Dopis Právu 3.3.2017

 

Redakce Práva a administrativa Borgis, a.s.

K rukám šéfredaktora Zdeňka Porybného

Slezská 2127/13

121 50 Praha 2

V Praze dne 3.3.2017

 

Vážený pane šéfredaktore,

 

vzhledem k tomu, že v článku „Nové sudetské stanovy nakročily ke zklidnění“, který vyšel v Právu dne 20. ledna 2017 na str.7, uvádíte, že: „O změnu stanov se zasazoval čelný představitel SL Bernd Posselt, který to ovšem neměl jednoduché – úpravu prosadil až napodruhé.“ Váš článek i dalšími formulacemi sděluje čtenáři, že novelizace stanov SL je již hotovou záležitostí, že stanovy SL platí v novém znění.

 

Vzhledem k tomu, že to tak s největší pravděpodobností, hraničící s jistou, není, stále platí stanovy SL v původním, nikoliv novelizovaném znění,  jsem se na Vás obrátil již 22.1.2017 a následně i 1.2.2017, Na první dopis jsem dostal  odpověď, která předmětnými problémy se nezabývala, a na druhý dopis jste dosud neodpověděl.

 

Je přece samozřejmé, že když něco do novin píšete, musíte vycházet z ověřených faktů. Takže pro Vás by neměl být problém, uvést důkaz pro Vaše výše uvedené tvrzení.  A přesto nic nedokládáte, ač jsem Vás o to již žádal dvakrát. V čem je problém? Napsat, že novelizované stanovy rejstříkový soud již  registroval tehdy a tehdy?

 

Ovšem je téměř jisté, že to nemůžete napsat, poněvadž to není pravda. A pokud to není pravda a já jsem Vás na to upozornil, pak bystě snad měl mi tuto skutečnost sdělit, krátce omyl vysvětlit a slíbit, že provedete opravu uvedeného článku, aby jeho obsah odpovídal realitě. Jiná situace však by byla, a to nepředpokládám, že byste pravdu čtenářům Práva nechtěl z nějakých důvodů říci  a potom jsem, a to dovedu pochopit,  pro Vás  nežádoucí osobou a mé dopisy Vás jenom obtěžují.

 

Vzhledem k tomu, že Vám i mně jde, alespoň to předpokládám, jen o pravdu, nechci situaci vyhrocovat. Chci jen aby objektivní pravdě bylo učiněno zadost. Proto jsem  hledal v německém tisku články, které by dokazovaly, že Vaše předmětná sdělení jsou či naopak nejsou  pravdivá. Přikládám Vám dva články, a to „Změna soudce pro spor o změnu stanov“,  Sudetenpost, 9.2.2017, str. 5, „Spor jde do třetího roku“, Witikobrief, únor 2017. oba články Vám postupuji v němčině a oba dokládají, že stále platí stanovy SL v původním, nikoliv novelizovaném znění.

 

Velmi uvítám, když bez dalšího, uvedete opravu předmětného článku v Právu a o Vašem postupu v tomto směru mě budete informovat. Dovolím si současně upozornit, že mé dva předcházející dopisy obsahovaly i další dotazy. Předpokládám, že konečně mi i na ně odpovíte. Proto jsou součástí přílohy tohoto dopisu, pokud by se u Vás nějak zatoulaly a nemůžete je dohledat.

 

Děkuji za pochopení.

 

S pozdravem

Ing. Pavel Rejf, CSc.

 

 

 

 

Přílohy:

Dopis z 1.2.2017

„Spor jde do třetího roku“,  Witikobrief, únor 2017

„Změna soudce pro spor o změnu stanov“,  Sudetenpost, 9.2.2017, str. 5

Spor jde do třetího roku!

 

Spor o změnu stanov SL pokračuje již třetím rokem! Co se na první pohled zdálo jednoduché, se teď podobá neoddělitelné spleti překrývajících se a křížících se procesů:

 

1. Způsob samotného postupu změny stanov ( žalobce Gottstein ).

Zemský soud v Mnichově I. změnu stanov z roku 2015 dne 01/29/2016 označil za neplatnou. Při opakování v roce 2016 bylo rozhodnutí odloženo až po rozhodnutí procesů 3 a 4 (viz níže!). Stále platí staré stanovy!

 

2. Řízení se zveřejněním seznamu členů (žalobce Gottstein).

SL byl povinen 24/03/2016 předat seznam členů. Rozsudek je konečný a platný. SL hrozí pokuta nebo dokonce vězení.

 

3. Spor, zda Spolkové shromáždění (Bundesversammlung - BV) z 27/02/2016 bylo zákonné (žalobce Liepold, seniorprezident BV). Bohužel, objasnění plánované 2.2. na březen 2017 bylo přeloženo na 27/04/2017.

 

4. Protest proti vyloučení ze sdružení (žalobce Gottstein). Žaloba byla zamítnuta v prvním stupni zemským soudem 12.12.2016, bylo podáno odvolání. Viz též níže "zpráva o vítězství."

 

5. Žaloba, zda se může pan Posselt nazývat mluvčím národnostní skupiny (žalobce Högn) byla v první instanci zamítnuta. Viz též níže "zpráva o vítězství."

 

"Zpráva o vítězství" byla oznámena v novinách sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL).

Noviny SL byly velmi tiché, když SL utrpěl soudní porážky ve sporu o stanovy (viz výše body 1 a 2). Stejně jako byl nyní v kulisách vedlejších úspěchů v euforii, i když s trochu útržkovitým referováním (SdZ, 23.12.2016, s.1). Ale tady jsou některé doplňky:

 

Rozhodnutí o vyloučení Gottsteina ještě není konečné. Jedná se o několik nedostatků, které povzbudily žadatele pro podání odvolání. Jsou následující:

1. Neexistují žádné nedoplatky příspěvku, protože SL předložil potvrzení inkasa.

2. Pro přímé členy SL stanovy neurčují žádný vylučovací orgán. V případě, že to stanovy neurčují, musí podle § 32 zákona rozhodnout valná hromada.

3. Také zatím není jasné, zda vylučující arogantní rada byla zvolena legitimním Spolkovým shromáždění 27.2.2016. (Proto bylo řízení přerušeno, viz bod 3. výše).

 

Spor o termín "mluvčí národnostní skupiny" (viz výše bod. 5.) v novinové zprávě ze dne 27.01.2017 také vyžaduje doplnění. Tento rozsudek ještě není konečný a zpráva opomíjí skutečnost, že žalobce určuje v otázce titul, který platí pro národnostní skupinu, ta je větší, než SL, v jehož čele je pan Posselt.

Správné by v oznámeních novin bylo dát na vědomí, že pro projednávané problémy není v hlavní otázce (novele stanov) rozhodnuto a stále platí staré stanovy.

 

Proč ta kontroverze?

Groteskní v tomto sporu je, že vedení landsmanšaftu zpracovává členy!

V roce 2015, když to všechno začalo, vědělo vedení SL, že jejich změna je nepopulární.

Z tohoto důvodu to měl být jen projekt vrchnosti. Opozice požadovala účast členů v rozhodovacím procesu. Ale SL nemá opravdu, jak se nyní ukázalo, ani seznam členů! A ještě něco se ukázalo: SL je rovněž ve válečném stavu s zákony platící pro spolky. Zde pak byla schopna se přidat opozice, když psané právo potvrzovalo její názory, a dvakrát (úspěšně) žádala odvolání. Co se týče Spolkového shromáždění, směřujeme možná k situaci, jaká byla vytvořena v roce 2012 usnesením Spolkového Ústavního soudu. V té době bylo zjištěno, že všechny volby do Spolkového shromáždění od roku 1956 byly ve skutečnosti neplatné. Nicméně nikoho v Berlíně nenapadlo vyvozovat z toho závěry. Bylo by nešťastné, kdyby krajané nyní flirtovali s něčím podobným.

Tuto obavu také potvrdila slova nedávno zesnulého bývalého spolkového prezidenta Herzoga. Byl také zapojený, jako soudce Spolkového ústavního soudu, do verdiktu proti reparaci v bývalé NDR. Když se ukázalo, že nedošlo k sovětskému vetu reparace, řekl cynicky: "Pak se musíme snažit najít jiný důvod!"

To ostatně není justice, kterou si zaslouží sudetští Němci.

 

(FV), http://www.witikobund.de/wp-conte…/uploads/…/02/WBr.-171.pdf

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf

 

Změna soudce pro spor o novelu stanov

 

Vedením sudetoněmeckého landsmanšaftu v Mnichově připravená, a mezi členy sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) kontroverzní novela stanov (včetně vzdání se "znovunabytí vlasti"), zůstává prozatím ve vzduchu. Zatím to není právně rozhodnouto, zda Spolkové shromáždění SL z 27/28 února 2016 bylo vůbec usnášeníschopné, nebo zda tam byly vady svolání. V tomto sporu zemský soud München I naplánoval slyšení na 2. února. Toto datum bylo k překvapení žalobce odloženo na 27. dubna. Předložený důvod je: změna soudce. Toto oznámení vedlo ke spekulacím, zda nebylo odvolání dotyčného soudce v souvislosti s potvrzením rozhodnutí o neusnášeníschopnosti shromáždění? Byl stažen pro politický tlaku "shora"? Mimochodem - nejednoznačnost v této věci zvyšuje vnitřní napětí v SL. A vedení landsmanšaftu se musí poctivě zdržet tvrzení, že byly stanovy změněny.

 

Sudetenpost, 9.2.2017, str. 5

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf