Listy č. 109

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Správní soud v Řezně rozhodl o statutu chebského lesa

Les o rozloze 634 ha je jako vlastnictví města Chebu uveden v pozemkových knihách v Neualbenreuthu (okres Tirschenreuth). Bavorský Nejvyšší zemský soud v Mnichově objasnil, že město Cheb je identické s městem Eger.

Se soudním rozhodnutím byl více než nespokojen Franz Pany, spolkový předseda landsmanšaftu. Vyhnaní po léta vyhlašovali nárok na nemovitost. Jako kompromis navrhli prodej lesa. Z výnosu měla být financována nadace. Proto Pany napsal spolkové kacléřce protestní dopis. SdZ, 10.12.2010, str. 1- 2


Nadšení pod vánočním stromkem nad vyhnáním sudetských Němců

Pražské nakladatelství Dokořán vydalo v r. 2010 publikaci autorů Petra Koury a Pavlíny Kourové „České vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce“. V úvodu autoři uvedli, že se nezabývají situací v pohraničí, které v době mezi válkami bylo osídleno Němci.

Přesto při čtení se čtenář dozvídá, že sudetští Němci trpěli pod mocnými v Praze a ani o Vánocích nebyli ušetřeni. Beneš po svém návratu z anglického exilu označil vyhnání ve svém vánočním projevu jasnými slovy. Kdo by od něj v době milosti očekával soucit, mýlil by se. Autoři publikace uvádí slova, které pronesl dr. Beneš: „Odsun Němců z ČSR je vskutku velmi revoluční, pro nás potěšující a uklidňující událost.“ SdZ, 10.12.2010, str. 5

Pozn. red. – Prezident Beneš mluvil jistě jménem zdrcující většiny Čechů, když prohlásil odsun za potěšující a uklidňující událost. Autoři publikace překrucují pravdu henleinovským způsobem. V pohraničí do tzv. záboru žilo hodně přes milion Čechů. Ty autoři hodili do sudetoněmeckého pytle. Proč?


Více peněz pro Goethovy ústavy

Goethovy ústavy v roce 2010 obdrží ještě dodatečně 7,5 mil. euro z rozpočtu Zahraničního ústavu. Dodatečná částka pochází ze zbytků Zahraničního úřadu, které v r. 2010 mají připadnout ve prospěch zahraniční kultury a vzdělání. Poté činí celkový příděl peněz Goethovým ústavům pro rok 2010 ve výši 216,62 mil. euro, což je 29,9% celkového rozpočtu pro zahraniční kulturní a výchovnou politiku.

FAZ, 14.12.2010, str. 5

Církve kritizují vývozy zbraní

V Německu katolická a evangelická církev poukazují na prominentní postavení SRN mezi největšími prodejci zbraní na světě. Preláti Jüsten (kat.) a Felmberg (evang.) v Berlíně 13.11.2010 informovali jménem „Společné konference církve a vývoj“ (GKKE), že SRN podle údajů ze Švédska a USA je jako i dříve podílem na 8% na celosvětovém obchodu se zbraněmi na třetím místě mezinárodní statistiky o vývozu zbraní. Podílem 41% zaujímají USA jako dříve první místo. S velkým odstupem za USA, ale těsně před SRN je Rusko s 10,5%. Četné nové zakázky jsou předpokladem, že hodnota vývozu německých zbraní se v příštím roce podstatně zvýší. Z tohoto důvodu apelovala GKKE opětovně na spolkovou vládu, aby vývoz zbraní nezajišťovala schodkem, který zaplatí daňoví poplatníci.

Felmberg požadoval, aby vývoz zbraní byl povolen jen do států, které v rámci akčního programu OSN slouží jen k potírání ilegálních dodávek takových zbraní v konfliktních oblastech. FAZ, 14.12.2010, str. 4


Franz Pany se Spolkem Caritas Bavorsko v Čechách

Celoněmecký předseda sudetoněmeckého landsmanšaftu Franz Pany byl se Spokem Caritas Bavorsko v ČR. V ČR může Caritas vyvíjet činnost od převratu v listopadu 1989. Složky Caritas v jižních a západních Čechách spolupracují s kolegy z Bavorska. Otec Panyho pochází z Mariánských Lázní, jeho matka z Prahy. Bavorští usilují, aby mladí lidé z Čech mohli na výměnu studovat v Bavorsku. Kvůli tomu je plánovaná společná konference bavorské a české Carity. LZ, 3.12.2010, str. 2


Enver Robelli: Král „Černé Hory“ odstoupil

Milo Djukanović (48) odstoupil 21. prosince 2010 z funkce předsedy vlády. Údajně aby měl více času na rodinu a přátele. Pro své rychlé zúčtování se svými politickými protivníky měl přezdívku „břitva“. Diplomaté a tajné služby věděli, že Černá Hora je svobodným přístavem pro pašeráky. Djukanovič však měl také velké zásluhy. Během náletů NATO na Srbsko nabídl srbské opozici útočiště a pro utečence z Kosova otevřel hranice. Později se omluvil Chorvatům za útoky na Dubrovník. Djukanovič je stále předsedou Demokratické strany socialistů a ovlivňuje mnohé v pozadí. SüZ, 22.12.2010, str.9


Projednat základní otázky vyhnání

Sudetoněmecká rada projednala 3. prosince v Mnichově závěry k plánované návštěvě premiéra Seehofera Prahy. Prezidium Sudetoněmecké rady podporuje záměr premiéra Seehofera jako patrona sudetských Němců společně s vedoucí reprezentací navštívit Českou republiku.

Patron se žádá, aby v Praze se věnoval obtížným otázkám vyhnání. Prezidium Sudetoněmecké rady v této souvislosti vítá v České republice probíhající rozsáhlé zpracování dějin, což může vést k novému začátku mezi Čechy a Němci.

SdZ,12.12.2010, str. 1


Klaus Brill: Seehofer nevzpomněl jméno Beneš při svém projevu

Seehofer při svém projevu na ministerstvu zahraničí odsoudil hrůzovládu nacistů a utrpení a bezpráví, které zažili Češi za Němců. Mluvil také o vyhánění, což sudetským Němcům způsobilo hodně utrpení a bezpráví. Karl Schwarzenberg mimo jiné vyprávěl, že knedlíky vznikly ve Frankách a přes Čechy se dostaly do Bavorska.

Při setkání s německými podnikateli, kteří působí v ČR, byl přítomen také Petr Nečas, který nezaujatě šel k Posseltovi a pozdravil jej; pro vedle stojícího Horsta Seehofera to byla „hezká minuta“, jak se sám později vyjádřil. B. Posselt byl s návštěvou velice spokojen, dokonce byl šťasten. Především s „neuvěřitelnou srdečností“, s níž byl českým ministrem zahraničních věcí ČR a premiérem Nečasem přijat. Také Horst Seehofer nakonec řekl: „Jsem velice spokojen!“ SüZ, 21.12.2010, str. 31

Pozn. red.- Prezidium Sudetoněmecké rady požadovalo, aby Seehofer se v Praze věnoval obtížným otázkám vyhnání. Je vhodné se proto podrobněji podívat na dřívější představy landsmanšaftu o budoucí návštěvě v Praze, očekávaném výsledku a srovnat je se skutečností. Hlavní věc, „že Bavoráci byli spokojeni“. I státnický výkonu K. Schwarzenberga stojí za upozornění. Nebo je co skrývat?


Seehofer v Praze, trvalé nasazení na ochranu sudetských Němců

Nejdříve projednali Nečas a Seehofer hospodářskou spolupráci. Šlo o zlepšení silničních a železničních spojů, zejména o modernizaci dráhy Praha-Mnichov a posílení spolupráce v oblasti energetického hospodářství. Seehofer navštívil chrám sv. Víta, Pinkasovu synagogu a pražský Úřad sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.12.2010, str. 1 a 2


Bernd Rudolf: Návštěva bavorského premiéra byla úspěchem

Komentář k návštěvě bavorského premiéra v Praze měl podtitulek: „Stravování bylo jako doma“ Prager Zeitung zdůraznily, že při tiskové konferenci nebylo vzpomenuto jméno Beneš. Seehofer rozhovor s Nečasem považoval za důvěrný, ale mezi německými kolegy se říkalo, že prý se mluvilo i o dekretech. Benešovy dekrety nejsou více překážkou. Posselt návštěvu označil ze velký krok dopředu. „Jsem nejen spokojen, ale obzvlášť šťasten“. Též pochválil Seehofera, kterému se podařilo téma vyhnání dotknout jasnými slovy, ale citlivě. Prager Zeitung, 23.12.2010, str. 1

Pozn. red. – Již v článku K objevování německých hrobů v ČR z listopadu 2010 autor dr. V. Beneš napsal, že léta nám sudetoněmecký chór téměř neustále pěl o Benešových dekretech, ale teď jeho hlas slábne a na program dne se dostávají hroby německých „obětí“ v ČR.

Volker Strebel: Příběhy v dějinách

V roce 2003 Herma Kennelová napsala román „“Bergersdorf“ (Kamenná). Na základě údajů v tomto románu byly v Dobroníně vykopány tělesné ostatky zabitých Němců. Pro českého režiséra Davida Vondráčka je to další podnět pro filmovou dokumentaci o vyhánění. „Zabíjení po česku“ bylo již vysíláno v české televizi a vyvolalo mocné diskuse. Film „Habrmannovi“ od Juraje Herze doplnil tuto sérii střetů s vlastními dějinami. Zřejmě byl postižen citlivý nerv. Nyní již režisér David Vondráček a Herma Kennnelová spolupracují na dokumentárním filmu „Exhumování po česku“. Další publikací H. Kennelové je kniha „Die Welt im Frühling verlassen“, nakladatelství Vitalit Praha, 2008, 264 str. Prager Zeitung, 23.12.2010, str.4


62. sudetoněmecký sraz bude v Augsburku

Výzva čtenářům listu Sudetendeutsche Zeitung, opakovaná v několika číslech, připomíná opětně čtenářům, že si mají poznamenat, že 62. sraz se bude konat ve dnech 11. a12.června 2011 v Augsburku. SdZ, 19.12.2010


th: Člen sudetoněmecké Akademie věd a umění H. Zeman vyznamenán

Vídeňský literární vědec Herbert Zeman, který v období 1994 až 1997 byl předsedou sudetoněmecké Akademie věd a umění, obdržel 25.11.2010 v Linci čestný titul „konzultant pro vědu Hornorakouské zemské vlády“. Dekret mu předal zemský hejtman Josef Pühringer. Zvláštní pozornost vzbudilo sdělení, že Akademie koncem října 2010 jmenovala dva české vědce řádnými členy.

SüZ, 10.12.2010, str.6


HWS: Praha otvírá své špionážní archivy pro rakouské historiky

Ústav Ludvík Bokltzmanna pro výzkum poválečných důsledků (Štýrský Hradec/Vídeň), Ústav pro studium totalitních režimů v Praze a český archiv bezpečnostních složek uzavřely senzační projekt. Společně budou zkoumat činnost českých špionů v Rakousku od r. 1945 do r. 1989. Až dosud v Čechách z utajovaných podkladů není asi 90% inventarizováno, ale jsou bádání přístupné. Prvořadým úkolem bude systematicky materiál shromáždit a vyhodnotit obsah materiálů archivu bezpečnostních služeb v Praze. Všechny záznamy týkají se Rakouska musí být rešeršovány, soustředěny a roztříděny.

Na historiky čekají tisíce kilometrů spisů. Zde je zájem o „hlavní pracovní oblasti“ špionů v Rakousku: státní objekty v Rakousku, průmysl, západní organizace a tajné služby v Rakousku, odsunutí sudetští Němci, utečenci z let 1948 a 1968 atd.

Tým Phillip Lesdiak, Kateřina Lozoviuková aj. je veden profesorem Stefanem Karnerem z Boltzmanova ústavu. Sedm osob nyní roztřídí materiál. První výsledky se očekávají v dubnu 2012. Ale již na rok 2011 je naplánováno mezinárodní vědecké zasedání. Die Presse, 24.12.2010, str. 11

Pozn. red. Už nás také Rakušané pustili do archivu svých bezpečnostních složek, včetně rozvědných? Samozřejmě, že nikoliv. A také to neudělají.

Může být po takové spolupráci v našem archivu více nebo méně materiálu? Který pak bude věrohodný? Pan Hermann, který se neosvědčil nikde, spolu s „vědeckým pracovníkem“ Žáčkem by měli být voláni k odpovědnosti!


FP: Nacisté zavraždili 200 000 duševně postižených

Na jednom hřbitově v Rakousku bylo nalezeno 220 údajných obětí nacistického programu euthanasie. Pozůstatky byly nalezeny při stavebních pracích na pozemku psychiatrického oddělení okresní nemocnice v Hallu (Tyrolsko). Podle prvních studií šlo o oběti z let 1942 až 1945. Předpokládá se, že přinejmenším jde o oběti nacistického programu euthanasie, při kterém přišlo o život asi 200 000 lidí.

SüZ, 4.1.2011, str. 8


Nová pravicově extrémistická strana ve SRN

Pravicové extrémistické strany NPD a DVU schválily fúzi. V posledních dnech roku 2010 byla tato dohodnuta. Fúzi podepsal za DVU šéf strany Martin Faust a Udo Voigt za NPD. Nová strana se od 1. ledna 2011 jmenuje „NPD – Die Volksunion“. Hodně naděje si vedení slibuje od četných zemských voleb v r. 2011.

SüZ, 2.1.2011, str. 5


dapd: Levicoví jsou pronásledováni ve SRN

Generální sekretář CSU Alexander Dobrint poukazuje na to, že strana Levicových po přihlášení jejich předsedy G. Lätzsche ke komunismu je rozsáhle sledována spolkovou ochranou Ústavy. O tom by měla jednat i příští konference ministrů vnitra všech zemí SRN, dožadoval se Dobrint. SüZ, 10.1.2011, str. 6


mb: Bavorský ministr hospodářství plánuje cestu do Prahy

Bavorský ministr hospodářství Martin Zeil přicestuje 3. a 4. března 2011 v doprovodu hospodářské delegace do Prahy. Pro krizovém poklesu hospodářství v r. 2009 se očekává oživení. Česká republika podle údajů Německo-české průmyslové a obchodní komory skýtá pro bavorské podnikatele zajímavé obchodní příležitosti. LZ, 11.1.2011, str. 2


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška


Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, leden 2011.

Webová stránka: www.ceskenarocnilisty.cz

E-mail: vydavatel@seznam.cz