Zrušit Česko - připojit k Německu?

To by se líbilo sudeťákům


Odbojáři nesníte - to chtějí někteří čeští kolaboranti. Naše předsedkyně Anděla Dvořáková r. 2010 obdržela pozvání na pořad ČT v Praze na téma "Zrušení České republiky a její připojení jako spolkové země k Německu." Sestra předsedkyně odmítla účast na tomto pořadu a za ČSBS se zúčastnil předseda naší Historicko dokumentační komise ÚV ČSBS dipl. technik plk. Pavel Vranský, válečný veterán. Bratr Vranský nás informovaL že pořad se skutečně konal, a někteří pražští účastníci diskuze tento návrh podporovali. Nic nového pod sluncem.

 

Zástupy českých Moravců, Lažnovských a Krychtálků z protektorátu dnes nahrazuje tlupa pánů Doležalů, Rumlů a dalších. Někteří historikové tomuto kolaboranství ironicky říkají "pitharthismus". Není to přece tak dávno, co byl vydán paskvil českých dějin za autorství pana Pitharta, Otáhala a dalšího pod kolektivním názvem PODIVEN. Někteří naši radikálové to komentují slovy:  „Bylo by třeba podat jim Lažnovského chlebíčky". Pro neinformované čtenáře dodáváme, že za protektorátu se konala slavnostní hostina českých kolaborantů novinářů, které vévodil právě zrádce Lažnovský. Odbojáři za národní velezradu uchystali zločinci Lažnovskému zasloužený trest - podali mu otrávené chlebíčky... Dalšího komentáře netřeba.

Připravil PhDr. J. Jaroš Nickelli

 

Poznámka redakce:

Poznámka redakce: Když se na mapu rozšířeného Německa podíváte, zjistíte, že ČR se nestala 17. zemí SRN, ale že byla rozložena na části a novými zeměmi SRN se staly Čechy, dále Morava a samostatně také Slezsko. Rozděl a panuj! ČR, pokud by se stala 17. zemí SRN by byla i pro Německo rozlohou příliš veliká a značně početná.

 

Zajímavé na mapě je dále to, že nabotnalé Německo sousedí s Polskem a Maďarskem. Slovenská republika na mapě uvedená není. Rozpustila se v Maďarsku?

 

Tyto skutečnosti by měly dodatečně ukázat, kdo vlastně měl zájem na rozbití čs. federace a jaké cíle tím sledoval.

 

Velkým myslitelem, který se zabýval i otázkou splynutí ČR s Německem, byl i pan dr. V. Špidla. Vyjádřil se asi v tom smyslu, že by proti sjednocení s Německem nic neměl. Když si ke vší hrůze uvědomíme, že tento pán byl šéfporadcem pana premiéra B. Sobotky, pak se nemůžeme snad ani divit, že předseda vlády ČR prohlásil, že sudety nemůžeme považovat za pohrobky nacistů, ale že jsou našimi spojenci. Velmi a velmi smutné. Je na čase, že tento pán snad již odchází do politického zapomnění. Vzhledem k tomu, že šlo o silného germanofila, může mít zajištěné místo, samozřejmě až i věkem dozraje, v germánské Valhalle jako čestný Němec. Je to možné? Proč by ne? I M. Gorbačov byl uznán za čestného Němce. Přesto však dodnes nevíme, zda bude přijat i do Valhally.  Pan B. Sobotka má před ním totiž  tu výhodu, že se za něj jistě přimluví i B. Posselt. A to může rozhodnout.

 

Není tedy zřejmě ani náhodou, že pan P. Bělobrádek na základě vlastního rozhodnutí rozšířil tzv. politické Sudety o celou Šumavu a na vrch ještě k nim přidal i město Brno. Co Hitler neudělal v roce 1938, ani pak v roce 1939, učinil pan Bělobrádek, jistě není bez zajímavosti, že sám sebe prohlásil za sudetského Čecha, v roce 2017. Na naše několikerá podání se žádostí o vysvětlení nám bohužel neodpověděl. Takový velký demokrat se nebude přece zabývat nějakým plebejským podáním? 

 

Soukmenovec pana P. Bělobrádka, pan bývalý ministr kultury, Daniel Herman, ten se přiléhavě vyjádřil, že ČR, čistě teoreticky, by se mohla stát součástí SRN. A do Bavor pan ministr jezdil téměř jako domů.  A nebyl sám. Velmi usilovně tam jezdila i paní ministryně sociálna, M. Marksová, a snad ještě více její manžel, pan Marks, náměstek pana Bělobrádka. Ten někdy bral na akce landsmanů i jejich dvě dcery.

 

Od pana P. Fialy, předsedovi ODS,  jsme se též nedozvěděli, co napsal B. Posseltovi. Od něj, taktéž velkého demokrata, samozřejmě pouze verbálního, jsme sice dostali odpověď, ale s tím, že není jeho povinností nám poslat kopii předmětného dopisu. A bác! Zazvonil zvonec a pohádky o demokratovi byl konec.