Historia magistra vitae

 

„Dějiny jsou učitelkou života.“ Ale jen do okamžiku, než jsou zneužívány politiky?  Náš národ  s tím má bohaté zkušenosti.  Boření a stavění pomníků, přepisování historie se stalo naším národním sportem. Obvyklým doprovodným jevem je, že to společnost spíš rozděluje, než spojuje. Při vzniku ČSR v r. 1918 se bořily pomníky z dob Rakouska –Uherska, za okupace některé přežily pečlivě uschovány jen díky odvaze našich občanů, jako např.sochy a pamětní desky zakladatele státu T.G.Masaryka. Po II. světové válce vznikla řada pomníků a pamětních desek našich odbojářů proti nacistické zvůli, pomníky našich osvoboditelů, abychom je po r.1989 znovu nechali zlikvidovat. Tak zmizela např. pamětní deska na ulici Milady Horákové mladé odbojářky Marušky Kudeříkové, která byla popravena ve svých 22 letech a další.

 

Brousí a vymazávají se symboly dané doby. Kdyby se tak dokázala vybrousit a vymazat historická skutečnost! Ta však zůstává zachována v řadě písemných a filmových záznamech, v řadě vzpomínek, historických pramenech a seriozních  historických pracích. Historie se nedá navždy obracet podle přání jednotlivců. A tak nakonec zvítězí

 

Historia magistra vitae.

Nebude tomu jinak, ani kdyby vyšel záměr některých představitelů současné radnice Brno-střed umístit při přestavbě Moravského náměstí vzpomínku na Německý dům, který zanikl důsledkem válečných událostí, nikoliv vůlí jednotlivců, nebo politiků.  Dům, který se stal v době okupace  symbolem pošlapání státní suverenity Československa. Žádná pamětní deska  na tom nic nezmění. Právě tomu, aby společnost nebyla neustále rozdělována oživováním starých ran, měla sloužit Petice proti umístění vzpomínky na Německý dům. Petiční výbor byl pozván 1.12.2016 radním panem Doleželem, aby členům petičního výboru,  zástupci Svazu bojovníků za svobodu a zástupci Svazu českých občanů vyhnaných z pohraničí  bylo sděleno, že vybraný projekt na přestavbu Moravského náměstí nic takového neobsahuje. Co si však myslet o tom, že hned v následujících dnech např.3.12.2016 v Právu se  objevila opět zpráva o záměru desku nebo nějakou jinou připomínku na náměstí umístit? Podobné úvahy se objevují stále, např. v posledním čísle Metropolitanu. Můžeme  věřit slovům svých volených politických představitelů? Co nám k tomu napíšete, pane Doležele?     

 

PaedDr.Anna Štofanová, členka petičního výboru

12.1.2017  Určeno pro zveřejnění ve Zpravodaji MČ Brno-střed.

Kontakt: a.stofanova@seznam.cz