Květnová připomenutíPro většinu z nás má květen své podmanivé kouzlo, je tím nejkrásnějším měsícem v roce. 1.květen je připomínán v kalendáři jako Svátek práce. Dnešní pohled na Svátek práce je jistě odlišný od pohledu, který byl před desítkami let. Svůj celosvětový význam neztratil ale ani dnes i přes snahu mnohých, zejména pravicových politiků. Zde je nutné připomenout, že jeho historické kořeny sahají do roku 1886, kdy v tento den došlo v USA ke krvavému potlačení stávky 350.000 dělníků při prosazování osmihodinové pracovní doby. Na paměť této události je celosvětově slaven od roku 1889, jako Svátek práce.

V květnu 1945, tedy před 65 lety ,skončila druhá světová válka v Evropě porážkou Německa. Připomínáme si také, že 5. května 1945 vypuklo povstání českého lidu proti nacistické okupaci. Státní svátek 8. května je slaven, jako Den vítězství. Je zásluhou našeho zahraničního a domácího odboje, že jsme patřili po válce k vítězné protihitlerovské koalici. Naši vojáci bojovali na všech frontách druhé světové války. V květnových dnech si připomeneme i podíl zejména sovětské a americké armády při osvobozování naší vlasti. V naší paměti by měl zůstat také 16. květen 1945, kdy se po šesti letech práce v exilu vrátil do vlasti prezident Dr. Edvard Beneš. Jeho květnová vítězná cesta z Košic do Prahy byla i jeho satisfakcí za potupnou mnichovskou tragedii v roce 1938.

S květnem je spjat i nejvýznačnější čin našeho domácího protihitlerovského odboje. V roce 1942 po nástupu zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, vrcholila nacistická persekuce našeho národa. Odpovědí na tyto represe se stal zdařilý atentát na R. Heydricha, který provedli 27.května 1942 českoslovenští parašutisté za pomoci domácího odboje.

28. května si připomínáme narozeniny Dr.E. Beneše (*1884 – 1948), druhého prezidenta ČSR, jednoho ze zakladatelů naší novodobé státnosti. Dr.E. Beneš byl i významným představitelem Československé strany národně socialistické. Česká strana národně socialistická (ČSNS 2005) se vždy hlásila k jeho odkazu a připomíná proto i dnes jeho historický význam pro naši vlast. Letošní květen má pro nás i volební nádech, protože koncem května půjdeme k volebním urnám. Proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Letošní volby budou rozhodující pro další směrování České republiky.

Česká strana národně socialistická (ČSNS 2005) ve svém volebním programu, kriticky hodnotí dnešní stav české politiky. Dnešní politická elita se vzdaluje od každodenní reality a skutečných potřeb české společnosti. Je skutečností, že korupce a úpadek morálky je každodenní realitou. Volební zákony nevytváří rovné podmínky pro všechny politické strany.

S měsícem květnem si přejme i nové jaro do české politiky.

Přemysl Votava, funkcionář ČSNS 2005

Webové stránky: www.ceskenarodnilisty.cz