Bitva o Balkán

- Velká Britanie přerušuje diplomatické styky s Maďarskem

 

9. dubna 1941

 

Balkánská bitva začala. Malé národy, řecký a jugoslávský, stojí tváří v tvář teutonským pancéřovým divisím. Bylo by nejapné konstatovat, jak velkou materiální přesilu Němci mají. Přesila morální však je a zůstane na straně malých Davidů balkánských a rozhodně ne na straně loupeživého Goliáše.

Velikonoce budou ve znamení dalších, v dlouhém řetězi neodpustitelných německých agresí. Svátky krále Míru, které jsme za první republiky tak pěkně oslavovali velikonočním mírem, budou rušeny válečnou vřavou i nedaleko míst, kde Kristus žil a zemřel. Na balkánskou bitvu, podporovanou spoluprací anglo-americkou, které se zúčastní přímo nebo nepřímo všichni spojenci, mezi něž hrdě se řadí mírumilovné Československo, jest třeba pohlížeti jako na křížové tažení v nejpravějším slova smyslu. Ať už je náboženství naše jakékoliv, máme-li volit mezi desaterem na straně jedné a norimberskými zákony na straně druhé, nebo kázáním na hoře na straně jedné a Hitlerovým evangeliem nenávisti na straně druhé, je naše rozhodnutí lehké a samozřejmé.

S odhodlanou a nesmlouvavou pravdou v srdci jdeme my, Čechoslováci, dál onou cestou, kterou nám jasně ukázal odhodlaný a mírumilovný náš národ. Nevidíme dosud konečnou stanici, ale víme, že její název je volnost, svoboda, slušnost a demokracie.

Přeji vám ne veselé, ale tím méně malomyslné velikonoce.

Tak tedy Angličané přerušili diplomatické styky s Maďarskem a naše mínění je, že byl nejvyšší Čas. Od Mnichova do dneška eskontovalo Maďarsko v politickém labyrintu evropském nejrůznější svoje směnky. Že není moudré všechny maďarské směnky honorovat, víme nejlépe my, kteří jsme zblízka viděli falšování francouzských franků pro svatou věc nem-sohaistů. Bylo to, myslím, v míru v Evropě po prvé, kdy vláda civilisovaného národa založila oficiálně penězokazeckou dílnu.

Včerejší anglické rádio praví, že německé divise byly v Budapešti nadšeně uvítány. Způsob, kterým aristokratičtí nynější vládcové Maďarska hazardují s osudem svého lidu, nebude v dějinách Maďarska kapitolou nejpěknější. Nevzdávám se naděje, že jednou v budoucnosti se československý národ s maďarským dohodne, ale bude to musit být jiné a evropštější Maďarsko.

Dobrou noc!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 120-121

reprint vydání z roku 1948