Levice a meteorologie

 

   Stránky novin jsou stále častěji plněny zprávami o projevech násilí a teroristických činech. Politici se dostávají do role trapných stážistů, kterým nezbývá, než držet se v dobře střežených prostorách za ruce a rozsvěcovat svíčky za mrtvé, kteří do dobře střežených prostorů přístup neměli.

   Proč roste nervozita a agresivita na všech stranách? Jedno z možných vysvětlení poukazuje na důsledky nárůstu nerovností, k němuž dochází někdy od počátku 80. let 20. století.

   Zvyšování nerovností příjmů a majetku probíhalo dlouho nepozorovaně. V mnoha rozvinutých zemích a zvláště v USA bylo zčásti zakryto poklesem cen dováženého spotřebního zboží a nárůstem zadlužení. Obojí umožňovalo domácnostem po určitý čas zachovávat dosaženou míru spotřeby.

   Jak ve vyspělých, tak v rozvojových zemích však mezitím narůstal rozpor mezi ambicemi na slušnou životní úroveň a objektivně se zhoršující situací celých vrstev společnosti. Po pádu východního bloku rychle zaplnilo ideologické vakuum jisté náboženské učení, které lze při troše zlé vůle interpretovat i velmi agresivním způsobem.

   Rozpor mezi vysokým očekáváním šířeným konzumní společností a skutečnými vyhlídkami sytil nepokoje potomků migrantů v Paříži i jinde a přispěl také k enormnímu zesílení vlny migrace. Frustrace, která z tohoto rozporu vyplývá, vyvolává nenávist nemalé části migrantů i jejich příklon k té verzi výkladu islámu, která s touto  nenávistí umí pracovat. 

   Především nižší příjmové vrstvy v Evropě, ale i část znejistělých středních vrstev ohrožených poklesem na to reaguje nenávistí vůči migrantům. Takzvaná liberální levice se svým učením multikulturalismu neudělala od 80. let proti prohlubování nerovností vůbec nic. Svým ignorováním strukturních rozporů společnosti a vítací mentalitou, která nereálné ambice rostoucího počtu migrantů dále posiluje, jen přilévá olej do ohně.   

   Levice by měla mít strach z meteorologie. Každé zlepšení počasí ve Středozemí připomíná tváří v tvář novým migrantům její naprostou ideovou bezradnost.

Prof. J. Keller

Přišlo e-mailem