Bitva o Smolensk

– Československo-sovětská smlouva – Velké „V“

 

23. července 1941

 

Už tři neděle pořád slyším Smolensk, v okolí Smolenska, před Smolenskem, za Smolenskem. Němci jej už obsadili alespoň třicetkrát, Rusové prohlásili, že to není pravda. Nevylučuji, že Smolensk bude Němci obsazen, nebo co k vám mluvím, už je obsazen. Mám o tom dosud pochyby právě proto, že Němci mne nudí neustálým obsazováním měst, která neobsadili. Stejně Kijev. Už týden jsou prý Němci v předměstí a na radnici se dosud nedostali. A ještě ad vocem Smolenska, ten už byl taky jednou obsazen a dobyvatel brzy nato zemřel na ostrově Sv. Heleny. Pro Hitlera nebude ostrov, leč by to byl Slovanský ostrov a tam by se vybíralo vysoké vstupné.

Zřídka poslouchám berlínský rozhlas. Nemám ten roehmovský přízvuk rád. Ještě řidčeji poslouchám Prahu, poněvadž tam nějaká lacino koupená quislinčata mluví česky; ale mám možnost dostat stenogramy obou vysílání. Berlín hlásil, že v Rusku padli dva generálové, bojujíce v čele svých vojsk - jména si nepamatuji. Až dosud v této vojně generálové němečtí hrdinnou smrt zvlášť nepěstovali. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že v Rusku přišla německá, v Čechách ukradená kosa po prvé na tvrdý domácí ruský kámen. Tak zvaný Blitzzug, kterým Hitler chtěl ovládnout svět, stal se personenzugem zásluhou ruského lidu, který brání těžkou prací získané vymoženosti - a němečtí generálové při tom platí svými životy za Hitlerovu poslední hanebnost. Mrtvý (v bitvě zabitý) německý generál, leč že by byl zavražděn Hitlerem, je pro mne novinkou v této válce. Taky mně hlásili, že pražským rozhlasovým quislinčatům bylo nařízeno útočit na podepsání sovětsko-československé smlouvy - a budou proto asi bouřit proti bolševicko-plutokratickým žido-zednářským demokratům. Vy a my tomu budeme rozumět. Vy víte, že president Beneš, jsa přítelem a spojencem Anglie a Ruska, dělá vaši poctivou československou politiku.

Mám radost z toho, že písmeno „V“ se u vás tak pěkně uchytilo jako v ostatní Evropě. „V“ je skoro na konci abecedy - jednou přijdeme k písmeně Z - a to už se nebude psát křídou, to budeme začínat čistku a vypořádání s Paněmci. Za každého pořádného Čechoslováka, kterého zavraždili nebo utrápili, budeme platit zlé dividendy. Za Přemysla Šámala a tisíce ostatních mučedníků budeme soudit podle písmene Z - posledního v abecedě. Hitlerův nový pořádek bude navždy z abecedy lidstva vyřazen. Zatím držte se písmene „V“ - až bude čas na „Z“, dovíte se včas.

V tomto okamžiku přinesli mi tuto větu doslovně napsanou podle odpoledního berlínského rozhlasu: „Všeobecné podmínky na ruské frontě jsou zcela rozdílné od těch, které převládaly na západní frontě r. 1940, a bude to trvat mnohem, mnohem déle, než německá armáda získá rozhodný úspěch, - než to trvalo po prolomení Weygandovy linie.“ Pravda, bude to trvat mnohem déle, ale na konci bude naše „V“ a ne Goebbelsovo.

Dobrou noc!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 152-153

reprint vydání z roku 1948