Ke složení Česko-německého diskusního fóra

 

Když se podíváte na jeho složení, mám na mysli především jeho českou část, tak tam nenajdete ani v delším časovém horizontu, i kdyby jste se sebevíce snažili, jednoho jediného zástupce českých vlasteneckých organizací. Pokud byste si mysleli, že jsou na vině právě čeští vlastenci, mýlili byste se. V posledních několika letech bylo do tohoto „fóra“ navrženo příslušnými subjekty několik kandidátů. Mezi nimi byl i jeden z vědeckou kvalifikací. Ale bylo nám oznámeno „ s politováním“, že pan ministr zahraničních věcí, ten navržené kandidáty v české části jmenuje, námi navržené nevybral.

 

Že mezi členy ČNDF již dlouhodobě chybí někdo z Českého svazu bojovníků za svobodu, se stalo snad již pravidlem. Naopak přátelé „sudetské věci“ jsou hojně zastoupeni.  Je zde např. ministr D. Herman, ministryně Marksová, prof. Válková, poslankyně Nováková, L. Rouček, dr. Handl. Jak sami vidíte, samá esa. Vedle dosud „neprofilovaných členů rady“ je zde ještě jeden. Zajímavý případ. Nejde o nějakého nováčka v ČNDF, právě naopak. Zpočátku byl vedený jako zástupce hnutí Duha, či tak nějak podobně. A před několika lety již byl oficiálně uváděn jako zástupce KSČM. Taková byla cesta RNDr. Miroslava Prokeše,  člena Komunistické strany Čech a Moravy, předsedy komise strategie životního prostředí, v ČNDF. O jeho činnosti z oblasti česko-německých vztahů nic nevíme. Hledali jsme, ale nenašli. Když však tento pán je v radě  již po několikáté, zřejmě se osvědčil.

 

Zajímavé bylo i hledání, jak se vlastně tento osvědčenec do ČNDF dostal. Nikdo s jistotou neví, ani dokonce v KSČM.  Ale když je uveden jako člen KSČM, tak někdo ho odtamtud musel nevrhnout ministru Zaorálkovi. Nic však nezjistíte. Ale samozřejmě můžeme k takovému zástupci KSČM jen gratulovat. Jaká je činnost ČNDF, kam směřuje, pro koho bije jeho srdce, je snad obecně již známo. Říkalo se s jistou nadsázkou, že  ČNDF je spolek, v němž sudeti diskutují s českými sudetomily za české peníze s požehnáním českého  ministra zahraničních věcí, v zájmu „sudetoněmecké věci“. Od takovýchto aktivit se nikdy, pokud jsme informovaní, pan dr. Prokeš nedistancoval, proti nim nikdy nevystoupil. A tak to má být. ČNDF je uzavřenou společností, z níž informace, kromě těch oficiálních, neprosakují.  Vlasteneckým organizacím by totiž „zbytečně“ dělaly problémy.  

J. Skalský