Jakým právem?

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

Jakým právem se dogmatici (ano, L.Man je označil správně), ale i výtržníci a recesisté, neinformovaní a neodpovědní  odpůrci  řádu a trubači vymyšlených chimér  dovolávají T.G. Masaryka? Muže, který myslel, pracoval a bojoval podle hesla :„Tolik svobody, kolik je možno, tolik řádu, kolik je nutno.“ Jakým právem si berou do úst jméno  osvoboditele národa a vlasti vyznavači svérázného guru, který lásku k národu odsoudil jako inferiorní touhu příslušet k stádu či smečce a vlast označil za dvorek, noru a nevětraný pelech?  

 

Jakým právem se zaštiťují jménem  realistického kritika bez předsudků, který z vlastních zkušeností a prožitků dobře znal Západ i Východ a  nikoho si neidealizoval? Který byl přítelem Jižních Slovanů a nikdy by nepřijal „humanitární“ bombardování Srbů.  Který by nepřijal ani apriorně negativní vztah k Rusku, který je rovněž militantní.

 

Problémy demokracie a humanity v současném globalizujícím se světě, ovládaném anonymní megamocí, nevyřeší nepřestajné rekriminace, malicherné vzdory, naschvály a bouře ve sklenici vody. Je na čase znovu stmelit všechny demokratické síly k ochraně kontinuity dobrého, vyvarovat se pošetilých aktivit a společně čelit cynismu dnešních ambiciózních bažitelů po moci