Jak se Soros pokouší změnit svět

Igor Pšeničnikov

 

Přibližně 15 tisíc Američanů (v době publikace 17 tisíc – pozn. edit.) již podepsalo petici  pro prezidenta USA Donalda Trumpa s žádostí zbavit miliardáře Sorose občanství a zakázat mu vstup do země.

„Žádáme Vás, abyste vydal příkaz na jeho uvěznění za to, že najímal lidi k účasti ve spiknutí a protestech“ – praví se v dokumentu uveřejněném na stránkách Change.org.

 

Co se nelíbí Američanům

Co zejména stojí v petici:

„Žádáme o vydání příkazu k jeho (Sorosově) zatčení za jeho úmyslné jednání, směřované na destabilizaci a zbankrotování naší ekonomiky. Prosazuje svoji protiamerickou globalistickou výzvu o Novém světovém řádu … s úmyslem zničit naši zemi.“

Podle jeho vlastních slov … jsou Spojené státy hlavní překážkou stabilního a spravedlivého světového pořádku“ … Soros pokračuje v plánovité práci na dosažení tohoto cíle, přičemž podplácí naši vládu, manipuluje s naší měnou, korumpuje politiky a s pomocí úplatků negativně ovlivňuje naše západní hodnoty.

„Soros platí hnutí za právo na potraty, sponzoruje ateismus, legalizaci drog, sexuální vzdělávání, euthanasii, feminismus … masovou migraci a jiné radikální experimenty v sociálním inženýrství.“

Autoři petice uvádějí, že „chtějí zůstat křesťanskou zemí. A tento člověk (Soros) a jeho syn budou pokračovat v ničení našich hodnot. Proto musí být bezodkladně vyhoštěn nebo zatčen kvůli zachování našich hodnot a naší země.“

Shoda bez hranic

Všechno, co je v petici, se netýká jen USA. Soros je aktivní po celém světě. Jedná prostřednictvím svého fondu Open Society Foundations se základnou v New Yorku a rovněž prostřednictvím s ním „asociovaných“ fondů a organizací jak v USA, tak v zahraničí.

Svůj pohled na svět a jeho budoucnost objasnil  v knize Věk omylnosti (The Age of Fallibility).

„Hlavní cíl Sorose – vybudovat svět bez hranic, kde by všichni byli rovní a svobodní, kde by zájmy všech menšin, především sexuálních, byly nejen stanoveny zákonem, ale byly by nadřazeny zájmům většiny.“

Soros je zastáncem genderové ideologie, která se zrodila v hlubinách feministického hnutí a dnes je již sociální a politickou základnou západní společnosti. Tato ideologie předpokládá „svobodu genderové identity“, kdo se jak cítí v „genderovém“ smyslu – tak se také představuje světu. Na Západě je to fakticky dominující víra. Soros je fanatický vyznavač této víry.

 

Jak udělat patologii normou

Nedávno přinesl portál DCLeaks.com tajné dokumenty fondu „Otevřená společnost“ týkající se roku 2016. Svědčí o tom, že Soros platí program na rozvrat západního společenství.

Jedná se o „Obnovené strategii rozvoje Programu roku 2015 v oblasti veřejného zdravotnictví (na rok 2016 až 2020)“. V programu „Dekriminalizace a depatologizace na podkladě sexuální a genderové identity“ se mluví o nutnosti realizovat strategii odkriminalizování prostituce a legální  přiznání transsexuality jako normy.

Autoři dokumentu „litují“, že se jim nepodařilo dosáhnout úplného uznání prostituce zejména v Kanadě, kde parlament přijal zákon ve „švédském stylu“, kdy nenese trestní postih prostitutka, ale klient.

Soros se míchá do práce Světové zdravotnické organizace (WHO) se snahou změnit existující klasifikaci sexuálních odchylek tak, aby postuláty „genderové ideologie“ měly vědecký základ.

V dokumentu se říká:

Klíčový boj se roztáčí kolem 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí podle WHO. Skupiny našich příznivců pracují na tom, aby ze seznamu nemocí, který se přezkoumává každých 15 let, byl odstraněn „transsexualismus“, klasifikovaný jako psychické onemocnění. …

Regionální úřad WHO v Evropě, v němž pracují „skupiny příznivců“ Sorose, přijal v roce 2009 „Standardy sexuální výchovy v Evropě“. Tento dokument ukazuje, jak se od mládí evropské děti doslova převychovávají, ničí se u nich tradiční přirozené matrice pro život. Toto je jen jedna část z uvedených standardů: „Sexuální výchova se nekompromisně zakládá na genderové rovnosti, sebeurčení a akceptování odlišností.“

 

Propagování potratů

Soros také podporuje světovou kampaň za aborty, tedy pokračování v realizaci zásad feministického hnutí.

„Soudě podle dokumentů zveřejněných DCLeaks.com financuje Sorosův fond globální strategii pro podporování abortů ve všech zemích světa.“

Sorosův plán pro roky 2016 až 2019 je zaměřený na vymýcení zákonů, které překážejí volnému provádění postupů k přerušení těhotenství ve všech zemích a na zvyšování počtu potratů tam kde jsou povoleny. V realizaci této strategie jsou zapojeny národní odbočky mezinárodní organizace Amnesty International, všelijaká sdružení a střediska plánovaného rodičovství i organizace na obranu práv žen na abortus. V první etapě se mají stát objektem Sorosova úkolu katolické země, především Irsko a Polsko,. v nichž je proti abortům silné zákonodárství.

Soros stál za Obamou přijatou reformou zdravotnictví (již zrušenou Trumpem), podle níž byly zdravotnické pojišťovny povinny platit občanům využívání antikoncepčních metod. (Obamacare dosud zrušena není, i když na tom Trump pracuje – pozn. edit.)

 

Miliony na revoluce

Pro mnohé už není tajemstvím, že Soros platí všelijaké nevládní organizace k destabilizaci situace v těch zemích, v nichž nejsou vlády ochotny se začlenit do jeho systému „hodnot“.

„Sám Sorosův fond na svých stránkách netají, že na ‘demokratický rozvoj’ v zemích Východní Evropy a na území bývalého Sovětského svazu utratil za posledních 33 let 1,6 miliardy USD.“

Krom toho bylo dáno na „ochranu lidských práv“ 2,9 miliardy USD, kde šlo především o práva takových okrajových skupin, jako jsou uživatelé drog, sexuální pracovníci a homosexuální seskupení. Bylo utraceno i  2,1 miliardy USD na „vzdělávací projekty“, to znamená na reformy vzdělávání od předškolního věku dětí do vysokého školství. Jedná se především o zavedení sexuální výchovy v rámci „genderové rovnosti“.

Pro rok 2017 plánuje Sorosův fond utratit na tyto a další záležitosti 940,7 milionu USD, z nichž připadne na USA 96,7 milionů, na Evropu 65 milionů a na Eurasii (zřejmě na Rusko) 42,8 milionů dolarů.

 

Obyvatelstvo na Ukrajině, v Bulharsku, v Maďarsku

Americké vydání The New American dosvědčuje, že jedním z hlavních financiérů Euromajdanu na Ukrajině byl právě Soros.

„George Soros nechal na Ukrajině gigantickou stopu. Tak jako v desítkách jiných zemí vložil desítky milionů dolarů do ukrajinských nevládních organizací, aby tuto zemi změnil na „otevřenější“ a „demokratičtější“ společnost. Mnozí účastníci Euromajdanu byli součástí neziskovek placených Sorosem, v těchto neziskovkách a na konferencích, jejichž sponzorem byl Mezinárodní fond obnovy (International Renaissance Foundation) se učili.“ – píše The New American.

Bulharský portál Blitz napsal, že na organizování provokačních protestů, jejichž cílem byla destabilizace situace v Bulharsku v předvečer nedávného uvedení do funkce nového prezidenta Bulharska měl Soros přímý vliv.

Totéž se stalo v Maďarsku. O vměšování Sorose do záležitostí vlastní země mluví prezident Orbán. „Existuje někdo kdo si představuje svět bez hranic: je to zejména koncepce, kterou se snaží popularizovat George Soros a jeho organizace občanské společnosti.“ Orbán řekl, že je to v lepším případě naivní a v horším – část plánu na zničení tradičních civilizací, životního stylu, kultury a národů.

 

Soros se snaží zničit USA

Za nepokoji v New Yorku v roce 2011 nazvaných „Occupy Wal Street“ stál taktéž Soros.

Ve Washingtonu a dalších městech USA proběhly v lednu tohoto roku masové demonstrace feministek proti prezidentu Trumpovi, organizované náhle se objevivším hnutím „Pussyhat“. New York Times napsaly, že organizace spojené s pochody žen dostávaly peníze od Sorose. Jedním z hlavních hesel feministek byl požadavek na právo žen na potrat, i když Američankám nikdo toto právo nebere. Mimo jiné vystupovala Clintonová právě za svobodu potratů ve spojitosti se svobodou homosexuálních společenství.

Trump představuje vůli tradiční Ameriky. Proto dnes podle všeho představuje pro Sorose největší „bolení hlavy“.

Autor Igor Pšeničnikov je poradcem ředitele Ruského institutu strategických výzkumů.

Převzato z Rusvesna.ru

19. února 2017

outsidermedia.cz