Zvýhodnění německých zločinců proti českým retribučákům,
zvýhodnění zločinců z řad tzv. sudetských Němců proti českým kolaborantským zločincům

K propuštění Němců, německých zločinců, odsouzených čs. soudy, došlo také v Československu. Po nějakou dobu se po jáchymovských táborech šířila fáma, že odsouzení němečtí váleční zločinci budou propuštěni a odsunuti do Německa. A stalo se tak. Odešli, někdy v polovině 50. let 20. století, snad téměř všichni, ne-li skutečně všichni. Řádně vyměřené tresty si neodpykali. Odešli do Německa, kde byli, spolu s dalšími, oslavováni jako hrdinové.

Retribučáci čeští, kterými jsme, obdobně jako německými zločinci, pohrdali, zůstali. Otázkou je, zda uvedený postup byl spravedlivý. Myslím si, že nikoliv. Odsouzení němečtí váleční zločinci měli odcházet do vlasti po vypršení jejich trestu jako ostatní zločinci. Bylo tomu však jinak. Došlo k diskriminaci českých retribučáků a k zvýhodnění německých zločinců. Byli jsme rádi, že gestapáckých i esesáckých zločinců jsme se zbavili. Měli ruce od české krve, Někteří z nich byli dokonce táborovými lékaři. Jak léčili nás, politické vězně, si dovedete jistě sami představit. Odchod takových "lékařů" byl pro nás téměř radostnou událostí. Jejich čeští nástupci byli nesrovnatelně lepší. Patřili k nám a cítili s námi.

Snad ještě dodatek. Němci, mám na mysli ty, kteří bývali čs. občany, byli zvýhodněni již dříve. Když se dopustili trestných činů, na něž byla sazba pod 10 let, nebyli ani odsouzeni a příp. i z vazby zařazeni do odsunu spolu s jejich dalšími rodinnými příslušníky, aby přesídlovaná rodina byla vcelku. Bylo to dobrodiní, které jsme prokázali tisícům, možná desítkám tisíc sudetů. Kdo z nich za tuto velkomyslnost Československé republiky vůči nim a jejich rodinám poděkoval? Kdo si na ni alespoň vzpomněl a veřejně ji přiznal? Nevím, o takovém případu. Jistě i oni mluví nikoliv o vyhoštění či přesídlení, ale jak u sudetů je obvyklé, o vyhnání. Musíme si uvědomit, že od nich za dobrý skutek, přichází snad vždy „spravedlivá“ odplata.

Výňatek z článku " Návrat německých zajatců a internovaných z SSSR do vlasti", rozšířený

Dr. O. Tuleškov