Celoukrajinská  „Mladá garda“  pokračuje ve své činnosti

21.4. 2017      Ve čtvrtek 20.dubna hostila Moskva kongres celoukrajinské veřejné organizace „Mladá garda“.

 

Kongres, který se časově shoduje se 75. výročím vzniku stejnojmenné sovětské ilegální anti-fašistické organizace Komsomolu, působící v Krasnodonu během Druhé světové války, se poprvé konal v Rusku.

Delegáti kongresu diskutovali řadu aspektů souvisejících s bojem proti šíření radikalismu a nacionalismu, s popularizací myšlenek mladých Krasnodonců, návratu díla „Mladá garda“ V. Fadějeva do školní výuky, jakož i konkrétní návrhy na šíření idejí „Mladé gardy“ na Ukrajině. Mezi výsledky kongresu je výzva Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy (PACE) k nepřípustnosti perzekucí na Ukrajině z politických důvodů. Rovněž bylo přijato usnesení, které upozorňuje na potřebu „strukturování „Mladé gardy“ podle oblastí, na potřebu spojení různých zdravých sil s řadami organizace ke společnému boji proti okupačnímu režimu na Ukrajině.“

 

Během svého projevu řekl předseda „Mladé gardy“ Arsen Klinčajev, že je třeba uvolnit z ukrajinských vězení lidi, „sdílející ruské vlastenecké ideje.“ Podle některých odhadů je ve vazbě až 10 tisíc lidí.

 

„V současné době je hlavním úkolem osvobodit děti, které jsou v současné době ve vězení. To musí prosazovat nejen Luganská a Doněcká lidová republika. Jedná se o ty, kteří jsou vězněni v Poltavě, Nikolajevu, Oděse, Chersonu, Sumě. Počet těchto lidí, kteří sdílejí naši ideologii, odhadujeme asi na 10 tisíc,“- řekl Klinčajev.

Ve svém projevu zdůraznil, že je důležité poskytnout veškerou možnou podporu vlasteneckým silám na Ukrajině. Jinak jsem si jist, řekl Arsen Klinčajev, že uprchlíci z Ukrajiny nebudou mít kam se vrátit. Souhlas s tímto hlediskem vyjádřil Igor Druz, z čele delegace oblasti Kyjeva. „Souhlasím s uvedenými cíli a úkoly Kongresu o prosazení propuštění vězňů. Musím říci jako představitel Společenství veteránů domobranců Donbasu, že považujeme tento problém za velmi vážný. Zejména je to problém s mladými lidmi, kteří se snažili uspořádat protestní hnutí v Kyjevě. Podle zpráv informátorů jsou mnozí z nich v kobkách Bezpečnostní služby Ukrajiny (BSU)“.

 

Během kongresu byl také přečten pozdravný projev předsedy „Výboru pro záchranu Ukrajiny“, bývalého premiéra Nikolaje Azarova. „Doufám, že v budoucnosti bude vaše organizace důsledně a úspěšně čelit výzvám, nastoleným před ukrajinský a ruský lid, že také pomůže zajistit podmínky pro podporu iniciativ mládeže a její vlasteneckou výchovu. Předávám delegátům své upřímné přání, aby byli skutečnými vlastenci naší země. Nechť je vaše činnost zaměřena na posílení ukrajinsko-ruských vztahů, a přeji vám mnoho úspěchů ve všech vašich snahách,“ - sdělil Azarov.

 

Kongresu se zúčastnili zástupci oblastí Ukrajiny, LLR. DLR, občané Ukrajiny nyní žijící na území Ruské federace, stejně jako rodiče hrdinně zahynulých v Krasnodonu během Druhé světové války, Sergej Tjulenin a Maria Švecovaja. Mezi účastníky kongresu byl i luganský domobranec, Oleg Čapajev, vnuk legendárního velitele divize Rudé armády Vasilije Čapajeva. Statečně bojoval za Lugansk v letech 2014-15, a přišel přitom o ruku. Předseda ukrajinské veřejné organizace „Mladá garda“ Klinčajev, poslanec Oblastního výboru 6. a 7. národního shromáždění Luganska, se proslavil v březnu 2014, když jako první vyvěsil ruskou vlajku nad budovou oblastní správy, jako symbol antifašistického hnutí při shromáždění v Lugansku. Za to byl zbit delegátem Věrchovnoj rady Olegem Ljaškem a odvlečen BSU do Kyjeva, kde byl vězněn posledního dva a půl roku. Dostavili se i delegáti přímo z Ukrajiny, jejichž přítomnost není zveřejňována, s ohledem na jejich bezpečnost při návratu na území okupované ukrajinskými fašisty.

 

Kongres pozdravil představitel Komunistické strany Ruské federace. Přítomni byli také: delegát 5.,6. a 7. národního shromáždění Ukrajiny, Vladmir Olejnik, předseda Asociace pravoslavných učenců Kirill Frolov, zástupci Svazu politických emigrantů Ukrajiny,  Organizace veteránů Luganské a Doněcké domobrany, expert mezinárodního Byzantského klubu Dmitrij Pachomov a další.

 

Je třeba poznamenat, že Veřejná ukrajinská organizace „Mladá garda“ byla registrována Ministerstvem spravedlnosti Ukrajiny již 31. března 2009.  Předseda celoukrajinské veřejné organizace „Mladá garda“, Arsen Klinchčajev, je znám z  takových akcí, jako například vytvoření muzea obětí oranžové revoluce, položení pamětního kamene na výstavbu pomníku obyvatelům Lugansku, zahynuvších rukama ukrajinských fašistů, spálení figuríny ministra kultury a cestovního ruchu Ukrajiny, na protest proti odstranění sovětské literatury z knihoven. Předložil návrh postavit pomník carevně Kateřině II. v Lugansku, jako zakladatelce města a císaři Petru I. v Poltavské oblasti, na památku vítězství nad Švédy.

 

Klinčajev při vytváření organizace definoval její účel, jako výchovu mladé generace v duchu patriotismu a věrnosti myšlenkám socialismu, boje proti zkreslování historických faktů a proti šíření fašistické ideologie, která v současné době ohrožuje Ukrajinu. Jako ochranu ruského jazyka v Novorosiji a nativních tradic ruského obyvatelstva tohoto území. Již v roce 2009 Klinčajev varoval: „Pokud se v blízké budoucnosti nebudeme zabývat výchovou mladé generace, pak budeme za 20-25 let žít ve fašistickém státě, jak se to stalo v Lotyšsku a dalších pobaltských státech.“

 

http://zavtra.ru/events/vseukrainskaya_molodaya_gvardiya_vozobnovlyaet_svoyu_deyatel_nost_

 Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf