Prof.Dr.Rajko Doleček,DrSc.                                       

 

KORUNNÍ SVĚDEK ERDEMOVIĆ A PODVODY KOLEM SREBRENICI

 

         Kolem SREBRENICI, ve východní Bosně, se bojovalo celé tři roky od násilného odtržení Bosny a Hercegoviny (BaH) začátkem dubna 1992 od Jugoslávie (SRJ) až do roku 1995,  a bylo tam na obou stranách hodně násilí, ničení a nemálo mrtvých a raněných. Hlavní podvod šířený západní (USA, Evropská unie, NATO, apod.) a místní propagandou byl v tom, že se uvádělo strádání jen jedné, zde muslimské, strany, že se neuváděla skutečnost, že tato strana zabíjení a ničení zde zahájila, spolu s chorvatskou i v jiných částech BaH. Vždyť Srbové a podobně i četní pro jugoslávští Muslimové a Chorvati, rozbít Jugoslávii nechtěli. Bohužel, západním podvodům značně prospívala i nemalá část činnosti Trestního tribunálu pro válečné zločiny v někdejší Jugoslávii v Haagu (ICTY). Další charakteristikou západní i místní muslimské a chorvatské propagandy byly nekriticky zveličené (inflated) počty obětí. „Zářným“ příkladem byly zcela neověřené obrovské počty údajně znásilněných Muslimek a Chorvatek jednotkami VRS (Vojska Republiky Srbské) a celkové počty mrtvých, jak již dříve uvedeno. Toto  zvyšovalo  mezietnickou a mezináboženskou  nenávist.

         Ve svém zvláštním doplňku časopisu Glas „Občanský průkaz Srebrenici“ (12.března 2007) a ve své knize  „Srebrenica – červenec 1995 – Hledání pravdy“ (2008), M.Ivanišević uvádí četné výmysly (podvody) v souvislosti se Srebrenicou. Téměř revoluční odhalení v této oblasti představuje kniha G.CivikovaSREBRENICA. Der Kronzeuge“ (SREBRENICA. Korunní svědek, Vídeň, 2009), která usvědčuje ze zcela divných praktik postupy soudců a vyšetřovatelů Tribunálu ICTY v Haagu, v souvislosti s opakovanými výslechy korunního svědka ve vztahu s masakry bosenských Muslimů, bosenského Chorvata Dražena Erdemoviće. Bude uvedena řada informací z této zcela mimořádně zajímavé knihy, plné údajů o ne vždy poctivé práci ICTY.

         Podle údajů z výslechu u okresního soudu v Novém Sadu 6.března 1996, se nezaměstnaný zámečník, Chorvat Dražen Erdemović, narodil (1971) ve vesnici Donja Dragunja v okrese Tuzla. Jeho žena je Srbka. Vojenskou prezenční službu v JNA nastoupil v Bělehradě koncem 1990, stal se z něho vojenský policista, účastnil se operací kolem Vukovaru. Po odtržení BaH od Jugoslávie, byl povolán do muslimské armády, kde měl prý nepříjemnosti, pak nastoupil u HVO (Chorvatská rada obrany), ale protože prý pomáhal Srbům při útěku do Republiky Srbské (RS), byl zatčen. Z muslimského vězení uprchl do RS, pak se ženou do Vojvodiny, pak do Foči v RS v BaH, až se konečně přestěhoval do Bijeljiny (severovýchodní Bosna). Tam se dostal po podpisu smlouvy do právě utvořené „sabotážní jednotky“ v rámci VRS, která měla podle Erdemoviće za úkol provádět různé diverze i případné likvidace lidí v nepřátelském území. Erdemović byl povýšen na četaře a velitele sabotážního družstva. Později, pro neshodu s velitelem, byl prý degradován. Velitelem té Sabotážní jednotky (cca 60 mužů) byl poručík Milorad Pelemiš. Podle původního výslechu, Erdemićova skupina ráno 20.července 1995, a zřejmě podle dalších výslechů a skutečnosti to bylo už 16.července a tak se to dodnes traduje, dostala ve Zvorniku (město na řece Drině) nový úkol. Jeho osmičlenné skupině z různých národností BaH kupodivu velel obyčejný vojín Brano Gojković, který byl prý obeznámen s „novým“ úkolem. Byli v ní kromě Erdemoviće ještě Marko Boškić, Alexandr Cvetković, Zoran Goronja, Stanko Savanović, Vladimír Golijan, Franc Kos (byl důstojník a nevelel !). V Zvorniku k nim přišel nějaký neznámý podplukovník se dvěma vojenskými policisty a podle jeho pokynů jeli směrem na Bijeljinu. Zastavili se asi za 20 minut před osadou Pilice, u družstva (farmy) Branjevo. Tam jim ten neznámý podplukovník řekl, že první autobus se zajatými Muslimy přijede za 15-20 minut. To už prý věděli, co je čeká. Brzy po odjezdu podplukovníka přijel autobus s dvěma  vojenskými policisty a 60 – 70 Muslimy, velikou většinou civilisty, 17 až 60 letými. Postupně přijíždělo za sebou 15 až 20 autobusů. Policisté odváděli Muslimy  po deseti na blízkou louku, kde je  skupina  na  povel Gojkoviće postřílela. Zabíjení trvalo podle Erdemoviće od 10,15 do 16,00. Odhadoval, že jeho osmičlenná skupina postřílela kolem 1 000 - 1 200 mužů, on sám prý 70 až 100. Postřílené zanechali na louce, další popravy se už nechtěli účastnit. Tak vypovídal Erdemović, kterému později jiný velitel (Kremenović) řekl, že jeho skupina nechtěla provést asi podobný úkol.

         Už 22.července byla Erdemićova skupina v Bijeljině v diskotéce, kolem půlnoci se někteří pohádali, začala i střelba. Stanko Savanović to začal. Postřelil Miciće a Kremenoviće, Erdemović byl zasažen do břicha a plic. Byl úspěšně léčen ve VMA (Vojensko Medicinská Akademie) v Bělehradě, odkud byl propuštěn 6. září 1995. V Bijeljině Erdemovići prý stále hrozili, protože je prý jako Chorvat „ustašovec“, takže poslal svoji ženu s novorozeným dítětem ke svým rodičům a sám uprchl do SRJ Jugoslávie (Bijeljina byla v právě odtržené BaH). V SRJ Jugoslávii se rozhodl, že vyhledá západní novináře a že jim vše řekne, což také udělal. Byl zatčen a 3.března 1996 uvězněn v Novém Sadu. Ve vězení bylo s nim slušně zacházeno, jak sám podotkl. Soud v Novém Sadu předal později po řadě procedur Erdemoviće do vězení ICTY v Scheveningenu. ICTY ho obžaloval za „zločiny proti lidskosti“ (31.května 1996). Psychiatrické vyšetření ho ale za měsíc prohlásilo do dalšího za „výslechu neschopného“ (vernehmungsunfähig) (27.června). Nicméně už ale 5.července vystupoval jako svědek obžaloby, za jejich nepřítomnosti, proti prezidentovi Republiky Srbské (RS) Karadžićovi a proti veliteli VRS, generálu Mladićovi. 29.listopadu 1996 byl Erdemović odsouzen k 10 letům vězení, za zločiny proti lidskosti. Ale jiný soudní dvůr ho 5.března 1998. odsoudil místo 10 let jen ke 5 letům vězení, pro změnu za „porušení zákonů a zvyklostí vedení války“. A při tom se sám Erdemović přiznal k vraždě 70 až 100 Muslimů.

22.května roku 2000. byl Erdemović svědkem obžaloby proti generálovi VRS Radovanu Krstićovi, pak 25.srpna 2003. proti Slobodami Miloševićovi, který Erdemovićovi i soudci ICTY Richardu Mayovi připravil hodně horkých chvil, když je usvědčil z nepravostí. Korunní svědek Erdemović se ze svého „úkrytu“ zase objevil až 4.května 2007. jako svědek obžaloby proti řadě důstojníků VRS, včetně generála M.Gvera. Erdemović byl celkem uvězněn jen něco přes 3 ½  roků a stal se z něho „korunní svědekse skrytou identitou, žijící s rodinou někde v západní Evropě.

Na celé této záležitosti je jedna ZCELA ZARÁŽEJÍCI VĚC: Vyšetřovatelé a soudci ICTY nechali zcela bez povšimnutí již uvedené spoluúčastníky  masakru u farmy Branjevo, nikdo z nich kvůli tomu nebyl zatčen, ani veřejně vyslýchán, i když jejich jména i adresy byly dobře známé. A při tom údajně „měli na účtu“ každý řádově 70-100 zavražděných. Ani poručík Pelemiš nebyl vyslýchán. Ale 19 ledna 2011 Israel News (Ofra Edelman) hlásily,  že Okresní soud v Jeruzalémě má zahájit postup k vydání občana Izraele Alexandra Cvetkoviće do Bosny a Hercegoviny, na žádost její vlády, kvůli účasti na masakru u farmy Branjevo 16.července 1995. Před více lety při výslechu v ICTY Cvetković tvrdil, že se zabíjení nezúčastnil, protože byl jen řidičem a zločinu se nedopustil. A byl zřejmě propuštěn (nebyl zatčen). V roce 2006 emigroval spolu se svojí židovskou manželkou do Izraele, kde získal i občanství.

Erdemović během svědeckých výpovědí vždy odříkal více méně stereotypně své svědectví,  do kterého se ale opakovaně dostaly i nesrovnalosti, kterým se soudcové ICTY snažili svou „pomocí“ zabránit. Část jeho svědectví, právě pro různé nesrovnalosti, doslova rozmetal jako domeček z karet svými otázkami Slobodan Milošović, jakož i jiní svědkové obhajoby. Když ale šlo do tuhého, soudce Milošoviće nesmlouvavě přerušil, aby nezmátl Erdemoviće. Jak Civikov uvádí ve své citované knize (str.67), členové ICTY se jednoznačně zdráhali, vyslechnout Erdemićovi spoluviníky, očividně se báli nějak překontrolovat zřejmou nehodnověrnost jeho výpovědi, jeho stále se měnící  „story“.  Hrozilo totiž, že by korunní svědek mohl nechtěně prozradit něco, co se soudcům nehodilo.

         Za křížových výslechů během obhajob se objevila celá řada doslova senzačních nehodnověrností, pochybností během výslechů Erdemoviće. První byla otázka, proč se masové popravy vůbec konaly, protože by se na ně jistě v nejkratší době přišlo a nesmírně by to poškodilo image, reputaci Republiky Srbské (RS), jejíž jak vláda, tak i velení VRS jednoznačně nařizovaly ochranu civilistů i zajatců dle mezinárodních konvencí. Jak velitel VRS generál Mladić autorovi v 1996 řekl (R.Doleček: „Hovory s generálem 4lastnic, 2010) „Naše vojsko dostalo striktní rozkazy, aby se k zajatcům chovalo podle mezinárodního práva. Nekonala se žádná masová zabíjení, masové popravy, jak to hlásila západní media. Ale já, bohužel, vůbec nevylučuji možnost pomsty našich vojáků z toho kraje, kterým srebreničtí Muslimové pod velením Nasira Oriće zničili jejich vesnice a povraždili jejich rodiny…“ Prezident 4lastnic ve svém nařízení ze dne 11.července 1995 na základě čl.80 Ústavy RS (pod číslem 01-1351/95) nařizuje ochranu muslimských civilistů. Dále není k dispozici jakékoli nařízení k popravám. Erdemović nic bližšího nevěděl o „tajemném podplukovníkovi“, který je na místo zločinu měl dovést a jak se vůbec dostal k velení jemu „nepatřící“ skupiny. Zde se, zřejmě ironicky, Milošovi Erdemoviće zeptal:

-„Přijde tedy jakýsi neidentifikovaný plukovník z drinského sboru a dá vám rozkaz zabít 1 000 lidí, a vy tento rozkaz splníte. Je to to, co chcete tvrdit?  Může tomu normální člověk věřit?“(4lastn, str.134).

 Pak je zde otázka, proč vraždící skupině velel jen „obyčejný“ vojín Brano Gojković, když tam byli lidé s vyšším rangem (např.důstojník Franc Kos). Proč se najednou vojín bez šarže dostal jen tak velení? Vyšetřoval někdo oficiálně Brana Gojkoviće? Nešlo v zásadě o to absolutně diskreditoval Republiku Srbskou a její velení? Není to podobné s výbuchy v Sarajevu s mnoha mrtvými vlastními občany, organizované tamní muslimskou vládou, která za ně pak obžalovávala Republiku Srbskou? Nutno zde znova citovat bývalého šéfa policie v Srebrenici Muslima Hakiju Meholjiće v časopise DANI 22.června 1998 („Pět tisíc muslimských hlav za vojenskou intervenci“). Jedná se totiž o údajné tvrzení muslimského prezidenta BaH Aliji Izetbegoviće z října 1993, že mu prezident Clinton prý navrhl, aby pustil do Srebrenice Srby, kteří by tam povraždili 5 000 lidí a pak by se prý Američané do toho proti Srbům mohli vojensky pustit. Izetbegović to údajně odmítl. I to je obrázek špinavosti doby a „hodného“, „důvěryhodného“ Clintona.

   Druhou otázkou jsou počty údajně povražděných 1 000 až 1 200 mužů u farmy Branjevo. Bylo by osm (sedm ?) vraždících účastníků schopno postupně vykonat tak rychle, jak to uváděl Erdemović, tento hrozný zločin?  Kdyby Erdemićova skupina „pracovala“ bez pauzy, musela by odvést od autobusu na louku a tam pozabíjet ty skupinky po 10 mužích, znova si nabít automatické pušky (samopaly), vše za necelé 3 minuty u každé skupinky. Nezdálo se to soudcům ICTY nemožným, při nejmenším zcela divným? A pak je tu i skutečnost, že na místě uvedené vraždy údajných 1 000 až 1 200 mužů, bylo objeveno v masovém hrobě „pouze“ 132 (153 ?) těl. Na rozsah uvedeného zločinu upozornila „podle nálezů letecké zpravodajské služby USA“ Madeleine Albrightová, nechvalně známá jako jedna z osnovatelek, už jako ministr zahraničí USA, krvavé NATO agrese proti Jugoslávii v 1999, kterou její mluvčí J.Rubin nazval „Madeleinina válka“ (The Financial Times, 30.9.- 1.l0. jakož i 7. – 8.10.2000).  Ve své knize „Zpravodajská služba a válka v Bosně, 1992-1995“ (2003) nicméně Cees Wiebes píše o dalekosáhlé nespolehlivosti údajů Albrightové. Je dobré si zde vzpomenout i na skálopevné tvrzení jako dezinformátora .britského premiéra Tonyho Blaira, před přepadením Iráku v 2003, že má jasné důkazy o tom, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení., které pak nebyly nalezeny. O tom přesvědčoval podle jakési fotodokumentace i jinak sympatický Colin Powell, ministr zahraničí USA. Počty takto povražděných Muslimů na nejrůznějších místech BaH různé nemuslimské zdroje odhadují dohromady na maximálně tisíc lidí, včetně holandských vojáku Dutchbatu v Srebrenici. Bývalý znalec americké republikánské strany pro terorizmus Yossef 4lastnic říká (2003):“7000 mrtvých je dezinformace a všechny nezávislé forenzní důkazy ukazují na ztráty Muslimů na úrovni set, pravděpodobně na úrovni nevelkého počtu set…“Proč byla zakázána přítomnost srbským forenzním odborníkům při odkopávání mrtvých? Odkud všude byly mrtvoly dovezeny a pohřbeny na hřbitově, mezarje, v místě Potočary? Jak je možné, že 3 016 údajně „zavražděných“ a pohřbených Muslimů bylo v 1996 na volebních seznamech a volilo v BaH? A několik set pohřbených podle bezpečně získaných údajů zemřelo již dávno před 16.červencem 1995. Kdo určoval, zda jsou to zabití Muslimové nebo Srbové ? Je strašné takto mluvit o lidech a jejich osudech..

         Nějak v té době se začalo říkat, že za ten hrozný zločin jeho vykonavatelé dostali 12 kg zlata, začalo se dokonce mluvit i o jakési „francouzské spojce“, o zahraničních zpravodajských službách,  které toto vše zorganizovaly. Při křížovém výslechu se o tom zmínil i velmi dobře informovaný Milošević. Erdemović tehdy řekl, že o nějakých penězích také slyšel.. Při křížovém výslechu tehdy prohlásil, že „Slyšel jsem, že potom Pelemiš a jednotliví vojáci z 4lastnické jednotky (sídlila v osadě Vlasenica, patřilo k demoliční jednotce) si mezi sebou rozdělili nějaké peníze…“ Na jiném místě uváděl, že bylo za to zabíjení jeho vykonavatelům slíbeno zlato… Dále odpověděl na další Milošovićův dotaz, že slyšel, že kdosi slíbil 12 kilogramů zlata Pelemišovi za provedení masakru u osady Pilici a že to tak vysvětlil Vanesse Vasic-Jenekovic, novinářce z ABC. Milošević dále citoval Erdemoviće, že mu jeho žena řekla, jak se dozvěděla, že si Pelemiš a jeho přátele z Vlasenici u zlatníka  objednávali těžké zlaté řetězy (kolem krku), jak táhly bělehradskými hotely, jak si kupovali auta za zlato, které dostali…Soudce May pak už nekompromisně zastavil Miloševićovy dotazy

         Milošević řekl, že lidé z Tribunálu tedy zřejmě nechtěli vědět, zda peníze a zlato sehráli roli v masakru poblíž Branjevské farmy, kdo tedy platil a čí zájem toto šílenství mohlo představovat. Vždyť si v té době přece vzájemně vyměňovali obě válčící strany tisíce  svých zajatců.

         www.ceskenarodnilisty.cz


Webové stránky: www.ceskenarodnilisty.cz
E-mail: vydavatel@seznam.cz