CO  NOVÉHO  V HAAGU ?                                                                                                                                                  

                                                  (Leden – duben 2005)

 

V Haagu po třech týdnech pokračovala  toto úterý (11.1.2005) obhajoba Slobodana Miloševiče. Vystoupili tam dva Francouzi. Prvním z nich byla Eve Crepinová. Její kredit je působivý – pracovala s francouzskými silami UNPROFOR v polní nemocnici, dále s humanitárními organizacemi v Bosně, Krajině a Kosovu. Je také autorkou knihy Vraždění lidí.

Crepinová řekla, že v Srbské Krajině bylo před její likvidací mnoho muslimských uprchlíků. Krajinští Srbové tyto uprchlíky vítali. Neviděla žádný náznak diskriminace, nebo nenávisti k ne-Srbům v Krajině. … Svědčila,… že muslimští uprchlíci byli hlavně stoupenci Fikreta Abdiče, prchající před útiskem fundamentalisty Izetbegoviče, který na ně poslal 5. sbor armády Bosny a Hercegoviny.

Dále svědčila, že základem její práce byla pomoc srbským uprchlíkům, kteří byli vyhození z práce a vyhnáni z domovů chorvatským režimem. … Tudjman vzkřísil fašistické symboly a názvy používané režimem Ustašovců za II. světové války. …

Dalším svědkem byl Patrick Barriot. Dosáhl hodnosti plukovníka v armádě Francie a má také lékařský titul. Pracoval také jako humanitární pracovník. Je expertem na nekonvenční zbraně a terorismus. Pracoval pro francouzskou zpravodajskou službu a nyní pracuje v komisi, která byla vytvořena francouzskou vládou pro sledování teroristické hrozby ve Francii. Barriot napsal četné knihy a je oceňován francouzskou vládou. …

I přes pokusy obžaloby a soudců zablokovat svědectví, se Barriotovi podařilo svědčit o existenci teroristické sítě v Bosně a Kosovu. Podle jeho znalostí, jako člena  protiteroristické zvláštní jednotky francouzské vlády, operují na Balkáně četné teroristické skupiny. Jedná se například o alžírskou GIA, či skupiny napojené na afgánské extrémisty. Hlavní základny islámského terorismu jsou v centrální Bosně, severní Albánii a Kosovu. Podle svědka byl v říjnu 1998 přítomen v severní Albánii Usáma bin Ladin.

Barriot popsal financování a infrastrukturu těchto teroristických kupin. Jmenoval islamské charity a SDA (Izetbegovičova strana), jako klíčové logististické organizátory teroristické infrastruktury.  Jmenoval země, které se aktivně podílejí na sponzorování terorismu na Balkáně. Jedná se o Turecko, Irán, Saudskou Arábii, Pákistán a Sudán. Jako zdroje financí označil i organizovaný zločin.

Barriot dále pokračoval obviněním bývalého šéfa UNMIK v Kosovu Bernarda Kouchnera, že stranil albánským teroristům a jednal tak mimo mandát, který mu dal OSN. Svědek také ukázal prstem na jisté americké diplomaty. Teroristé v Kosovu dostávali podporu z více stran. Madeleine Albrightová  a Richard Holbrooke jim dávali diplomatickou podporu, prohlásil Barriot odvolávajíc se na informace, které má z kontaktů ve zpravodajských službách.

Svědek byl v r. 1998 v Kosovu jako lékař. Poznamenal, že Albánci nebyli týráni nebo vyhazování z práce, jak tvrdí obžaloba v obvinění. Dále řekl, že albánské vlajky a noviny byly všude a že bylo problém najít v Kosovu v té době nějaké srbské noviny.

Jako lékař v Kosovu ošetřoval lidi, které napadla UCK. Řekl, že obětmi UCK byli jak ne-Albánci, tak umírnění Albánci, kteří měli přátelské  vztahy s ne-albánskou populací.

Barriot nesouhlasil s charakteristikou Srbů podle del Ponteové, podle níž jsou to agresoři, a řekl soudu: „Srbové v Kosovu, Chorvatsku a Bosně nebyli agresory, ale ocitli se v situaci, kdy se museli bránit. Srbové jen reagovali na agresi a to je to, co se stalo v Chorvatsku v roce 1991 a ve Srebrenici 1995. …Svědek obhajoby… P. Barriot předložil soudcům v Haagu dokument Interpolu. Podle tohoto dokumentu byl v centrální Bosně v letech 1994,1995 a 1999 přítomen Mohammed Atta, který byl jedním ze sebevražedných atentátníků na WTC v září 2001. …

Tribunál se v této situaci pokusil přerušit důkazy týkající se terorismu. Soudci se ptali na jejich význam. Soudce Robinson se vyptával, co by se změnilo na povaze obvinění, jestliže by byla prokázána existence silné teroristické sítě v Bosně. Žalobce Nice vyjádřil znepokojení, že informace ohledně terorismu na Balkáně by byly propírány tiskem. … Řekl, že by to bylo atraktivní sousto pro novináře. Carla del Ponte řekla, že přítomnost islámské teroristické sítě v Bosně by nemohla změnit nic ohledně obvinění, týkajících se Miloševiče.

Myslím, že žalobce Nice byl nejblíže důvodu, kvůli kterému chce tribunál blokovat tyto důkazy. Tribunál nechce, aby se západní a především americká veřejnost dozvěděla, že tyto „ubohé oběti Srbů“ byly v posteli s al-Kaidou a stejnými teroristy, kteří 11. září zmasakrovali téměř 3000 Američanů.

Otázka významu je nesmysl. Jen naprostý ignorant by nemohl vidět důležitost. Obžaloba závisí na tvrzení, že Miloševič vedl obrovské spiknutí nebo zločinný kriminální podnik s cílem vytvořit etnicky čistý a větší srbský stát (Velké Srbsko). Obžaloba obviňuje, že srbské vedení provádělo spiknutí. …

Miloševič prohlašuje, že spiknutí, ze kterého ho viní obžaloba nikdy neexistovalo. Jeho tvrzení je toto: srbská strana se musela bránit radikálnímu islámskému režimu v Sarajevu. Tvrdí, že také kosovská UCK byla ve spojení s islámskými teroristy, takovými jako byl Muhammed Atta, Khaled Sheik Mohammed, Ayman Al.Zwahiri a Usma bin Ládin.

Důkazy existence islámského terorismu v Bosně ukazují, že zde byla hrozba srbské populaci.. Skutečnost, že hrozba existovala, dává důvěryhodnost Miloševičovu tvrzení, že Srbové jednali v sebeobraně a ne ve snaze uskutečnit nějaké spiknutí, jak je obviňuje obžaloba.

Barriotivo svědectví, týkající se muslimských uprchlíků z Biháčské kapsy, kteří našli útočiště, azyl,  v Republice Srbská Krajina v počtu více než 40.000, popírá tvrzení, že Srbové usilovali o etnickou čistotu. …

Během práce pro OSN a francouzskou tajnou službu měl Barriot příležitost mluvit v srpnu 1995 – měsíc po pádu Srebrenice s generálem Mladičem. … Miloševič se zeptal Barriota, co mu Mladič řekl o Srebrenici. Mladič řekl Bariotovi, že tam byly hlášeny popravy zastřelením (ne více než 100 lidí) provedené místními Srby, kteří poznali některé Muslimy, kteří se zúčastnili vražedných útoků na srbské vesnice kolem Srebrenice v předchozích letech. Mladič zdůraznil, že nevydával žádný rozkaz k uskutečnění poprav a jeho cílem bylo neutralizovat 28. pěchotní divizi armády Bosny a nikoliv ubližovat civilnímu obyvatelstvu, či měnit etnický obraz enklávy. Mladič řekl svědkovi, že armáda Republiky Srbské (VRS) zajala při srebrenické operaci 750 zajatců, propustila z nich 500 a držela ještě zbývajících 250. Mladič mu dále řekl, že v lesích okolo Srebrenice se pohybovalo 15.000 ozbrojených Muslimů (pravděpodobně se snažili prolomit linii VRS a dostat se do města Tuzla). Srbové ztratili v bojích přibližně 500 mužů a muslimské ztráty se odhadují na 1.550 až 1.800 mužů.

Soudci nechali svědka dokončit svědectví o tom, co mu řekl generál Mladič. … Během  jednání o Mladičovi navrhl soudce Robinson Milešovičovi, že by měl pozvat Mladiče jako svědka obhajoby. Po krátké odmlce Miloševič odpověděl: „No, jestli máte v plánu ho zatknout, tak to rozhodně neučiním.“ 

Již 22.11.2004 vystoupil před soudem v Haagu jeden ze svědků obhajoby. … Nikolaj Ryžkov byl v letech 1999 až 2003 předsedou ruské parlamentní komise pro Jugoslávii. V současné době je členem ruského senátu. Ryžkov přečetl usnesení ruské Dumy, které konstatuje, že „Útok NATO na Jugoslávii byl agresí, která podkopala mezinárodní právo a Chartu OSN. “Uvedl dále, že bombardování Jugoslávie v r. 1999 mělo jen velmi málo společného s ochranou kosovských Albánců. Ryžkov řekl, že při své návštěvě v zemi … viděl spoustu zničených civilních objektů. „Bylo to zastrašování jednoho národa, které nemělo nijak chránit kosovskou menšinu … uvedl, že ruská vláda měla informace o připravovaném útoku NATO na Jugoslávii už v říjnu 1998. Podle Ryžkova ruská vláda měla také informace o tom, že UCK je financovaná prodejem drog, které z 80% pocházely z Afgánistánu. Ryžkov dále svědčil, že 800 až 1000 žoldáků ze Středního východu bylo … v řadách kosovsko-albánské UCK, která měla velké množství zbraní z německých zdrojů. Ryžkov řekl, že civilní obyvatelstvo, bez ohledu na národnost, začalo prchat z Kosova kvůli bombardování. Prohlásil, že skutečná etnická čistka začala až po obsazení Kosova vojsky NATO v červnu 1999, které následovalo po bombardování. Ryžkov osobně navštívil Kosovo v srpnu 1999, kde byl svědkem jak Albánci zapalují domy ne-Albánců a pravoslavné kostely v orgiích etnického čištění Srbů a ne-Albánců.. Poznamenal, že míroví dozorčí OSN nečinili nic, aby tomuto řádění zamezili. Ryžkov na příkaz ruské vlády poskytnul Carle del Ponte informace o zločinech NATO i UCK … .

Ryžkov také hovořil o jugoslávské armádě, která měla přísné rozkazy dodržovat ochranu civilního obyvatelstva i zákaz plenění. … také dosvědčil, že armáda přísně trestala přestupky. Ryžkov také dosvědčil, že nikdy od Miloševiče nezaslechl … cokoliv o „Velkém Srbsku“.

Žalobce Nice se pokusil napadnout důvěryhodnost svědka. … Když Nice nemohl diskreditovat Ryžkova za jeho prohlášení, tak obrátil pozornost na jeho národnost. Nice poznamenal, že Ryžkov je Rus – Slovan a také Srbové jsou Slované. Podle logiky Niceho je zřejmě možné, aby národnost svědka mohla diskreditovat. Senátor Ryžkov byl očividně překvapen fanatickým a rasistickým způsobem žalobcova výslechu.

Vystupování žalobce Niceho je ostudné. Není to poprvé, kdy se Nice dopustil tohoto fanatismu. Když před časem vypovídal James Jastras, tak Nice projevoval podobné předsudky vůči řeckým pravoslavným křesťanům. Pustit takového rasistu a fanatika, jako je Nice proti Miloševičovi je podobné, jakoby nějakého černocha měl vyšetřovat člen Ku-Klux Klanu. Je opravdu nechutné, že OSN přehlíží takového ohavné řízení a dovolí mu ji zastupovat . …

                                                                 

AP 4.2.: Pantagon platí přes soukromou firmu asi 50 novinářů, jejichž články mají ovlivňovat veřejné mínění na Balkáně. … Na podnět mluvčího Pentagonu Larryho Di Rity začal hlavní vyšetřovatel amerického ministerstva obrany Joseph Schmitz vyšetřovat okolnosti, které se týkají novinářů, které armáda USA platí za články a komentáře, které mají na internetu ovlivňovat veřejné mínění na Balkáně. …

Americká stránka Pentagonu pro Balkán má název „Southeast Europen Time“ a podporuje ji americké velitelství v Evropě. První zmínka o tom, že Pentagon tuto stránku finančně podporuje se objevila na stanici CNN 3.2.2005. Stránka přitom již vznikla v roce 1999 během vzdušné války proti Jugoslávii.

Pro stránku pracuje na 50 novinářů, které americké velitelství v Německu platí prostřednictvím soukromé firmy Anteon Corp. …

Di Rita tvrdil, že novináři needitují zprávy převzaté z agentur, ale pouze mění titulek. Novináři prý jsou zaměstnáni hlavně v tiskových agenturách a do Southeast European Time pouze přispívají. Detaily o zaměstnavatelích prý nemohly být sděleny s ohledem na ochranu soukromí.

Opět důkaz, že lživý obraz o válce v Jugoslávii, který má zakrýt prachobyčejnou imperiální politiku na Balkáně, je pečlivě udržován finanční podporou kdekoho a kdečeho. Navíc tu vidíme znepokojující skutečnost, že v případě zmíněných novinářů se jedná zároveň o zaměstnance významných tiskových agentur.

 

8.2. pokračovala za poslušného mlčení hlavních medií v nizozemském Haagu Miloševičova obhajoba. Miloševič oslovil Mitara Balevice, bývalého úředníka SPS v kosovské Prištině, který sdělil soudu, že albánští teroristé se zaměřovali na ne-Albánce, Albánce loajální vůči státu a na Albánce, kteří žili ve smíšených svazcích. Dosvědčil, že albánští teroristé využívali zastavení palby (příměří) stanovené dohodou Miloševič-Hoolbroke. Balevic též potvrdil, že zastavení palby bylo závazné jen pro srbskou stranu, a že UCK pokračovala ve svých aktivitách, zatímco policie a armáda se vrátily do kasáren.

Balevic svědčil o krutostech, páchaných UCK. Svědčil o táboru UCK v obci Klecka, poblíž Prištiny. Řekl, že v roce 1998 tam UCK popravila více než 20 srbských civilistů, včetně žen a dětí. Dále řekl, že UCK používala k likvidaci těl pece, aby se zbavila ostatků – podobně jako nacisté. Dále svědčil o masakru civilistů v kavárně Panda ve městě Peč, kde UCK 14. prosince 1998 zaútočila granáty a zabila šest mladých Srbů. Pokud jde o jde o jugoslávské a srbské síly, tak Balevic dosvědčil, že „chránily albánskou i srbskou populaci bez rozdílu“. Balevic nikdy neviděl nikoho z bezpečnostních složek zacházet s Albánci zle. Dokonce potvrdil, že pomoc původně určená srbským uprchlíkům z Bosny a Chorvatska byla předávána albánským uprchlíkům z Kosova.

Mitar Balevic, kterému je dnes 76 let, je nyní sám uprchlíkem. Na konci června 1999, po příchodu KFOR, byl vyhnán ze svého domova a všechen jeho majetek byl vypleněn nebo zničen. To už bylo podruhé, co byl Balevic vyhnán z Kosova. V r. 1941 byl Balevic s rodinou vyhnán z Kosova kosovsko-albánskou jednotkou SS. Miloševič se zeptal, jaká okupace byla horší. Okupace NATO nebo nacisty? Balevič odpověděl, že albánský terorismus je intenzivnější pod okupací NATO.

Poté začal svědka vyslýchat žalobce Nice, který začal výslech tím, že se neúspěšně pokusil svědka označit za protialbánského rasistu. … Pan Nice pokračoval v tvrzeních, že Miloševičova návštěva na Kosově poli v r. 1987 a jeho další řeč v r. 1989 měly provokovat srbský nacionalismus. Jenomže vše, co Nice prohlašoval bylo k ničemu po tom, co Miloševič přehrál kompletní záznamy obou vystoupení na videokazetách. … každý, kdo pásky sledoval, mohl vidět, že Miloševič žádný nacionalismus nevyprovokoval.

 

Srbský prezident Tadič při své nedávné návštěvě v Kosovu prohlásil: „Kosovo je součástí Srbska a Černé Hory nejen podle našeho, ale také podle mezinárodního práva. Nezávislost Kosova je pro mne nepřijatelná a nikdy ji neschválím“. …Při návštěvě v Orahovci upozornil, že postavení Srbů, žijících pod neustálou hrozbou většinových Albánců neodpovídá evropským hodnotám. " Když nemůžete jít na hřbitov, je to porušování evropských hodnot. Když se nemůžete vzdálit od domu na vzdálenost 500metrů, je to porušování evropských hodnot.“ Kosovští Srbové jsou dnes tak v nejhorší situaci ze všech evropských národů. 

 

V Haagu posledních týdnech neustále pokračuje Miloševičova obhajoba. Svědci vypovídají jeden po druhém o skutečnostech, které vyvracejí tvrzení obžaloby a dále mění proces v čím dál tím větší a horší frašku. Ale tohle vše je díky mlčení médií  (včetně ČTK) pečlivě skryto před veřejností a nehrozí tedy, že by někdo mohl začít podivoval, co se to tam v Haagu vlastně odehrává. Na populaci se valí záplava balastních informací a to podstatné zůstává skryto. Díky médiím tak v budoucnosti opět nebude problém rozpoutat kdekoliv na světě další vyhnané války a agrese, při kterých bude trpět spousta lidí.

Ale vraťme se do Haagu. Dne 14. února 2005  svědčil v Haagu profesionální diplomat Vladislav Jovanovič, který má za sebou více než 40tiletou zkušenost v diplomatickém sboru Jugoslávie. V letech 1991 a 1992 byl ministrem zahraničí. Svědek byl účastníkem mírové konference o Jugoslávii, která se konala v Haagu  roce 1991. Jovanovič povrdil, že Německo , Rakousko a Vatikán silně podporovaly secesionoistické  vlády ve Slovinsku a Chorvatsku, a že zaručily republikám ještě před ukončením jednání konference o Jugoslávii jejich uznánání a samostatnost.Podle Jovanovice předčasné uznáná těchto republik sabotovalo mírový proces, protože když už měly , co chtěly (Slovinsko  Chorvatsko), proč by dále zůstávaly u jednacího stolu. Vyjednavač lord Carrington, který měl podíl na rozpadu Jugoslávie, uznal, že předčasné uznání bylo chybou.

 Jovanovič svědčil, že některé akce německé diplomacie dávaly Chorvatsku důvod  k zesilování další války. Aby ukázal destruktivní roli Německa , tak Janovic připomněl, že Genscher požádal o uznání nezávislosti Chorvatska 23. července 1991, dva dny před tím než Chorvatsko deklarovalo  samostatnost.

Jovanovič svědčil o chorvatských porušeních zastavení palby.

Jovanovičovo svědectví ukázalo nesmyslnost obvinění proti Mileševičovi. Svědek poukázal na skutečnost, že Srbsko nebylo účastníkem konfliktu ve Slovinsku, Chorvatsku nebo Bosně a že Miloševič, který byl pouze prezidentem Srbska (a nikoliv Jugoslávie), neměl kontrolu nad nikým v těchto válkách. Jovanovič dále svědčil, že Miloševič podpořil všechny mírové plány (Vance, Vance-Owen, Owen-Stoltenberg, akční plán EU i dohodu v Daytonu a Bosně.

Skutečnost, že Slobodan Miloševič a srbská vláda podpořili všechny zmíněné plány, vylučuje možnost „velkého Srbska“ a totálně vyvrací tezi obžaloby, že Miloševič chtěl vytvořit „velké Srbsko“.

Jovanovič připomněl, že Federativní republika Jugoslávie neměla žádné územní nároky v žádné z bývalých jugoslávských republik. Jugoslávie to prohlásila, když přijala novou ústavu v roce 1992.

Svědek také vzpomenul na to, jak Vance-Owenův plán podpořil za bosenské Srby Radovan Karadžič. Jovanovič byl tenkrát vyslán s dopisem od Miloševiče, Cosiče a Bulatoviče bosensko-srbskému parlamentu před Karadžičovou cestou do Atén. Dopis nutil  bosensko-srbský parlament přistoupit na plán Vance-Owen. Karadžič také vyzýval parlament k podpoře plánu, předtím než odjížděl do Atén s Miloševičem plán podepsat.

Bohužel, Biljana Plavšičová plán nepodporovala a obvinila ty, kteří ho podporovali, ze zrady. Podařilo se jí nakonec přesvědčit bosensko-srbský parlament, aby ho zamítnul. Samozřejmě, že se později ukázalo, kdo je skutečným zrádcem.

Hlavními body Jovaničova svědectví bylo, že Srbsko nebylo účastníkem konfliktu ve Slovinsku, Chorvatsku a Bosně. Dále také to, že Srbsko a Miloševič osobně podpořili každou mírovou iniciativu a že všechny tyto mírové iniciativy vylučovaly možnost „velkého Srbska“.

Hlavním pilířem celého obvinění proti Miloševičovi je existence „společného zločinného plánu“. Obžaloba ho viní, že vedl masivní spiknutí, které mělo za cíl vznik  „velkého Srbska“. Proto podle konceptu „společného zločinného podniku“ všechny údajné zločiny nějak souvisí s výše uvedeným spiknutím. Jestliže je tedy teorie spiknutí obsažená v obvinění špatná, pokud nebyl žádný záměr vytvořit „velké Srbsko“, potom se celá obžaloba zhroutí. Všechna obvinění spočívají na existenci spiknutí.

Obranná strategie Miloševiče je jasná. Miloševič zničí teorii obžaloby o spiknutí. Všechno, co Miloševič činí, směřuje k vyvrácení názoru, že spiknutí nebo „společný zločinný podnik“ vůbec existoval. Je to velmi jednoduché, pokud nebylo žádné spiknutí, pak Miloševič a celé srbské vedení jsou nevinni. Zdá se, že soudci zatím nejsou schopni, nebo ochotni pochopit tuto jednoduchou Miloševičovu zbraň. Soudce Bonomy řekl: „…je jedno, kdo válku začal“ a soudci Robinsonovi zase připadaly zbytečné Miloševičovy otázky na Jovanoviče ohledně vyjasnění událostí a skutečností, že Chorvatsko a Slovinsko svým nelegálním odtržením a útoky na JLA (armáda Jugoslávie) odstartovalo válečný konflikt.

Takže je to jedno, ale ve skutečnosti je to právě věc, která jedno není! Pokud Srbové nezahájili tuto válku, jestliže války začaly kvůli agresi druhé strany, potom je teze  o masivním srbském spiknutí vážně zpochybněna. Konečně, 15. února 2005 Miloševič pokládal Jovaničovi otázky týkající se války v Bosně a Hercegovině. Podle obžaloby se jednalo o „mezinárodní ozbrojený konflikt“a „částečnou okupaci“. Podle dlouholetého diplomata Jovanoviče, šlo v Bosně jednoznačně o občanskou válku a ne o mezinárodní ozbrojený konflikt.

Svědek také dosvědčil, že Bělehrad neměl v Bosně žádné vojáky po odvolání Jugoslávské lidové armády v roce 1992. K potvrzení toho četl Miloševič zprávu generálního tajemníka OSN z 30.5. 1992. Podle této zprávy JLA stáhla všechny své vojáky, kteří nebyli obyvateli Bosny a Hercegoviny. Zpráva také uváděla, že JLA byla dokonce napadána bosenskými Muslimy, když se pokoušela ustoupit. Zpráva generálního tajemníka OSN dále uváděla, že vojáci, kteří bydleli v Bosně, a kteří také v Bosně logicky zůstali, nebyli pod kontrolou Bělehradu, ale byli pod velením generála Mladiče. Zpráva OSN také poznamenávala, že Chorvatsko, na rozdíl od Srbska, bylo v Bosně vojensky přítomno. Zpráva tak zpochybňuje tvrzení Záhřebu, že neřídil příslušníky ozbrojených sil, kteří šli do Bosny.

Jovanovič řekl, že se předpokládalo, že zpráva bude diskutována Radou bezpečnosti OSN ještě před uvalením sankcí na Jugoslávii. Bohužel zpráva byla zdržena a přečtena až následující den po uložení sankcí. Soud už dříve slyšel důkaz, že zpráva generálního tajemníka OSN byla zadržována  rakouským diplomatem Peterem Hohonfellnerem, který byl v té době předsedajícím Rady. Zprávu generálního tajemníka obdržel Rakušan včas, ale úmyslně nerozdal ji zasedajícím až do doby , kdy uvalili sankce na Jugoslávii. Jovanovič popsal Rakousko jako klíčového spojence  chorvatských a slovinských secesionistů.Zřejmý závěr je, že Rakousko prostřednictvím pana Hohenfellnera odepřelo Radě bepečnosti OSN zásadní informaci, aby chránilo Chorvatsko a zvýšilo tlak na to, co zbylo z Jugoslávie.

Pro své výhodné postavení v diplomatickém sboru Jugoslávie byl Jovanovič  také schopný svědčit o americké politice vůči Jugoslávii. Jovanovič uvedl, že když se americký diplomat Warren Zimmerman stal v zemi velvyslancem, tak sdělil federálním a republikovým činitelům, že jejich země už není ve strategickém zájmu Spojených států. Jovanovič také citoval dalšího  amerického diplomata Jamese Bakera, jak říká, že jednostranný odchod Slovinska a Chorvatska by způsobil spoušť, která by v Jugoslávii vyvolala válku. Svědek charakterizoval americkou politiku vůči Jugoslávii v r. 1991 jako pokryteckou. Na jedné straně totiž USA tvrdily, že neuznají republiky, které vystoupí z Jugoslávie jednostranně. Na druhou stranu USA ovšem tvrdily, že Jugoslávie nemůže použít armáda, aby tomuto jednostrannému vystoupení, které bylo v rozporu s jugoslávskou ústavou, předešla.  Zpráva CIA, kterou měli Američané k dispozici, „předvídala“ krvavý rozpad Jugoslávie. Spojené státy blokovaly hospodářskou spolupráci s Jugoslávii, ale zároveň pěstovaly ekonomickou spolupráci  přímo s jednotlivými republikami. Nakonec USA vymazaly Jugoslávii ze seznamu nejprotěžovanějších národů. USA v podstatě podporovaly jugoslávskou rétoriku, ale zároveň uskutečňovaly politiku, která ji podkopávala.

Protože byl Jovanovič blízkým spolupracovníkem Miloševiče, mohl i svědčit i o jeho postojích k válečným zločinům a etnickým čistkám. Svědčil, že Miloševič vydal prohlášení odsuzující kriminální činy spáchané všemi třemi stranami v Bosně. Jovanovič svědčil o skutečnosti, že 50.000 až 70.000 bosensko-muslimských uprchlíků našlo bezpečné útočiště v Srbsku během bosenské války. Srbsko podle diplomata poskytlo útočiště celkem 700.000 až 800.000 uprchlíkům. Většina uprchlíků byli Srbové, ale podle Jovanoviče byli mezi uprchlíky i Chorvaté a Muslimové. Bylo s nimi nakládáno stejně jako s etnickými Srby. Jovanovič zdůraznil skutečnost, že Srbsko a Miloševič osobně podpořil Cutlierův plán v Bosně. Plán, který byl podepsán všemi třemi stranami před vypuknutím války, volal po rozdělení Bosny na tři autonomní kantony. Bohužel, bosenský Muslim Alija Izetbegovič hlasoval pro válku a stáhl svůj podpis pod tímto dokumentem (na podnět amerického diplomata Zimmermana, pozn. mess).

Skutečnost, že Srbové podepsali Cutlierův plán ukazuje, že nebyl zájem tvořit velké Srbsko. Pokud by plán na velké Srbsko existoval, Srbsko by nemohlo Cutlierův plán podepsat, protože Bosna se podle něho stávala nezávislým státem. Kromě svědectví o četných mírových iniciativách Miloševiče Jovanovič svědčil i o prohlášeních, které učinili ostatní vůdci v bývalé Jugoslávii.

Jovanovič vzpomenul na projev chorvatského prezidenta Tudjmana v Záhřebu 24. května 1992, kde řekl: „…válka by nebyla, kdyby ji Chorvatsko nechtělo, ale usoudili jsme, že válkou můžeme dosáhnout nezávislosti Chorvatska. To je důvod, proč jsme vedli politická jednání a zároveň jsme připravovali vojenské jednotky. . Pokud bychom to nedělali, nikdy bychom nedosáhli svého cíle.  To znamená, že válka mohla být odmítnuta pouze, pokud bychom se vzdali našeho cíle a tím byla pouze nezávislost našeho státu.“

Jovanovič také vzpomínal na Izetbegovičův projev v bosenském parlamentu 7. února 1991 (před začátkem války), když říkal: „Obětoval bych mír pro vládnutí v Bosně a Hercegovině … ale neobětoval bych ho pro svrchovanost.“ Skutečnost, že Izetbegovič oznámil záměry jít do války, ještě předtím než válka vypukla, ukazuje, kdo nese odpovědnost za válku. Podobně Tudjman otevřeně připustil, že Chorvatsko vyjednávalo se zlými úmysly, protože chtělo válku. To nám ukazuje, kdo nese za válku odpovědnost. Nesmyslnost obvinění Srbska z této války je očividná. 

Diplomat Jovanovič ukončil své svědectví 23.2.2005, kdy byl vyslýchán Miloševičem i žalobcem Nicem. Během křížového výslechu diplomat prohlásil, že „UCK byla pěchotou NATO“. Dále Miloševič ukázal soudu novinový rozhovor s nynějším „premiérem“ Kosova Ramushem Haradinajem (v současnosti je ve vazbě  haagského tribunálu-pozn. red.), kde bývalý velitel UCK říká: „UCK a NATO je jedna armáda.“

Žalobce Nice během křížového výslechu obvinil Srby  z politiky etnických čistek. Na toto obvinění Miloševič reagoval ukázáním rozkazů Radovana Karadžiče ze srpna 1992, kde nařizoval úzkostlivou ochranu civilních obyvatel a žádal vojáky bosensko-srbské armády o dodržování Ženevských konvencí. Žalobce Nice vyslýchal svědka ohledně Srebrenice. Nevěřil mu, že nevěděl, co se tam dělo v červenci 1995. Aby dokázal, že svědek nemohl o Srebrenici tenkrát nic vědět, tak Miloševič předložil dokumenty OSN vydané v červenci 1995, kde se uvádělo, že nebylo zjištěno žádné špatné zacházení  s kýmkoliv ze Srebrenice. Také ukázal další dokument generálního tajemníka OSN ze srpna 1995, který volal po zjištění, co se stalo u Srebrenice. Tribunál ale nedovolil pokračovat Miloševičovi ve výslechu svědka a vypnul mu mikrofon. Miloševičovy námitky nebyly nic platné. Soud mu jednoduše neumožnil dokončit výslech důležitého svědka. Miloševič odmítl nápad použít neveřejné svědecké sdělení. V jeho zájmu je dělat vše veřejně. Na rozdíl od obžaloby, která používá utajené svědky, neveřejná přelíčení a tajná písemná svědectví, je Miloševičova obhajoba průhledná a otevřená. Miloševič totiž na rozdíl od obžaloby nemá absolutně co skrývat a důvěryhodnost jeho svědků je také nesrovnatelná se svědky obžaloby.

Při obhajobě nebyl použit ani jeden utajený svědek, došlo jen ke dvěma neveřejným zasedáním, která trvala si jen pět minut a šlo zde o Albánce, kteří museli být chráněni před UCK.

Dalším svědkem byl univerzitní profesor a lékař dr. V. Andric, který se narodil a vyrostl v Kosovu. Andric pracoval ve zdravotním výboru pro Kosovo a vyvrátil tvrzení obžaloby, že srbské úřady v letech 1990 a 1991 propustily masy albánských lékařských pracovníků. Doložil zde počty zaměstnanců podle národností v příslušných letech a také v r. 1998, které tvrzení popřely. Andric podal zajímavé svědectví ohledně údajné „otravy plynem“ tisíců albánských teenagerů v roce 1990. Toho roku v březnu se podle novinových reportáží do nemocnic v Kosovu dostavilo něco mezi 4.000 až 7.000 dospívajících Albánců. Ti si stěžovali na „tajemnou nemoc“. Podle Andrice byly nemocnice nuceny propustit díky této záplavě i část vážně nemocných pacientů.  Svědek dosvědčil, že toxikologické testy neodhalily v krvi, ani moči žádné stopy otravného plnu. Dr. Andric, který je ošetřoval, svědčil, že nemoc se stávala náhle hrozivější, když byly v blízkosti televizní kamery. Andric prohlásil, že Albánci se procházeli po celé nemocnici, ale když se objevili zástupci médií, tak byli najednou znovu zasaženi nemocí a rychle se vraceli zpět na lůžka. Dr. Andric byl přesvědčen, že Albánci podváděli. Své přesvědčení o podvodu založil na skutečnosti, že ani jeden ze srbských studentů do nemocnice nepřišel, i když navštěvovali stejné školy ve stejnou dobu. Zasaženi měli být pouze Albánci. Dr. Andric není jediný, kdo věří, že Albánci podváděli. Jugoslávská vláda provedla vyšetření události. Vládní komise se skládala z lékařů ze Záhřebu (Chorvatsko) a Ljublaně (Slovinsko). Pověření lékaři určili, že se nejednalo o žádný otravný plyn, ale že všichni pubescenti předstírali nemoc z politických účelů. Andric předal soudcům seznam albánských doktorů, kteří také věřili, že nemoc byla fingovaná. Tento seznam ale nebyl veřejný, protože albánským doktorům by hrozila msta UCK.

Andric byl očitým svědkem i dalšího albánského podvodu, který se stal v říjnu 1998. Tehdy bylo dopraveno přibližně 25.000 Albánců na nádvoří mešity blízko Vucitrnu. Zde se dožadovali, aby se na ně podíval tehdejší komisař OSN pro uprchlíky paní Sadako Ogata. Zástupci Albánců jí sdělili, že jsou oběti divoké kampaně srbského útlaku. Několik minut poté, co paní Ogato a mezinárodní média opustila scénu, učinil tak i dav Albánců. Poté, co jí řekli svůj příběh, se prostě odebrali domů.

Dále dr. Andric svědčil o albánském lékaři, který pracoval ve státní nemocnici a odmítl přes nátlak UCK pracovat pro organizaci „Doktoři bez hranic“. Proto byl později UCK zavražděn.

Když začal útok NATO, tak se dr. Andric nacházel v kosovské metropoli Prištině. Řekl, že všichni, ne jen Albánci, prchali před bombardováním. Andric byl vybrán vládou, aby dohlížel na distribuci humanitární pomoci populaci Kosova během bombardování. Andric měl také za úkol obyvatele přesvědčovat aby zůstali v domovech  a neprchali. Většina ignorovala jeho rady a prchala  z Kosova. Jedna nešťastná skupina albánských uprchlíků z Djakovice uposlechla jeho radu a zamířila do svých domovů. Aby jim pomohl v návratu , šel dr. Andric zajistit autobusy, které by je odvezly zpět domů. Jenomže zatím co byl pryč, NATO zaútočilo na tento vracející se zástup urchlíků a množství jich zabilo.

Svědek dále vypověděl, že nikdy neviděl jugoslávskou armádu, či policii týrat albánskou populaci. Miloševič následně promítnul u soudu videokazetu s rozhovory s albánskými uprchlíky, kteří opouštěli Kosovo. Urchlíci říkali, že utíkají před bombardováním NATO a před boji mezi jugoslávskou armádou a UCK. Videokazety, které Miloševič pouštěl, byla v albánštině a datovány začátkem dubna 1999. Uprchlíci na nich říkají, že je nikdo netýral. Dr. Andrič dále řekl, že NATO bombardovalo pravidelně civilní cíle včetně nemocnic, kostelů, hřbitovů, uprchlických center a soukromých domů. Bomba NATO dokonce zabila i Andricovu matku, právě když byla doma.

Dne 25.2.2005 pokračoval dr. Andric ve své svědectví. Probíral útok NATO na zástup albánských uprchlíků, kteří se rozhodli vrátit zpět do svých domovů. 14. května 1999 byl zástup převážně albánských uprchlíků bombardován silami NATO. Zahynulo přes 80 lidí, včetně žen a dětí. Podobně jako v případě Djakovice, i tito lidé se rozhodli vrátit do své vesnice Suva Reka. Miloševič pustil hroznou videokazetu, která ukázala výsledek tohoto útoku NATO. Údy byly odděleny od těl a palba byla tak intenzivní, že zmrzačené a znetvořené mrtvoly lidí byly spálené a černé. Dr. Andric, který byl na místě krátce po útoku, řekl, že jedinými vozidly v zasaženém konvoji byly zemědělské traktory. Proto označil jako nemožné výmluvy, že by si piloti mohli tyto lidi splést s jugoslávskou armádou. Soud shlédl další množství videokazet, kde bylo jasně patrné, že srbská vláda pomáhala albánským uprchlíkům  distribucí jídla, léků i jiné humanitární pomoci. Na kazetách byly také četné rozhovory s albánskými uprchlíky, kteří uváděli, že prchají kvůli bombardování NATO a bojům mezi UCK a jugoslávskou armádou. Žádný neříkal nic o tom, že by je státní moc vyhnala z domovů. Na kazetách mluvili i srbští uprchlíci z Kosova, kteří uváděli stejné důvody, proč odcházejí, jako Albánci. Miloševič poukázal na statistiky UNHCR, ze kterých je patrné, že během času agrese NATO uteklo na 100.000 Srbů. Pokud se teď počítá celkový počet jednotlivých populací, tak uprchlo vyšší procento Srbů než Albánců. Podle svědectví dr. Andrice KFOR nehnul ani prstem, aby chránil ne-albánskou populaci. Stovky tisíc ne-Albánců, které utekly z Kosova během okupace NATO, jsou toho důkazem. Podle svědka se způsob života zbylých ne-Albánců z Kosova podobá životu v koncentračním táboře. Lidé nemají žádnou volnost pohybu.

… 1.3. 2005 S. Miloševič povolal ke své obhajobě dva makedonské svědky, aby svědčili o zdravotním stavu albánských uprchlíků, kteří přišli do Makedonie během kosovské války, Prvním ze svědků byl šéf makedonské záchranné služby dr. Aleksovski, který v době bombardování nejméně třikrát denně navštěvoval uprchlické tábory. Jako ředitel záchranné služby měl za úkol zajistit, aby všichni uprchlíci měli přístup k řádnému lékařskému ošetření a také aby byl lékařský personál potřebně vybaven. Dr. Aleksovski byl nejvyšší osobou zodpovědnou za zdravotní péči 350.000 uprchlíků.  Lékařské týmy měly veškerou léčbu uprchlíků zdokumentovanou a dr. Aleksovski přinesl tyto dokumenty sebou do Haagu. Záznamy ukázaly, že jen 14 uprchlíků bylo ve vážném zdravotním stavu, který vyžadoval hospitalizaci. … Pouze jedna osoba vyžadovala ošetření střelného zranění. Dr. Aleksovski sdělil, že zranění bylo staršího data. Navíc zraněný muž byl ozbrojen a choval se k lékařskému personálu velmi drze a sprostě.

Albánští uprchlíci řekli světu, že je Srbové mlátili obušky, byli pažbami, mlátili je, znásilňovali jejich ženy, stříleli po nich, kradli jim peníze, dokumenty a dělali jim všechny možné věci, které si lze jen představit. …Podobná obvinění také obsahuje obžaloba proti Miloševičovi.

Jestliže byli albánští uprchlíci skutečně vystaveni takto hroznému zacházení, pak by jistě požadovali lékařské ošetření. Měli by také polámané kosti, modřiny, odřeniny a řadu dalších ranění způsobených bitím nebo znásilňováním. Jenomže dr. Aleksovski … neviděl ani osobně, ani v chorobopisech nějakou známku toho, že by úraz a zranění odpovídaly obviněním ze špatného fyzického zacházení.

Dr. Aleksovski dosvědčil, že uprchlíci měli u sebe peníze i osobní doklady. Jejich věci tedy nebyly ukradeny Srby, ani nikým jiným. Svědek dále sdělil, že uprchlíci měli peníze na cigarety a že v táborech byly dokonce připraveny stánky, kde se prodávaly časopisy, cigarety, občerstvení atd.

Dr. Aleksovski svědčil, že uprchlíci měli řádný oděv a nevypadali, nebo se nechovali, jako normální uprchlíci. Podle jeho svědectví například odmítali jíst chléb, který byl upečen ve Skopje. Jedli pouze chléb upečený v Tetovu (město, kde žijí převážně Albánci). Zatímco normální uprchlíci jsou vděční za každé jídlo, které zdarma dostanou, Albánci byli hrubí k lékařskému personálu. …Někteří ozbrojení uprchlíci dokonce nejméně jednou na makedonsko-kosovských hranicích stříleli na lékařský personál. Chování albánských uprchlíků bylo tak násilné a nesnášenlivé, že uprchlické tábory musely být rozděleny podle národností. Podle svědka Albánci napadli Rómy a ti potom museli být kvůli tomu odděleni v jiných táborech, aby byli uchránění před násilím Albánců. Rómové jsou uprchlíky dodnes. Stále se nemohou do Kosova vrátit kvůli strachu, co jim Albánci provedou. Jejich domy již Albánci většinou spálili, či obsadili.

Pokud jde o znásilnění, dr. Aleksovski sdělil, že žádné ženy nevyhledaly ošetření kvůli znásilnění. Naopak, v jednom případě byla jedna pracovnice humanitární organizace Izraele znásilněna bandou albánských uprchlíků. V jiném případě byla jedna Albánka znásilněna albánským mužem. Dr. Aleksovski a jeho personál měli možnost hovořit s tisíci albánských uprchlíků. Zpočátku Albánci říkali, že prchají před bombami NATO, ale později, během dvou týdnů války, začali povídat, že je vyhnali Srbové.

Po tom, co Miloševič ukončil výslech svědka, začal ho vyslýchat žalobce Nice. Žalobcův výslech svědka nepoškodil. Naopak ukázal nové a zajímavé informace. Během křížového výslechu žalobcem Nicem svědek řekl, že viděl západní novináře, jak dramatizovali záběry albánských uprchlíků; v jednom případě dali novináři zcela zdravému muži berle a dělali fotky, aby to vypadalo, že je zraněný.

Když si žalobce Nice uvědomil, že se výslech svědka nevyvíjí dobře, tak se snažil svědka urážet. Nice četl zprávy západních nevládních organizací, které obviňovaly Makedonce z týrání uprchlíků a odmítání zdravotní péče. Dr. Aleksovski řekl, že obvinění obsažená ve zprávách nebyla pravdivá a že představují urážku státu Makedonie a makedonských zdravotnických pracovníků, kteří poskytovali péči uprchlíkům.

Dalším svědkem byl řidič Goran Stojkovič, který pracoval pro makedonskou lékařskou službu v uprchlických táborech. Potvrdil svědectví dr. Aleksovskiho. Svědčil, že Albánci nevykazovali žádné známky bití a že změnili příběh, proč uprchli z Kosova. … Svědek potvrdil, že Albánci museli být odděleni od Rómů, protože jednou téměř zlynčovali jednoho z nich. Stojovič byl dále přímým svědkem aktivit západních novinářů – konkrétně CNN. Svědčil, že tým CNN cvičil uprchlíky, jak mají jednat před kamerou. Na vlastní oči viděl, jak muž se dvěma dětmi překračuje hranici a CNN ho vrátila a donutila ho hranici znovu překročit před kamerou, do které plakaly jeho děti. Stojkovič byl také svědkem toho, jak skupina uprchlíků strčila dítě do bláta a CNN tým potom to dítě filmoval, když brečelo a bylo pokryto bahnem. … Svědek  řekl, že CNN byla nejhorším médiem , které nejvíce podporovalo zinscenované scény pro televizní záběry.

Svědek dále potvrdil, svědectví dr. Aleksovskiho, když řekl, že uprchlíci byli velmi nevděční a odmítali jíst jídlo připravené v Skopje a dožadovali se jídla z Tetova. … Stojkovič, který se pohyboval v táborech každý den, svědčil, že uprchlíci měli dost peněz a nebyli okradeni Srby. Kupovali si cigarety a část uprchlíků si mohla dovolit tábory opustit a ubytovat se v hotelu. Uprchlíci měli běžně u sebe mobily, walkmany a dobré oblečení.

Dalším svědkem, který popsal podivnou a manipulativní práci medií v táborech, byl 2.3.2005 makedonský zdravotní laborant Mirko Babic. Svědek byl v táborech neustále přítomen, každý den během bombardování NATO. Poskytoval přímo lékařské ošetření albánským uprchlíkům. Jako očitý svědek neviděl Babic ani jednoho Albánce zbitého, či postřeleného srbskými silami. Podle jeho svědectví léčili makedonští zdravotníci většinou běžné choroby jako onemocnění dýchacích cest, nachlazení, bolesti v krku, bronchitidy apod. Žádný Albánec neměl příznaky fyzického týrání. Podle Babice uprchlíci nejdříve říkali, že prchají před bombardováním, ale později změnili svůj příběh. Vykládali, že je vyhnali Srbové a také, že je týrali. Svědek dále řekl, že jeden postarší Albánec mu dokonce sdělil, že ho z Kosova vyhnala UCK.

Stejně jako předchozí makedonští svědci i Babic se rozpovídal o praktikách novinářů v táborech. Babic viděl skupinu uprchlíků, jak krade nosítka z lékařských zásob. Potom viděl, jak skupina na nosítka položila jednoho muže a západní zpravodajové ho filmovali ležícího na nosítkách. Po tom, co novináři přestali filmovat, tak usmívající se muž vyskočil a všichni lidé, kteří byli zapojeni do výroby této malé inscenace, si řekli good by.

Babic dále svědčil o falešném exodu uprchlíků přes kopec, jaký natočila CNN. Byla shromážděna velká skupina uprchlíků  a CNN filmovala, jak přecházejí přes bahnitý kopec. Skupina se skládala ze starších lidí a také z malých dětí. Tým CNN oddělil menší děti od rodičů a spároval je se starými lidmi, které děti neznaly. Výsledkem byl křik a pláč dětí. CNN šla tak daleko, že instruovala staré lidi, aby vytáhli kapesníky a hráli, že pláčou také. Svědek označil CNN a BBC za nejvíce odpovědné za podobné zinscenované reportáže. Potvrdil také nutnost oddělit v táborech Albánce od jiných etnik, protože byli agresivní.

Žalobce Nice se pokusil během křížového výslechu označit Makedonce za rasisty, kteří Albánce nenávidějí a týrají je. Svědek ale hájil svou zem s poukazem na fakt, že Makedonie přijala všechny tyto uprchlíky, i když si to nemohla finančně dovolit. Nice přehrával zprávu CNN, podle které zemřelo v jednom dni osm Albánců kvůli nedostatečné lékařské péči. Při výslechu Miloševičem Babič potvrdil, že za celou dobu zemřel v táborech jen jeden mladík a nebylo to následkem nedostatečné lékařské péče. CNN lhala, když hlásila, že osm uprchlíků zemřelo za jeden den.

Dalším svědkem, který vystoupil dne 2.3.2005 při Miloševičově obhajobě byl Němec Dietmar Hartwig. Tento svědek byl od listopadu 1998 do 19. března 1999 šéfem Kosovské pozorovací mise Evropské unie. Mise se musela v březnu 1999 evakuovat, protože jí hrozilo bombardování NATO. Hartwig je důstojníkem německé armády a nedávno se vrátil z mise v afghánském Kábulu. … Svědek byl také v pravidelném kontaktu s Ibrahimem Rugovou a s dalšími kosovsko-albánskými činiteli, včetně UCK a jejího vedení. Dále byl také v kontaktu se srbskými a jugoslávskými úředníky, mezinárodními i místními novináři, stejně jako s různými nevládními organizacemi. Na základě své vysoké funkce sestavoval svědek  denní, týdenní a měsíční hlášení pro Evropskou unii o místní situaci v Kosovu. Své hlášení sestavoval podle hlášení svých podřízených pozorovatelů z terénu, stejně tak využíval své vlastní kontakty a osobní zážitky. Když byla mise EU evakuována, tak se svědek vrátil do Německa. Zde byl šokován, když viděl jakým způsobem informují západní média o situaci v Kosovu. V Haagu řekl, že tam byl obrovský rozpor mezi realitou na místě a mediálním zpravodajstvím. Už když byl v Kosovu, měl příležitost sledovat, jak média a západní nevládní organizace nesprávně informují. Osobně se vypravil na stadion v Prištině, když slyšel zprávy médií, podle kterých se tam měl nacházet srbský koncentrační tábor pro Albánce. Před soudem dosvědčil, že nenašel jediný důkaz o existenci tohoto tábora

Při jiné příležitosti byli Srbové obviněni z masakru Albánců v Srbici a pohřbení jejich těl v masových hrobech. Svědek se vypravil na místo a zjistil, že bylo skutečně zabito 40 Albánců, ale ne Srby. Očitý svědek mi řekl, že jedni Albánci zabili jiné kvůli krevní mstě. Hartwig svědčil, že UCK provokovala přestřelky a že jugoslávská armáda a policie jen reagovaly na provokace. Jeho názor byl, že srbská odezva byla vždy disciplinovaná. Svědek vyjádřil nespokojenost nad skutečností, že zprávy, které posílal evropským vládám o situaci v Kosovu, nebyly promítnuty do oficiálních publikací těchto vlád. Dále řekl, že když nastoupil jako šéf mise EUMM, tak mu kolegové na místě říkali, že tam je pokračující rozpor mezi zprávami, které z Kosova posílají svým vládám, a mezi tím, co vlády říkají svým občanům. Podle informací, které měl Hartwig jako šéf mise EU v Kosovu k dispozici, bylo více Albánců zabito jinými Albánci, než srbskými silami. V Haagu také řekl, že rozhodně nebyl žádný důvod, aby NATO zasahovalo v Kosovu proti Srbům. Řekl, že popisy srbských krutostí, které vyprávěli Albánci, byly úmyslné (spiklenecké) a sloužily účelu poskytnout NATO důvod k napadení Jugoslávie. Dále řekl, že média démonizovala Srby za účelem sloužit potřebám politiků, kteří horlili napadnout Jugoslávii. Obvinil média, že selhala při úkolu dodržet politickou zodpovědnost, a že posloužila jako sluha politikům. Obvinil je ze špatného zpravodajství o Kosovu. Média hlásila každou hroznou věc, kterou Albánci řekli o Srbech, aniž by se na cokoliv ptala, či ověřovala, protože chtěla dát NATO záminku k útoku.

Za celou dobu Hartwigova pobytu v Kosovu, až do evakuace kvůli bombardování nikdy neviděl, nikdy nedostal žádnou zprávu o tom, že srbské bezpečnostní síly vyháněly Albánce z domovů. Šéf mise svědčil, že Srbové chtěli nalézt mírové řešení, které by bylo spravedlivé pro všechny, Zatímco Albánci chtěli monoetnické Kosovo, kde by dominovali Albánci a které by se spojilo s Albánii. Svědek říkal, že Albánci mluvili o západní Makedonii jako o „makedonské části Albánie“ a o jižní části Černé Hory mluvili  jako o „černohorské části Albánie. Jeden albánský vůdce mu řekl, že chtějí Kosovo „ne se Srby“ a „ne pod Srby“. Jinými slovy: záměr Albánců byl zbavit se Srbů a odtrhnout se od Srbska.

Hartwig popsal UCK jako ilegální armádu, jejíž aktivity byly namířeny proti míru a proti mírovým jednáním. Svědčil, že UCK provokovala srážky. Dále jasně řekl, že jugoslávská armáda a policie nikdy neprovokovaly nějaké boje. … Hartwig nikdy neviděl a nikdy nedostal zprávu o tom, že by Srbové útočili v Kosovu na civilisty. Říkal, že byly některé případy, kdy se civilisté dostali do křížové palby mezi policii a UCK, ale že to byla vždy UCK, která začala střet, obvykle napadením policie. … Mediálně známější mise KVM přišla na scénu později. Byla založena OBSE. Vedl ji Američan William Walker. Ten už se postaral, aby z Kosova přicházely pouze ty „správné“ zprávy. …

Hartwig svědčil, že jediný, kdo omezoval pohyb po Kosovu byla UCK. Podle svědka UCK postavila na některých silnicích zátarasy a nenechala pozorovatele EU projet. Svědek dokonce řekl, že pozorovatelé se několikrát ocitli pod palbou, která přicházela z oblasti obsazených albánskou UCK. Ta přijala nezákonné a nedemokratické prostředky k dosažení svých cílů. … Při křížovém výslechu žalobcem svědek řekl, že je vojensky nemožné bojovat proti partyzánským nepřátelům jako UCK a nezpůsobit při tom žádné civilní oběti. Hartwig řekl, že UCK vydávala své oběti za oběti srbského útlaku. Uvedl k tomu i konkrétní příklad, který se stal v Mitrovici v lednu 1999. UCK tam spustila palbu na policii a zranila množství policistů. Pachatelé utekli do domu. Policie dům obklíčila a vyzvala členy UCK v domě, aby se vzdali. UCK odpověděla střelbou a pokusem o únik z domu. Policie odpověděla také střelbou a dva členy UCK zabila. Albánci rozzuření střelbou potom tyto dva členy UCK vylíčili jako nevinné oběti srbských represí. … Svědčil, že UCK byla agresivní a používala násilí k vynucení loajality albánského civilního obyvatelstva. Uvedl příklad, kdy jeden albánský lékař z města Pec slavil narozeniny, když přišla UCK, rozbila oslavu a požadovala materiální podporu od lidí na oslavě. Když ji nedostali, začali střílet lidi.

Hartwig se krátce vyjádřil k Račaku, když byl na něj dotazován Miloševičem. Mimo jiné uvedl, že incident politicky prospěl UCK a že byl katalyzátorem politické změny. Když se na věc dívá s odstupem, tak dokonce vidí, že incident byl pro UCK nutností. V čase před Račakem totiž měli Srbové sympatie. Dále řekl, že byl informován o tom, že Albánci připravili tuto scénu masakru a že srbské úřady událost řádně vyšetřovaly.

Dalším svědkem obhajoby byl 15.3.2005 generál Radomir Gojkovic, který byl dříve šéfem právního ředitelství na jugoslávském ministerstvu obrany. Významná část jeho svědectví byla z období, kdy byl ve funkci vojenského prokurátora armády Jugoslávie v Sarajevu. U soudu vypověděl, že JNA na začátku roku 1992 ztratila 26 mužů, aniž by vypálila jediný výstřel. Řekl, že JNA byla napadena muslimskými polovojenskými jednotkami a nestřílela na svoji obranu. Generál svědčil na základě vlastní zkušenosti, kdy byl sám ostřelován v Sarajevu. Jeho svědectví mělo také obhajobu podpořit v jejím tvrzení, že ostřelování připisované VRS a JNA bylo více pravděpodobně prováděno muslimskými jednotkami.

Gojkovic svědčil, že Muslimové způsobovali krutosti svým lidem a potom obviňovali JNA. Svědek líčil konkrétní případ, kdy muslimské síly, umístěné v Mojmilu, ostřelovaly civilní stavby v Sarajevu, a  pak z palby obvinily armádu.Svědek byl v té době v kasárnách Viktor,  granáty létaly přesně nad jejich základnou.

Generál Gojkovic podrobně líčil informaci, kterou dostal od očitého svědka, a která se týkala události známé jako „masakr ve fronte na chleby“. Došlo k ní na ulici Miskina v květnu 1992 a výsledkem bylo 16 mrtvých.

Vojenský policista , který zemřel v roce 1994, řekl, že viděl televizní kamery připravené na ulici Vase Miskina už před explozí To je záhadně (děsivě) podobné tomu, , co vypověděl již dříve generál o dalším sarajevském masakru: masakru v Markale. Generál McKenzie prohlásil, že i tehdy bylo na místo přivedeni novináři v předstihu.

Policista Lizdek, který se vrátil na místo po explozi, řekl Gojkovicovi, že tam nebyl kráter zanechaný explozí. Řekl, že den po explozi viděl lidi vytloukající díru do země za účelem simulace kráteru vzniklého dopadem střely z minometu. …

Muslimské síly úmyslně ostřelovaly civilní cíle v Sarajenu, aby mohly obvinit Srby z krutosti a stylizovat se do role obětí.

Miloševičiva obhajoba pokračuje a média i nadále mlčí. Podrobnosti jsou nežádoucí. Tohle poslušné mlčení je zřejmě již také součástí přípravy veřejnosti na rozsudek. No, uvidíme.

Skutečnost, že jugoslávská vláda vyšetřovala své vlastní vojáky a policii ukazuje, že nebyl žádný plán, spiknutí, nebo zločinecký podnik, který by směřoval k etnickému čištění etnických Albánců.

Pokračování Gojkovicova svědectví se bude týkat hlavně vojenských žalob. Tyto důkazy jsou pro obžalobu velice nepříjemné, protože nedokázala doložit žádné psané, nebo ústně provedené rozkazy vydané Miloševičem nebo vedení VJ či MUP, které by ukazovaly na zločinnou politiku. Důkazy, že vláda vyšetřovala válečné zločiny vyvrací myšlenku nevyslovené politiky válečných zločinů.  

22. srpna 1992 uveřejnil londýnský deník „Independent“ úryvky z tajné zprávy OSN, která byla předána veliteli jednotek OSN generálu Nambiarovi. Zpráva říká, že tutu bombu možná odpálily muslimské síly loajální Izetbegovičovi. „Věříme, že to byla řízená detonace pravděpodobně v nádobě – plechovka, konev“, řekl potom důstojník OSN. „Kráter, jaký tam teď je, se nutně nepodobá, nebo alespoň nemá ani trochu takovou velikost, jak jsme předpokládali, že najdeme po dopadu minometného na granátu na dlážděný povrch.“

Svědectví, že „masakr ve frontě na chleba“ byl připraven, je velmi důležité, protože zběry civilistů rozmetaných explozí, když stáli na frontu na chleba, šokovaly mezinárodní veřejnost a přidaly na tlaku k provední vojenské intervence Západu proti Srbům.

Miskina byla využita Muslimy k přerušení Evropskou unii zprostředkovaných rozhovorů o státní uspořádání Bosny a Hercegoviny, pod záminkou, že nemají o čem mluvit se Srby, kteří údajně páchají takové masakry.

Žalobce Nice usilovně namítal, že svědectví ohledně masakru bylo svědectvím z druhé ruky (co se povídá). Tato námitka ale postrádá smysl, protože jsou i další svědectví, která potvrdila pravdivost jeho slov. Žalobce Nice se sám při obhajobě sám spoléhal na povídačky nejhoršího druhu. Když svědek Lazarevič svědčil při obžalobě a řekl, že slyšel několik opilých vojáků JNA mluvit v baru o „velkém Srbsku“, tak to pan Nice radostně přijal jako důkaz o spiknutí o „velkém Srbsku“.

Bývalý vojenský prokurátor Gojovic svědčil, že proti členům VJ, kteří se dopustili během kosovského konfliktu v roce 1999 zločinů, byla vznesena obvinění. Jeho svědectví vyvrátilo obvinění, že jugoslávská vláda nedokázala předejít a trestat válečné zločiny v Kosovu. Svědectví generále Gojkovice je potvrzením svědectví svědka obžaloby Markoviče, který 26. července 2002 dosvědčil, že stovky členů srbské policie a armády byly vyšetřovány jugoslávským justičním systémem, protože spáchaly zločiny v Kosovu. Oba svědci Markovič i Gojovic svědčili, že rozkazy vydané armádním činitelům výslovně volaly po trestu každého, kdo poruší zákony nebo válečné zvyklosti. Rozkazy nařídili přísně dodržování Ženevských konvencí a ochranu civilního obyvatelstva.

Generál Gojkovic ukončil 22.3.2005 své svědectví při Miloševičově obhajobě. Žalobce Nice při křížovém výslechu obvinil armádní justici, že nevyšetřoval události z února 1999, známé jako „masakr v Račaku“. Gojkovic musel dlouhou dobu Nicemu vysvětlovat, že armáda Račak nevyšetřovala, protože v blízkosti Račaku tehdy nebyla přítomna. Armádní justice vyšetřuje pouze záležitosti spojené nějak s armádou. Gojkovic trpělivě vysvětlil žalobci, že Račak měl povinnost vyšetřovat okresní soud v Prištině. Nice nepopíral, že množství vojáků bylo vyšetřováno, ale pokračoval v obviňování srbské justice z nedbalosti vyšetřovat tyto zločiny po konci války. Gojkovic vysvětloval Nicemu, že některé případy nemohly být prošetřeny, protože UNMIK (správa Kosova) odmítla spolupracovat se srbskou justicí a vojenská dohoda ani neopravňuje srbskou policii či armádu vstoupit na území Kosova a provádět zde nějaké šetření. Nice se posmíval představě, že UNMIK brání vyšetřování a vyzval Gojkovice, aby uvedl konkrétní příklad nefungování spolupráce. Svědek snadno vyhověl jeho výzvě a uvedl příklad, že UNMIK odmítl srbské justici zprostředkovat, aby albánská žena svědčila proti vojákovi JV, který byl obviněn z jejího znásilnění.

Když svědka opět vyslýchal Miloševič, tak přišla řeč na další věc, kdy UNMIK zlomyslně zablokoval práci srbských soudů tím, že zabránila minulý rok Maďarsku ve vydání kosovsko-albánského zločince, bývalého člena UCK Agima Ceku do Srbska. Ceku tenkrát cestoval dokonce z  České republiky, ale až maďarští celníci měli dostatek odvahy ho zadržet. Stejně byla ale nakonec za pomoci  UNMIK  propuštěn  a vrátil se do Kosova, kde je zapleten do mnoha kriminálních aktivit.

Generál Gojkovic svědčil, že UNMIK totálně selhává ve svých povinnostech neustále. Opomenutí spolupracovat se srbskými úřady je ještě to nejmenší. Pod správou UNMIK bylo z Kosova etnicky vyčištěno na 300.000 ne-Albánců. Svědek připomněl řádění albánských davů v březnu 2004, kdy před očima 40.000 vojáků KFOR zničily témě 200 středověkých kostelů v Kosovu, vypálily desítky srbských domů a zavraždily množství ne-Albánců. Soudci, kteří zoufale se snažili udržet důkazy proti UNMIK mimo soudní spis, předstírali, že nerozumí závažnosti důkazů o UNMIK a zakázali Miloševičovi pokračovat ve výslechu o tomto tématu. Závažnost je zřejmá. Žalobce Nice se posmíval svědkovi i obviněnému, že je lhář, když svědčil, že UNMIK nespolupracuje se srbskou justicí. Tento důkaz se přímo dotýká důvěryhodnosti UNMIK a její nechuti uskutečňovat rezoluci RB OSN 1244, k čemuž má mandát.

Během křížového výslechu žalobce Nice prohlašoval, že bylo za zločiny stíháno nedostatečné množství vojáků. Přes tento názor ale zůstává faktem, že generál Gojkovic dodal soudu dokumentaci, která ukazuje, že do 15. května 1999 bylo justicí odsouzeno více než 2000 vojáků VJ za zločiny v Kosovu.. Přes bombardování NATO a útoky teroristické UCK, pokračovala armádní justice v plnění svých povinností. Gojkovic říkal, že všechna obvinění byla prověřena, důkazy prozkoumány a zločiny odhaleny. Nebyly zde žádné výjimky.

Nice se během výslechu ptal na to jak armádní justice vyšetřovala obvinění z etnických čistek. Ke smůle pro žalobce, zpravodaj CNN to maličko dramatizoval. Kamera snímala třepotající se jugoslávskou vlajku na hraničním přechodu a zpravodaj to komentoval: „Vyhnáni srbským nacionalismem tito albánští uprchlíci“ a tak dál. Samozřejmě, že armádní justice neplýtvala časem, aby vyšetřovala tato fiktivní obvinění CNN. Bylo by to stejné, jako kdyby se očekávalo, že Pentagon začne vyšetřovat na základě každé reportáže TV Al-Jazeera, která obviní Američany z krutosti.

V dalším výslechu se ptal ještě Gojkovice i Miloševič na úryvek ze CNN. Svědek prohlásil, že zpravodaj jednal směšně, jako kdyby mluvil nějaký sportovní komentátor. Dále řekl, že označení jugoslávské vlajky na hraničním přechodu za „symbol srbského nacionalismu“ dokazuje, že příběh byl primitivní propagandou. Dodal také, že je zvykem všech států vyvěšovat svou vlajku na svých celnicích.

Dalším svědkem Miloševičovy obhajoby v Haagu byla ctihodná soudkyně Danica Marenkovicová, etnická Mekedonka, která byla do funkce vybrána kosovským shromážděním už v roce 1984. Pracovala na okresním soudě v Prištině. Byla vyšetřující soudkyní, která měla vyšetřit údajný masakr, ke kterému mělo dojít 15. ledna 1999. Své svědectví začala soudkyně odpověďmi na otázky ohledně postavení albánských a jiných ne-srbských soudců v Kosovu. Obžaloba totiž obviňuje, že soudci byli propouštěni kvůli své národnosti. Soudkyně Marenkovicová vysvětlovala, že tvrzení obsažená v obvinění jsou nepravdivá. Svědkyně řekla, že žádní soudci nebyli propuštěni a že by to bylo nelegální. Jediná možnost, jak může soudce ukončit vykonávání své funkce, je např. skutečnost, že spáchá zločin, skončí nebo odejde do penze. Soudkyně svědčila, že nikdo v soudnictví nebyl diskriminován kvůli své osobě nebo národnosti. Poukázala dokonce na fakt, že v inkriminované době, uvedené v obvinění, seděli albánští soudci na srbském nejvyšším soudu a na ústavním soudu.

Soudkyně Marenkovicová svědčila, že UCK byla právně klasifikována jako teroristická organizace, která vznikla již na začátku roku 1992. Dále řekla, že srbské úřady nepodnikly proti UCK žádnou rozsáhlejší akci až do března 1998, kdy zabily Adema Jasariho. Svědkyně řekla, že Jasari byl obviněn z vraždy a když se jej policie pokusila zatknout, tak Jasari a jeho spojenci spustili na policii palbu. Policie palbu opětovala a zabila Jasariho a část jeho mužů.

Soudkyně popisovala operace UCK. Řekla, že UCK uskutečňovala přepady ze zálohy a pirátské útoky proti policistům, civilistům; stejně tak proti uprchlíkům z Bosny a Chorvatska, kteří byli ubytováni v táborech na území Kosova. 15. ledna 1999 kolem 9. hod. ranní dostala soudkyně Marenkovicová zprávu, že se policie časně ráno střetla s UCK v obci Račak. Vzala sebou odborníka na ohledávání míst zločinů – etnického Turka, aby s ním provedla vyšetření události. Miloševič v soudní síni pustil videokazetu policejní akce. Na pásce bylo vidět, jak policie ráno 15. ledna vstoupila do Račaku. Na záběrech bylo jasně vidět oranžové dodávky (vozy) OBSE, jak sledují policejní akci z okolních kopců. Ze záběrů bylo jasné, že policie byla pod palbou. Bylo by naprosto nemožné obklíčit vesničany a odvést je do rokle bez toho, aniž by to jasně neviděli pozorovatelé OBSE a novináři.

Marenkovicová poprvé přišla do Račaku přibližně ve 14 hod. 15. ledna. Neviděla zde žádné důkazy ostřelování z děl. Žádný z domů nebyl poškozen ani minometnou palbou. To je velmi důležité, protože v obvinění proti Miloševičovi je uvedeno, že jugoslávská armáda ostřelovala Račak. Svědkyně řekla, že nebyl žádný důkaz o přítomnosti armády kdekoliv u Račaku. Když její tým začal hledat lidi, kteří mohli být zabiti v bojích, tak se dostali pod palbu z automatických zbraní a museli opustit vesnici. Když se tým pokoušel na místo proniknout následující den (16.1.1999), tak byli opět vyhnáni střelbou Soudkyně svědčila, že její tým byl zahnán střelbou ve stejnou dobu, kdy Američan William Wolker v rokli prohlašoval, že zde došlo k masakru. Marenkovicová řekla, že Wolkerovo chování bylo nepatřičné. Kosovská pozorovací mise měla v Kosovu sledovat práci policie a armády , nikoliv vyšetřovat zločiny a činit závěry.. Svědkyně se opět snažila se svým týmem dostat se do Račaku 17. ledna, ale opět byli zahnáni střelbou. V soudní síni byla přehrána videokazeta s nahrávkou tohoto incidentu. Video zachytilo soudkyni a její kolegy, jak se schovávají za autem před střelbou z automatických zbraní. Dále svědčila, že generál Drewien- kiewicz, britský generál, který měl na starosti plánování pro OBSE a KVM, se pokoušel jí zabránit ve vyšetřování v Račaku. Generál jí 18. ledna řekl, že si sebou nemůže vzít do Račaku členy svého vyšetřovacího týmu. Také jí říkal, že si sebou nemůže vzít policisty, protože vesničané (které prohlásil za neozbrojené) by začali na vyšetřovatele střílet, pokud by byla policie přítomna. V jedné chvíli jí dokonce britský generál hrozil, že soudkyni nahlásí tribunálu v Haagu, pokud se bude pokoušet se svým týmem vyšetřovat. I přes agresivitu britského generála šla soudkyně do Račaku a byla schopna 18. ledna uskutečnit vyšetřování.

Když přišla do Račaku, nalezla tam příkopy (zákopy) a bunkry, které postavila UCK. Tyto bunkry a zákopy byla ihned přehrány z videokazety přímo v soudní síni. Bylo jasné, že zákopy byly používány. … Její vyšetřovatelé také ve vesnici nalezli zbraně a dokumenty UCK. Byly tam UCK uniformy, velké množství zbraní, rozpisy služeb (stráží). Vše toto bylo zapsáno a natočeno na video. Tato videokazeta byla také dne 23.3.2005 u soudu v Haagu přehrána. Nakonec soudkyně svědčila, že nalezených 40 těl bylo přepraveno do ústavu soudního lékařství v Prištině. Vysvětlila v Haagu také složení týmu, který měl provádět pitvy. Byli to nejlepší experti ze Srbska, Běloruska a byl povolán i tým z Finska, který se připojil později. Svědkyně řekla, že soudní vyšetřování ukázalo, že oběti byly zabity střelbou z velké vzdálenosti. Lidé, kteří byli zabiti, byli jasně členy UCK. Byli oblečeni tak, aby mohli pobývat delší období venku, nosili vojenskou obuv, měli střelný prach na rukou. Věci už nemohly být  jasnější.

Clinton a řada dalších západních politiků jasně lhali, když obvinili srbskou policii z masakrování civilistů v Račaku. Jedinou věcí, kterou mohla policie dělat, bylo opětovat střelbu na lidi, kteří na ně stříleli. Marenkovicová tak uvedla na pravou míru Walkerovo prohlášení, že byl spáchán masakr, což bylo obvinění, pro něž Walker neměl žádné důkazy. Nebyla tam žádná krev, ani pozůstatky, které by signalizovaly, že nastal masakr.

Soudkyně Marenkovicová svědčila o skutečném masakru, který spáchala UCK v roce 1998 u vesnice Klečka, kde množství srbských a albánských civilistů, část z nich byli i děti 9 až 13 let, bylo znásilněno, zabito a roztrháno. Videokazetu, která obsahovala záběry týkající se tohoto masakru, nedovolil tribunál přehrát.

Obžaloba proti Miloševičovi také viní srbskou policii z popravy albánských vězňů ve vězení. Marenkovičová vyšetřovala smrt těchto vězňů, protože to patřilo k jejím povinnostem vyšetřujícího soudce na okresním soudu v Prištině. K soudu přišla se všemi potřebnými soudními zprávami a výpověďmi očitých svědků, ze kterých jasně vyplývalo, že vězně zabilo bombardování NATO a nikoliv srbská policie. Očití svědci viděli, jak bylo vězení bombardováno válečnými letadly NATO a soudní výzkum obětí ukázal, že vězně usmrtily detonace bomb a nikoliv poprava střelnými zbraněmi, jak prohlašuje obvinění.

 

Žalobce Nice selhal při vyslýchání soudkyně Marenkovicové a ta rozbila jeho křížový výslech

6.4.2005 pokračovala obhajoba Miloševiče svědectvím soudkyně Marenkovičové, které se týkalo Račaku. … V předchozím svědectví soudkyně Marenkovicová předložila řadu důkazů, ze kterých bylo jasné, že u Račaku nešlo o nějakou popravu nevinných civilistů, ale o střet mezi UCK a srbskou policii.

Důkazy byly tak jasné a přesvědčivé, že nešly zpochybnit a tak žalobce Nice zaměřil křížový výslech jiným směrem.

Žalobce Nice svůj křížový výslech vedl na základě jednoho článku Nataši Kandic (novinářka a aktivistka organizace placené Wahingtonem), který napsala pro webovou stránku rádia B92. Paní Kandic, kterou Nice nazval „uvědomělou Srbkou“ v článku prohlašuje bez uvedení jakéhokoliv zdroje, že soudkyně Marenkovicová měla nařídit nějakým policistům, aby zabili albánskou rodinu.

Tohle obvinění bylo příliš mnoho už i pro tribunál, a soudce Robinson pokáral pana Niceho pro uvedení tak závažného obvinění na tak chatrném základě.

Řekl žalobci, aby poskytl nějaký důkaz, který by podpořil tak extrémní obvinění. Ale žalobce Nice nemohl poskytnout nic kromě nepodloženého tvrzení paní Kandic, a tak toto téma opustil říkajíc, že byl „pouze starostlivý o pověst svědkyně“.

A přestože se už jednou spálil, tak Nice pokračoval ve chvále Nataši Kandic a říkal, že „publikovala to, k čemuž jiní neměli odvahu“. Žalobce dále pokračoval v četbě ze zmíněného článku, kde Kandicová tvrdí, že soudkyně Marenkovicová kryla důkazy spojené se zabitím albánského politika jménem Fehmi Agani.

Soudkyně Marenkovicová označila poznámky Nataši Kandicové za absurdní. Potom vytáhla dokumentaci, týkající se případu vraždy politika Fehmiho Aganiho. Záznamy ukazují, že Agani byl zabit UCK a nikoliv policií, jak prohlašovala Kandicová. Agani byl vedoucím strany LDK, která byla provázána s FARK (kosovsko-albánskou polovojenskou skupinou soupeřící s UCK).

Žalobce Nice byl ohromen a zděšen, že soudkyně Marenkovicová měla záznamy po ruce. Zmateně se tázal, jak je možné, že Marenkovicová věděla, že se bude ve výslechu spoléhat na články Nataši Kandicové. Jakoby bylo jeho úkolem demonstrovat, že ztratil rozum, se Nice ptal svědkyně, zda nedostala tajné informace z vnitřku OTP.

Nice pokračoval v dotazování na osobní život svědkyně, její rodinu a zvláště na jejího manžela, zda se účastnil demonstrací kosovských Srbů během osmdesátých let. Když nakonec obrátil žalobce pozornost k Račaku, tak se na mnoho soudních důkazů nezeptal. Místo toho kritizoval, že soudkyně nepřinesla prohlášení svědků. To se ukázalo jako slabá stránka výslechu obžaloby, protože soudkyně Marenkovicová neměla mandát vzít sebou tyto svědecké výpovědi, jestliže jí o to žalobce nepožádal. Za druhé: videokazety a další důkazy byly soudu předvedeny. Jacíkoliv lidé by mohli něco říkat, ale to nic nemění, protože existují fyzické důkazy včetně videokazet, které jasně ukazují, co se na místě stalo a dělo.

Jedinou část důkazu, kterou se Nice pokoušel vyvrátit, byl postřeh soudkyně Marenkovicové, že všichni mrtví nosili stejné vojenské řemeny.  Žalobce Nice předvedl snímky mrtvých těl, které prohlásil za „oběti“ z Račaku. Nice pozoroval, že na snímcích mají mrtví různé druhy opasků.

Soudkyně Marenkovicová poukázala na skutečnost, že na snímcích, které u soudu Nice předváděl, bylo na stromech listí. Toto nemohla být těla z Račaku, protože události se tam staly 15. ledna – za tuhé zimy, a na stromech tam nikde žádné listí nebylo.

Potom soudkyně úplně otočila situaci, když se žalobce Niceho zeptala, kde vzal ty snímky a on nevěděl.

Nice měl téměř dva týdny na to, aby si připravil přes Velikonoce svůj křížový výslech, který byl ale nakonec pozoruhodně neúčinný.

Žalobce Nice se překvapivě ani nepokoušel napadnout svědectví, že albánští soudci zůstali ve svém zaměstnání. Obvinění uvádí, že albánští soudci byli masově propouštěni ze zaměstnání na začátku 90tých let. Svědectví soudkyně Marenkovičové ale toto obvinění popřelo a pan Nice se ani nepokusil ji napadnout.

Nice naopak opět plýtval časem, když citoval hysterické nesmysly Nataši Kandic a kladl svědkyni irelevantní otázky ohledně jejího manžela.

Žalobce Nice totálně selhal a nebyl schopen napadnout svědectví soudkyně Marenkvicové ohledně Račaku, dále neokázal poškodit důvěryhodnost svědkyně a dokonce  se ani neotěžoval napadnouti další aspekty jejího svědectví, které přímo popírají obvinění proti Miloševičovi.

 

Redakčně kráceno, použity zejména internetové materiály.

Přeložil: J. Messin              redakce: J. Skalský                                        připravil: Svekos

 

 

Pokus o atentát na Rugovu

Kosovský prezident Ibrahim Rugova už po několikáté unikl pokusu o zabití. Naposledy to bylo 15.3. 2005, kdy jeho autokolonu zasáhla exploze z nastražené nálože při průjezdu kosovskou metropolí.

Předchozí útok se odehrál loni v březnu, kdy někdo hodil na jeho dům granát z projíždějícího auta.

Rugova po posledním útoku řekl: „Bohužel, stále jsou lidé, kteří se snaží destabilizovat Kosovo“.

O minulém útoku se v tisku objevují zmínky s dovětkem, že pachatel nebyl dosud vypátrán. Nic víc. Kdo by v tisku čekal zmínku o tom, že po umírněném Rugovovi šla už vícekrát teroristická UCK, čekal by marně. …

Za nejnovějším incidentem mohou podle analytiků stát albánští radikálové, kteří nesouhlasí s Rugovou politickou autonomii a prosazují spojení Kosova s Albánií. V této souvislosti bývají jmenovány extrémistické kruhy Kosovské osvobozenecké armády (UCK) často napojené na muslimské bojovníky ze zahraničí.

                                                                                                                                   J. Messin

http://www.ksl.wz.cz/

Krestanskosocialni.hnuti@seznam.cz

http://sweb.cz./messin/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s OR KČP v Praze 10 jako svou 141. publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Praha, květen 2005.