech 1945/46. Jedno platí pro obě strany : žádná tabu, žádná politická blokace diskusí. I v Německu  mohla prý být vedena diskuse o jeho minulosti pouze za předpokladu, že se všechny strany mohly svobodně vyjádřit a vzaly všechna fakta bez jakékoli zaujatosti na vědomí.

K otázce českých občanů německé národnosti se dr. Libal vyjádřil, že vlastně ani neví, zda-li je tato otázka v době, kdy se ČR stala členem EU ještě „ horkým problémem“, neboť  tato země leží v těsné blízkosti Německa, takže každý Čech, který má zájem zabývat se Německem, to může udělat. To samozřejmě platí i obráceně. Otázka, zda se má nějaká národnostní menšina prosazovat, je aktuální pouze v těch zemích, kde je jejich hranice tvořena „železnou oponou“. Proto je věcí každého českého občana německé národnosti, jak se rozhodne zachovat se ve vztahu k vlasti a do jaké míry se bude účastnit jejího kulturního života. Spolková vláda může pouze přispět k tomu, aby byl zachován jazyk a aby i mladá generace dostala možnost být v této menšině aktivní.

Subvence považuje pan velvyslanec vzhledem k těžké situaci německé menšiny v posledních desetiletích za nutné. Je, jak sám říká, velice zklamán, že  myšlenka tzv „ humanitárního gesta“ ve formě jednorázové finanční částky pro příslušníky německé menšiny, nebyla doposud uskutečněna. Obzvlášť, když k jejímu  zrodu došlo na české straně. Dále vyjadřuje politování nad skutečností, že čeští politici nepovažují příslušníky německé menšiny za Čechy německé národnosti, ale za Němce. Pan velvyslanec by si velice přál, aby se to změnilo.

 

 

Stránský vyhrál soudní spor o „milý dopis“ odsunutým Němcům

Praha : Soud v Praze dal zapravdu muži, který přežil Osvětim, bývalému předsedovi Svazu obětí fašismu, Oldřichu Stránskému (83). Pan Stránský napsal v minulém roce sudetoněmeckému Landsmanschaftu (SL) , že vítá otevření jeho kanceláře v Praze. Za tento údajně nekritický postoj byl pan Stránský ze svých funkcí odvolán. V těchto dnech soud rozhodl, že jeho odvolání bylo nezákonné. Stránský patří k nejaktivnějším bojovníkům za smíření Čechů a Němců.

 

 

LZ  č. 2/7 z 18.1.2005

 

Benešovy dekrety  -  evropská tragédie

Německo-česká otázka se opět stává předmětem neshod. Mezi Vídní a Prahou se rýsuje politická výměna názorů, při které je zbraní minulost. O bezproblémovém sousedství nemůže být řeč. Předmětem sporu jsou Benešovy dekrety. Dekrety spojené se jménem muže, který je pro jedny národním hrdinou a pro druhé vtěleným zlem, Edvarda Beneše. Byl Beneš ale skutečně „otcem odsunutí“ ? Jaký postoj k odsunu Němců zaujímali Hitlerovi odpůrci ? Existoval odpor proti myšlence kolektivní msty za nacistický teror ze strany Čechů ? Co vlastně obsahují Benešovy dekrety skutečně ? Na všechny tyto otázky údajně odpovídá kniha Benešovy dekrety, která má být přehledem šesti set let německo-české historie s mnoha jejími tragédiemi. Autor knihy Niklas Perzi se zabývá i otázkou,  proč byla tradice po staletí pěstovaná, a s tak vražednou důsledností  během několika málo let úplně rozbita.

 

Evropské stisknutí ruky na státní hranici ve Vejprtech

Vejprty : „Vlastenecký svaz Vejprty“ tak se jmenuje spolek  bývalých obyvatel tohoto krušnohorského města, kteří později museli své rodiště opustit. Členové svazu se setkali a vzpomínali. Ještě dnes přesně vědí, kde dříve stála budova soudu, , stará radnice, tělocvična nebo evangelický kostelík. Dnes z toho nic nezbylo. Stojí tu pouze nevzhledná sídliště a kulturní centrum z doby bývalého režimu.

Ve Vejprtech žilo před válkou asi 13 tisíc Němců. V této době je to pouhá čtvrtina, z níž se k německé národnosti hlásí jen 10 %. Město samo je pro jeho dřívější obyvatele k nepoznání. Stovky měšťanských domů úplně zmizely, evangelický kostelík byl zbourán v r. 1982, dříve tak impozantní budova hraničního nádraží je zchátralou stavbou, se kterou si dnes nikdo neví rady. Na budově pošty visí nápis „Na prodej“. Dříve tak krásné a hrdé město leží dnes v troskách. Naděje obyvatel se upírají k EU. Němec dr. Ingo Friedrich, který shodou okolností žije v patronátním městě Vejprt v Gunzenhausen, je jedním z víceprezidentů evropského parlamentu a zároveň i dobrým přítelem svého českého kolegy v úřadě pana dr. Ouzkého, který jako mladý lékař pracoval ve vejprtské nemocnici. Oba politici se setkali na hraničním mostě onoho města, ke kterému mají oba různý vztah. Přes tento most nejelo přes 60 let žádné auto. Pro chodce byl znovu otevřen teprve v r. 1991 a vede z českých Vejprt do německého Bärenstein.  Na setkání, ke kterému došlo 26.11.2004, bylo zvažováno, jak městu pomoci. Starostka města Jitka Gavdunová bojovala s mnoha problémy, především s nedostatkem finančních prostředků. Město mělo takový nedostatek peněz, že lidově řečeno „chodilo o holi“.  Této energické dámě se podařilo proniknout s tímto osobně až k prezidentu Klausovi a k předsedovi vlády.                                                   GerhardScharf

   

Šéfkou kabinetu komisaře EU Špidly bude Němka.

Němka Kristin Schreiber převezme místo šéfa kabinetu EU komisaře Špidly. Toto sdělil pan Špidla novinářům 15.1.2005. Paní Schreiber je v současnosti zástupce šéfa kabinetu a před tím pracovala na komisařství pro rozšíření EU pod Günterem Verheugenem. Jako šéfka kabinetu střídá Španěla Ramira Cibriana, který byl jmenován velvyslancem EU v Izraeli.

 

Soutěž občanských iniciativ v pohraničí

Nadace Roberta Bosche vypsala již počtvrté soutěž „Městská partnerství – občanská partnerství“ na podporu občanských iniciativ v rámci německo-českého a německo-polského komunálního partnerství. Společně s nadací Stefan Bartory ve Varšavě a Informačním centrem neziskových organizací v Praze, podporuje výše zmíněná nadace hranice překračující spolupráci, místní iniciativy a spolupráci s komunálními úřady. Návrhy činností v rámci projektu mohou české a polské iniciativy popř. skupiny odevzdat u zástupců příslušných nadací v Praze či Varšavě. O vítězi rozhodne německo-polsko-česká porota.

 

Úzká spolupráce Jablonce nad Nisou s německým městem Bautzen

Svaz přátel města Jablonce existuje již přes deset let. Partnerským městem Jablonce nad Nisou je německé město Bautzen v Sasku. Kontakty mezi občany obou měst jsou intenzivní a probíhají na bázi pravidelných setkání při různých příležitostech. Např. při příležitostech kulturních nebo sportovních. Turistické skupiny z obou zemí se setkávají v Jizerských horách, kde se uskutečňují pěší túry tamější přírodou. Tato setkávání jsou naprosto spontánní, protože se tito lidé setkat chtějí.

Občané Jablonce navštívili koncem minulého roku vánoční trhy a slavnosti v Bautzen, kde se zpívaly vánoční písně v češtině i v němčině, jak redakci LZ řekla paní Jana Jeřábková z výše jmenovaného svazu. Při této příležitosti dostalo město Jablonec jistou finanční částku na opravu kostela Sv. Anny. Cílem setkání občanů obou partnerských měst je vzájemné porozumění, výměna názorů, jazyková výuka nebo prezentace činnosti členů svazu. ( Bautzen je zřejmě Lužickosrbský Budyšin. Pokud je tomu tak, proč se o původním slovanském obyvatelstvu celé této oblasti nemluví?-pozn. re. )

 

Pamětní kniha ženy, která přežila Holocaust

Vranov nad Dyjí. V galerii „Doré“ ve Vranově n./Dyjí mohou návštěvníci vidět přes 60 let staré obrázky, pocházející z knihy, kterou v terezínském ghettu vedla paní Helga Weiß – Hošková. Výstava se uskutečnila z iniciativy místní ZŠ. Děti pátraly pod vedením svého učitele Petra Žáka po osudech těch lidí, které kniha zmiňovala. Někteří z nich skutečně ještě žijí a děti mají v úmyslu pozvat je do Vranova. Při slavnostním zahájením výstavy dne 10.12.2004 byla přítomna i paní Hošková, která řekla : „ Velice si vážím práce, kterou žáci k přípravě výstavy vynaložili. Je to výborná možnost přiblížit minulost mladším generacím“.Výstava bude k vidění i v blízkém Znojmu.

 

200 Němců obdrželo v Karlových Varech řidičský průkaz.

V autoškolách západočeského kraje přibývá cizinců. Mimo Vietnamců jsou to především Němci. Od vstupu ČR do EU v květnu 2004 obdrželo jen v Karlových Varech na 200 Němců řidičské oprávnění. Jazykové problémy řeší autoškoly tak, že zaměstnávají německy mluvící učitelé a tlumočníky vietnamského jazyka. Našim německým sousedům se kurzy v českých autoškolách vyplatí. V Německu jsou kurzy mnohem dražší a navíc musí každý zájemce o ŘP podstoupit finančně náročné psychologické vyšetření. Zájem ze strany Němců je tak velký, že ne všichni přihlášení mohli být skutečně přijati. Důvodem toho je nedostatek zkušebních komisařů. Majitelé autoškol jsou s německými účastníky velice spokojeni. Jsou prý disciplinovanější než Češi a k závěrečným testům lépe připraveni.

 

 

LZ č. 3/7 přináší pokračování k tématu získávání řidičských průkazů v ČR.

Česká legislativa se přizpůsobila v dalším bodě zákonům EU. Cizinci teď sice dále mohou absolvovat kurz řízení motorových vozidel v českých autoškolách, řidičské průkazy jim budou ale vydávány pouze v jejich vlastní zemi. Tímto způsobem se má zabránit, aby v cizině dostal řidičské oprávnění i ten, komu bylo v jeho zemi odebráno. České úřady mohou řidičský průkaz vydat jen tomu cizinci, který nad veškerou pochybnost prokáže, že žije v zemi již nejméně šest měsíců. Toto nové nařízení narazilo na nelibost vlastníků autoškol podél hranice, neboť velká část jejich příjmů pocházela právě z Německa.

 

Výroční setkání Slezsko – německého spolku z Krnova

10.12.2004 se setkali členové spolku v hotelu Praha, kde spojili své výroční setkání s vánoční oslavou. Příjemně poseděli při kávě a sladkostech. O kulturní vložku se postaraly děti, které všechny přítomné nadchly svými krásnými přednesy básní. Účastníci zpívaly vánoční písně za doprovodu harmonikáře pana Krömera, což navodilo hezkou vánoční atmosféru.

Setkání otevřel předseda spolku pan Westphal výroční zprávou. Uznání se dostalo paní Grétě Greipel, vedoucí knihovny, kterou v r. 2004 navštěvovalo 2 958 osob z nichž 1 224 navštěvovalo i kurzy němčiny. Dík patřil i panu Gesierichovi ze SRN, který po celý rok zásoboval spolek německými časopisy oblíbenými u všech generací. Zmíněná byla i velká návštěvnost Domu německo – českého porozumění skupinami z celého Německa, které obdivují pestrou činnost spolku. Za nejvýznamnější událost roku 2004 označil pan předseda uspořádání 10. německého týdne, popř. 6. německo – českého týdne ve dnech 4. – 12.9. ve spolupráci s vlasteneckým kroužkem v Krnově pod vedením Kurta Schmidta z Wilhelmshafen / SRN.  Neobyčejným zážitkem těchto dní prý byly přednášky pana prof. dr. Sokola. Za důležitou  považují členové spolku již jeho první větu : „ … kdybych byl politikem , směl bych zde mluvit jen česky, jsem ale akademikem“. Hned nato začal pan prof. svou přednášku v perfektní němčině. Jak uvedeno, byla velkým překvapením 10. německého týdne návštěva ministra zahraničí dr. Cyrila Svobody. Rozhovor s ním byl příspěvkem ke sblížení německé menšiny a Čechů.

                                                                                               Výňatky z příspěvku  Leo Cieslika 

 

 

LZ   č. 3/7 z 1.2.2005

 

Předsudky rozdělují, společné problémy spojují

Pardubice. 19.1. se uskutečnila v prostorách Goetheho centra v Pardubicích diskuse pod názvem „Češi a Němci, sousedé v rámci EU“. K diskuzi zvala mládežnická organizace německé menšiny v ČR  JUKON. Diskutovalo se v češtině i němčině. Moderace se ujali Martin Dzingel a Máša Albrechtová. Všichni se rychle shodli, že vzájemné předsudky a nezájem stále existují a že jejich příčinou jsou nedostatečné a zkreslené informace, které rozšiřují média, ale např. i dojmy získávané prostřednictvím starých filmů.

Matthias Dörr, kulturní asistent JUKON, přesvědčil diskutující, že se pohled na ČR ze strany Německa po vstupu do EU změnil k lepšímu.Zájem cestovat do ČR a poznávat ji jednoznačně stoupl. Vedoucí centra Bianka Beníšková – Schulze zdůraznila, že ke sblížení obou států povedou jen konkrétní kroky. Sousedství nemusí znamenat jen bázlivé okukování jednoho druhým. Obě země stojí před stejnými problémy. Při jejich řešení si musí navzájem pomáhat a snažit se jeden od druhého i učit. Přítomní žáci gymnázia a vysokoškolští studenti projevili zájem o situaci v Německu. Ptali se na život cizinců jiných kultur. Padla i otázka zda-li je možné Turky žijící v SRN, kteří se v rámci své vlastní kultury od německé distancují, porovnávat s našimi Romy.

 

Rakouský kancléř v Praze

20.1. t. r. vykonal rakouský kancléř Wolfgang Schüssel svou první oficiální státní návštěvu v ČR. Pan kancléř v rozhovorech s premiérem Grossem a prezidentem republiky Klausem vyjádřil svou radost ze vstupu ČR do EU. Označil jej doslova jako „přísun vitamínů“. Dále šlo o bilaterální otázky a ústavu EU. Pan Schüssel také řekl, že by u příležitosti 60. výročí konce 2. světové války uvítal smířlivé gesto české vlády vůči německé menšině v ČR. Jak by toto gesto mělo vypadat se neuvádí. V otázkách případného otevření rakouského trhu práce se jednoty názorů nedosáhlo. Podle pana kancléře by to v současné době nebylo moudré. Jeho země prý v ČR investovala přes pět miliard Euro, čímž byla vytvořena další pracovní místa. Vzhledem k tomu by nebylo smysluplné způsobit odliv kvalifikovaných pracovních sil do Rakouska. Práce v Rakousku by měla být umožněna zatím pouze obyvatelům žijícím poblíž hranic.

 

Iniciativa odsunutých

Jak nás před nedávnem informoval týdeník „ Der Spiegel“ , je ČR za určitých okolností ochotna podpořit návrh spolkové ministryně kultury Christiny Weiß na založení „Evropské sítě zařízení proti nucené migraci a odsunutí“ se sídlem ve Varšavě. Účelem projektu by mělo být zpracování historie odsunutí.

Podmínkou podpory našeho státu je, že další diskuse proběhnou na evropské úrovni a že všechny dosavadní dohody o následcích 2. světové války budou respektovány jako historické skutečnosti.

 

Vranov a Bítov konfiskovány neprávem

Dvě nejznámější šlechtická sídla v oblasti Znojma -  zámek Vranov nad Dyjí a hrad Bítov s rozsáhlými lesy a poli byly po válce pravděpodobně neprávem konfiskovány a měly by být navráceny původním majitelům. O hrad Bítov nejeví potomstvo původního majitele žádný zájem. Navrácení zámku Vranov rodině von Stadnicki bylo Českou republikou zamítnuto.Dřívější majitel polský šlechtic kníže von Stadnicki byl na základě nařízení o konfiskaci majetků Němců a Maďarů vyvlastněn. Kníže byl po 2. svět. válce označen za nepřítele a zrádce československého státu. Dcera posledního majitele paní Czartoryská říká : „Můj otec se nikdy vůči Československu neprovinil. S Němci žádným způsobem nespolupracoval. Obyvatelé Vranova ho měli velice rádi a noviny na něj vzpomínají pouze v dobrém. Jednoznačně nebyl žádný kolaborant“. Kníže Jadwig von Stadnicki přesto o svůj zámek přišel. V Československu žil do r. 1953, kdy mu byl pobyt v hraniční oblasti, obzvlášť ve Vranově, zakázán.

O navrácení zámku se v současné době snaží pravnučka posledního pána na Vranově  Elzbieta Sobanska, která žije ve Varšavě. Paní Sobanska nám řekla : „ Ve Vranově se mi velice líbí. Když mám čas, vyjedu si tam s manželem a s mojí babičkou. Stále doufám, že jednoho dne dostanu náš rodinný majetek zpět. Na Vranově jsem se dokonce vdávala. Při této příležitosti se sjeli příbuzní z celého světa. V případě, že bych náš zámek dostala, nezměnilo by se na Vranově nic. Byl by samozřejmě dál otevřen veřejnosti. Já bych tam ovšem velice ráda se svou rodinou bydlela. Vranov byl naším sídlem od r. 1799. Nevím, jak naše pře s ČR dopadne. Majetek byl doposud vracen jen Čechům. Poláci nedostali nic“.

 

LZ   č.   4/7 z 15.2.2005

 

Spolkový kancléř Gerhard Schröder  je v České republice oblíbenější než jeho země.

Česká Akademie věd zkoumala stupeň obliby našich sousedů a jejich politiků. Mezi ČR a jejími sousedy stále ještě existuje celá řada dosud nepřekonaných historických problémů. Tyto problémy nezatěžují pouze vztahy mezi sousedy  na státní, nýbrž často i na mezilidské úrovni. Jak se zdá, na diplomatické a státní úrovni žádné významnější problémy nejsou. Jak ale vidí jednotlivý občan naše sousedy? Studie, jejíž výsledky Akademie věd zveřejňuje dvakrát za rok v listu „Česko-německé souvislosti“, mluví v číslech. Podle ní mají Češi nejlepší vztah ke Slovensku (94%) a k Polsku (92%). Za pozitivní můžeme označit i vztah k Maďarsku (86%). Vztah k Německu označilo (73%) a k Rakousku (69%) Čechů za dobrý.Mezi šesti vybranými politickými osobnostmi různých sousedních zemích se umístil německý kancléř Schröder na úctyhodném třetím místě, zatímco Péter Medgyessy se poražen ocitl až na místě šestém. Podobný průzkum byl prováděn i v Polsku. Mezi vybranými osmnácti politiky od Bushe přes Putina, Schrödera až ke Castrovi, se Schröder umístil na druhém místě hned za presidentem USA Bushem. Schrödera poznalo na první pohled 84% Poláků, Václava Klause pouze 70%. Na šestém místě obliby se umístil Dalai-Lama. V Německu je nejoblíbenějším politikem již po léta současný ministr zahraničí Jožka Fischer.

 

Každodennost  na  Hlučínsku

Od r. 2001, kdy se konalo poslední sčítání obyvatelstva, panuje v malém městečku Kravaře a v k němu přilehlých obcích, klidný venkovský život. Starší obyvatelé se stále cítí být poutáni na Německo, mladší generace myslí spíše ekonomicky. Nikdy v minulosti nemohlo Hlučínsko uživit všechny své obyvatele. Tak je tomu dodnes. Většina obyvatel se ucházela o německé občanství.  V současnosti mohou tedy mnozí bez problému pracovat v Německu. Díky svým německým předkům smějí dnes tito potomci německých rodičů a prarodičů legálně pracovat téměř ve všech zemích Evropy. Práce v cizině znamená větší výdělky. A už se ozývají, jak autor příspěvku uvádí, první závistivci, kteří vykřikují „Prusové se měli vždy dobře. Vždy dokázali ze všeho něco pro sebe vytlouct“. Tyto názory zastává skupina lidí, která Hlučínským závidí. Tito totiž hezky opravují své domky a vlastní drahá auta. Podle autora se jedná o těžko vydobytý blahobyt. Rodiny jsou od sebe odtrženy. Vidí se často pouze jedenkrát za měsíc. Je to prý pro ně těžký chleba. Někdo může namítnout, že tedy mají sedět doma, ale neberou pak na vědomí, že doma žádnou práci nedostanou.

Když někdo přijede do Kravař, uvidí zdejší usedlíky, jak pilně uklízejí před svými domy nebo na ulicích města. Německá láska k pořádku zděděná po předcích, zůstává v krvi. Již během předešlého režimu přijížděli na Hlučínsko v Německu žijící příbuzní. Jejich parkující auta byla vždy velkou senzací. Ještě dnes se v této oblasti traduje vtip o tehdejším prezidentu Gustavu Husákovi : Když jednou Husák projížděl ve svém BMW  Kravaře, nechal zastavit před jedním domem, kde parkovala auta německých návštěvníků. Chlapci, který stál v blízkosti prý řekl, že to je on, který to vše tak hezky zařídil. Na to se chlapec obrátil k domu a volal : „Mami, mami, strýček z Německa je tady“. 

                                                                                                                            Horst Kostritza

 

Smůla pro antifašisty

Již delší dobu se mluví o gestu z naší strany vůči německým antifašistům. Samozřejmě by se jednalo pouze o ty, kteří dnes ještě žijí. O této aktuální otázce jedná údajně dokonce i vláda. Jak se zdá nepanuje v řadách sociální demokracie a vládní koalice jednota. Oproti tomu zaujímá ODS naprosto jasné stanovisko. Předseda strany Mirek Topolánek považuje za nezodpovědné tímto způsobem otevírat otázku související se sudetskými Němci a Benešovými dekrety. Autor se domnívá, že není pravdou, že by se s odškodněním antifašistů nutně musela otevřít i problematika dekretů. Je prý proto divné, že se o tématu nediskutovalo již dříve. Krátký pohled do minulosti naprosto stačí, abychom mohli říci, proč tomu tak je. Za antifašisty byli po 2. světové válce považováni občané všech národností, kteří byli odpůrci Hitlera a jeho režimu. Tyto osoby buď emigrovaly, nebo – pokud v okupované Evropě zůstaly – proti Hitlerově mašinérii bojovaly. Někteří sice přežili, ale žádný lehký život neměli.  Německým antifašistům z Čech a Moravy, ( o jejichž odškodnění se v současné době jedná ) kteří přežili koncentrační tábory a kteří před válkou vlastnili zemědělskou půdu  včetně k ní patřících budov, byly jejich majetky hned po válce konfiskovány. Podle tehdejších nařízeních ministerstva vnitra mohl být majetek navrácen pouze tehdy, když  „tyto osoby dokáží, že se aktivně účastnily boje za zachování integrity Československa a osvobození země. Utrpení pod nacionálněsocialistickým nebo fašistickým terorem nestačí“. Ministerstvo zemědělství tehdy prohlásilo : „Je nutné odejmout zemědělskou půdu co největšímu počtu osob německé národnosti a to z důvodu velkého potencionálního nebezpečí tohoto vlastnictví“. Na základě těchto příkladů je možné představit si, jak těžký byl osud německých antifašistů po 2. světové válce. Autor nechce na tomto místě analyzovat otázku, která je podle něj jasná. Oč jde, je prý otázka oněch antifašistů, kteří žijí. Tito lidé byli, jak se říká, našimi spojenci proti nacismu  a trpěli s námi pro společnou věc. To samé platilo i pro německy mluvící židy, pokud se vrátili.

To, co patnáct let po změně režimu v ČR je nesnadné pochopit, není odškodnění jako takové, ale spíše otázka, proč tito lidé nebyli odškodněni již dříve a proč naše politická špička stále ještě přemýšlí, jaký postoj k tomuto problému zaujmout. Jedinou odpovědí podle autora je, že na základě paušální poválečné nenávisti vidíme v těchto lidech, ač antifašistech, ještě dnes, 60 let po ukončení 2. světové války, i nadále své nepřátele. V čem ale spočívá nepřátelství vůči těmto osobám? Pouze v tom, že jsou německé národnosti.  Je nejvyšší čas rozhodnout se, kdo je vlastně našim nepřítelem. V případě německých antifašistů nelze o nějakém nepřátelství vůbec mluvit. Proč tedy toto dilema naší politiky?

                                                                                                                       Emanuel Mandler

 

Dr. K. Daublebsky se loučí s Prahou.

Velvyslanec Rakouska v Praze se po pěti letech v úřadu vrací do Vídně. Před svým odjezdem se ještě krátce ohlíží zpět, aby zhodnotil období svého působení v ČR. Vzpomíná na první dva roky v Praze, které nebyly právě lehké. Na obou stranách docházelo k iritacím v bilaterálních vztazích. V roce 2000 se český premiér Zeman zapojil do tzv. sankce „EU – 14“. Brzy však zjistil, že tato cesta k cíli nevede a proto je vzal zpět. Na rakouské straně docházelo k hraničním blokádám nevládnoucími organizacemi ve spojení s atomovou elektrárnou v Temelíně. To vše je minulostí. Pan velvyslanec je na konci svého „pražského času“ šťastný, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou lepší než kdy jindy. O tom prý svědčí i po deseti letech první oficiální návštěva rakouského kancléře v Praze. Podle pana dr. Daublebsky jsou ČR a Rakousko v mnoha oblastech úzkými spojenci. Pozitivní vliv na vývoj vzájemných vztahů měl i vstup ČR do EU a to především v oblasti hospodářské nebo v oblasti společných iniciativ. ČR a Rakousko jsou dnes rovnocennými partnery u stejného stolu v Bruselu. V rámci EU spolupracují obě země i v otázce vojenské. V prosinci 2004 byla nasazena česko-rakouská jednotka v Bosně  a Hercegovině.

Během pětiletého působení pana velvyslance v Praze došlo i k utužení kontaktu s německy mluvící menšinou, jejíž kulturní iniciativy byly pravidelně Rakouským kulturním fórem podporovány. Dobrým příkladem je kulturní iniciativa v oblasti Moravy. Činnost rakouského konzulátu v Praze nebyla podle slov pana velvyslance nikterak ovlivněna rakouskými organizacemi odsunutých. Nebylo tomu tak proto, že by nebylo třeba vést o minulosti dialog, ale proto, že již od r. 2003 dochází na tomto poli k určitému uvolňování. Tento vývoj událostí musí být v obou zemích hodnocen pozitivně. Závěrem popřál pan dr. Daublebsky mnoho úspěchů své nástupkyni.

                                                                       Z rozhovoru vedeného Christophem Amthorem

 

K osobě :  Margot  Klestil – Löffler

Vdova po bývalém spolkovém prezidentovi dr. Thomasi Klestilovi, který zemřel v červenci minulého roku, střídá ve funkci velvyslance Rakouska v Praze pana dr. K. Daublebsky. Paní Klestil – Löffler vystudovala slavistiku a pracovala v diplomatických službách na velvyslanectví Rakouska v Moskvě a Bangkoku. Později působila v politické sekci ministerstva zahraničních věcí a v letech 1994-2002 řídila kancelář generálního sekretáře zahraničních věcí. Její poslední funkcí bylo řízení amerického oddělení. Ve funkci velvyslance je Praha jejím prvním působištěm.

 

Okresní hejtman vyznamenán čestným odznakem Rakouska

České Budějovice. 28.1.2005 obdržel hejtman jihočeského okresu pan Jan Zahradník Velký zlatý čestný odznak s hvězdou za své zásluhy o Rakousko. Toto vysoké vyznamenání mu udělil prezident Rakouska pan Heinz Fischer. Předáno mu bylo v secesním sále sídla okresu v Českých Budějovicích rakouským velvyslancem v Praze. Pan Zahradník byl vyznamenán za zásluhy o vývoj bilaterálních vztahů mezi ČR a Rakouskem a obzvlášť za jeho práci v oblasti spolupráce jihočeského okresu a spolkových zemí Horní a Dolní Rakousko.

 

Dvě pětiny Čechů mají nedostatečné demokratické vědomí.

Pro jednu pětinu Čechů je za určitých okolností autoritativní forma vlády lepší než demokracie. Jedné pětině je jedno, kdo jí vládne. To je výsledek ankety, kterou nedávno zveřejnil Institut pro průzkum veřejného mínění (CVVM). Podle sociologa  Ivana Gabala je příčinou přání autoritativní  státní moci částečně i nespokojenost s korupcí a jí podobnými slabostmi státní infrastruktury.  Pan Gabal ale zdůraznil, že srovnatelné antidemokratické tendence jsou i v jiných zemích Evropy zřejmé.

 

Přeložil: prof. J. Rychlý

Redakce: prof. J. Rychlý                                                                 Připravil:dr.O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí a Historickou a dokumentační komisí KČP pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Praha, březen 2005.