Korespondence mezi generálem Mladićem a profesorem Rajko Dolečkem

Prof.Dr.Rajko Doleček,DrSc.

       

V dubnu 2014. jsem dostal povolení k dvoudenní návštěvě generála Ratka Mladiće ve vězení, ve vyšetřovací vazbě, v Scheveningenu, v Holandsku. Během té návštěvy jsem se sešel i s vězněnými Dr.Radovanem Karadžićem a Goranem Hadžićem. Goran potom příští rok zemřel následkem nádoru mozku. Před smrtí byl propuštěn domů. O té návštěvě viz kapitolu v naší knize „Inventura v 89 letech - Ve stínu Balkánu“ (2014, str. 251-254). Setkání Mladić + Karadžić + Hadžić + Doleček popisuji jako Hvězdnou Chvíli v knize Inventura v 91 letech (Srebrenica - NATO - Kosovo). Od té doby si s generálem Mladićem dopisujeme, i když v druhé polovině roku 2016 jsem už žádné dopisy po srpnu od generála nedostal. Poslední, osmý dopis od  něho, byl jen krátký, ze dne 22.srpna 2016.

          Uvádím jeho první dopis ze dne 24.prosince 2014 v plném znění, včetně jedné stránky jeho rukopisu v cyrilici.

 

Dopis generála Mladiće z vězení (I), ze dne 24.12.2014

Můj dobrý bratře Rajko.

          Jsem rád, a je to skvělé, že se snažíš vyrvat nástrahám času, mám radost že dvakrát týdně pracuješ v ordinaci, to je výborné, jako i ta tvoje odborná kniha pro lékaře, o které doufám, že se objeví i v cyrilici, aby ji četli i naši medici.

          Drahý bratře Rajko, já se držím jak jen mohu, klátím se pomalu sem a pomalu tam a dobře vím, že je právo na naší, a tedy i na mé straně, ale v této naši haagské karikatuře soudu chybí už i to písmeno P z toho slova PRÁVO.

          Je to NATO karikatura soudu, který soudí podle tureckých loktů, kde tě turecký soudce kadí žaluje a ten stejný kadí hned i odsuzuje. Podle nich to vypadá, že mi ani nemáme právo se bránit před jejich útoky na náš stát, na náš lid, na naši svobodu, proti tomu jak se vrhají na nás velikými, násilnickými leteckými i raketovými údery, za pomoci dronů,  tříštivých kazetových pum a ochuzeného uranu.  Vždyť oni ničili po celé Svazové Federativní Republice Jugoslávii (SFRJ), po Republice Srbská Krajina (RSK), po Republice Srbské v Bosně a Hercegovině (BaH), po celém Srbsku! Oni přece zbořili sídlo naší Televize v centru Bělehradu i v Novém Sadu, zničili TV věž na kopci Avala, satelitní stanici v městě Ivanjica a všechny rozhlasové a TV relé stanice na kopcích Fryšké Gory, po celém Srbsku, v RSK, v Republice Srbské v Zlovrchu, v Pětiboru u Goražde, na Jahoridě známé od Olympiády v 1984, velikou TV věž na legendárních kopcích Kozary, kterou tak surově zničili v rámci genocidy Srbů ustašovci a Němci, TV věže na kopcích Majevici, Vlašiće, Plješevici a tak dále. Kolik jen zničilo NATO mostů přes veliké řeky Dunaj, Sávu, Moravu., železniční most u Nového Sadu, most u Ostružnici, úplně nový, právě daný do provozu. Zničili mosty u Paraćinu, most i s vlakem u Vladičina Hanu, kde pomordovali i cestující ve vlaku, atd. Stříleli na budovu Vlády Srbska v Nemanjově ulici v centru Bělehradu, na budovu generálního štábu, Ministerstva vnitra, rezidenci prezidenta Miloševiće, Velvyslanectví Číny, hotel Jugoslávie v Bělehradě, všechna kasárna v Bělehradě, Aleksinci, Niši, Novém Sadu. Zničili rafinerii nafty v Pančevu,  Novém Sadu, mnoho škol i nemocnic a řadu menších měst (Surdulica a další). Zničili mnoho továren, včetně továrny na výrobu automobilů v Kragujevci, továrny u Bariče, u Bělehradu a po celém Srbsku. Ze Srbska udělali pustinu, aby pomohli muslimsko-chorvatské koalici přežít a udělat Šiptarům (Albáncům) „stát „ a uloupit naši svatou zemi Kosovo a Metohiji!

         

NATO se šíří, vyvolává války, jak dlouho ještě? Kdo je na řadě po Ukrajině? Copak je globalizmus slepý a není si vědom kam se řítí?

Nyní je světový mír otřesen, celý svět je na hraně propasti, probíhají nebezpečné scény, řinčí se zbraněmi podél hranic Ruska. Proč a kampak to vede?! Proč sankce proti Rusku, proč ho obkličují, utlačují? Co vlastně chtějí země Evropské unie (EU) a USA? Copak si jasně neuvědomují, jak končila tažení proti Rusku v době Napoleona, Rakousko-Uherska, Hitlera, atd.!? Kolik jen bylo obětí a ničení za 1. a 2. světové války? Kam jde tento svět? Vypravilo se NATO /Západ a USA) proti Rusku - copak se nebojí Boha? Rusko jistě nebude mlčky pozorovat své potlačování, oslabování, rozkouskování !!!Rusko je světová velmoc, má se čím bránit a ubránit, má legitimní právo ochránit svůj lid a své zájmy a území, jak v Moskvě a v Sibiři, tak i v Kaliningradu, Krymu, Podněsteří, v Doněcké i Luganské republice, jakož i na Uralu, Kavkazu, Kamčatce, Sachalinu, v celé Ruské federaci (RF) !!!

 

Jak to, že Spojené státy mají nějaké zájmy v Ukrajině, Gruzii, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, v jednotlivých islámských částech  (bývalého) SSSR a že to nemá RF, která měla společný osud s těmi národy od roku 1917 (a i dříve), až do „perestrojky“, do 1988 ! Globalisti mají pekelné a nerozumné plány pro Rusko, pro ruský lid a pro pravoslaví v celku.

         

Rajko, bratře, nechci ti jít na nervy, nechci ti ze slušnosti vykat. ty jsi se přes všechny ty zlé časy probíjel, dobře si vedeš, a já bych chtěl tobě a tvé rodině a všem lidem v skvělé české zemi popřát oba Vánoční svátky, jak ty naše, pravoslavné se Štědrým dnem (Badnji dan) 6.ledna léta Páně 2015, tak i ty slavené u vás v Čechách 24.prosince 2014. Posílám Ti náš pravoslavný vánoční pozdrav ХРИСТОС СЕ РОДИ ! (Ježíš se narodil !), na který se odpovídá    ВОИСТИНУ СЕ РОДИ (Skutečně se narodil !).

         

Přeji si, aby Vám všem rok 2015 přinesl svobodu, mír, blahobyt, mnoho radosti, veselí a úspěchu ve všem! Zvláštní pozdrav posílám svým přátelům, kteří o mně slyšeli, a obzvláště té hezké, mladé dívce, děvušce, která za Tebou přišla, abys ji podepsal knihu v srbštině + češtině, kterou netrpělivě čekám. Moniku mi obzvlášť pozdrav - kdybych měl její  adresu, hned bych ji napsal psaní!  Moc ji pozdravuj.  Naproti mého bytu v Bělehradě bydlí paní Daliborka Stojičić, která byla  Miss SFRJ. Její babička byla z Čech. Bohužel už nežije.

 

V mé soudní síni je jeden skvělý policista, Čech, pravé chlapisko, a s nim si někdy povídám česko+rusko+srbsky. Je velmi zdvořilý, pohledný, hodný a profesionální policista.

 

Bratře Rajko, je skvělé, že jsi citoval krásná slova a myšlenky velikého českého prezidenta Masaryka, mimořádného myslitele, státníka, který řekl, že pravda musí zvítězit. Jeho syn Jan to doplnil slovy, že to vítězství vyžaduje všechny síly, že to je vždycky fuška. !!!Dobře to vyjádři i Heraklit se svým PANTA REI, že všechno teče, mění se. A ten čas skutečně teče, prochází, a proto se musí vše stihnout a předstihnout. Čas nelítostně teče, žene se, prochází - a dobro a spravedlnost přichází pomalu…

         

Život je boj a pro život se může a musí bojovat. Ještě jsem tady a mám za koho a za co bojovat !!!

 

Moc pozdravů Tobě a Tvým přátelům a skvělému českému lidu a státu, Tvůj přítel a spolubojovník

Ratko Mladić

.