Jakou vládu bude mít ČR?

 

Někteří z nás mají na budoucí vládu značné nároky. Musí udělat to či ono v oblasti vnitrostátní i zahraničně politické. Řada požadavků na novou vládu bude zřejmě oprávněných, i pokud půjde o její složení. Hrátky Sobotky s Babišem nás nezajímají.

 

Myslíme si, že by nová vláda měla být především taková, aby nikdo z nás, ani nikdo z tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu nemohl říci, že  vláda začala tam, pokud jde o vztahy k landsmanšaftu a  jeho cílům, kde ta sobotkovská vláda skončila. Zásadně stejnou charakteristiku o vládě P. Nečase a nové vládě B. Sobotky jsme totiž slyšeli již dříve a byli jsme jí rozčarováni.

 

Ano, Petr Nečas udělal hodně pro „sudetoněmeckou věc“. Poslechl „doporučení“ knacléřky A. Merkelové, která v květnu 2012 pobývala na několik hodin v Praze, a přesto stačila sdělit panu premiérovi ČR, jak touží landsmani po přímých rozhovorech s českou vládou. Něco podobného slyšel P. Nečas již dříve od Horsta Seehofera, předsedy zermské vlády Bavorska. A tak nelenil a vyjel s piočetnou státní delegací, kam jinam, do Mnichova, aby zde přednesl svou „slavnou“ řeč před zemským bavorským sněmem.  Raději se jí nebudeme ani zabývat. Jen konstatujme, že pan premiér v ní mužné potíral pravdu, historická fakta takovým  způsobem, že mu přítomní tleskali ve stoje, zvláště „jeho milí krajané“.

 

Na štěstí pro republiku, zmizel P. Nečas i se svou nechvalně proslulou vládou z politické scény. Premiérem se stal B. Sobotka, kutý sociální demokrat. A dal se do díla. Uplynulo několik měsíců od jeho nástupu k moci a již jsme slyšeli, četli slova o tom, jak řekl B. Posselt, že Sobotka pokračuje tam, kde skončil P. Nečas. A opět za několik měsíců se začaly dít věci. Sobotka s vládní delegací odjel opět do Mnichova. Jednal nejen se Sehoferem, ale také s B. Posseltem a některými dalšími  členy vedení SL.  Aktivně se do těchto rozhovorů zapojil i P. Bělobrádek, místopředseda vlády ČR. Konečně sudeti dosáhli přímých jednání s vládou ČR, jak to svého času slibně viděla sama paní kancléřka A. Merkelová.

 

A tak „naši milí krajané“ byli oslavování  pro svou velkodušnost. Zřekli se práva  na vlast  i na odškodnění. Hlaholil B. Sobotka. Ale jak je to s uvedenými právy? Pan premiér o nich mluvil někdy v září 2015, z toho, co řekl, se dalo tušit, že jde o hotovou věc, ale kámen úrazu. Žádná novelizace stanov SL neproběhla a stanovy, pokud nedošlo v posledních dnech k nějakému dalšímu vývoji, platí ve starém znění. A ještě jednu maličkost nám pan Sobotka nesdělil. Že předmětná práva si sudeti sami sobě nadělili. Nemají totiž žádnou oporu v mezinárodním právu. Z jeho hlediska jsou totiž nulitní.

 

O dalších krocích přítele „sudetské věci“ pana B. Sobotky je zbytečné psát. Všichni o nich víme. Je myšlenkovým otcem, jak se obecně uvádí, tzv. strategického dialogu mezi ČR a NSR, který nás má přivést do „nejtěsnější blízkosti“ Německa. Jak vše probíhá také víme. Takže odchod pana B. Sobotky z funkce předsedy vlády ČR jen upřímně vítáme. Nyní jde o to, aby další vláda ČR nepostupovala stejně. To je naše velké přání.

 

Jaký požadavek na novou vládu máme? Aby hájila zájmy republiky, českého národa, byla sociální a mírová. Tolikrát jsme psali na různá vládní místa o lživých protičeských útocích nejen sudetů, ale i  některých německých politiků a státníků. Nenechává nás na pokoji prohlášení H,. Seehofera, že při „vyhnání“ Němců jsme se dopustili zločinů proti lidskosti, prohlášení B. Posselta, že jsme spáchali válečný zločin, a „sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska, že jsme  na odsunovaném německém obyvatelstvu spáchali genocidu. A ke všemu to bylo za účasti několika ústavních činitelů Rakouska.

 

Byli bychom proto rádi, aby nový ministr zahraničních věcí ČR, nebo případně i premiér, požadovali, pokud jde o uvedené výroky a další jim, podobné, vysvětlení a omluvu.  Bude to velký požadavek na novou vládu? Uvidíme. Jsem pevně přesvědčeni, že pravda, jak říkal Honza Masaryk, nakonec zvítězí, ale dá to fušku.

J. Skalský